Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Partea a treia

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici

(I, II, III, IV)

Introducere

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici (I)

1Calea… (5)
2Calea… (8)
3Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
4Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
5Modul religios de slujire trebuie interzis
6În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
7Stabilirea unei relaţii corecte cu Dumnezeu este foarte importantă
8Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
9Păcătoșii trebuie pedepsiți
10Cum să intri într-o stare normală
11Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
12Cum să cunoşti realitatea
13Cu privire la o viață spirituală normală
14Discuție despre viața întru biserică și viața reală
15Pe toată lumea care își îndeplinește funcția
16Cu privire la folosirea omului de către Dumnezeu
17Practicați adevărul odată ce l-ați înțeles
18Persoana care ajunge la mântuire este persoana care este dispusă să practice adevărul
19Cu ce ar trebui să fie echipat un păstor adecvat
20Despre experiență
21Poruncile noii epoci
22Împărăția Milenară a sosit
23Cum este relația ta cu Dumnezeu
24Concentrează-te mai mult asupra realității
25Respectarea poruncilor și practicarea adevărului
26Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
27Doar punerea adevărului în practică înseamnă să posezi realitate
28Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi
29Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?
30Ar trebui să trăiești întru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
31Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
32Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
33Scapă de sub influența întunericului și vei fi câștigat de Dumnezeu
34Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
35Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
36Despre practica rugăciunii
37Cunoaște lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu și mergi pe urmele pașilor lui Dumnezeu
38Despre liniștirea inimii voastre în fața lui Dumnezeu
39Să luăm seama la voința lui Dumnezeu pentru a atinge desăvârșirea
40Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
41Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
42Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
43Doar prin experimentarea încercărilor dureroase poți cunoaște frumusețea lui Dumnezeu
44Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
45O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
46Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El
47Numai prin experimentarea rafinării Îl poate iubi omul cu adevărat pe Dumnezeu
48Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
49Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Satanei
50Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul
51Ai revenit la viață?
52A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
53Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu