36. Câți dintre oamenii în cadrul religiei se vor întoarce la Dumnezeu în timpul dezastrelor?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea aude vocea Mea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care se opun Mie cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită Mie soarele și luna vor fi făcute din nou – cerurile nu vor mai fi așa cum au fost; nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele Mele. Multele națiuni din univers vor fi împărțite din nou și înlocuite de națiunea Mea, astfel încât națiunile de pe pământ vor dispărea pentru totdeauna și vor deveni o națiune care Mi se închină Mie; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați; toți cei care se închină lui Satana vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător, adică, cu excepția celor care se află acum în curent, restul vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la Împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toată omenirea va urma propriul său neam și va primi mustrări diferite în funcție de ceea ce a făcut. Cei care Mi s-au opus vor pieri cu toții; cât despre cei ale căror fapte de pe pământ nu M-au implicat pe Mine, ei vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta la o mulțime de popoare și nenumărate națiuni, sunând mai departe cu glasul Meu deasupra pământului pentru a proclama finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi.

Fragment din „Capitolul 26” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

Citate din predici și părtășii ca referință:

Unii oameni spun: „La final, câți oameni din cercurile religioase vor fi capabili să creadă în Dumnezeu Atotputernic?” Citiți mai mult din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și veți afla. În prezent, poarta harului nu s-a închis încă, iar noi nu am ajuns în vremea marilor dezastre. Mai ales în vremea marilor dezastre, vor fi câțiva oameni din lumea religioasă care se vor întoarce la Dumnezeu în măsuri diferite. De aceea nu poți, în prezent, să stabilești că „Toți aceia din lumea religioasă care nu-L acceptă pe Dumnezeu Atotputernic trebuie să piară”. Încă mai e un pic de timp. În acest timp, știți cine din cercurile religioase Îl va accepta pe Dumnezeu și cine nu Îl va accepta pe Dumnezeu? Acest lucru e ceva ce nu putem vedea clar; numai Dumnezeu știe. Totuși, când propovăduim Evanghelia și depunem mărturie despre Dumnezeu oamenilor religioși, descoperim că ei resping lucrul acesta. Toți se împotrivesc lui Dumnezeu Atotputernic și-L condamnă. Nu am văzut asta cu toții? Și, astfel, propovăduirea Evangheliei este extrem de dificilă în cazul oamenilor religioși. Faptul acesta stabilește că aceia din cercurile religioase care, în cele din urmă, se vor întoarce la Dumnezeu Atotputernic, sunt extrem de puțini la număr. Asta deoarece sunt prea ferm constrânși de pastori, prezbiteri și noțiuni religioase; sunt prea profund dezamăgiți de propaganda negativă. Nu au inimi care caută adevărul și care cercetează adevărata cale. Nu este adevărat? Dacă intri într-un loc religios pentru a propovădui Evanghelia, te vei confrunta cu următoarele: în primul rând, vei fi respins și vei fi făcut de rușine; în al doilea rând, vei fi făcut de ocară; în al treilea rând, vei fi atacat la comun sau ridiculizat și condamnat. Ba chiar vor fi oameni care te vor fotografia fără consimțământul tău și-ți vor arăta poza tuturor celorlalți din biserica lor și vor spune: „Persoana aceasta a venit să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic. Nimeni nu ar trebui să o primească”. Așa tratează lumea religioasă pe oricine vine să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Ce arată lucrul acesta? Lumea religioasă funcționează de multă vreme ca o fortăreață de neclintit pentru antihriști și a devenit o parte din forțele malefice ale Satanei. Totuși, nu poți spune că nimeni din lumea religioasă nu poate fi mântuit – sunt aceia care pot fi mântuiți, doar că sunt foarte, foarte puțini la număr.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Unii oameni întreabă: „De ce spui că nu vor fi mulți oameni din cadrul religiei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu înainte de marile dezastre? Nu cred că este un lucru sigur”. Din credincioșii din Epoca Harului, din orice biserică, sunt cei mai mulți acolo ca să caute cu sinceritate adevărul sau doar ca să se sature cu pâinea Lui? Cei mai mulți oameni sunt acolo doar ca să se sature cu pâinea Lui. Nu sunt mulți oameni care sunt posedați de demoni, vorbesc limbi necunoscute, primesc revelații, au viziuni, vindecă boli, alungă demoni și săvârșesc miracole? Cei posedați de demoni alcătuiesc o parte, aceia care doar se satură cu pâinea Lui alcătuiesc o parte, iar ceilalți care sunt antihriști și cei răi, care urăsc adevărul, alcătuiesc, de asemenea, o parte. Și, apoi, sunt oamenii confuzi care nu au nici cea mai vagă înțelegere a adevărului. Odată ce eliminăm aceste grupuri de oameni, vor constitui majoritatea cei rămași care iubesc adevărul? Vor constitui măcar 10% din total? Nu, nu este posibil! Nu este aceasta starea curentă a lucrurilor? Așadar, aceia din cadrul comunității religioase care vor fi în stare să se întoarcă în fața lui Dumnezeu înainte de marile dezastre sunt cea mai mică parte a oamenilor; în mod absolut nu vor constitui o majoritate, deoarece oamenii din cadrul religiei care iubesc adevărul au fost dintotdeauna extrem de puțini la număr. Acest lucru este în întregime real și nu este spus fără o bază.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Anterior: 35. De ce îi va plasa Dumnezeu în mijlocul dezastrelor pe cei care refuză să-L accepte pe Dumnezeu Atotputernic?

Înainte: 37. Ce este schimbarea firii?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte