Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cântec de laudă și închinare „Uniți de iubire”

Videoclipuri cu dansuri și cântece   1088  

Introducere

Cântec de laudă și închinare „Uniți de iubire”

Venim de departe pentru a ne aduna în casa lui Dumnezeu,

mâncând și bând cuvintele lui Dumnezeu și trăind viața bisericii în fiecare zi.

Practicăm și experimentăm cuvintele lui Dumnezeu,

bucurându-ne cu adevărat de înțelegerea adevărului.

Deșertăciunea, durerea, încurcăturile... toate au rămas în trecut.

Cuvintele lui Dumnezeu ne-au unit;

Ce dulceață când ne bucurăm de aceste cuvinte în inimile noastre!

Iubindu-ne unul pe altul, debordând de fericire și râsete,

înțelegând adevărul și slăvindu-L pe Dumnezeu, inimile noastre sunt eliberate!

Ne adunăm în fața lui Dumnezeu, fiecare cu o inimă plină de iubire pentru El.

Citind cuvintele lui Dumnezeu, inima noastră se luminează

și apare o cale pe care s-o practicăm întotdeauna.

Ajutându-ne și sprijinindu-ne reciproc, trăim în iubirea lui Dumnezeu.

Renunțând la falsitate și înșelăciuni, învățăm să fim cinstiți.

Cuvintele lui Dumnezeu ne unesc,

inimile noastre sunt în strânsă legătură

și ne iubim unul pe altul, cât se poate de apropiați.

Văzând frumusețea lui Dumnezeu, inimile noastre se umplu de zel;

inimile noastre Îl iubesc și-L slăvesc pe Dumnezeu, cât suntem de binecuvântați!

Amintindu-ne de vremurile în care eram împreună, o dulce nostalgie simțim,

căci acum sunt doar amintiri de neuitat.

Dumnezeu ne-a adus aici azi și am trăit atât de mult din iubirea Sa.

După ce am trecut prin încercări și rafinare, firea vieții noastre se schimbă.

Începând misiunea de a fi martori ai lui Dumnezeu, pornim pe diferite căi.

Cuvintele lui Dumnezeu ne călăuzesc veșnic, iar noi răspândim veștile Sale bune pe pământ.

Frați și surori, fiți o minte și o inimă,

să-L iubim pe Dumnezeu înseamnă să înțelegem voia Sa.

Indiferent de cât vom suferi, nu vom renunța;

Îl vom iubi pe Dumnezeu și-I vom fi martori, Îi vom fi credincioși până la sfârșit!

Frați și surori, fiți o minte și o inimă,

răspândiți Evanghelia Împărăției și urmați voia lui Dumnezeu.

Tânjim după ziua gloriei lui Dumnezeu, când ne vom putea aduna iar,

împreună cu Dumnezeu, niciodată despărțiți!

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Marturii video:

Sărbătoriți venirea Mântuitorului „Însemnătatea arătării lui Dumnezeu” Muzica Crestina

https://www.youtube.com/watch?v=v9h_FoonEsw

Muzica Crestina | Să întâmpinăm întoarcerea Domnului Isus „Fericirea din ținutul bun al Canaanului”

https://www.youtube.com/watch?v=IMIqC1XE6J4

Întâmpinați cu bucurie revenirea Domnului Isus"Dumnezeu Și-a adus gloria în Răsărit" Muzica Crestina

https://www.youtube.com/watch?v=JsoCu-4YjAU

Muzica Crestina „Împărăția lui Hristos se realizează printre oameni” Noul Ierusalim a coborât din ceruri | Videoclip

https://www.youtube.com/watch?v=3bDNT6OS19M

Fulgerul de la Răsărit, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, q-a doua venire a Domnului Isus, Hristosul zilelor de pe urmă. Aceasta este alcătuită din toți cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă și care sunt cuceriți și mântuiți de cuvintele Lui. Biserica a fost întemeiată personal, în întregime de Dumnezeu Atotputernic și este condusă de El, ca Păstor. Cu siguranță aceasta nu a fost creată de o persoană. Hristos este adevărul, calea și viața. Oile lui Dumnezeu aud glasul Lui . Atâta timp cât citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, veți vedea că Dumnezeu S-a arătat.

Enunț special: Această producție video a fost produsă în scopuri non-profitabile de către Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Actorii care apar în această producție joacă în scop non-profitabil și nu au fost plătiți în niciun mod. Acest videoclip nu poate fi distribuit niciunei părți terțe pentru profit și sperăm că fiecare îl va distribui în mod liber. Când îl distribuiți, vă rugăm să notați sursa. Fără acordul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, nicio organizație, niciun grup social sau individ nu poate falsifica sau reprezenta în mod greșit conținutul din acest videoclip.

Descărcați aplicația gratuit

Colecții de videoclipuri  Vedeți faptele lui Dumnezeu

Descărcați aplicația gratuit

Colecții de videoclipuri  Vedeți faptele lui Dumnezeu