Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici (III)

(din Iulie 1993 până în decembrie 1993)

1Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare?
2Scopul gestionării omenirii
3Esența și identitatea omului
4Identitatea şi valoarea inerentă a omului: care sunt ele?
5Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu?
6Ce înseamnă să fii un om adevărat
7Ce știi despre credință?
8Când frunzele care cad se vor reîntoarce la rădăcinile lor, veți regreta tot răul pe care l-ați făcut
9Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
10Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
11Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului
12Caracterul vostru este atât de josnic!
13Cei care nu învață și nu cunosc nimic: nu sunt ei bestii?
14Lucrarea în Epoca Legii
15Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării
16Cuvinte pentru cei tineri și cei vârstnici
17Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
18Referitor la apelative și identitate
19Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens
20Ar trebui să lăsați deoparte binecuvântările statutului și să înțelegeți voia lui Dumnezeu pentru mântuirea omului
21Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
22Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
23Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului
24Dumnezeu este Domnul întregii creații
25Ce atitudine ai față de cele treisprezece epistole?
26Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
27Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
28Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu
29Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup
30Esența trupului locuit de Dumnezeu
31Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului
32Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc
33Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată
34Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună