Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Luminarea primită de la două coșuri cu flori

180

Xu Fan

În timpul meu liber, am citit de pe internet o poveste despre Solomon. Un rege dintr-o țară învecinată i-a dat lui Solomon drept cadou două coșuri cu flori neobișnuite și rare. Florile dintr-un coș erau reale și florile din celălalt coș erau artificiale. Totuși, florile din ambele coșuri arătau extrem de asemănător. Aproape că era imposibil să distingi florile reale de cele artificiale doar uitându-te la aspectul lor. Reprezentantul ocârmuirii din țara vecină care a livrat coșurile cu flori auzise despre înțelepciunea lui Solomon. Așadar, i-a cerut lui Solomon să distingă între florile reale și cele artificiale. Solomon a trimis niște oameni să-i ducă în grădină cele două coșuri cu flori. Nimeni nu a înțeles care erau intențiile lui Solomon. Solomon le-a cerut tuturor să se adune în grădină și, acolo, au înțeles de ce adusese cele două coșuri în acel loc. Florile reale atrăseseră multe albine, în timp ce florile artificiale nu atrăseseră niciuna.

Deși aceasta este o poveste foarte simplă, ea conține multe semnificații spirituale. Florile care aveau viață în ele răspândeau parfum și secretau nectar. De asta au atras albinele. Florile din celălalt coș erau moarte. Deși, la exterior, arătau la fel, ele nu răspândeau parfum și nici nu aveau miere ca să atragă albinele.

După ce am citit povestea despre cum Solomon a putut să discearnă florile reale de cele artificiale, mi-a venit în minte următorul lucru: în prezent, sunt mulți creștini care așteaptă cu devotament întoarcerea Domnului Isus. Totuși, în același timp, lor le este frică să nu fie înșelați și, drept urmare, resping Evanghelia întoarcerii lui Isus. Deoarece, în Biblie, Isus a spus: „Atunci, de vă va zice cineva: «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși” (Matei 24:23-24). De aceea, în prezent, sunt mulți creștini în lumea religioasă care, deși i-au auzit peunii oameni că sunt martori în faţa lui Dumnezeu și spunându-le că Domnul S-a întors, nu caută, nu cercetează și nu discern. În schimb, ei judecă orbește, condamnă și se opun. Ei susțin că: „Toți cei care sunt martori ai întoarcerii Domnului sunt mincinoși.” Pot ei să întâmpine întoarcerea Domnului dacă au acest tip de noțiuni și închipuiri? Cumpănind atent învățăturile Domnului, vom descoperi că El, de fapt, ne-a învățat cum să discernem Hristoșii mincinoși, astfel încât să nu respingem Evanghelia întoarcerii Domnului doar pe baza manifestării Hristoșilor mincinoși din zilele de pe urmă. Dacă îi permitem fricii noastre de a fi înșelați de Hristoși mincinoși să ne împiedice să ne concentrăm pe ascultarea și pe discernerea glasului lui Dumnezeu, cum putem să întâmpinăm întoarcerea Domnului? Aduceți-vă aminte când Isus abia sosise să Își facă lucrarea. Fariseii, marii preoți și scribii care Îl serveau pe Iahve Dumnezeu în templu au aderat la noțiunile și închipuirile proprii și la Vechiul Testament din Biblie. Ei nu au căutat sau cercetat lucrarea lui Isus. În schimb, L-au țintuit pe Isus pe cruce și au comis un păcat foarte grav. Până la urmă, au primit pedeapsa și blestemul lui Dumnezeu. Totuși, Petru, Natanael, femeia samariteană și alții, după ce au ascultat cuvintele lui Isus, au recunoscut că Isus era Mesia care vine. Ca urmare, L-au urmat pe Domnul. Se profețește de multe ori în Apocalipsa: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (NTLR®) În Romani, capitolul 10, versetul 17, se spune: „Așadar, deci, credința vine prin ceea ce auzim; iar ceea ce auzim vine prin cuvântul lui Hristos.” Așadar, când auzim pe cineva răspândind Evanghelia întoarcerii lui Isus, mai întâi ar trebui să căutăm și să cercetăm. După căutarea și cercetarea noastră, trebuie să discernem apoi dacă Domnul S-a întors sau nu. Astfel, nu vom rata oportunitatea de a ne întâlni cu Domnul din nou.

Evident, dacă e să întâmpinăm întoarcerea Domnului, mai întâi trebuie să înțelegem ce este Hristos. Să ne uităm la cuvintele lui Dumnezeu și să vedem ce are de spus despre acest subiect: „Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic prea exagerat în această privință” („Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”). Din cuvintele lui Dumnezeu putem vedea că doar Dumnezeu întrupat poate fi numit Hristos. Hristos este Duhul lui Dumnezeu realizat în trup. Hristos este arătarea lui Dumnezeu și este Dumnezeu făcut trup pentru a-Și săvârși propria lucrare. Deși, la exterior, Hristos arată precum o persoană normală, substanța lui Hristos este divinitatea și lucrarea pe care o face este lucrarea lui Dumnezeu. Acum, cum putem discerne între Hristos Cel real și Hristoșii mincinoși? Dumnezeu a spus: „Pentru a cerceta dacă este trupul întrupat al lui Dumnezeu, omul trebuie să constate lucrul acesta după firea pe care o exprimă El şi cuvintele pe care le spune. Adică faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu şi dacă este sau nu adevărata cale trebuie judecat după esenţa Lui. Şi astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia este să se acorde atenţie esenţei Lui (lucrării Lui, cuvintelor Lui, firii Lui şi multor altor lucruri) mai degrabă decât aspectului exterior. Dacă omul Îi vede doar înfăţişarea exterioară şi nu ţine seamă de esenţa Lui, atunci aceasta arată ignoranţa şi naivitatea omului” („Numai cel care experimentează lucrarea lui Dumnezeu, crede cu adevărat în Dumnezeu”). „Dacă un om îşi spune Dumnezeu, dar nu este în stare să exprime ființa divinității, să facă lucrarea lui Dumnezeu Însuşi sau să-L reprezinte pe Dumnezeu, fără îndoială el nu este Dumnezeu, deoarece nu are esenţa lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu poate înfăptui în mod inerent nu există în el” („Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului”). Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic putem înțelege că a discerne Hristoșii mincinoși presupune a analiza dacă aceștia posedă esența lui Dumnezeu și nu luând în considerare aspectul lor exterior. Trebuie să ne uităm și la lucrarea, cuvintele și firea lor pentru a discerne. Hristos poate pune la dispoziția oamenilor adevărul și viața. El poate să exprime firea dreaptă a lui Dumnezeu și înțelepciunea lucrării Sale. Hristos este Însuși Dumnezeu Cel sfânt și drept. E analog felului în care, în Epoca Harului, Isus arăta ca o persoană normală. Totuși, El a exprimat foarte mult adevăr și le-a pus la dispoziție oamenilor calea pocăinței. De asemenea, El a exprimat o fire care este, în principal, milă și dragoste și i-a învățat pe oameni să-i ierte pe ceilalți de șaptezeci de ori câte șapte. De asemenea, Isus a vindecat bolnavii, a exorcizat demoni și a eliberat oamenii de constrângerile legii. În cele din urmă, a fost țintuit pe cruce, împlinind astfel răscumpărarea întregii omeniri. Din cuvintele și lucrarea lui Isus, putem confirma pe deplin că Hristos este adevărul, calea și viața. În mod asemănător, astăzi, Domnul Isus care S-a întors în trup – Dumnezeu Atotputernic, a adus o nouă epocă, Epoca Împărăției. Ela exprimat milioane de cuvinte și a venit să săvârșească lucrarea de judecată din zilele de pe urmă. El judecă și curățeşte omul cu firea Sa dreaptă și sfântă, astfel încât omul să nu mai aibă nevoie să trăiască într-un ciclu nesfârșit în care săvârșește păcate și se pocăiește. Lucrarea Lui îi va permite omului, în cele din urmă, să se elibereze din constrângerile păcatelor și să fie mântuit și desăvârșit în totalitate. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ne-au dezvăluit toate tainele. Ne-au informat despre intențiile lui Dumnezeu pentru omenire, despre sfârșitul pentru fiecare categorie de oameni, precum și despre lucrarea pe care Dumnezeu intenționează s-o săvârșească. Cuvintele lui Dumnezeu ne-au dat și o cale de practicat. Din cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic putem vedea că El este întruparea adevărului. Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic confirmă din nou faptul că Hristos este adevărul, calea și viața. Acestea sunt toate lucruri pe care Hristoșii mincinoși nu vor putea niciodată să le împlinească.

Acum, cum trebuie să discernem Hristoșii mincinoși? Dumnezeu a spus: „Dacă, în prezent, trebuie să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni și poate să alunge demoni, să vindece bolnavii și să facă multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că vine de la Isus, atunci ar fi vorba despre un fals realizat de duhurile rele și imitația acestora a lui Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă aceeași lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost deja finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată acea etapă a lucrării. […] Dacă, în timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu ar arăta semne, ar face minuni, ar alunga demoni și ar vindeca bolnavii – dacă ar face exact așa cum a făcut Isus – atunci Dumnezeu ar repeta aceeași lucrare, iar lucrarea lui Isus nu ar avea semnificație sau valoare. Astfel, Dumnezeu realizează o singură etapă a lucrării în fiecare epocă. Odată ce fiecare etapă a lucrării Sale a fost finalizată, este imitată la scurt timp de duhurile rele, iar după ce Satana începe să calce pe urmele Lui, Dumnezeu trece la o metodă diferită; odată ce El a completat o etapă a lucrării Sale, aceasta este imitată de duhurile rele. Aceste lucruri trebuie să vă fie clare.” „Astăzi, Dumnezeu a venit să pună capăt Epocii Harului și să elimine toate practicile acesteia. […] Dumnezeul de astăzi nu înfăptuiește semne și minuni, nici nu vindecă bolnavii și alungă demoni. Când a venit Isus, lucrarea pe care a făcut-o a reprezentat o parte din Dumnezeu, dar de data aceasta Dumnezeu a venit să facă etapa lucrării datorate, deoarece El nu repetă aceeași lucrare; El este Dumnezeul care este mereu nou și niciodată vechi, așa că tot ce vezi astăzi sunt cuvintele și lucrarea Dumnezeului practic” („Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi”).

Din cuvintele lui Dumnezeu, înțelegem că Hristoșii mincinoși nu au esența lui Dumnezeu și nu pot face lucrarea Lui. Tot ce pot ei face este să imite lucrarea din trecut a lui Dumnezeu pentru a pretinde că sunt Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în zilele de pe urmă, toți cei care săvârșesc minuni, vindecă bolnavi, exorcizează demoni și pretind că sunt Hristos sunt cu siguranță spirite rele care se dau drept Dumnezeu. Asta deoarece Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi. În fiecare epocă, lucrarea lui Dumnezeu este diferită. El întotdeauna face o lucrare nouă. Dacă omul nu poate discerne acest lucru, atunci va fi înșelat. Așadar, Isus ne-a avertizat: „Atunci, de vă va zice cineva: «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși” (Matei 24:23-24). Astăzi, Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă, a săvârșit o nouă lucrare. El nu mai face minuni, nu mai vindecă bolnavii și nu mai exorcizează demoni. În schimb, El exprimă adevărul și face lucrarea de judecată a oamenilor, curățind și perfecționând omul. El i-a arătat omului o cale de a practica în noua epocă și i-a dat omului calea vieții. Hristoșii și profeții mincinoși, dimpotrivă, nu sunt deloc echipați cu adevărul și nici nu pot să exprime adevărul și să asigure viață oamenilor. Tot ce pot face este să imite lucrarea din trecut a lui Dumnezeu și să săvârșească minuni simple pentru a înșela oamenii. Totuși, ei nu pot emula niciodată ce a făcut Isus când a hrănit 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești, l-a înviat pe Lazăr, a potolit vântul și marea și a înfăptuit alte asemenea minuni. Ei sunt spirite rele care se dau drept Dumnezeu. Ei nu stăpânesc peste toate lucrurile și nu au puterea sau autoritatea de a face acest lucru. Acest lucru este determinat în întregime de esența lor. Este după cum a spus Dumnezeu: „Mai devreme sau mai târziu, acei Hristoși falși vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu Însuși” („Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”). Așadar, dacă putem înțelege principiile pentru a-L discerne pe Hristos adevărat de Hristoșii mincinoși, nu trebuie să ne temem că vom fi înșelați. Putem să căutăm, să cercetăm și să discernem cu calm și curaj toate tipurile de glasuri, cu o inimă care Îl venerează pe Dumnezeu. Doar persoana care poate aduce omului adevărul, calea și viața este adevăratul Hristos. Acest lucru este asemănător cu subiectul poveștii. Florile adevărate aveau viață și puteau atrage albine. Florile artificiale, deși asemănătoare la exterior cu florile reale, nu aveau viață și nu puteau atrage albinele cu mierea lor. În mod asemănător, indiferent cât de bine se deghizează și Îl imită pe Dumnezeu Hristoșii mincinoși, ei nu pot să exprime adevărul și să-i pună la dispoziție viață omului. Totuși, adevăratul Hristos are esența lui Dumnezeu, El poate să exprime adevărul și să-i asigure viață omului. De aceea, lucrarea lui Isus poate fi transmisă în toate colțurile globului și El poate aduce mulți oameni înaintea lui Dumnezeu, astfel încât aceștia să poată primi mântuirea lui Isus. Aceasta este puterea vieții. Adevărul pe care îl exprimă Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă a deschis toate tainele lucrării Sale de gestionare de 6.000 de ani pentru a le fi martoră întreaga omenire. Dumnezeu Atotputernic poate să exprime întreg adevărul de care are nevoie omul pentru a fi curățit și mântuit. Asta este ceea ce asigură Dumnezeu omenirii. Nu doar că acest adevăr ne poate ajuta să discernem lucrurile pozitive și cele negative, dar ne pune la dispoziție și calea de care avem nevoie pentru a ne schimba firile și, mai mult decât atât, ne asigură calea vieţii veşnice. Acest lucru se bazează în întregime pe esența lui Dumnezeu. Este așa cum a spus Dumnezeu Atotputernic: „Calea vieții nu este ceva ce poate fi deținut de oricine […] deoarece viața poate veni doar de la Dumnezeu, cu alte cuvinte, doar Dumnezeu Însuși deține esența vieții, nu există nicio cale a vieții fără Dumnezeu Însuși și astfel doar Dumnezeu este sursa vieții și izvorul nesecat al apei vii a vieții” („Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”). În prezent, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit deja în întreaga Chină continentală. Chiar acum, este transmisă și mărturisită în toate colțurile lumii. De asemenea, volumul Cuvântul Se arată în trup exprimat de Dumnezeu Atotputernic a fost publicat online cu mult timp în urmă. A fost pus la dispoziție tuturor celor care caută adevărul să-l cerceteze. Mulți oameni care iubesc adevărul și sunt însetați după arătarea lui Dumnezeu au citit cuvintele pe care Dumnezeu Atotputernic le exprimă și recunosc cu toții că sunt glasul lui Dumnezeu și că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus care Se arată în zilele de pe urmă. Unul după altul, se întorc înaintea tronului lui Dumnezeu. Astăzi, dacă ne temem să fim înșelați de Hristoși falși și, drept urmare, nu căutăm și nu cercetăm arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă, vom fi pierdut pentru totdeauna harul lui Dumnezeu în zilele de pe urmă!

Conținuturi Similare