Adevărata semnificație a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu

septembrie 29, 2019

de Zhang Jun, provincia Liaoning

În trecut, credeam că „răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu” însemna trădarea lui Dumnezeu, părăsirea bisericii și întoarcerea în lume sau abandonarea datoriei; credeam că aceste comportamente constituiau răzvrătire și că aceia care se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu erau cu toții cernuți de către Dumnezeu și credința lor în Dumnezeu avea să sfârșească, în cele din urmă, în eșec. Așadar, îmi reaminteam că trebuie neapărat să nu mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu precum o făceau ei. De aceea, eram precaut în toate acțiunile mele și acceptam cu supunere toate sarcinile pe care biserica aranja să le fac. Nu am renunțat la datoria mea când am fost tratat și emondat deoarece nu mi-am îndeplinit datoria cum trebuie, nici nu m-am retras din biserică atunci când au apărut încercările, indiferent de greutate. Prin urmare, am crezut că nu mă răzvrătisem nici măcar o dată împotriva lui Dumnezeu și am simțit că deja obținusem o oarecare statură și eram încrezător că Îl voi urma pe Dumnezeu până în final și că, în cele din urmă, voi dobândi mântuirea.

Într-o zi, în timpul rugăciunilor mele, am citit asta într-o predică: „Există câteva diferite tipuri de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Un tip de răzvrătire este împotrivirea față de voia și cuvintele Lui; alt tip este de a avea o fire arogantă, fără Dumnezeu în inimă și, prin urmare, de a fi lăudăros și ostil față de Dumnezeu – aceasta este răzvrătirea de a fi nesupus și sfidător față de Dumnezeu; mai există încă un tip, și anume răzvrătirea de a-L trăda și abandona pe Dumnezeu. […] Comportamentele de răzvrătire despre care vorbim frecvent în părtășie se referă, în principal, la primele două tipuri. Lucrul acesta se întâmplă deoarece aceia care Îl trădează și abandonează pe Dumnezeu nu sunt în sfera mântuirii lui Dumnezeu și comportamentele de răzvrătire menționate în cuvintele lui Dumnezeu sunt, de asemenea, tot din primele două tipuri; al treilea tip de răzvrătire nu este menționat. Nu trebuie să înțelegem greșit sau să interpretăm incorect intențiile lui Dumnezeu, considerând că doar trădarea lui Dumnezeu sau abandonarea Lui poate fi numită răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, ca și cum împotrivirea față de cuvântul Său sau faptul de a avea o fire arogantă nu ar fi un tip de răzvrătire. Aceasta este o înțelegere atât de unilaterală! Deci, ce este de fapt răzvrătirea? Cum ar trebui să o recunoască oamenii? Conform cuvântului lui Dumnezeu, toate lucrurile care sunt incompatibile cu Dumnezeu sunt dușmanii Lui și toate lucrurile potrivnice cuvintelor lui Dumnezeu sunt răzvrătire față de cuvintele Lui. Răzvrătirea față de cuvintele lui Dumnezeu înseamnă răzvrătire față de Dumnezeu și a te comporta precum dușmanul Lui înseamnă, de asemenea, a te răzvrăti față de El. Pare că aceste două principii nu sunt în conformitate cu noțiunile omenești, dar aceasta este exact esența problemei” (Părtășia celui de mai sus). După citirea acestei predici, am realizat că răzvrătirea față de Dumnezeu nu era doar o expresie a trădării față de El, a părăsirii bisericii sau a abandonării datoriei. Mai degrabă, comportamentele se împotriveau voii lui Dumnezeu sau cuvântului Său ori care I se opuneau erau, de asemenea, forme de răzvrătire. Sub îndrumarea Duhului Sfânt, am început să reflectez asupra acțiunilor mele: voia lui Dumnezeu este ca noi să urmărim adevărul și să căutăm schimbarea firii pe măsură ce ne îndeplinim datoriile. Eu, însă, mă concentrez doar pe lucru și pe căutarea dobândirii unui statut înalt în cadrul bisericii atunci când îmi îndeplinesc datoria, astfel încât frații și surorile mele să conteze pe mine și să mă stimeze. Dumnezeu ne cere să ne îndeplinim cu loialitate datoriile, să avem considerație față de voia Sa când ne confruntăm cu dificultăți și să ne lepădăm de trup și să practicăm adevărul. Totuși, eu întotdeauna caut calea care necesită cel mai mic efort în îndeplinirea datoriei mele și sunt neglijent și încerc să Îl înșel pe Dumnezeu. Îmi pasă doar de trupul meu în momente de necaz, mă plâng de dificultățile mele și îmi neglijez datoria, atât de mult încât chiar mă gândesc să renunț de tot, ca mijloc de a scăpa de datoria mea. Dumnezeu cere loialitate și devotament total. În prezența lui Dumnezeu, totuși, mă gândesc deseori la familia și rudele mele și deseori sunt nehotărât în privința credinței mele în Dumnezeu și a îndeplinirii datoriei mele și nu sunt capabil să îmi dau inima lui Dumnezeu. Dumnezeu cere ca noi să învățăm lecții din toate lucrurile și să intrăm în realitatea cuvântului Său, astfel încât să putem fi desăvârșiți de El. Când întâlnesc oameni sau chestiuni nefavorabile, totuși, nu cred că toate lucrurile sunt orchestrate de Dumnezeu și realizez că trăiesc permanent într-o stare de deliberare în privința lucrurilor corecte și a celor greșite și că nu sunt capabil să mă supun orchestrărilor și aranjamentelor lui Dumnezeu. Dumnezeu cere ca noi să intrăm în realitatea adevărului și să acceptăm mântuirea lui Dumnezeu în diverse medii și încercări ale greutăților pe care El le aranjează pentru noi. Când mă confrunt cu tratarea, emondarea, obstacolul sau eșecul, nu înțeleg corect și dau vina pe Dumnezeu. Simt disperare în privința căii ce îmi stă înainte și îmi pierd credința în Dumnezeu până în punctul în care chiar mă gândesc să părăsesc biserica. Dumnezeu cere ca noi să fim serioși, practici și eficienți în viețile noastre spirituale. Eu, însă, deseori urmez reguli și proceduri și mă angajez în ritualuri religioase, ceea ce deseori a rezultat în faptul că nu am avut o relație normală cu Dumnezeu și m-am simțit amorțit în duhul meu. Dumnezeu cere ca noi să-L preamărim și să Îi dăm mărturie în lucrarea noastră și să conducem oamenii înaintea Lui. Totuși, eu mă preamăresc și îmi dau mărturie mie însumi în toate lucrurile, îi fac pe alții să se uite la mine și să mă asculte, prin urmare îi aduc înaintea mea. Dumnezeu cere ca noi să folosim adevărul pentru a ne rezolva problemele. Totuși, eu mă laud și vorbesc despre slove și doctrine înaintea altor oameni, îi limitez pe alții cu reguli, rezolv probleme conform metodelor omului și îi oprim pe alții cu statutul meu. Dumnezeu cere ca noi să lucrăm strict în conformitate cu aranjamentele lucrării. Eu, totuși, deseori îmi urmez propriile dorințe în timp ce îmi îndeplinesc datoria, făcând lucrurile în modul pe care îl consider potrivit, fără niciun principiu. Și așa mai departe. Nu sunt toate aceste comportamente stări de răzvrătire față de Dumnezeu, în care m-am împotrivit voii și cuvântului Său și în care am fost în opoziție cu Dumnezeu?

În acel moment, nu am putut să nu simt un sentiment de groază. Se dovedește că, fără să știu, mă răzvrătisem împotriva lui Dumnezeu în toate acțiunile mele în timp ce credeam în mod greșit că, atât timp cât nu trădam sau părăseam biserica sau cât nu îmi abandonam datoria, atunci nu mă răzvrăteam împotriva lui Dumnezeu. Mai mult, crezusem cu nerușinare că statura mea mă scutea de a fi capabil să mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Chiar nu aveam cunoaștere de sine și înțelegerea mea a cuvântului lui Dumnezeu era așa de unilaterală și superficială! Cuvintele lui Dumnezeu spun: „Dumnezeu a dezvăluit natura și esența omenirii, dar oamenii înțeleg că modul lor de a face lucrurile și modul lor de a vorbi este imperfect și deficient; de aceea, este o sarcină extenuantă ca oamenii să pună adevărul în practică. Oamenii cred că greșelile lor sunt doar manifestări de moment, care sunt dezvăluite fără grijă, mai degrabă decât că sunt revelări ale naturii lor” („Înțelegerea naturii și punerea adevărului în practică” din Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos). „Natura omului este viața lui; este un principiu pe care se bazează pentru a supraviețui și nu îl poate schimba. Natura trădării este aceeași – dacă poți face ceva pentru a trăda o rudă sau un prieten, acest lucru dovedește că asta face parte din viața ta și este o natură cu care te-ai născut. E ceva ce nimeni nu poate nega” („O problemă foarte serioasă: trădarea (1)” din Cuvântul Se arată în trup). Da, nu sunt eu exact tipul de persoană care acordă o atenție exagerată practicilor exterioare, care se mulțumește doar cu a nu fi exagerat de răzvrătit sau sfidător în credința mea în Dumnezeu și în datoria mea, care se mulțumește cu a nu se comporta în moduri evident păcătoase, dar care nu își cunoaște propria natură? Comportamentul omenirii corupte este dominat de natura sa și, astfel, firea noastră este o exprimare a naturii noastre. Din moment ce natura omului este de răzvrătire, atunci ne vom răzvrăti, în mod inevitabil, împotriva lui Dumnezeu; asta nu este ceva ce putem controla prin a fi precauți. Totuși, nu eram preocupat de cunoașterea propriei mele naturi conform cu ceea ce este revelat în cuvintele lui Dumnezeu. În schimb, eram satisfăcut doar cu a respecta niște practici exterioare și a urma niște reguli, ceea ce a avut ca rezultat lipsa mea de efort în urmărirea adevărului de-a lungul anilor în care L-am urmat pe Dumnezeu și în lipsa de schimbare a firii vieții mele. În schimb, am trăit constat pe baza naturii mele de răzvrătire și, în cazul în care continui așa, dat fiind un mediu propice sau când întâlnesc persecuție și încercare sau o situație care îmi pune viața în pericol, voi fi în mod inevitabil dominat de natura mea și voi trăda sau părăsi biserica. Și, atunci, nu mi-aș pierde complet șansa de a obține mântuirea? Asta este într-adevăr o cale periculoasă!

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru luminarea Lui care mi-a remediat înțelegerea greșită în privința răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Luminarea Lui mi-a permis să înțeleg că abandonarea și încălcarea cuvântului Său sunt forme de răzvrătire și mi-a arătat că întotdeauna risc să mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și chiar mai mult sunt întotdeauna în pericol să-L trădez și să-L abandonez pe Dumnezeu. Începând din această zi, doresc să depun efort pentru cuvântul lui Dumnezeu și să contemplu mai mult realitatea cuvântului Său, pentru a înțelege cu adevărat esența adevărului și a intra și a practica în conformitate strictă cu criteriile adevărului. Sunt hotărât să respect cuvântările lui Dumnezeu în toate circumstanțele și să rezolv cu adevărat problema răzvrătirii mele.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Nu voi mai fi neimplicată

de Li Fei, Italia În iunie 2021 supravegheam activitatea video în biserica mea. Din cauza volumului sporit de muncă, mi s-a cerut să...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger