Muzică creștină „Doar Creatorului Îi este milă de omenire”

Muzică creștină „Doar Creatorului Îi este milă de omenire”

3308 |noiembrie 6, 2018

Doar Creatorul e legat de omenire

cu milă și dragoste continuă.

Toată creația Lui o prețuiește.

Gândul Său e mereu pentru binele-omenirii.

Emoțiile Lui se-mpletesc cu existența ei.

Exprimare a tot ce este și ce are El

e totul pentru om.

E totul de dragul omului.

În inima Sa, El simte toate faptele omului.

Păcatele omului Îi aprind mânia și durerea.

Dar căința omului Îl face să ierte,

pocăința lui Îl bucură.

Neobosit și plin de-avânt,

e peste tot, mereu.

Îşi dedică tainic fiecare clipă din viață,

și-Și oferă întreaga suflare fără cârtire.

E totul de dragul omului.

El nu pune preț pe viața Lui,

dar iubește omenirea.

Cu mâinile Sale a făcut minunea omenirii.

Răbdare și milă El oferă,

fără condiții sau gând de răsplată,

ca omul să poată trăi sub privirea Lui,

ca, într-o zi,

el să se supună și să recunoască:

El este Unic

și tot El e Cel ca

E totul de dragul omului.

E totul de dragul omului.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare