I. Domnul S-a arătat în zilele de pe urmă și a vorbit cuvinte pentru a face lucrarea de judecată care începe de la casa lui Dumnezeu. Acest lucru îndeplinește complet profețiile biblice: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7). „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17). Doar fecioarele înțelepte pot auzi glasul Domnului și-L pot întâmpina.

Versete din Biblie pentru referințe:

„Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7).

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27).

„Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

kingdom of heaven, waterfall, the garden of Eden kingdom of heaven, waterfall, the garden of Eden
Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu:

„Apariția lui Dumnezeu se referă la sosirea Sa personală pe pământ pentru a-Și face lucrarea. Cu propria Sa identitate și fire și prin metoda Sa inerentă, El coboară printre oameni pentru a conduce lucrarea de a iniția o epocă și a termina o epocă. Acest tip de apariție nu este o formă de ceremonie. Nu este un semn, o imagine, un miracol sau o mare viziune și chiar mai puțin un fel de proces religios. Este un fapt real și concret care poate fi atins și văzut. ”  Citește mai mult

„[…] din moment ce căutăm urma pașilor lui Dumnezeu, trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, cuvântările lui Dumnezeu – pentru că acolo unde sunt cuvintele noi ale lui Dumnezeu este vocea lui Dumnezeu și unde este urma pașilor lui Dumnezeu sunt faptele lui Dumnezeu. Acolo unde există expresia lui Dumnezeu, este arătarea lui Dumnezeu, și acolo unde există arătarea lui Dumnezeu, există adevărul, calea și viața.”  Citește mai mult

„Deşi Isus a lucrat mult printre oameni, El a desăvârşit doar răscumpărarea întregii omeniri şi a devenit jertfa pentru păcat a oamenilor şi nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influenţa Satanei nu a necesitat doar ca Isus să preia păcatele omului ca jertfă pentru păcat, ci şi ca Dumnezeu să facă o lucrare mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui, care a fost stricată de Satana. Şi astfel, după ce omului i-au fost iertate păcatele, Dumnezeu S-a întrupat pentru a-l conduce pe om în noua epocă şi a început lucrarea de pedeapsă şi judecată, şi munca aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. […] ”  Citește mai mult

„Ceea ce aduce lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevărata față a lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și misterele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urâțenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea revelării adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care cred în El. Această lucrare este lucrarea judecății realizate de Dumnezeu. […] ”  Citește mai mult

„În Epoca Împărăției, Dumnezeu folosește cuvântul pentru a introduce o nouă epocă, pentru a schimba mijloacele pentru lucrarea Sa și pentru a face lucrarea întregii epoci. Acesta este principiul pe baza căruia lucrează Dumnezeu în Epoca Cuvântului. El a devenit trup pentru a vorbi din perspective diferite, permițând omului să Îl vadă cu adevărat pe Dumnezeu care este Cuvântul apărut în trup și înțelepciunea și minunea Lui. […]"  Citește mai mult

„În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate graţie cuvintelor Mele şi, de asemenea, sfărâmate în bucăţi din cauza cuvintelor Mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toţi oamenii vor vedea că Eu sunt Mântuitorul reîntors, că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care cucereşte toată omenirea şi că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar, în zilele de pe urmă, Eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care pârjolesc toate lucrurile, precum şi Soarele dreptăţii care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea Mea a zilelor de pe urmă. […] ”  Citește mai mult

Text integral

II. Fecioarele înțelepte și-au dat seama că Domnul S-a întors, auzindu-I glasul și văzându-I arătarea și lucrarea. Prin urmare, ele au acceptat lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, merg pe urmele Mielului și iau parte la ospăț cu Domnul.

Ce sunt fecioarele înțelepte cu adevărat?

Versete din Biblie pentru referințe:

„Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. […] dar cele înţelepte, împreună cu lămpile, şi-au luat şi untdelemn în vase. […] La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit lămpile. […] Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar uşa a fost închisă” (Matei 25:1, 4, 6-7, 10).

„Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge” (Apocalipsa 14:4).

„Pentru că Mielul din mijlocul tronului îi va păstori şi îi va conduce la izvoarele apelor vieţii, iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7:17).

„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide!” (Matei 7:7).

Words of God, The Word Appears in the Flesh, the truth, the power of the word of God, the word of the Lord Words of God, The Word Appears in the Flesh, the truth, the power of the word of God, the word of the Lord
Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu:

„Cele cinci fecioare înţelepte reprezintă numărul oamenilor […]. Acesta este motivul pentru care li s-a cerut să pregătească uleiul în zilele de pe urmă. (Creaţia nu are calitatea Mea; dacă vor să fie înţelepte, atunci trebuie să pregătească uleiul şi, astfel, trebuie să fie echipate cu cuvintele Mele.) Cele cinci fecioare înţelepte îi reprezintă pe fiii Mei şi poporul Meu printre oamenii pe care Eu i-am creat. Sunt numite[a] «fecioare» pentru că, deşi s-au născut pe pământ, au fost, totuşi, câştigate de Mine; se poate spune că au devenit sfinte, deci sunt numite «fecioare»”.

„Astăzi, toți cei care urmează cuvintele actuale ale lui Dumnezeu sunt în curentul Duhului Sfânt; […] «Urmărirea lucrării Duhului Sfânt» înseamnă să înțelegi voința lui Dumnezeu astăzi, fiind capabil să acționezi în conformitate cu cerințele actuale ale lui Dumnezeu, fiind capabil să-L asculți și să-L urmezi pe Dumnezeul de astăzi și să pătrunzi în conformitate cu cele mai noi cuvântări ale lui Dumnezeu. Numai unul ca acesta este cineva care urmează lucrarea Duhului Sfânt și este în curentul Duhului Sfânt. Astfel de oameni nu numai că sunt capabili să primească lauda lui Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu, ci și pot cunoaște firea lui Dumnezeu din ultima lucrare a Sa și pot cunoaște concepțiile și neascultarea omului, natura și substanța omului din ultima Lui lucrare; în plus, ei sunt capabili să obțină în mod gradual schimbări în firea lor în timpul slujirii lor. Numai astfel de oameni sunt cei care sunt în stare să-L câștige pe Dumnezeu și care au găsit într-adevăr calea cea adevărată. […]”  Citește mai mult

„Dumnezeu îi caută pe cei care tânjesc după arătarea Lui. El îi caută pe aceia care sunt capabili să audă cuvintele Lui, aceia care nu au uitat trimiterea Lui și care Îi oferă Lui inimile și trupurile lor. El îi caută pe aceia care sunt la fel de ascultători precum niște prunci în fața Lui și care nu I se împotrivesc. Dacă nu ești îngrădit de nicio forță în devotamentul tău față de Dumnezeu, atunci Dumnezeu te va privi favorabil și îți va dărui binecuvântările Lui. Dacă ești de rang înalt, ai o reputație onorabilă, deții foarte multe cunoștințe, ești proprietarul multor bunuri și ești susținut de multe persoane și totuși toate aceste lucruri nu te împiedică să vii în fața lui Dumnezeu, să accepți chemarea Lui și însărcinarea Lui, să faci ceea ce îți cere Dumnezeu, atunci tot ceea ce vei face va fi de cea mai mare importanță pe pământ și de cea mai mare neprihănire pentru omenire.”

Text integral

Cum aud fecioarele înțelepte glasul lui Dumnezeu și cum Îl întâmpină pe Domnul?

Versete din Biblie pentru referințe:

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină” (Ioan 16:12-13).

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!” (Matei 5:3).

„Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, căci ei vor fi săturaţi!” (Matei 5:6).

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8).

The Wise Virgins, matthew 25, waiting for God, wait on the Lord The Wise Virgins, matthew 25, waiting for God, wait on the Lord
Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu:

„El, care este întruparea lui Dumnezeu, va avea esenţa lui Dumnezeu şi El, care este întruparea lui Dumnezeu, se va exprima ca Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu se întrupează, va aduce cu Sine lucrarea pe care trebuie să o facă şi, de vreme ce Dumnezeu se întrupează, va exprima ce este El şi va putea să aducă adevărul omului, să dea viaţă omului şi să îi arate omului calea. Trupul care nu conţine esenţa lui Dumnezeu cu siguranţă nu este Dumnezeu întrupat; în privinţa aceasta nu există nicio îndoială. Pentru a cerceta dacă este trupul întrupat al lui Dumnezeu, omul trebuie să constate lucrul acesta după firea pe care o exprimă El şi cuvintele pe care le spune. Adică faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu şi dacă este sau nu adevărata cale trebuie judecat după esenţa Lui. Şi astfel, pentru a stabili[a] dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia este să se acorde atenţie esenţei Lui (lucrării Lui, cuvintelor Lui, firii Lui şi multor altor lucruri) mai degrabă decât aspectului exterior. Dacă omul Îi vede doar înfăţişarea exterioară şi nu ţine seamă de esenţa Lui, atunci aceasta arată ignoranţa şi naivitatea omului.”

„Eu sunt Cel ce a fost adorat în urmă cu nenumărate veacuri și Eu sunt și copilul părăsit de israeliți în urmă cu nenumărate veacuri. Mai mult, Eu sunt Dumnezeul Atotputernic plin de glorie al acestei epoci! Să vină toți înaintea scaunului Meu de domnie și să-Mi vadă fața plină de slavă, să-Mi audă glasul și să-Mi privească faptele. Aceasta este întreaga Mea voință; este sfârșitul și punctul culminant al planului Meu, și scopul gestionării Mele. Fie ca fiecare neam să se închine Mie, fiecare limbă să Mă recunoască, fiecare om să-și pună credința în Mine și fiecare popor să Mi se supună! […] ”  Citește mai mult

„[…] Când asemenea cuvinte sunt rostite din gura lui Dumnezeu, ele sunt o revelație și o expresie ale adevăratei firi a lui Dumnezeu, o revelație și o manifestare perfecte ale esenței și autorității lui Dumnezeu și nimic nu este mai cuvenit și mai potrivit ca dovadă a identității Creatorului. Maniera, tonul și formularea unor asemenea cuvântări sunt exact semnul identității Creatorului și corespund perfect exprimării propriei identități a lui Dumnezeu, și în ele nu există amăgire sau impuritate; ele sunt complet și absolut demonstrația perfectă a esenței și a autorității Creatorului. […]”  Citește mai mult

„De data aceasta, Dumnezeu vine să săvârșească lucrarea nu într-un trup spiritual, ci într-un trup foarte obișnuit. Nu numai că este trupul celei de-a doua întrupări a lui Dumnezeu, ci și trupul în care Se întoarce Dumnezeu. Este un trup foarte obișnuit. În El, nu poți vedea ceva diferit de alții, dar poți primi de la El adevăruri pe care nu le-ai mai auzit înainte. Acest trup nesemnificativ este întruchiparea tuturor cuvintelor adevărului de la Dumnezeu, care săvârșesc lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și expresia întregii Lui firi pe care omul va ajunge să o cunoască. Nu ți-ai dorit foarte mult să Îl vezi pe Dumnezeu în ceruri? Nu ți-ai dorit foarte mult să Îl înțelegi pe Dumnezeu din ceruri? Nu ți-ai dorit foarte mult să vezi destinația omenirii? El îți va spune toate aceste secrete pe care niciun alt om nu a putut să ți le spună și El îți va spune chiar și adevărurile pe care nu le înțelegi. […]"  Citește mai mult

„El Îl reprezintă pe Dumnezeu și exprimă vocea inimii lui Dumnezeu, îndemnurile lui Dumnezeu și cuvintele de judecată ale lui Dumnezeu către toată omenirea. El a început o epocă nouă, o eră nouă și a adus un pământ nou și cer nou, o lucrare nouă și El ne-a adus speranță și a încheiat viața neclară pe care o duceam și ne-a permis să privim complet calea mântuirii. El a cucerit întreaga noastră ființă și ne-a câștigat inimile. Din acel moment înainte, mințile noastre au devenit conștiente, iar duhurile noastre par să fie reînviate: Această persoană obișnuită, nesemnificativă, care trăiește printre noi și care a fost demult respinsă de noi - nu este El Domnul Isus, care este mereu în gândurile noastre și după care tânjim zi și noapte? Este El! Este chiar El! El este Dumnezeul nostru! El este adevărul, calea și viața! […] ”  Citește mai mult

Text integral
Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

Domnul Isus S-a întors acum și are un nume nou – Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic a exprimat cuvintele din cartea „Cuvântul Se arată în trup” și acesta este glasul Mirelui, totuși mulți frați și surori încă nu reușesc să discearnă glasul lui Dumnezeu. Le-am invitat să ne împărtășească despre cum să identificăm vocea lui Dumnezeu. Deci vom ști cum să stabilim dacă Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus.

Vizualizați răspunsul

III. Fecioarele nesăbuite nu pot auzi glasul lui Dumnezeu; ele se țin cu încăpățânare de fiecare cuvânt din Biblie și se închină și cred cuvintele pastorilor și bătrânilor. Prin urmare, ele nu caută și nu investighează calea adevărată, și, drept rezultat, nu L-au întâmpinat pe Domnul – ele au fost demascate, eliminate și vor fi supuse dezastrului.

Ce sunt fecioarele nesăbuite cu adevărat?

Versete din Biblie pentru referințe:

„Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nesăbuite, […] Cele nesăbuite nu şi-au luat cu ele şi untdelemn atunci când şi-au luat lămpile, […] Mirele întârzia, astfel că ele au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit lămpile. Cele nesăbuite le-au zis celor înţelepte: «Daţi-ne şi nouă din untdelemnul vostru, pentru că ni se sting lămpile!» Dar cele înţelepte au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Duceţi-vă mai bine la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă!» În timp ce ele se duceau să cumpere untdelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar uşa a fost închisă. Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!» Dar el le-a răspuns: «Adevărat vă spun că nu vă cunosc!»” (Matei 25:1-3, 5-12).

„Veţi asculta întruna, dar nu veţi înţelege şi veţi privi mereu, dar nu veţi pricepe. Căci inima celor din acest popor s-a împietrit. Urechile lor aud greu şi ochii li s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine şi să-i vindec” (Matei 13:14-15).

the wise Virgins, welcome the bridegroom, the voice of God, wait for the Lord, the Revelation, Bible prophecy the wise Virgins, welcome the bridegroom, the voice of God, wait for the Lord, the Revelation, Bible prophecy
Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu:

„«Cine are urechi, să audă ceea ce spune Spiritul bisericilor.» Ați auzit acum cuvintele Duhului Sfânt? Cuvintele lui Dumnezeu au venit peste voi. Voi le auziți? Dumnezeu face lucrarea cuvântului în zilele cele de pe urmă și astfel de cuvinte sunt ale Duhului Sfânt, căci Dumnezeu este Duhul Sfânt și poate deveni și trup; prin urmare, cuvintele Duhului Sfânt, astfel cum au fost spuse în trecut, sunt cuvintele Dumnezeului întrupat astăzi. Există mulți oameni absurzi care cred că cuvintele Duhului Sfânt trebuie să coboare din ceruri până la urechile omului. Oricine crede în felul acesta nu cunoaște lucrarea lui Dumnezeu. […]”  Citește mai mult

„Cei care sunt eliminați prin lucrarea Duhului Sfânt sunt oameni incapabili să urmeze ultima lucrare a lui Dumnezeu și care se răzvrătesc împotriva celei mai recente lucrări a lui Dumnezeu. Faptul că astfel de oameni se opun în mod deschis lui Dumnezeu este pentru că Dumnezeu a întreprins o lucrare nouă și pentru că chipul Său nu este același cu cel din concepțiile lor – din această cauză, ei se opun în mod deschis lui Dumnezeu și emit judecăți asupra lui Dumnezeu, conducând la disprețul și respingerea lor de către Dumnezeu. […] ”  Citește mai mult

„Dacă tu nu poți discerne cuvântările lui Dumnezeu, cum ești calificat să asiști la arătarea lui Dumnezeu? Unde apare Dumnezeu, există expresia adevărului și există vocea lui Dumnezeu. Doar cei care pot accepta adevărul pot auzi vocea lui Dumnezeu, și numai astfel de oameni sunt calificați să asiste la arătarea lui Dumnezeu. […]”  Citește mai mult

„Ei sunt de părere că Dumnezeu nu poate fi decât Dumnezeul legii și Dumnezeul care a fost pironit pe cruce pentru om; în plus, părerea lor este că Dumnezeu nu trebuie și nu poate să depășească Biblia. Tocmai aceste păreri i-au legat ferm de legea de odinioară și i-au încătuşat prin reguli rigide. […]”  Citește mai mult

„Cei care îi aparțin Satanei nu înțeleg cuvintele lui Dumnezeu și cei care Îi aparțin lui Dumnezeu pot auzi vocea lui Dumnezeu. Toți aceia care realizează și înțeleg cuvintele pe care Eu le rostesc sunt cei care vor fi mântuiți și vor depune mărturie pentru Dumnezeu; toți aceia care nu înțeleg cuvintele pe care Eu le rostesc nu pot depune mărturie pentru Dumnezeu și sunt cei care vor fi eliminați […]”  Citește mai mult

Text integral

Cum sunt fecioarele nesăbuite demascate și eliminate?

Versete din Biblie pentru referințe:

„Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, iar cine nu adună cu Mine, risipeşte” (Luca 11:23).

„El Îşi are în mână furca de treierat; Îşi va curăţi aria de treierat şi Îşi va strânge grâul în hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge” (Matei 3:12).

„Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui” (Apocalipsa 1:7).

The Hell, is hell real, heaven and hell, where is hell, righteousness of God The Hell, is hell real, heaven and hell, where is hell, righteousness of God
Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu:

„Cei care nu L-au cunoscut pe Mesia au fost cu toții în stare să I se împotrivească lui Isus, să Îl respingă pe Isus și să-L defăimeze. Oamenii care nu Îl înțeleg pe Isus sunt cu toții în stare să Îl nege și să Îl vorbească de rău. Mai mult, ei sunt în stare să vadă întoarcerea lui Isus ca pe înșelăciunea lui Satana și mai mulți oameni Îl vor condamna pe Isus întors în trup. Nu vă fac toate aceste lucruri să vă fie teamă? Lucrul cu care vă veți confrunta va fi blasfemie împotriva Duhului Sfânt, stricarea cuvintelor Duhului Sfânt către Biserici și respingerea a tot ceea ce este exprimat de Isus. Ce puteți câștiga de la Isus dacă voi sunteți atât de confuzi? Cum puteți înțelege lucrarea lui Isus atunci când El revine la trup pe un nor alb, dacă refuzați cu încăpățânare să vă conștientizați greșelile? Vă spun aceasta: oamenii care nu acceptă adevărul și, totuși, așteaptă orbește sosirea lui Isus pe nori albi, vor blasfemia, cu siguranță, împotriva Duhului Sfânt și ei sunt rasa care va fi distrusă. […] ”  Citește mai mult

„În esență, erau câinii de pază ai Bibliei. Pentru a proteja interesele Bibliei, a susține demnitatea Bibliei și pentru a proteja reputația Bibliei, ei au mers până acolo încât L-au răstignit pe Isus cel milostiv pe cruce. Ei au făcut acest lucru doar de dragul de a proteja Biblia și de a păstra statutul fiecărui cuvânt din Biblie în inimile oamenilor. Astfel că au preferat să renunțe la viitorul lor și să dea jertfă pentru păcate cerând condamnarea la moarte a lui Isus, Cel care nu S-a conformat doctrinei Scripturii. Oare nu erau ei niște lachei ai fiecărui cuvânt din Scriptură? […] ”  Citește mai mult

„Dar oamenii de astăzi? Hristos a venit ca să elibereze adevărul, însă aceștia mai degrabă L-ar alunga din rândul oamenilor, pentru a-și câștiga intrarea în rai și pentru a primi har. Mai degrabă ar nega complet venirea adevărului, pentru a proteja interesele Bibliei, și mai degrabă L-ar crucifica din nou pe Hristosul reîntors în trup, pentru a asigura existența veșnică a Bibliei. Cum poate omul să primească mântuirea Mea, când inima sa este atât de înrăită, iar natura sa atât de potrivnică Mie?”

„Unii oameni nu se bucură de adevăr, cu atât mai puțin de judecată. În schimb, se bucură de putere și bogății; astfel de oameni sunt considerați snobi. Ei caută în lume numai acele confesiuni cu influență și pe acei pastori și învățători care vin din seminarii. În ciuda faptului că au acceptat calea adevărului, ei rămân sceptici și nu sunt capabili să se dedice cu totul. Ei vorbesc despre sacrificarea pentru Dumnezeu, dar ochii lor sunt concentrați pe marii învățători și pastori, iar Hristos este dat la o parte. […]”  Citește mai mult

„Voi nu știți ce este Dumnezeu, nu știți ce este Hristos, nu știți cum să Îl venerați pe Iahve, nu știți cum să intrați în lucrarea Duhului Sfânt și nu știți cum să deosebiți între lucrarea lui Dumnezeu Însuși și înșelăciunile omului. Știi numai să condamni orice cuvânt al adevărului exprimat de Dumnezeu, care nu se conformează cu gândul tău. Unde este smerenia ta? Unde este ascultarea ta? Unde este loialitatea ta? Unde este dorința ta de a căuta adevărul? Unde este venerația ta față de Dumnezeu? […] ”  Citește mai mult

Text integral
Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

Pentru că cei care au crezut în Domnul Isus timp de mulți ani și s-au sacrificat cu fervoare și au lucrat neobosit, au suferit mult pentru Domnul. Nu cumva, prin faptul că nu acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, li se va refuza mântuirea și intrarea în Împărăția cerurilor?

Vizualizați răspunsul

Conținut de calitate

Știi cum să fii o fecioară înțeleaptă care poate să-L întâmpine pe mire?