Muzică creștină 2020 „Imnul Împărăției (III) Toți oamenii să strige de bucurie!”

iulie 6, 2020

Lumina lui Dumnezeu dă lumină oamenilor.

În cuvântul Lui, bucuria-și găsesc.

Dumnezeu a venit din Est

și, când gloria-I strălucește,

națiunile ies din întuneric la lumină.

Viața-mpărăției cu Dumnezeu e încântare.

Apele serbează binecuvântata omenire.

Munții-mpart cu oamenii abundența lui Dumnezeu.

În împărăție sunt loiali, lucrând din greu.

În împărăție nu există răzvrătire,

nici împotrivire.

Dumnezeu Se bucură de viață alături de om.

Pământul și cerul depind unul de altul,

Dumnezeu începe viața cerească.

Cu Satana absent, oamenii sunt liniștiți.

Prin univers, aleșii lui Dumnezeu

trăiesc în gloria Lui.

Dumnezeu trăiește cu oamenii Lui

și sunt nespus de binecuvântați.

Oamenii au îndurat corupția Satanei,

gustând amarul și dulcele vieții.

Dar în lumina lui Dumnezeu, cine nu se bucură?

Cine poate lăsa așa moment frumos să treacă?

Oameni, cântați, dansați,

bateți tobe-n cinstea Lui!

Oferiți inimi sincere lui Dumnezeu!

El emite bucurie-n univers,

arătându-le oamenilor chipul Lui glorios.

Dumnezeu va tuna și transcende universul.

El domnește printre oamenii Lui, înălțat,

plutește-n cerurile albastre,

oamenii se mișcă cu El.

Dumnezeu merge cu oamenii Lui,

ei Îl înconjoară.

Oamenii sunt bucuroși și cântecele lor

zguduie universul, crapă cerurile.

Nu mai este ceață sau noroi prin univers,

nici acumulări de apă murdară.

Oamenilor sfinți ai universului,

inspecția lui Dumnezeu le arată fața reală.

Nu sunt oameni impuri, ci sfinți puri ca jadul.

Sunt iubiți de Dumnezeu, de toți El Se bucură.

Totul e viu. Sfinții-L servesc pe Dumnezeu,

în îmbrățișarea Lui caldă, în cer.

Nu mai sunt plânsete și nici îngrijorări.

Se oferă pe ei înșiși lui Dumnezeu.

Cei sfinți, revenind la casa lui Dumnezeu,

trăiesc acum în patria lor.

Fără nicio schimbare Îl vor iubi mereu.

Nu mai sunt tristeți, lacrimi,

trupuri nu mai sunt.

Nu mai este pământul, cerurile sunt eterne.

Dumnezeu Se arată oamenilor, toți Îl laudă.

O viață și o frumusețe de neschimbat.

Aceasta-i viața-n împărăție, împărăție.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare