Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici (III)

1Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare?
2Scopul gestionării omenirii
3Esența și identitatea omului
4Care sunt identitatea și valoarea inerentă a omului
5Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu?
6Ce înseamnă să fii un om adevărat
7Ce știi despre credință?
8Când frunzele care cad se vor reîntoarce la rădăcinile lor, veți regreta tot răul pe care l-ați făcut
9Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
10Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
11Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului
12Lucrarea în Epoca Legii
13Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării
14Cuvinte pentru cei tineri și cei vârstnici
15Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
16Referitor la apelative și identitate
17Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens
18Ar trebui să lăsați deoparte binecuvântările statutului și să înțelegeți voia lui Dumnezeu pentru mântuirea omului
19Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
20Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
21Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului
22Dumnezeu este Domnul întregii creații
23Ce atitudine ai față de cele treisprezece epistole
24Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
25Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
26Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu
27Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup
28Esența trupului locuit de Dumnezeu
29Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului
30Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc
31Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată
32Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună