41. Ce sunt faptele rele? Care sunt manifestările faptelor rele?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Care este standardul după care sunt judecate faptele unei persoane drept bune sau rele? Acest lucru depinde de întrebarea dacă tu, în gândurile, expresiile și acțiunile tale, deții sau nu mărturia punerii în practică a adevărului și a trăirii realității adevărului. Dacă nu ai această realitate sau nu o trăiești, atunci ești fără nicio îndoială un făcător de rele.

Fragment din „Poți dobândi adevărul după ce ți-ai încredințat sincer inima lui Dumnezeu” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Dacă trăiești mereu în funcție de trup, satisfăcându-ți mereu propriile dorințe egoiste, atunci nu deții realitatea adevărului. Acesta este semnul cuiva care Îl necinstește pe Dumnezeu. Spui: „Nu am făcut nimic; cum L-am necinstit pe Dumnezeu?” În gândurile și ideile tale, în intențiile, scopurile și motivele din spatele acțiunilor tale și în consecințele celor făcute de tine – în fiecare mod îl mulțumești pe Satana, fiind bătaia lui de joc și lăsându-l să te aibă la mână. Nu deții nici pe departe mărturia pe care ar trebui să o ai drept creștin. Dezonorezi numele lui Dumnezeu în toate lucrurile și nu deții o mărturie adevărată. Își va aminti Dumnezeu lucrurile pe care le-ai făcut? În cele din urmă, ce concluzie va trage Dumnezeu despre faptele tale și datoria pe care ai îndeplinit-o? Nu trebuie să existe o urmare, un soi de declarație? În Biblie, Domnul Isus spune: „Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profețit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecați de la Mine, voi, cei ce săvârșiți fărădelegea!»”. De ce a spus Domnul Isus aceasta? De ce aceia care îi vindecă pe bolnavi și alungă demoni în numele Domnului, care călătoresc să predice în numele Domnului devin făcători de rele? Cine sunt acești făcători de rele? Sunt aceia care nu cred în Dumnezeu? Cu toții cred în Dumnezeu și Îl urmează. Pe lângă aceasta, ei renunță la lucruri pentru Dumnezeu, se sacrifică pentru El și își îndeplinesc datoria. Însă, când își îndeplinesc datoria, le lipsesc devoțiunea și mărturia, așa încât aceasta a devenit facere de rele. De aceea a spus Domnul Isus: „Plecați de la Mine, voi, cei ce săvârșiți fărădelegea!”.

Fragment din „Poți dobândi adevărul după ce ți-ai încredințat sincer inima lui Dumnezeu” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Tu vezi toate aceste acțiuni ale lui Dumnezeu acum, totuși reziști și ești rebel și nu te supui; tu nutrești multe lucruri în tine și faci tot ce-ți dorești; îți urmezi poftele și plăcerile tale – aceasta este răzvrătire; aceasta este rezistență. Credința în Dumnezeu care este făcută pentru trup, pentru pofte și pentru propriile plăceri, pentru lume și pentru Satana, este murdară; este rezistentă și rebelă. Există diferite tipuri de credințe acum: unii caută adăpost după dezastru, iar alții caută să obțină binecuvântări, în timp ce unii doresc să înțeleagă misterele, iar alții încă încearcă să obțină niște bani. Acestea toate sunt forme de rezistență; toate sunt blasfemie! Când spui că cineva rezistă sau se răzvrătește – nu este vorba despre aceste lucruri? Mulți oameni bombănesc acum, exprimă nemulțumiri sau judecă. Toate acestea sunt făcute de cei răi; ele sunt rezistență și răzvrătire umană; astfel de oameni sunt posedați și ocupați de Satana.

Fragment din „Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi” în Cuvântul Se arată în trup

Aceia dintre frați și surori care întotdeauna dau frâu liber negativității sunt lacheii Satanei și deranjează biserica. Astfel de oameni trebuie într-o zi să fie expulzați și eliminați. Dacă oamenii, în credința lor în Dumnezeu, nu au o inimă care-L venerează Dumnezeu, dacă nu au o inimă care Îl ascultă pe Dumnezeu, nu numai că nu vor putea face vreo lucrare pentru El, ci, din contră, vor deveni cei care-I tulbură lucrarea și care Îl sfidează. A crede în Dumnezeu, dar a nu-L asculta sau slăvi, ci, în schimb, a te împotrivi Lui, este cea mai mare rușine pentru un credincios. Dacă ei, credincioșii, vorbesc și se poartă cu aceeași nepăsare și nestăpânire ca necredincioșii, atunci sunt mai răi decât necredincioșii; sunt demoni arhetipali. Cei care, în biserică, dau frâu liber cuvintelor lor veninoase și răutăcioase, care răspândesc zvonuri, instigă la lipsa de armonie și formează clici în rândul fraților și surorilor, ar fi trebuit să fie alungați din biserică. Dar, pentru că acum este o epocă diferită a lucrării lui Dumnezeu, acești oameni sunt îngrădiți, întrucât se confruntă cu anumite eliminări. Toți cei care au fost corupți de Satana au firi corupte. Unii au doar o fire coruptă, în timp ce alții sunt diferiți: nu numai că au firi corupte satanice, dar natura lor este și extrem de malițioasă. Nu numai că vorbele și acțiunile lor le dezvăluie firile corupte satanice, dar, mai mult, acești oameni sunt adevăratul diavol Satana.

Fragment din „Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul” în Cuvântul Se arată în trup

Fiecare biserică are oameni care deranjează biserica sau care întrerup lucrarea lui Dumnezeu. Toți sunt satane care, deghizate, s-au strecurat în casa lui Dumnezeu. Asemenea oameni se prefac foarte bine: vin cu mare respect înaintea Mea, dând din cap și plecându-se, trăind precum câinii râioși, dedicând „tot” ce au pentru a-și atinge obiectivele – dar, în fața fraților și surorilor, își arată partea urâtă. Când văd oameni care practică adevărul, îi atacă și îi împing deoparte; când văd oameni mai formidabili decât sunt ei înșiși, îi flatează și se gudură pe lângă aceștia. Devin de nestăpânit în biserică. Se poate spune că astfel de „tirani locali”, astfel de „căței de salon” există în majoritatea bisericilor. Aceștia se furișează împreună, făcându-și unii altora cu ochiul și având semnale secrete, și niciunul dintre ei nu practică adevărul. Cel care are cel mai mult venin este „demonul șef” și cel care are cel mai mare prestigiu îi conduce, ținând sus steagul lor. Acești oameni se poartă ca apucații în biserică, răspândindu-și negativitatea, dând drumul morții, făcând tot ce doresc, spunând tot ceea ce doresc, și nimeni nu îndrăznește să îi oprească. Sunt plini de firea Satanei. De îndată ce încep să cauzeze probleme, un aer al morții intră în biserică. […] Dacă într-o biserică există mai mulți tirani locali, urmați de niște „muște mărunteˮ care nu au niciun fel de discernământ, și dacă ei, credincioșii din biserică, tot nu pot să respingă constrângerile și manipularea acestor tirani după ce au văzut adevărul, atunci toți acești nesăbuiți vor fi eliminați în final. Deși se poate ca aceste muște mărunte să nu fi făcut nimic teribil, ele sunt și mai înșelătoare, și mai șirete și evazive, și toți cei asemenea lor vor fi eliminați. Nu va rămâne niciunul!

Fragment din „Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul” în Cuvântul Se arată în trup

Viclenia, aroganța, lăcomia voastră, dorințele voastre extravagante, trădarea voastră, neascultarea voastră – care dintre acestea ar putea scăpa atenției Mele? Vă târguiți cu Mine, Mă înșelați, Mă insultați, Mă lingușiți, Îmi pretindeți lucruri, smulgeți sacrificii de la Mine – cum ar putea această pornire spre rele să ocolească pedeapsa Mea? Nemernicia voastră este mărturia dușmăniei voastre față de Mine și este mărturia incompatibilității voastre cu Mine. Fiecare dintre voi crede că este atât de compatibil cu Mine, dar dacă așa stau lucrurile, atunci cui i se aplică aceste dovezi de netăgăduit? Credeți despre voi că dețineți cea mai mare sinceritate și loialitate față de Mine. Credeți că sunteți atât de buni la inimă, atât de milostivi și că Mi-ați dedicat atât de multe. Credeți că ați făcut destule pentru Mine. Dar v-ați comparat vreodată aceste convingeri cu felul în care vă comportați de fapt? Eu vă spun că sunteți cât se poate de aroganți, cât se poate de lacomi, cât se poate de superficiali; vicleșugurile cu care voiți să Mă păcăliți sunt cât se poate de iscusite și aveți din belșug intenții și metode demne de dispreț. Loialitatea voastră este prea puțină, seriozitatea voastră este prea neînsemnată, iar conștiința voastră are lipsuri încă și mai mari. În inimile voastre este prea multă răutate și nimeni nu este scutit de ranchiuna voastră, nici chiar Eu. Mă ignorați de dragul copiilor voștri, ori al soțului, ori din propriul instinct de conservare. În loc să Mă iubiți pe Mine, vă iubiți familia, copiii, statutul, viitorul și propria satisfacție. Oare v-ați gândit vreodată la Mine atunci când vorbeați sau acționați? Când este frig afară, gândurile voastre se îndreaptă spre copiii voștri, spre soțul sau soția voastră, ori spre părinți. Nici când este cald afară nu am loc în gândurile voastre. Când îți îndeplinești sarcinile, te gândești la propriile interese, la siguranța personală, la membrii familiei tale. Ce ai făcut tu vreodată pentru Mine? Când te-ai gândit tu vreodată la Mine? Când te-ai devotat tu vreodată Mie și lucrării Mele, cu orice preț? Unde este dovada compatibilității tale cu Mine? Unde este realitatea loialității tale față de Mine? Unde este realitatea ascultării tale față de Mine? Când au avut intențiile tale față de Mine alt scop decât obținerea binecuvântării Mele? Mă înșelați și Mă amăgiți, vă jucați cu adevărul, ascundeți existența adevărului și trădați esența adevărului. Vă puneți într-o asemenea dușmănie față de Mine, încât ce vă așteaptă în viitor? Nu faceți decât să căutați compatibilitate cu un Dumnezeu neclar și să căutați o credință vagă, însă nu sunteți compatibili cu Hristos. Oare răutatea voastră nu va primi aceeași răsplată ca și cea meritată de cei neleguiți?

Fragment din „Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos” în Cuvântul Se arată în trup

Poate că, în toți anii tăi de credință în Dumnezeu, nu ai blestemat niciodată pe nimeni sau nu ai săvârșit o faptă rea, totuși, în asocierea ta cu Hristos, nu poți spune adevărul, nu poți acționa sincer sau nu poți da ascultare cuvântului lui Hristos; în acest caz, Eu spun că ești cea mai sinistră și mai rea persoană din lume. Poți fi extrem de cordial și devotat rudelor tale, prietenilor tăi, soției tale (sau soțului tău), fiilor tăi și fiicelor tale și părinților tăi și poți să nu profiți niciodată de alții, dar, dacă nu poți fi compatibil și în armonie cu Hristos, atunci, chiar dacă cheltuiești tot ce ai pentru ajutorarea vecinilor tăi sau ai grijă cu meticulozitate de tatăl tău, de mama ta și de membrii familiei tale, aș spune că tot ești rău și, în plus, plin de trucuri viclene. Nu te gândi că, doar pentru că te înțelegi cu alții sau faci câteva fapte bune, ești compatibil cu Hristos. Crezi că intenția ta caritabilă poate să îți obțină pe necinstite o binecuvântare din Cer? Crezi că săvârșirea unor fapte bune se poate substitui ascultării tale?

Fragment din „Cei care sunt incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță potrivnici lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Nu voi mai arăta milă celor care nu Mi-au arătat credință în vremuri de necaz, pentru că îndurarea Mea se întinde doar până aici. În plus, nu am nicio slăbiciune pentru cineva care M-a trădat odată, cu atât mai puțin Îmi place să Mă asociez cu cei care vând interesele prietenilor lor. Aceasta este firea Mea, indiferent de cine ar putea fi persoana.

Fragment din „Pregătește suficiente fapte bune pentru destinația ta” în Cuvântul Se arată în trup

Fiecare dintre voi s-a ridicat până la culmile mulțimilor; v-ați înălțat pentru a fi strămoșii mulțimilor. Sunteți extrem de arbitrari și alergați înnebuniți printre toți viermii, căutând un loc liniștit și încercând să devorați viermii mai mici decât voi. Sunteți răutăcioși și siniștri în inimile voastre, depășind până și fantomele care s-au scufundat pe fundul mării. Locuiți în partea de jos a bălegarului, tulburând viermii de sus până jos, până când nu mai au pace, luptându-vă unii cu alții o vreme și apoi calmându-vă. Nu vă cunoașteți locul, dar tot vă mai luptați unul cu celălalt în bălegar. Ce puteți câștiga din această luptă? Dacă ați avea cu adevărat venerație pentru Mine în inimi, cum ați putea să vă luptați unul cu altul în spatele Meu? Oricât de înalt este statutul tău, nu ești oare tot un mic vierme împuțit din balegă? Vor putea să-ți crească aripi și să devii un porumbel în cer? Voi, mici viermi împuțiți, furați jertfele de pe altar de la Mine, Iahve; făcând astfel, poți să-ți salvezi numele ruinat, ratat și să devii poporul ales al Israelului? Sunteți niște netrebnici fără rușine!

Fragment din „Când frunzele care cad se vor reîntoarce la rădăcinile lor, veți regreta tot răul pe care l-ați făcut” în Cuvântul Se arată în trup

Citate din predici și părtășii ca referință:

Care sunt manifestările a tot felul de fapte rele? Prima manifestare apare în casa lui Dumnezeu când cineva judecă pe Dumnezeu și judecă lucrarea Lui. Aceasta implică frecvent a avea noțiuni greșite despre Dumnezeu și despre omul folosit de Duhul Sfânt. Unii oameni chiar nutresc ostilitate, răspândind pretutindeni negativism și idei greșite despre Dumnezeu, răspândind zvonuri despre Dumnezeu și despre omul folosit de Duhul Sfânt cu scopul de a înșela poporul ales al lui Dumnezeu și a tulbura lucrarea casei lui Dumnezeu. Acestea sunt cele mai mari rele. Acestea sunt lucrurile care dăunează și tulbură cel mai mult intrarea în viață a poporului ales al lui Dumnezeu și lucrarea din casa lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care acestea sunt cele mai mari rele. Toți cei care sunt în stare să facă astfel de fapte rele sunt aceia care fac tot felul de fapte rele. A doua manifestare este că unii conducători din casa lui Dumnezeu nu sunt atenți la voia lui Dumnezeu și nu fac lucrarea esențială pe care Dumnezeu le-o încredințează s-o facă. În schimb, ei lucrează pentru a depune mărturie pentru ei înșiși și pentru a-și păstra statutul. Ei aranjează poziții de conducere la toate nivelurile în casa lui Dumnezeu pentru consilierii și asociații lor de încredere. Acest tip de persoană este și cel care face tot felul de fapte rele. Ei nu fac aranjamente pentru cei care urmăresc cu adevărat adevărul și au lucrarea Duhului Sfânt; în schimb, ei își plasează complicii, consilierii de încredere și lingușitorii în poziții importante de lucru. Nu înseamnă oare aceasta a pune obstacole și dificultăți în calea intrării în viață a poporului ales al lui Dumnezeu? Prin urmare, astfel de oameni sunt și ei cei care fac tot felul de fapte rele. Casa lui Dumnezeu îi ridică și îi lasă să devină conducători; totuși, ei mărturisesc despre ei înșiși, o fac pe grozavii și nu depun deloc mărturie pentru Dumnezeu sau pentru tot ceea ce are și este El. Ei nu comunică adevărul cuvântului lui Dumnezeu și nu îndrumă oamenii să intre în adevăr. Ei lucrează întotdeauna pentru a-și păstra statutul, vorbesc mereu de dragul statutului și reputației lor, își păstrează propriul statut printre oamenii aleși ai lui Dumnezeu și își păstrează statutul în centrul conducerii. Acest tip de persoană este un antihrist. Oamenii care sunt antihriști sunt cei care fac tot felul de fapte rele. Cea de-a treia manifestare se referă la persoanele care își îndeplinesc îndatoririle fără niciun devotament față de Dumnezeu, întotdeauna fiind neglijenți și urmând trupul și gusturile lor personale atunci când fac lucruri. Rezultatul este că ei dau multe bătăi de cap lucrării casei lui Dumnezeu și provoacă mari pierderi financiare casei Lui. Acest tip de persoană este cea care face tot felul de fapte rele. A patra manifestare este că toți cei care nu urmăresc adevărul și care, totuși, îi tulbură pe alții să urmărească adevărul, care răspândesc întotdeauna negativismși care răspândesc întotdeauna păreri false despre necredincioși sau oameni religioși pentru a tulbura poporul ales al lui Dumnezeu sunt, de asemenea, oameni care fac tot felul de fapte rele.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Cele treizeci de fapte rele care întrerup și perturbă lucrarea lui Dumnezeu și se opun în mod direct lui Dumnezeu:

1. Eșecul de a vă concentra pe deplin asupra îndeplinirii datoriei în biserică și implicarea, în schimb, în dispute și conflicte pentru statut, iscate din invidie, care duc la haos în viața bisericească, reprezintă o faptă rea.

2. A semăna vrajbă, a forma clici și a crea tulburări care duc la schisme în interiorul bisericii și care perturbă grav lucrarea bisericii reprezintă o faptă rea.

3. Dacă nu iubiți adevărul, dacă sunteți predispuși la a face rău și a crea conflicte, dacă provocați discordie între oameni și perturbați viața bisericească, aceasta este o faptă rea.

4. A spune minciuni, a înșela și a amăgi oamenii, a denatura frecvent faptele și a confunda binele și răul pentru a instiga la haos reprezintă o faptă rea.

5. Răspândirea sofismelor și a ereziei pentru a induce oamenii în eroare astfel încât aceștia să nu fie capabili să urmărească adevărul, să nu aibă o cale și să se atașeze de Satana și de demoni reprezintă o faptă rea.

6. Răspândirea negativismului și a morții, răspândirea unor noțiuni pentru a înșela oamenii, a perturba viața bisericească și a face oamenii să se răcească și să se îndepărteze de Dumnezeu reprezintă o faptă rea.

7. Dacă știți clar că nu dețineți realitatea adevărului, că nu dețineți un caracter uman bun și, totuși, concurați cu insistență pentru poziții de conducere, ducând astfel la haos, aceasta este o faptă rea.

8. A vă comporta într-un fel în prezența oamenilor și în alt fel când aceștia nu sunt de față, a vă preface că vă conformați în timp ce acționați potrivnic, a-i înșela atât pe cei de mai sus cât și pe cei de mai jos și a folosi tactici duplicitare pentru a-i înșela pe alții reprezintă o faptă rea.

9. A fi incapabili să aveți părtășie despre adevăr pentru a rezolva probleme, a ataca mereu punctele slabe ale altora pentru a le da o lecție și a-i certa pe alții, tratându-i de sus, reprezintă o faptă rea.

10. A vă agăța de fărădelegile conducătorilor și ale lucrătorilor, a-i trata în mod necorespunzător și a le afecta munca obișnuită reprezintă o faptă rea.

11. În toiul represiunilor împotriva unor conducători și lucrători falși, a-i corecta, a încerca să-i condamnați la pierzanie, fără a le oferi ocazia de a se căi, precum și a isca panică reprezintă o faptă rea.

12. A fi un conducător sau un lucrător iresponsabil și a sta nepăsător în timp ce persoanele rele perturbă biserica și a nu reuși să protejați lucrarea bisericii reprezintă o faptă rea.

13. A nu-și îndeplini datoria în conformitate cu aranjamentele de lucru pentru a rezolva probleme concrete și a permite celor răi să perturbe biserica reprezintă o faptă rea.

14. A încălca grav aranjamentele de lucru și a face lucrurile în felul propriu, a insista să vă împotriviți adevărului până la capăt, a face rău aleșilor lui Dumnezeu reprezintă o faptă rea.

15. Dacă lucrătorii și conducătorii nu practică adevărul, ci acționează rebel și nu acceptă supravegherea și critica aleșilor lui Dumnezeu, aceasta reprezintă o faptă rea.

16. Dacă lucrătorii și conducătorii procedează după bunul plac și îi selectează și folosesc pe cei cărora le lipsește realitatea adevărului și nu pot să desfășoare o lucrare practică, ducând la consecințe grave, aceasta este o faptă rea.

17. A vă face întotdeauna datoria de mântuială, fără ca aceasta să aibă cel mai mic efect, a face mai mult rău decât bine și a afecta grav munca bisericii reprezintă o faptă rea.

18. Dacă nu doar că nu practicați adevărul, ci îi și eliminați și împiedicați pe alții să-și îndeplinească datoria și să pregătească fapte bune reprezintă o faptă rea.

19. A nu accepta să fii tratat și emondat, a nu fi măcar într-o mică măsură ascultător, a perturba biserica, acționând ca un tiran și făcând ceea ce dorești fără nicio reținere este o faptă rea.

20. A te preamări în mod constant și a-ți aduce singur mărturie, a depune mărturie falsă și a te lăuda pentru a câștiga admirația celorlalți sunt considerate ca fiind înșelătoare pentru oameni și reprezintă o faptă rea.

21. A fi permanent în contact și a complota cu oamenii răi și diabolici, a le susține în permanență interesele și a perturba lucrarea bisericii reprezintă o faptă rea.

22. A fi de partea celor răi în a isca orbește necazuri, a perturba lucrarea bisericii și a afecta viața bisericii și a nu se căi până în ultima clipă reprezintă o faptă rea.

23. A nutri permanent ambiții și a fi în căutare de statut, a răspândi adesea noțiuni pentru a-i înșela pe alții și a lupta pentru putere prin diverse mijloace reprezintă o faptă rea.

24. A folosi trucuri necinstite pentru a răspândi Evanghelia, a dezonora numele lui Dumnezeu cu grave consecințe și a provoca dezgustul altora reprezintă o faptă rea.

25. A nu vă îngriji de cei câștigați prin evanghelizare, a vă purta total iresponsabil și a afecta grav lucrarea de evanghelizare reprezintă o faptă rea.

26. A fura ofrandele, a se lăfăi cu lăcomie în lux, a nu face o lucrare practică și a ține în loc munca bisericii reprezintă o faptă rea.

27. Delapidarea fondurilor de caritate și de ajutorare ale bisericii, folosirea fără scrupule a banilor casei lui Dumnezeu, corupția și degenerarea cu grave consecințe reprezintă o faptă rea.

28. Iresponsabilitatea în păstrarea ofrandelor casei lui Dumnezeu, înmânarea ofrandelor conducătorilor falși, antihriștilor și marelui balaur roșu reprezintă o faptă rea.

29. Trădarea bisericii, trădarea fraților și surorilor, chiar oferirea de servicii Satanei și supravegherea și urmărirea conducătorilor și a lucrătorilor reprezintă o faptă rea.

30. A fi în mod constant destrăbălat și rău, a se implica în promiscuitate heterosexuală sau în activitate homosexuală, a perturba viața bisericească cu grave consecințe reprezintă o faptă rea.

Fragment din „Rânduielile de lucru”

Anterior: 40. Ce sunt faptele bune? Care sunt manifestările faptelor bune?

Înainte: 42. Ce fel de oameni mântuiește Dumnezeu? Ce fel de oameni elimină El?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

20. Ce este un necredincios?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:De vreme ce crezi în Dumnezeu, atunci trebuie să-ți pui credința în toate cuvintele lui Dumnezeu și în...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte