Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cuvântul Se arată în trup

Partea a treia

Cuvintele lui Hristos când a mers în Biserici

(din august 1992 până în august 2014)

Introducere

Introducere

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici (I)

(din august 1992 până în octombrie 1992)

1Calea … (1)
2Calea … (2)
3Calea … (3)
4Calea … (4)
5Calea… (5)
6Calea … (6)
7Calea … (7)
8Calea… (8)
9Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
10Despre etapele lucrării lui Dumnezeu
11Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
12Modul religios de slujire trebuie interzis
13În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
14Stabilirea unei relaţii corecte cu Dumnezeu este foarte importantă
15Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
16Păcătoșii trebuie pedepsiți
17Cum să intri într-o stare normală
18Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
19Cum să cunoşti realitatea
20Cu privire la o viață spirituală normală
21Discuție despre viața bisericească și viața reală
22Pe toată lumea care își îndeplinește funcția
23Cu privire la folosirea omului de către Dumnezeu
24Practicați adevărul odată ce l-ați înțeles
25Persoana care ajunge la mântuire este persoana care este dispusă să practice adevărul
26Cu ce ar trebui să fie echipat un păstor adecvat
27Despre experiență
28Poruncile noii epoci
29Împărăția Milenară a sosit
30Cum este relația ta cu Dumnezeu?
31Concentrează-te mai mult asupra realității
32Respectarea poruncilor și practicarea adevărului
33Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
34Doar punerea adevărului în practică înseamnă să posezi realitate
35Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi
36Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?
37Ar trebui să trăiești pentru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
38Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
39Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
40Scapă de sub influența întunericului și vei fi câștigat de Dumnezeu
41Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
42Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
43Despre practica rugăciunii
44Cunoaște lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu și mergi pe urmele pașilor lui Dumnezeu
45Cei a căror fire s-a schimbat sunt aceia care au intrat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu
46Despre liniștirea inimii voastre în fața lui Dumnezeu
47Să luăm seama la voința lui Dumnezeu pentru a atinge desăvârșirea
48Dumnezeu îi desăvârșește pe cei care sunt pe placul inimii Sale
49Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
50Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
51Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
52Oamenii care pot fi absolut supuși caracterului practic al lui Dumnezeu sunt aceia care Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu
53Doar prin experimentarea încercărilor dureroase poți cunoaște frumusețea lui Dumnezeu
54Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
55O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
56Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El
57Cum a ajuns Petru să-L cunoască pe Isus
58Numai prin experimentarea rafinării Îl poate iubi omul cu adevărat pe Dumnezeu
59Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
60Doar cei care se concentrează pe practică pot fi desăvârșiți
61Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Satanei
62Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul
63Ar trebui să îți menții devotamentul față de Dumnezeu
64Ai revenit la viață?
65A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
66Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu