Am învățat cum să-i tratez pe ceilalți cum se cuvine

octombrie 6, 2019

de Siyuan, Franța

Într-o zi, fratele Chen de la biserica noastră a venit la mine. A spus că dorește să practice prezentarea mărturiei în timpul liber și să ofere o parte din puterea sa lucrării de evanghelizare. Datorită interacțiunilor mele trecute cu fratele Chen, știam că are o fire foarte arogantă, așa că aveam unele idei și opinii preconcepute despre el. Mai mult, credeam că aceia care prezintă mărturie trebuie să aibă un anumit nivel de cunoaștere a Bibliei. Trebuie să fie capabili să comunice clar adevărul și să fie capabili să răspundă la întrebările puse de cei cărora le propovăduim Evanghelia. Simțeam că nu are aceste calități, așa că nu am fost de acord cu acest lucru. Când a văzut asta, a spus: „Pe baza abilităților mele, nu crezi că pot practica prezentarea mărturiei? Nu mi-aș irosi talentul dacă nu prezint mărturie?” Când am auzit asta, m-am simțit sătul până peste cap și m-am gândit: „Crezi că prezentarea mărturiei este un lucru ușor de făcut? Dacă nu ai talent autentic, crezi că poți îndeplini bine această datorie? Ai o părere prea bună despre tine. Pur și simplu nu te evaluezi corect!” După aceea, am avut părtășie despre situația fratelui Chen cu alți câțiva frați și surori, ca să putem avea discernământ în legătură starea sa. Unii frați și surori, după ce au auzit ce zisesem, au spus și ei că fratele Chen manifestase aroganță în comportamentele sale. Acest lucru mi-a confirmat că opinia pe care o aveam despre fratele Chen era, într-adevăr, corectă. Nu am fost niciodată conștientă că, atunci când făceam comentarii la întâmplare despre fratele Chen, fără să caut adevărul pentru a-l înțelege cu exactitate, în fond îl judecam și unelteam cu ceilalți.

O dată, am luat parte la o întrunire cu fratele Chen. În timp ce noi citeam rânduielile de lucru despre cum puteam urmări filmele despre familia lui Dumnezeu în timp ce trăiam viața bisericească, el a spus: „Cred că liderii și colegii nu au realitatea adevărului. Ei doar predică slove și doctrine la întâlniri și nu sunt în măsură să rezolve dificultățile practice cu care se confruntă frații și surorile noastre. Este minunat că acum putem viziona filme la întâlnirile noastre. Acest lucru ne va ajuta să înțelegem adevărul.” El a continuat să spună: „La început, când îndeplineam această datorie, aveam multe greutăți deoarece nu înțelegeam principiile. Cu toate acestea, acum că am o înțelegere a principiilor, simt că îndeplinirea acestei datorii decurge mult mai ușor, iar rezultatele pe care le obțin în lucrarea mea sunt deosebit de bune...” Când l-am auzit spunând asta, aversiunea și împotrivirea s-au ivit inima mea. M-am gândit: „Te pricepi chiar de minune să profiți de ocazie. Recurgi la părtășia fratelui cel de mai sus pentru a ne desconsidera pe noi, conducătorii și colegii. În același timp, nu ai uitat să-ți fii singur mărturie și să te dai mare. Ești într-adevăr prea arogant și irațional...” Apoi, am început să discutăm despre cum vom lucra împreună la cele cinci întrebări ce aveau să fie comunicate la următoarea întâlnire. În acel moment, fratele Chen s-a oferit să se ocupe de trei dintre întrebări și chiar a propus oamenii care să fie responsabili de celelalte două întrebări. Când am rânduit ca liderul de grup să se ocupe de următoarea întâlnire, el l-a întrebat repede șovăielnic: „Crezi că te poți descurca? Reușești?” Din tonul vocii sale, părea că se gândea că numai el putea să preia comanda întrunirii. Confruntată cu comportamentul lui, m-am gândit: „Ești foarte irațional. Poți face asta? Vrei doar să folosești această ocazie ca pe o platformă pentru a te da mare în fața fraților și surorilor. Vrei să atragi toată atenția, dar nu voi permite asta.” Pentru a-l împiedica să-și atingă scopul, mi-am impus autoritatea pentru a rândui din nou lucrurile astfel încât să nu fie el la comandă. Gândindu-mă la întreg comportamentul fratelui Chen, l-am detestat foarte mult în inima mea, iar prejudecățile mele față de el au devenit tot mai puternice. În special, comunicasem cu el de mai multe ori despre comportamentul său arogant, dar el recunoștea doar cu vorba, iar după aceea nu vedeam nicio schimbare clară. Prin urmare, am simțit că avea un nivel extraordinar de aroganță. Era peste măsură de arogant, până într-atât încât am simțit că nu se putea schimba niciodată și că era fără speranță. Și uneori chiar m-am gândit că, fiind atât de arogant, efectiv nu era potrivit pentru îndeplinirea datoriei sale actuale. Pur și simplu, aveam să îl înlocuiesc cu altcineva.

După ce întâlnirea s-a încheiat și am chibzuit la fiecare dintre gândurile și ideile pe care le dezvăluisem în timpul întâlnirii, am simțit o oarecare remușcare și un mare disconfort în inimă. M-am rugat lui Dumnezeu: „O, Dumnezeule! Am multe gânduri și prejudecăți față de fratele Chen. Cred că este foarte arogant. Acum, de fiecare dată când îl aud vorbind, aversiunea și împotrivirea se ivesc în inima mea. Vreau chiar să-l înlocuiesc. O, Dumnezeule! Știu că sunt într-o stare greșită. Cu toate acestea, nu Îți înțeleg voia și nu știu în ce aspect al adevărului ar trebui să pătrund. O, Dumnezeule, Te rog să mă luminezi și să mă călăuzești.” După ce am terminat să mă rog, m-am gândit la un pasaj dintr-o predică: „Există acest fel de gândire în inimile voastre? Când vă gândiți la cineva, vă gândiți mai întâi la slăbiciunile sale și mai întâi la felurile în care este corupt. Așa e? Dacă veți continua să gândiți astfel, nu veți putea niciodată să vă înțelegeți cu ceilalți în mod normal. […] Dar pentru că el crede cu adevărat în Dumnezeu și dorește să urmeze adevărul, nu va dura deci mult înainte ca această corupție din el să înceapă să se schimbe și să dispară. Acesta este modul în care trebuie să vedem această problemă și trebuie să privim problemele cu o viziune de creștere. Nu trebuie să ne preocupăm obsesiv de slăbiciunea unei persoane, apoi să o osândim pentru totdeauna, spunând că acea persoană va fi așa toată viața, că este acest gen de persoană. A face asta ar însemna să o judecăm și să o delimităm! Când a mântuit oamenii, Dumnezeu nu a vorbit astfel, spunând că omenirea a fost coruptă în această măsură și, prin urmare, că nu are rost să o mântuiască și că acesta este sfârșitul rasei umane. Dumnezeu nu vede deloc lucrurile în acest fel. Așadar, noi toți urmăm adevărul acum. Toți dorim să urmăm adevărul și credem că, cel puțin, dacă ne vom continua căutarea, atunci, în câțiva ani, vom fi desigur capabili să ne schimbăm într-o oarecare măsură și, în cele din urmă, vom fi pe deplin în stare să dobândim o schimbare a firii și să fim desăvârșiți de Dumnezeu. Toți aveți acest fel de credință, nu-i așa? Din moment ce voi aveți astfel de credință, ar trebui să credeți că și alți oameni au astfel de credință” („Cum să întemeiezi relații interpersonale normale” din Predici și părtășie despre intrarea în viață I). Acest pasaj din părtășie mi-a arătat clar starea mea și m-am simțit rușinată. Am văzut cât de arogantă și de îngâmfată era natura mea. M-am comportat ca și cum dețineam adevărul și eram capabilă să judec o persoană cu acuratețe dintr-o singură privire și să îi înțeleg în profunzime esența. Făcând legătura între mine și cuvintele din predică, mi-am dat seama de următorul lucru: din interacțiunile mele cu fratele Chen, mi se părea că era tânăr și mândru când îl vedeam exprimându-și firea arogantă în cuvintele pe care le spunea și în lucrurile pe care le făcea. Mi se părea că nu avea absolut nicio cunoaștere de sine. Chiar judecam în inima mea că era o persoană arogantă, care era complet irațională și nu avea nicio speranță de schimbare. Acesta era motivul pentru care nu puteam să-l tratez în mod corect sau imparțial. Dumnezeu mântuiește oamenii în cea mai mare măsură posibilă, totuși, eu îl delimitam pe fratele Chen în toate privințele. Acum, Dumnezeu mă demascase și mă făcuse să-mi văd limpede aroganța și îngâmfarea. Îmi privisem propriile perspective și convingeri ca fiind adevărul și standardele prin care să judec oamenii – eram atât de irațională. Îi vedeam și îi măsuram pe ceilalți conform unor principii și standarde? Modul meu de a-i privi și de a-i delimita pe oameni era în acord cu adevărul? Eram mai josnică decât un vierme. În ce fel eram eu vrednică să-i judec și să-i condamn pe alții? Cuvintele lui Dumnezeu spun: „Oamenii pe care Dumnezeu îi mântuiește sunt cei care au firi corupte prin intermediul corupției Satanei; nu sunt oameni desăvârșiți, fără nici cel mai neînsemnat cusur, și nici oameni care trăiesc într-un vacuum” („Pătrunderea în viață este cea mai importantă pentru credința în Dumnezeu” din Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos). Nu am fost încă desăvârșiți și suntem încă în cursul procesului de schimbare treptată prin experimentarea lucrării lui Dumnezeu. Chiar dacă poate ne exprimăm firile corupte sau săvârșim unele fărădelegi când ne îndeplinim datoriile, atât timp cât credem sincer în Dumnezeu și urmăm adevărul, vom reuși să ne schimbăm. Cu toate acestea, eu nu îi priveam pe ceilalți cu o perspectivă de creștere. În schimb, îi delimitam prin propriile mele perspective și prin firea mea coruptă. Eram cu adevărat atât de arogantă!

Apoi, am citit un alt pasaj din cuvintele lui Dumnezeu : „Potrivit cărui principiu ar trebui să-i tratezi pe membrii familiei lui Dumnezeu? (Tratează corect fiecare frate și soră în parte.) Cum îi tratezi corect? Toată lumea are defecte și neajunsuri minore, precum și anumite particularități; toți oamenii dau dovadă de neprihănire de sine, slăbiciune și domenii în care au lipsuri. Ar trebui să-i ajuți cu o inimă iubitoare, să fii tolerant și răbdător și să nu fii prea dur sau să faci caz de fiecare detaliu mărunt. Dacă pe oamenii tineri sau care nu cred în Dumnezeu de mult timp ori care au început doar recent să-și realizeze îndatoririle sau care au anumite cerințe speciale, doar îi apuci de păr și refuzi să le dai drumul, acest lucru se numește a fi dur. Ignori răul făcut de acei conducători falși și antihriști și, totuși, atunci când observi neajunsuri și defecte minore la frații și surorile tale, refuzi să-i ajuți, alegând în schimb să faci caz de acele lucruri și să-i judeci fără ca ei să știe, determinând astfel și mai mulți oameni să li se opună, să-i excludă și să-i ostracizeze. Ce fel de comportament este acesta? Aceasta înseamnă doar să faci lucrurile pe baza preferințelor personale și să nu fii capabil să tratezi oamenii corect; indică o fire satanică stricată! Aceasta este o fărădelege! Când oamenii fac lucruri, Dumnezeu îi urmărește; El vede orice faci și orice gândești! Dacă vrei să-ți însușești principiile, atunci trebuie mai întâi să înțelegi adevărul. Odată ce înțelegi adevărul, poți înțelege voia lui Dumnezeu; dacă nu înțelegi adevărul, cu siguranță nu vei înțelege voia lui Dumnezeu. Adevărul îți spune cum să-i tratezi pe oameni și, odată ce ai înțeles asta, vei ști cum să-i tratezi pe oameni în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Modul în care trebuie să-i tratezi pe alții este arătat și indicat clar în cuvintele lui Dumnezeu; atitudinea cu care Dumnezeu tratează umanitatea este atitudinea pe care oamenii ar trebui să o adopte în modul în care se tratează unul pe celălalt. Cum tratează Dumnezeu fiecare persoană în parte? Unii oameni au o statură imatură sau sunt tineri ori cred în Dumnezeu doar de puțin timp. Natura și esența unor oameni nu sunt rele sau răuvoitoare; pur și simplu aceștia sunt întrucâtva ignoranți sau lipsiți de calibru ori au fost poluați prea mult de societate. Ei nu au pătruns în realitatea adevărului, așadar le este greu să nu facă unele lucruri nesăbuite sau să nu comită unele fapte de ignoranță. Cu toate acestea, din perspectiva lui Dumnezeu, astfel de chestiuni nu sunt importante; El cercetează doar inimile oamenilor. Dacă aceștia sunt deciși să pătrundă în realitatea adevărului, se îndreaptă în direcția bună și acesta este obiectivul lor, atunci Dumnezeu îi veghează, îi așteaptă și le acordă timp și șanse care le permit să pătrundă. Dumnezeu nu-i doboară dintr-o lovitură și nu-i bate atunci când își scot capul; Dumnezeu nu i-a tratat niciodată pe oameni astfel. Acestea fiind spuse, dacă oamenii se tratează în acest fel unul pe altul, atunci lucrul acesta nu arată firea lor coruptă? Aceasta este întocmai firea lor coruptă. Trebuie să urmărești cum îi tratează Dumnezeu pe oamenii ignoranți și nesăbuiți, cum îi tratează pe cei cu statură imatură, cum îi tratează pe cei care manifestă normal firea coruptă a umanității și cum îi tratează pe cei care sunt răuvoitori. Dumnezeu are diverse moduri de a trata diferiți oameni și are, de asemenea, diverse moduri de a gestiona nenumăratele naturi ale diferiților oameni. Trebui să înțelegi adevărul acestor lucruri. Odată ce ai înțeles aceste adevăruri, poți să știi apoi cum să le experimentezi” („Pentru a dobândi adevărul, trebuie să înveți de la oamenii, de la chestiunile și de la lucrurile din jurul tău” din Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos). Cuvintele lui Dumnezeu descriu foarte limpede principiile și calea de a trata oamenii. Ele explică, de asemenea, că atitudinea lui Dumnezeu față de antihriști și de oamenii răi este plină de ură, blesteme și pedeapsă. Cât despre cei a căror statură este mică, cei care sunt de calibru sărăcăcios și au tot felul de firi corupte și lipsuri, atât timp cât cred cu adevărat în Dumnezeu, sunt dornici să urmeze adevărul, pot accepta adevărul și îl pot pune în practică, atitudinea lui Dumnezeu față de ei este una de dragoste, milă și mântuire. Din cuvintele lui Dumnezeu, am văzut că El are principii și standarde în ceea ce privește modul în care tratează fiecare persoană. Dumnezeu cere ca noi să-i iubim pe cei pe care El îi iubește și să-i urâm pe cei pe care El îi urăște. Trebuie să fim îngăduitori și iertători față de frații și surorile care cred cu adevărat în Dumnezeu și trebuie să le oferim ocazia de a se căi și de a se schimba. Nu putem să-i doborâm pur și simplu dintr-o singură lovitură atunci când își exprimă firea coruptă, deoarece asta nu este în concordanță cu principiile și metodele lui Dumnezeu de a trata oamenii, cu atât mai puțin cu voia lui Dumnezeu. Am început să mă gândesc la modul în care fratele Chen și-a asumat povara îndatoririlor sale, cum a avut un sentiment de responsabilitate și cum a reușit să facă unele lucrări practice. Niciodată nu am luat în considerare pe deplin punctele forte și meritele sale. În schimb, m-am fixat pe corupția lui și nu am cedat, și l-am judecat și l-am condamnat. Natura mea a fost cu adevărat răutăcioasă!

În acea clipă, m-am gândit la un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu: „Atitudinea și modul în care Dumnezeu i-a tratat pe Adam și Eva este asemănător cu modul în care părinții omenești își arată grija pentru proprii copii. De asemenea, este asemănător cu modul în care părinții omenești iubesc, au grijă și se preocupă de proprii fii și fiice – în mod real, vizibil și tangibil. În loc de a Se pune într-o poziție înaltă și măreață, Dumnezeu a folosit personal piei pentru a face îmbrăcăminte pentru om. Nu contează dacă această haină de blană a fost utilizată pentru a le acoperi modestia sau pentru a-i proteja de frig. Pe scurt, această haină folosită pentru a acoperi trupul omului a fost făcută personal de Dumnezeu cu propriile Sale mâini. Decât să o creeze doar prin puterea gândului sau prin metode miraculoase cum își imaginează oamenii, Dumnezeu făcuse în mod legitim ceva despre care omul crede că Dumnezeu nu putea și nu trebuia să facă. Acesta poate fi un lucru simplu pe care unii nici nu-l consideră demn de menționat, dar le permite, de asemenea, tuturor celor care Îl urmează pe Dumnezeu, dar care erau mai înainte plini de idei nedeslușite despre El, să înțeleagă mai bine autenticitatea și frumusețea Sa și să vadă natura Sa fidelă și umilă. Îi face pe oamenii insuportabil de aroganți care cred că ei sunt mari și tari să își plece capetele încrezute de rușine la vederea caracterului umil și autentic al lui Dumnezeu” („Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (I)” din Cuvântul Se arată în trup). Fiecare dintre cuvintele lui Dumnezeu îmi încălzea inima. Puteam să simt interesul și empatia lui Dumnezeu pentru oameni și că grija și solicitudinea Lui erau reale. Când Adam și Eva nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu și au mâncat rodul din pomul cunoașterii binelui și răului, deși Dumnezeu S-a ascuns de ei și i-a izgonit din Grădina Edenului, Lui I-a fost totuși milă de ei și a făcut personal haine din piei pentru ca ei să le îmbrace. Dumnezeu este cu adevărat încântător, iar firea Lui este cu adevărat frumoasă și bună. Atitudinea lui față de oamenii corupți și de cei care săvârșesc fărădelegi este una de răbdare. Datorită compasiunii Sale, El este capabil să ierte ignoranța, slăbiciunea și imaturitatea omului. El îi dă omului timpul și posibilitatea de a se căi. În timp ce așteaptă, El îi oferă neîntrerupt omului adevărul în care omul să pătrundă. Mântuirea omului de către Dumnezeu este atât de reală. Dumnezeu este demn de încredere, iar dragostea Lui pentru om este reală, nu este falsă, nici nu este prefăcută, ci tangibilă și vizibilă. Când m-am gândit la asta, lacrimile mi-au izvorât din ochi și au început să curgă. Am început să cuget la toate experiențele mele. În lucrarea de a-i îndrepta pe conducători și pe lucrători, dat fiind că nu pătrunsesem principiile, am făcut unele lucruri care au întrerupt și au tulburat lucrarea bisericii. Cu toate acestea, Dumnezeu nu m-a eliminat și nu m-a pedepsit. În schimb, El a folosit raportul pe care frații și surorile l-au scris pentru a mă face să chibzuiesc asupra mea, să mă căiesc și să mă schimb, astfel încât să-mi pot îndeplini datoriile conform principiilor. Când eram negativă și slabă, Dumnezeu Și-a folosit cuvintele pentru a mă mângâia și a mă susține. De asemenea, El i-a pus în mișcare pe frații și surorile care îmi erau alături pentru a-mi comunica voia Sa în ceea ce mă privește, lucru ce m-a întărit foarte mult. În vremurile în care comiteam fărădelegi sau făceam greșeli în munca mea, când nutream neînțelegeri și eram precaută față de Dumnezeu și deveneam negativă și delăsătoare în lucrarea mea, Dumnezeu m-a luminat și m-a călăuzit prin cuvintele Lui astfel încât să Îi înțeleg voia, și am văzut dragostea și mântuirea Lui. Am reușit atunci să las în urmă negativitatea și neînțelegerile... Nu făcuse deja Dumnezeu acest lucru asupra mea cu mult timp în urmă? Când am văzut nesfârșita dragoste a lui Dumnezeu pentru mine, inima mea încăpățânată și amorțită a fost topită de dragostea sinceră a lui Dumnezeu. I-am spus lui Dumnezeu o rugăciune de căință: „O, Dumnezeule! De nenumărate ori, m-am împotrivit Ție și nu am ascultat de Tine. Cu toate acestea, încă mă tratezi cu dragoste și toleranță și arăți înțelegere pentru slăbiciunile mele. De nenumărate ori, ai folosit cuvinte să mă luminezi, să mă îndrumi, să mă sprijini și să mă aprovizionezi. M-ai condus pas cu pas până în ziua de astăzi. Nu sunt demnă ca Tu să sacrifici atât de multă grijă și efort pentru a mă mântui. O, Dumnezeule! Dragostea Ta pentru mine este inexprimabilă. În timp ce aștepți cu răbdare să mă schimb, îmi dai și ocazii pentru a mă căi. Tot ce-mi doresc este ca, de acum înainte, să practic în conformitate cu voia și cerințele Tale. Doresc să mă bazez pe principiile adevărului în felul în care tratez pe fiecare frate și soră care crede cu adevărat în Tine.”

Apoi, într-o predică, am citit un alt pasaj ce spune: „De exemplu, ești un lider și ar trebui să fii responsabil pentru frați și surori. Să presupunem că există un frate sau o soră care nu urmărește adevărul și nu urmează calea cea bună. Ce ar trebui să faci? Trebuie să o ajuți pe această persoană. Acest ajutor include emondarea și tratarea ei. Include cenzura și critica. Acesta este modul de a ajuta. Toate acestea înseamnă dragoste. Este necesar să o convingi sau să folosești un ton de consultare? Nu neapărat. Dacă este nevoie să o emondezi și să o tratezi, fă-o. Expune ceea ce trebuie expus. Asta pentru că ești un lider și un lucrător. Dacă nu-i ajuți tu, cine o va face? Aceasta este datoria pe care ar trebui să o îndeplinești” („Cum trebuie să experimentezi lucrarea lui Dumnezeu pentru a dobândi mântuirea și a fi desăvârșit” din Predici și părtășie despre intrarea în viață VI). Din această părtășie, am aflat că un lider sau un lucrător care deține cu adevărat realitatea adevărului îi tratează pe frații și surorile sale cu principii. Știe care este responsabilitatea lui și care este însărcinarea lui. El este capabil să se bazeze pe principiile adevărului pentru a-i trata pe oameni în funcție de natura și esența lor. Este capabil să-i ajute în mod practic pe oameni pe baza corupției și a neajunsurilor lor. El știe când ar trebui să-i ajute cu o inimă iubitoare, când să-i trateze cu severitate și să-i emondeze și când să-i dojenească. Este capabil să se comporte corespunzător, să aibă principii, și nu îi va trata după bunul plac pe frații și surorile care au exprimat corupție ca pe dușmani. Am început să mă gândesc din nou la felul în care îl tratasem pe fratele Chen. Când l-am văzut dezvăluindu-și firea arogantă, nu l-am ajutat și nu l-am sprijinit într-o manieră practică. Nu am cercetat minuțios natura lui arogantă pentru a-l ajuta să cunoască esența acesteia, nici nu l-am ajutat să vadă clar consecințele periculoase dacă firea sa arogantă nu se schimba. În schimb, l-am judecat, l-am exclus și l-am condamnat după bunul meu plac. Chiar am răspândit prejudecățile pe care le aveam despre el pe la spatele lui. Nu am dat dovadă de nicio îngăduință sau răbdare, nici atât nu l-am tratat cu o inimă iubitoare. În acel moment, am văzut că nu aveam principiile adevărului în felul în care îl tratam pe acest frate și că nu îmi îndeplineam datoria și obligațiile. Am înțeles voia lui Dumnezeu și am găsit calea de a practica. Drept urmare, m-am dus în vizită la fratele Chen. I-am atras atenția asupra problemelor lui și mi-am oferit ajutorul și sprijinul. În același timp, l-am și tratat și l-am emondat. I-am analizat minuțios perspectivele incorecte privind căutarea și calea greșită pe care pășea. De asemenea, am avut părtășie cu el despre esența sfântă a lui Dumnezeu și despre firea Lui care nu îngăduie nicio ofensă... Slavă lui Dumnezeu pentru îndrumarea Sa! Prin comunicarea mea cu el, fratele Chen a câștigat o înțelegere a naturii sale arogante și a corupției pe care o exprimase. El a spus: „Chiar dacă știu că sunt foarte arogant, adesea recunosc asta doar cu vorba. Nu mi-am analizat în profunzime propria-mi natură arogantă, și cu atât mai puțin nu am urât-o cu adevărat. Numai prin faptul că tu mi-ai atras atenția asupra acestor lucruri astăzi, am descoperit acum că mă aflu într-o condiție cumplită și foarte periculoasă. Dumnezeu nu este în inima mea și nu respect pe nimeni. Întotdeauna mă cred capabil. Mai ales când lucrarea produce rezultate, nu numai că fur slava lui Dumnezeu, ci sunt chiar mai arogant și mai îngâmfat pentru că simt că sunt o persoană uimitoare. Sunt pe calea antihristului și fac fapte rele și mă împotrivesc lui Dumnezeu. Astăzi, avertismentul și ajutorul tău mi-au oferit ocazia de a chibzui asupra mea, de a mă căi și a mă schimba...” Când l-am auzit spunând asta, mi-a emoționat cu adevărat inima. Simțeam profund că nu-mi îndeplinisem bine datoriile și că nu aveam o inimă milostivă. Nu îi oferisem ajutor sau sprijin fratelui meu. În schimb, mă agățasem de corupția lui și îl condamnasem. Judecata și mustrarea din cuvintele lui Dumnezeu au fost cele care m-au mântuit, făcându-mă să văd clar că aveam o natură arogantă și răutăcioasă și îndreptându-mi perspectiva absurdă. Am citit în pasajul din predica celui de mai sus: „Se poate spune că acei oameni care iubesc sincer adevărul și care au voința de a căuta să fie desăvârșiți au cu toții o fire arogantă și neprihănită de sine. Cât timp sunt capabili să accepte adevărul și să accepte emondarea și tratarea și sunt capabili să se supună total adevărului, indiferent de circumstanțe, atunci astfel de oameni pot să dobândească mântuirea și să fie desăvârșiți. De fapt, nu există oameni care sunt cu adevărat de calibru bun și care au într-adevăr voință, dar care să nu fie aroganți. Este adevărul. Aleșii lui Dumnezeu trebuie să fie capabil să distingă. Ei nu trebuie să delimiteze pe cineva ca pe o persoană care nu este bună și ca pe o persoană care nu poate fi mântuită și desăvârșită pur și simplu pentru că este extrem de arogantă și neprihănită de sine. Nu contează cât de extrem de arogantă este o persoană, atât timp cât este de calibru bun și poate urmări adevărul, atunci este o persoană pe care Dumnezeu vrea să o desăvârșească. Criteriile după care Dumnezeu îi desăvârșește pe oameni sunt, în principal, să fie persoane bune, de calibru bun și în căutarea adevărului. Dacă însă calibrul unei persoane este prea sărăcăcios, iar ea este mereu incapabilă de a înțelege adevărul, atunci, chiar dacă firea ei este extrem de blajină și deloc arogantă, nu este bună de nimic și nu merită să fie desăvârșită. În acest punct, trebuie să înțelegem voia lui Dumnezeu. Dacă, pe de altă parte, calibrul unei persoane este bun și aceasta are voință și nu este arogantă și neprihănită de sine, atunci asta este categoric o deghizare sau o simplă farsă, căci nu există o astfel de persoană. Trebuie să știm că omenirea coruptă are o natură arogantă și trufașă. Acesta este un fapt de netăgăduit” (Părtășia celui de mai sus). Această părtășie m-a ajutat să înțeleg clar cum ar trebui să tratez oamenii care au o fire arogantă. Am aflat că este posibil ca aceștia să se schimbe, iar cheia este dacă sunt sau nu capabili să urmărească adevărul și să îl accepte. Dacă sunt capabili să accepte adevărul, să accepte judecata și mustrarea lui Dumnezeu și să accepte tratarea și emondarea, ei pot cu siguranță să se schimbe și să fie desăvârșiți de Dumnezeu. Acum, când m-am mai gândit un pic la situația fratelui Chen, mi-am dat seama că, deoarece era tânăr, nu crezuse de prea mult timp în Dumnezeu și nu trăise mult din judecata și mustrarea lui Dumnezeu, faptul că dăduse dovadă de o fire arogantă și încrezută era destul de normal. Am fost corupți de Satana și suntem sub controlul firilor noastre arogante, așa că ne place să căutăm lumina reflectoarelor și să ne dăm mari. Aceasta este o caracteristică obișnuită a oamenilor corupți. Nu am arătat și eu frecvent aroganță și îngâmfare? De ce simt că eu însămi mă pot schimba și totuși el nu poate? De ce sunt standardele pe care le-am stabilit pentru mine mai joase decât cele pe care le-am stabilit pentru el? Nu înseamnă asta că sunt și mai arogantă decât el? Nu este o modalitate echitabilă de a-l trata. Când mi-am dat seama de asta, am putut să renunț la prejudecățile și discriminarea pe care le aveam împotriva fratelui Chen. Am simțit că esența naturii sale nu era rea. Avea hotărârea de a urmări adevărul, doar că firea lui arogantă era ceva mai pronunțată și am înțeles că trebuie să-l ajut cu o inimă iubitoare și să-mi îndeplinesc responsabilitatea.

Slavă lui Dumnezeu pentru luminarea și îndrumarea Lui. Din această experiență, am aflat că aceia care trăiesc în firile lor corupte și nu îi tratează pe ceilalți în conformitate cu principiile din cuvintele lui Dumnezeu și care nu reușesc să adopte abordarea corectă față de punctele forte și punctele slabe ale altor oameni, nu îi pot trata echitabil pe ceilalți. Nu numai că vor cauza daune fizice și psihice fraților și surorilor lor, ci le vor și întârzia intrarea în viață. Ei chiar pot să le creeze probleme celorlalți sau să-i pedepsească, luând calea antihristului. Slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea de judecată și mustrare pe care a înfăptuit-o asupra mea în tot acest timp. Când trăiam în firea mea răzvrătită și nu eram în stare să-l tratez pe fratele meu în conformitate cu principiile adevărului, Dumnezeu Și-a exercitat neîntârziat judecata și mustrarea pentru a mă mântui la timp și m-a determinat să-mi recunosc propria fire arogantă și răutăcioasă. Când m-am întors la Dumnezeu, m-am lăsat deoparte și am căutat adevărul, am dobândit îndrumarea și călăuzirea lui Dumnezeu – am înțeles din cuvintele lui Dumnezeu cum să-i tratez cu principii pe oameni. Când l-am tratat pe fratele Chen conform cuvintelor lui Dumnezeu, am experimentat cu adevărat pacea și stabilitatea spirituală. În plus, am reușit să descopăr și să învăț din punctele forte ale fratelui pentru a-mi compensa lipsurile. Am gustat dulceața punerii în practică a cuvintelor lui Dumnezeu. Lucrarea și îndrumarea lui Dumnezeu sunt cele care mi-au permis să înțeleg unele adevăruri și să dobândesc o oarecare înțelegere a corupției și lipsurilor mele. În același timp, simt cu adevărat că a-i trata pe ceilalți în conformitate cu principiile adevărului este foarte important. Tot ce doresc este să continuu să pun cuvântul lui Dumnezeu în practică atunci când îmi îndeplinesc datoriile și să îi tratez pe fiecare dintre frații și surorile mele în conformitate cu adevărul din cuvintele lui Dumnezeu.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

O evaluare care m-a expus

de Xidan, Statele Unite La mijlocul lui mai 2021, sora Chen, o conducătoare, a venit să-mi vorbească și m-a întrebat dacă o cunoșteam bine...

O bătălie spirituală

de Yang Zhi, Statele Unite Dumnezeu Atotputernic spune: „Din momentul credinței lor în Dumnezeu până astăzi, oamenii au nutrit în ei multe...

O renaștere

de Yang Zheng, provincia Heilongjiang M-am născut într-o familie săracă rurală, a cărei gândire era înapoiată. Am fost orgolios de la o...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger