Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici (III)

(din iulie 1993 până în martie 1994)

1Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare?
2Scopul gestionării omenirii
3Esența și identitatea omului
4Identitatea inerentă a omului şi valoarea lui: ce sunt ele cu adevărat?
5Poporul ales al Chinei nu poate reprezenta nicio seminție a lui Israel
6Care este înțelegerea voastră despre binecuvântări?
7Ce înțelegi despre Dumnezeu?
8Ce înseamnă să fii o persoană adevărată
9Ce știi despre credință?
10Când frunzele care cad se vor reîntoarce la rădăcinile lor, veți regreta tot răul pe care l-ați făcut
11Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
12Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
13Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de mântuire a omului
14Caracterul vostru, al tuturor, este atât de infam!
15Cei care nu învață și nu cunosc nimic: nu sunt ei bestii?
16Lucrarea în Epoca Legii
17Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării
18Cuvinte pentru cei tineri și cei vârstnici
19Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
20Referitor la apelative și identitate
21Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens
22Ar trebui să lăsați deoparte binecuvântările statutului și să înțelegeți voia lui Dumnezeu de a aduce mântuirea omului
23Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
24Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
25Diferența dintre lucrarea de slujire a lui Dumnezeu întrupat și datoria omului
26Dumnezeu este Domnul întregii creații
27Unde te situezi cu privire la cele treisprezece epistole?
28Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
29Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
30Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu
31Omenirea coruptă are cel mai mult nevoie să fie mântuită de Dumnezeu cel întrupat
32Esența trupului locuit de Dumnezeu
33Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului
34Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc
35Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată
36Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună