Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă

(Selecții)

  • 1
  • 2
  • 3

Partea a doua

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici

(Pasaje selectate)

1Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră
2Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri
3Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa
4Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
5Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
6Modul religios de slujire trebuie interzis
7În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
8Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
9Păcătoșii trebuie pedepsiți
10Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
11Cum să cunoşti realitatea
12Poruncile noii epoci
13Împărăția Milenară a sosit
14Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
15Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi
16Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?
17Ar trebui să trăiești întru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
18Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
19Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
20Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
21Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
22Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
23Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
24Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
25Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
26O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
27Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El
28Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
29Ai revenit la viață?
30A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
31Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu
32Cele două întrupări încheie semnificația întrupării
33Oare există Treimea?
34Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată
35Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare?
36Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu?
37Ce înseamnă să fii un om adevărat
38Ce știi despre credință?
39Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
40Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
41Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului
42Lucrarea în Epoca Legii
43Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării
44Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
45Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens
46Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
47Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
48Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului
49Dumnezeu este Domnul întregii creații
50Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
51Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
52Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu
53Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup
54Esența trupului locuit de Dumnezeu
55Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului
56Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc
57Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată
58Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună
59Când veți vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul
60Cei incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță oponenți ai lui Dumnezeu
61Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși
62Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos
63Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu?
64Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr
65Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor
66Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice
67Ar trebui să pregătești o cantitate suficientă de fapte bune pentru destinația ta
68Cui îi ești credincios?
69Trei avertismente
70Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu
71Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ
72Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției
73Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre
74Dumnezeu este sursa vieții omului
75Suspinul Celui Atotputernic
76Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu
77Referitor la apelative și identitate
  • 1
  • 2
  • 3