I

Cum Se arată și cum lucrează Domnul?
Cum ar trebui să rămânem treji ca să-I întâmpinăm venirea?

01Cum Se va arăta Domnul și cum va lucra cu adevărat când Se întoarce?

Versete din Biblie pentru referințe:

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Videoclipuri relevante

Film creștin „Ce voce frumoasă” Segment 1 - Cum se împlinesc prorocirile Întoarcerii Domnului Isus?

Film creștin „Ce voce frumoasă” Segment 1 - Cum se împlinesc prorocirile Întoarcerii Domnului Isus?

„Ruperea Vrăjii”Segment 2- Când Domnul Se întoarce,cum Se va arăta El înaintea oamenilor?

„Ruperea Vrăjii”Segment 2- Când Domnul Se întoarce,cum Se va arăta El înaintea oamenilor?

„Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Segment 2 - Există un temei în Biblie pentru întoarcerea Domnului prin întrupare?

„Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Segment 2 - Există un temei în Biblie pentru întoarcerea Domnului prin întrupare?

Film crestin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 1 - Cum i Se va arăta Domnul omului când vine din nou ?

Film crestin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 1 - Cum i Se va arăta Domnul omului când vine din nou ?

Sărbătoriți venirea Mântuitorului „Însemnătatea arătării lui Dumnezeu” Muzica Crestina

Sărbătoriți venirea Mântuitorului „Însemnătatea arătării lui Dumnezeu” Muzica Crestina

Cel mai frumos cantec crestin "Dumnezeu a apărut în Est cu glorie" Reapariţia Mântuitorului

Cel mai frumos cantec crestin "Dumnezeu a apărut în Est cu glorie" Reapariţia Mântuitorului

02Cum ar trebui să rămânem treji și să așteptăm pentru a fi capabili să întâmpinăm
arătarea Domnului?

Versete din Biblie pentru referințe:

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Mai mult>

Videoclipuri relevante

„Ruperea Vrăjii” Segment 1 - Cum putem să întâmpinăm întoarcerea Domnului?

„Ruperea Vrăjii” Segment 1 - Cum putem să întâmpinăm întoarcerea Domnului?

„Așteptarea” Segment 1 - Cum ar trebui să veghem și să așteptăm cea de-a doua venire a Domnului?

„Așteptarea” Segment 1 - Cum ar trebui să veghem și să așteptăm cea de-a doua venire a Domnului?

Cea Mai Frumoasa Muzica Crestina „Cum să căutați urmele pașilor lui Dumnezeu”

Cea Mai Frumoasa Muzica Crestina „Cum să căutați urmele pașilor lui Dumnezeu”

Cel mai frumos cantec crestin „Aceia care acceptă noua lucrare sunt binecuvântați”

Cel mai frumos cantec crestin „Aceia care acceptă noua lucrare sunt binecuvântați”

Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

II

Care sunt noțiunile
religioase pe care este indispensabil să le lămurim pentru a întâmpina arătarea Domnului?

01Când Domnul Se întoarce, este o certitudine că El Se va arăta în cadrul lumii religioase?
A rămâne într-o biserică poate să însemne a fi capabili să-L întâmpinăm pe Domnul?

Versete din Biblie pentru referințe:

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

„De câteva mii de ani, omenirea a năzuit să poată fi martora sosirii Mântuitorului. Omenirea a năzuit să-L vadă pe Isus Mântuitorul pe un nor alb în timp ce coboară, în carne şi oase, printre cei care au tânjit după El şi L-au aşteptat de mii de ani. Omenirea şi-a dorit ca Mântuitorul să Se reîntoarcă şi să fie reunit cu poporul, şi anume ca Isus Mântuitorul să Se întoarcă la oamenii de care El a fost despărţit de mii de ani. […] Omenirea nu ştie asta: deşi sfântul Mântuitor Isus este plin de afecţiune şi iubire față de oameni, cum ar putea El să lucreze în «temple» locuite de spirite impure şi murdărie? Cu toate că omenirea I-a aşteptat sosirea, cum ar putea El să apară în faţa celor care mănâncă din carnea nedrepţilor, beau sângele nedrepţilor, poartă hainele nedrepţilor, care cred în El, dar nu Îl cunosc şi care Îl supun la suplicii în mod constant?”

Videoclipuri relevante

„Eliberați-vă din laț” Segment 4 - Poate cineva să fie mântuit prin credința în Domnuldin cadrul religiei?

„Eliberați-vă din laț” Segment 4 - Poate cineva să fie mântuit prin credința în Domnuldin cadrul religiei?

„Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Segment 5 - De ce I se opun fariseii lui Dumnezeu?

„Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Segment 5 - De ce I se opun fariseii lui Dumnezeu?

Film creștin „Credința În Dumnezeu” Segment 3 - Ce aduce lucrarea și arătarea lui Dumnezeu în comunitatea religioasă?

Film creștin „Credința În Dumnezeu” Segment 3 - Ce aduce lucrarea și arătarea lui Dumnezeu în comunitatea religioasă?

Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

02Prin respectarea Bibliei, putem să urmăm pașii Domnului și să-I întâmpinăm venirea?

Versete din Biblie pentru referințe:

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Videoclipuri relevante

Film creștin subtitrat „Ruperea Vrăjii” Segment 4 - Este credința în Biblie echivalentă cu credința în Domnul?

Film creștin subtitrat „Ruperea Vrăjii” Segment 4 - Este credința în Biblie echivalentă cu credința în Domnul?

„Dezvăluie Taina Bibliei” Segment 1 - Dezvăluire: Există cuvinte sau vreo lucrare a lui Dumnezeu în afara celor din Biblie?

„Dezvăluie Taina Bibliei” Segment 1 - Dezvăluire: Există cuvinte sau vreo lucrare a lui Dumnezeu în afara celor din Biblie?

„Cine este Domnul meu” Segment 2 - Cuprinde Biblia oare toată lucrarea și cuvântul lui Dumnezeu?

„Cine este Domnul meu” Segment 2 - Cuprinde Biblia oare toată lucrarea și cuvântul lui Dumnezeu?

Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

03Putem să-L întâmpinăm pe Domnul păzindu-ne orbește de falșii Hristoși și refuzând să căutăm și să cercetăm arătarea și lucrarea Domnului?

Versete din Biblie pentru referințe:

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Videoclipuri relevante

„Așteptarea” Segment 2 - Fecioara înțeleaptă Îl poate distinge pe adevăratul Hristos de Hristoșii mincinoși

„Așteptarea” Segment 2 - Fecioara înțeleaptă Îl poate distinge pe adevăratul Hristos de Hristoșii mincinoși

„Cine este Cel care S-a întors” Segment 1 - Cum să facem diferența între Hristos adevărat și Hristoșii falși 1

„Cine este Cel care S-a întors” Segment 1 - Cum să facem diferența între Hristos adevărat și Hristoșii falși 1

„Cine este Cel care S-a întors” Segment 2 - Cum să facem diferența între Hristos adevărat și Hristoșii falși 2

„Cine este Cel care S-a întors” Segment 2 - Cum să facem diferența între Hristos adevărat și Hristoșii falși 2

Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

III

Cum putem stabili că, într-adevăr, cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt glasul lui Dumnezeu, că Domnul S-a arătat pentru a lucra?

Versete din Biblie pentru referințe:

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

„El a început o epocă nouă, o eră nouă și a adus un pământ nou și cer nou, o lucrare nouă și El ne-a adus speranță și a încheiat viața neclară pe care o duceam și ne-a permis să privim complet calea mântuirii. El a cucerit întreaga noastră ființă și ne-a câștigat inimile. Din acel moment înainte, mințile noastre au devenit conștiente, iar duhurile noastre par să fie reînviate: Această persoană obișnuită, nesemnificativă, care trăiește printre noi și care a fost demult respinsă de noi – nu este El Domnul Isus, care este mereu în gândurile noastre și după care tânjim zi și noapte? Este El! Este chiar El! El este Dumnezeul nostru! El este adevărul, calea și viața!” Mai mult>

Videoclipuri relevante

„Așteptarea” Segment 5 - Cum putem distinge vocea lui Dumnezeu? (1)

„Așteptarea” Segment 5 - Cum putem distinge vocea lui Dumnezeu? (1)

„Așteptarea” Segment 6 - Cum putem distinge vocea lui Dumnezeu? (2)

„Așteptarea” Segment 6 - Cum putem distinge vocea lui Dumnezeu? (2)

„Bate la ușă” Segment 4 - Domnul bate la ușă : Îi recunoașteți glasul? (1)

„Bate la ușă” Segment 4 - Domnul bate la ușă : Îi recunoașteți glasul? (1)

„Bate la ușă” Segment 5 - Domnul bate la ușă : Îi recunoașteți glasul? (2)

„Bate la ușă” Segment 5 - Domnul bate la ușă : Îi recunoașteți glasul? (2)

„Ce voce frumoasă” Segment 2 - De unde știm sigur că Domnul Isus s-a întors deja?

„Ce voce frumoasă” Segment 2 - De unde știm sigur că Domnul Isus s-a întors deja?

Întrebări și răspunsuri despre Evanghelie

Mai mult

Mai mult

Film creștin noi 2019 „Dorință arzătoare” Am întâmpinat în sfârșit întoarcerea Domnului

Film creștin noi 2019 „Dorință arzătoare” Am întâmpinat în sfârșit întoarcerea Domnului

Corul crestin „Fiecare naţiune I se închină lui Dumnezeu Atotputernic” Dumnezeu S-a întors

Corul crestin „Fiecare naţiune I se închină lui Dumnezeu Atotputernic” Dumnezeu S-a întors

O lectură a cuvântului lui Dumnezeu „Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră”

O lectură a cuvântului lui Dumnezeu „Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră”

Întâmpinați cu bucurie revenirea Domnului Isus"Dumnezeu Și-a adus gloria în Răsărit" Muzica Crestina

Întâmpinați cu bucurie revenirea Domnului Isus"Dumnezeu Și-a adus gloria în Răsărit" Muzica Crestina

Muzică creștină „El e adevărul, calea și viața”

Muzică creștină „El e adevărul, calea și viața”

"Dumnezeu întrupat lucrează în tăcere pentru a salva omenirea" Cele mai frumoase cantari crestine

"Dumnezeu întrupat lucrează în tăcere pentru a salva omenirea" Cele mai frumoase cantari crestine

Conținut de calitate