Capitolul 10

Epoca Împărăției, este, până la urmă, diferită față de odinioară. Nu are legătură cu modul în care se poartă omenirea; mai exact, Eu M-am pogorât pe pământ ca să-Mi fac personal lucrarea, lucrare pe care ființele umane nici nu o pot concepe, nici nu o pot realiza. De la facerea lumii și până astăzi, în toți acești ani, a fost vorba întotdeauna de construirea bisericii, dar nimeni nu aude vreodată de construirea împărăției. Deși vorbesc despre aceasta cu propria Mea gură, există cineva care îi cunoaște esența? Odată, am coborât în lumea oamenilor și am experimentat și am observat suferința lor, dar fără a îndeplini scopul întrupării Mele. Când va începe întemeierea împărăției, întruparea Mea va începe oficial să facă lucrarea de slujire; adică, Împăratul împărăției Își va prelua oficial puterea suverană. Din aceasta este evident că descinderea împărăției în lumea umană, departe de a fi doar o chestiune de cuvinte și apariții, este una de realitate efectivă; acesta este un aspect al înțelesului „realitatea practicii.” Omul nu a văzut niciodată nici măcar una dintre faptele Mele, nu a auzit niciodată nici măcar una dintre cuvântările Mele. Chiar dacă ar fi văzut, ce ar fi descoperit el? Și dacă M-ar fi auzit vorbind, ce ar fi înțeles? De la un capăt la altul al lumii, întreaga omenire se află în limitele iubirii Mele, milei Mele, dar la fel întreaga umanitate se află sub judecata Mea și, în același fel, sub încercarea Mea. Am fost milos și iubitor față de omenire, chiar când toți oamenii fuseseră corupți într-o anumită măsură; am mustrat omenirea, chiar şi atunci când toți oamenii se plecaseră supuși înaintea tronului Meu. Dar există vreo ființă umană care nu este în mijlocul suferinței și rafinării pe care le-am trimis Eu? Cât de mulți oameni bâjbâie în întuneric după lumină, cât de mulți se chinuie cu amar în încercarea lor? Iov a avut credință și, totuși, cu toată credința sa, nu-şi căuta el o cale de scăpare? Deși oamenii Mei pot rămâne neclintiți în încercare, există cineva care, fără a o spune cu voce tare, o crede în inima sa? Nu-i așa că, de fapt, omul își declamă credința în timp ce se îndoiește în inima sa? Nu există ființe umane care au rămas neclintite în încercări, care au oferit ascultare adevărată în încercare. Dacă nu Mi-aș acoperi fața pentru a evita să privesc această lume, întreaga rasă umană s-ar prăbuși sub privirea Mea arzătoare, căci nu cer nimic din partea omenirii.

Când va răsuna salutul împărăției – care va fi, de asemenea, momentul când se vor auzi cele șapte tunete – acest sunet va cutremura cerul și pământul, mișcând empireul și făcând coardele inimii fiecărei ființe umane să înceapă să vibreze. Un imn al împărăției se va înălța ceremonios în națiunea marelui balaur roșu, dovedind că am distrus națiunea marelui balaur roșu și că apoi Mi-am întemeiat împărăția. Chiar mai important, împărăția Mea va fi întemeiată pe pământ. În acest moment, voi începe să Îmi trimit îngerii către fiecare dintre națiunile lumii pentru ca ei să Îmi poată păstori fiii, oamenii Mei; aceasta este, de asemenea, pentru a îndeplini nevoile următoarei etape a lucrării Mele. Dar, Eu, personal, Mă voi duce în locul unde stă încolăcit marele balaur roșu să Mă lupt cu el. Și când întreaga omenirea va ajunge să Mă cunoască în trup și va fi capabilă să Îmi vadă faptele în trup, atunci vizuina marelui balaur roșu se va transforma în cenușă și va dispărea fără urmă. Ca oameni ai împărăției Mele, din moment ce detestați marele balaur roșu din tot sufletul, trebuie să Îmi mulțumiți inima cu acțiunile voastre și, în acest mod, să îl faceți pe balaur de ruşine. Simțiți cu adevărat că marele balaur roșu este detestabil? Simțiți cu adevărat că este dușmanul Împăratului împărăției? Aveți cu adevărat credința că puteți fi martori minunați pentru Mine? Aveți cu adevărat credința că puteți învinge marele balaur roșu? Aceasta este ceea ce vă cer. Tot ceea am nevoie este ca voi să puteți merge până la acest pas; veți putea să o faceți? Aveți credința că puteți obține aceasta? Ce este omul capabil să facă? Nu este mai bine să o fac Eu Însumi? De ce spun că Eu cobor personal în locul în care începe lupta? Ceea ce vreau Eu este credința voastră, nu faptele voastre. Ființele umane sunt incapabile de a-Mi primi cuvintele într-un mod direct, și doar privesc de pe margine. Și ați atins scopul în acest mod? Ați ajuns să Mă cunoașteți astfel? Ca să fiu sincer, dintre oamenii de pe pământ, niciunul nu este capabil să Mă privească drept în față, niciunul nu este capabil să primească înțelesul curat și veritabil al cuvintelor Mele. Și astfel, am pus în mișcare pe pământ un proiect remarcabil în domeniul ingineriei, pentru a-Mi atinge scopul și a-Mi stabili adevărata imagine în inimile oamenilor și, în acest mod, a încheia perioada când noțiunile au putere asupra oamenilor.

Astăzi, nu numai că Mă pogor asupra națiunii marelui balaur roșu, ci Îmi şi întorc fața către întreg universul, astfel încât întreg empireul se prăbușește. Există vreun loc care nu este supus judecăţii Mele? Este vreun loc care nu există sub pedepsele pe care le trimit Eu de sus? Peste tot pe unde merg, împrăștii semințele dezastrelor de toate felurile. Acesta este unul dintre modurile în care lucrez și este, fără îndoială, un act de mântuire pentru om și ceea ce îi trimit este tot un fel de iubire. Doresc să fac chiar mai mulți oameni să ajungă să Mă cunoască, să Mă poată vedea și, în acest mod, să ajungă să Îl preamărească pe Dumnezeu, pe care nu L-au văzut atât de mulți ani, dar care, astăzi, este real. Din ce motiv am creat lumea? Din ce motiv, când omenirea a devenit coruptă, nu am distrus-o complet? Din ce motiv trăiește sub năpastă întreaga rasă umană? Din ce motiv Eu Însumi M-am întrupat? Când Îmi fac lucrarea, omenirea cunoaște nu numai gustul celor amare, ci și pe al celor dulci. Dintre toți oamenii din lume, cine trăiește în harul Meu? Dacă nu le-aş fi înzestrat pe ființele umane cu binecuvântări materiale, cine ar fi putut să se bucure de îndestulare în lume? Cu siguranță, permițându-vă să vă luați locurile de oameni ai Mei nu este singura binecuvântare, nu-i așa? Presupunând că nu erați oamenii Mei, ci erați făcători de servicii, nu ați fi trăit în cadrul binecuvântărilor Mele? Niciunul dintre voi nu este capabil să înțeleagă originea cuvintelor Mele. Oamenilor – departe de a prețui titlurile pe care vi le-am atribuit, atât de mulți dintre voi, la auzul titlului de „făcători de servicii”, nutriți resentimente în inimile voastre și așa de mulți, la auzul titlului „oamenii Mei”, nutriți iubire în inimile voastre. Nu încercați să Mă păcăliți – ochii Mei văd și pătrund peste tot! Care dintre voi primește de bunăvoie, care dintre voi oferă supunere totală? Dacă salutul împărăției nu ar răsuna, ați fi cu adevărat capabili să vă supuneți până la final? Ceea ce omul este capabil să facă, să gândească, cât de departe poate să meargă– toate acestea au fost prestabilite demult.

Marea majoritate a oamenilor Îmi acceptă mistuirea în lumina înfățișării Mele. Marea majoritate a oamenilor, inspirați de încurajarea Mea, se înflăcărează să înainteze în urmărire. Când forțele Satanei Îmi atacă oamenii, sunt acolo să le resping; când uneltirile Satanei fac prăpăd în viețile oamenilor Mei, îl pun pe fugă, să nu se întoarcă niciodată. Pe pământ, toate tipurile de duhuri rele sunt mereu în căutarea unui loc unde să se odihnească, căutând neîncetat ce poate fi consumat. Oamenii Mei! Trebuie să rămâneți sub grija și protecția Mea. Să nu vă comportați niciodată cu desfrânare! Să nu vă comportați niciodată în mod nesăbuit! Ci, oferă-ţi loialitatea casei Mele și doar cu loialitate poți pune la cale un contraatac împotriva vicleniei diavolului. În niciun caz nu trebuie să te comporți ca în trecut, făcând un lucru în fața Mea și un alt lucru pe la spatele Meu – așa ești deja dincolo de orice răscumpărare. Cu siguranță că am rostit mai mult decât suficiente cuvinte precum acestea, nu-i așa? I-am reamintit în mod repetat omului tocmai din cauza vechii sale naturi, care este incorigibilă. Nu vă plictisiți! Tot ceea ce spun este pentru a vă asigura destinul! Ceea ce îi trebuie Satanei este exact un loc scârbos și mizerabil; cu cât sunteți mai imposibil de salvat și mai desfrânați, refuzând să vă supuneți restricțiilor, cu atât mai mult duhurile necurate vor profita de orice oportunitate de a se infiltra. Odată ce ați ajuns în acest punct critic, loialitatea voastră va fi doar pălăvrăgeală inutilă, fără realitate, iar hotărârea voastră va fi devorată de spirite rele, pentru a fi transformată în neascultare sau șiretlicuri ale Satanei și utilizată pentru a-Mi deranja lucrarea. Atunci vă voi lovi de moarte oricând și oriunde doresc. Nimeni nu cunoaște gravitatea acestei situații; oamenii pur și simplu nu-și pleacă urechea la ce aud și nu își iau deloc măsuri de precauție. Eu nu Îmi amintesc ce a fost făcut în trecut. Tu tot te aștepți ca Eu să fiu indulgent față de tine uitând încă o dată? Deși omenirea Mi s-a opus, nu o să-i reproșez aceasta, căci statura omului este prea mică și, astfel, nu am cerințe mari de la el. Tot ceea ce cer este ca el să nu se risipească și să se supună constrângerilor. Cu siguranță, nu vă este imposibil să îndepliniți această singură condiție? Majoritatea oamenilor se așteaptă ca Eu să le dezvălui și mai multe taine cu care să își bucure ochii. Și totuși, dacă ai ajunge să înțelegi toate tainele cerului, ce ai putea face cu acele cunoștințe? M-ai iubi mai mult? Ți-ar spori iubirea pentru mine? Eu nu subestimez omul, nici nu ajung cu ușurință la un verdict în privința lui. Dacă nu ar fi acestea circumstanțele actuale ale omului, nu aș încorona oamenii cu ușurință cu aceste etichete. Gândiți-vă la trecut: au existat dăți când v-am defăimat? Dăți când v-am subestimat? Dăți când v-am privit fără a lua în seamă circumstanțele voastre actuale? Dăți în care ceea ce spun nu v-a umplut inimile și gurile cu convingere? Dăți când am vorbit fără a atinge o coardă sensibilă din voi? Care dintre voi Mi-a citit cuvintele fără frică și fără să tremure, profund temător că îl voi lovi și arunca în Adânc? Cine nu îndură încercarea din cuvintele Mele? În cuvintele Mele stă autoritatea, dar aceasta nu este pentru a-l judeca superficial pe om; ci, luând în seamă circumstanțele actuale ale omului, demonstrez constant omului semnificația care există în cuvintele Mele. De fapt, este cineva capabil de a-Mi recunoaște măreția omnipotentă din cuvintele Mele? Există cineva care poate primi în el însuși cel mai curat aur din care sunt făcute cuvintele Mele? Atât de multe cuvinte am rostit, dar le-a prețuit vreodată cineva?

3 martie 1992

Anterior: Capitolul 9

Înainte: Capitolul 11

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Cui îi ești credincios?

Fiecare zi pe care ați trăit-o până acum este decisivă și foarte importantă pentru soarta și destinațiile voastre, astfel că trebuie să...

Dumnezeu este sursa vieții omului

Din momentul în care apari plângând pe această lume, începi să îți îndeplinești datoria. Îți asumi rolul în planul lui Dumnezeu și în...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte