Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

10. Înlăturând cătușele spiritului

Wu Wen, orașul Zhengzhou, provincia Henan

Eram o persoană slabă cu un caracter sensibil. Când nu credeam în Dumnezeu, mă simţeam adesea doborâtă şi descumpănită de lucrurile care se iveau în viaţă. Au fost multe perioade din acestea şi am simţit întotdeauna că viaţa mea e grea; nu exista, în inima mea, nicio bucurie, nicio fericire despre care să vorbesc. Durerea aceasta era asemenea unor cătușe care mă țineau strâns legată, făcându-mă total nefericită. Doar după ce am început să cred în Dumnezeu Atotputernic am găsit cauza problemei în cuvintele lui Dumnezeu și de aici, treptat, am dobândit libertatea.

Am citit acestea în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Pentru că oamenii se iubesc prea mult pe ei înșiși, toată viața lor este chinuită și goală” („Capitolul 46” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). La acel moment, mi se părea că ştiu motivul tristeții mele – eram foarte vanitoasă. Adesea mă simţeam descumpănită şi îndurerată de câteva cuvinte neplăcute sau de la privirea piezișă a cuiva. Mă simţeam rănită şi tristă atunci când eram trată și curățată de uscăciuni, fiindcă îmi era afectată demnitatea și mi se știrbea reputația. Îmi făceam griji cu privire la făgașul meu în viaţă… Nu cumva toate acestea se întâmplau deoarece îmi păsa prea mult de propria reputaţie, de statutul, vanitatea, de dorinţele şi de viitoarea mea soartă? În ceea ce priveşte aceste revelaţii, odinioară, credeam doar că acestea au loc deoarece există în inima şi în mintea mea atât de multe lucruri, că gândurile mele sunt apăsătoare, că salvarea reputației este importantă pentru mine şi că sunt superficială, însă eu nu rezolvasem problema căii pe care intrau. Se poate să fi fost din cauză că eram prea vanitoasă, trăiam în mijlocul suferinţei Satanei, în robia acestuia? Am căutat înăuntrul inimii mele, în tăcere. Mai târziu, în timp ce răsfoiam printre cuvintele lui Dumnezeu în „Scapă de sub influența întunericului și vei fi câștigat de Dumnezeu,” am văzut aceste cuvinte de la Dumnezeu: „Oamenii care nu au fost eliberați, care sunt întotdeauna controlați de anumite lucruri și care nu sunt capabili să își predea inimile lui Dumnezeu, sunt oameni care sunt sub legătura Satanei și care trăiesc sub o aură a morții.” M-am gândit: nu cumva tocmai asta-i situația mea? Am devenit şi mai convinsă. Pe urmă, am văzut alte cuvinte ale lui Dumnezeu: „Pentru a scăpa de sub influența întunericului, trebuie mai întâi să Îi fii loial lui Dumnezeu și să ai dorința de a căuta adevărul – doar atunci vei avea o stare corectă. A trăi într-o stare corectă este o precondiție pentru scăparea de sub influența întunericului. Faptul că nu ai o stare corectă înseamnă că nu ești loial lui Dumnezeu și că nu ai dorința de a căuta adevărul. Atunci, scăparea de sub influența întunericului iese din discuție. Scăparea omului de sub influența întunericului se bazează pe cuvintele Mele și dacă omul nu poate practica conform cuvintelor Mele, el nu va scăpa de sub legătura influenței întunericului. Să trăiești în starea corectă înseamnă să trăiești sub îndrumarea cuvintelor lui Dumnezeu, să trăiești în starea de a fi loial lui Dumnezeu, de a trăi în starea căutării adevărului, de a trăi în realitatea de a te consuma în mod sincer pentru Dumnezeu, de a trăi în starea de a-L iubi cu adevărat pe Dumnezeu. Cei care trăiesc în aceste stări și în această realitate se vor transforma treptat pe măsură ce intră mai adânc în adevăr și se vor transforma o dată cu creșterea profunzimii lucrării, până ce în final vor fi cu siguranță câștigați de Dumnezeu și vor ajunge să-L iubească cu adevărat pe Dumnezeu” (din „Cuvântul Se arată în trup”). Citind asta, am simţit că mi s-a luminat inima. Atunci când oamenii se iubesc pe ei înșiși, este cu neputință ca ei să aibă o relație corectă cu Dumnezeu, iar inima lor pentru cercetarea adevărului nu poatesă fie atât de nobilă. Într-un final, din cauza vanității lor, ei se vor autodistruge trăind sub stăpânirea Satanei. Slavă luminării din cuvintele lui Dumnezeu, care mi-au îngăduit să-mi înțeleg starea periculoasă şi că există o cale de a mă lepăda de influenţa întunericului, având o inimă de care să cautae adevărul, bazându-mă cu adevărat pe Dumnezeu și privindu-l cu admirație când întâlnesc probleme, citindu-I cuvintele, căutând principiile practicării în cuvintele lui Dumnezeu și fiindu-I mereu credincioasă. În obținerea lucrării Duhului Sfânt, pervertirea din om poate suferi o transformare odată cu intrarea în adevăr. Acesta este modul de lucru al Duhului Sfânt. Însă eu ignorasem acest aspect, doar încercând pasiv să mă ocup de pervertirea mea pe cont propriu, nu dinamic, bazându-mă pe lucrarea Duhului Sfânt, pentru a mă schimba. Nu e de mirare că am atins numai cumpătarea provizorie; nu rezolvasem această situație de la rădăcină. Întocmai cum se spune în cuvintele lui Dumnezeu: „Cu cât sunt oamenii mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu atât mai ușor îi va desăvârși Dumnezeu. Aceasta este calea prin care Duhul Sfânt își face lucrarea. Dacă nu înțelegi aceasta, îți va fi imposibil să o apuci pe calea cea bună, iar desăvârșirea ta de către Dumnezeu va ieși din discuție. […] doar cu munca ta grea și nimic din lucrarea lui Dumnezeu. Nu cumva ar fi ceva în neregulă cu experiența ta?” din „Despre experiență” în Cuvântul Se arată în trup). După înţelegerea acestui lucru, m-am rânduit pe această cale și mai lucid, renunțând la mine, fără a ține seama de propriile sentimente şi gânduri; în schimb, mi-am pus inima în slujba căutarii adevărului, îndeplinindu-mi cu evlavie obligația deprinderii de a cugeta mai mult la cuvintele lui Dumnezeu – pentru a mă baza, în acțiunile mele, pe cuvintele Lui, pentru a-mi îngădui să trăiesc în situația potrivită. Cu toate că în practica mea specifică au existat momente când nu am acţionat pe deplin corect, am simţit ușurarea şi libertatea de a trăi în lumină şi m-am bucurat de lucrarea Duhului Sfânt. Nu numai că am putut să-mi înțeleg propria pervertire şi propriile cusururi, dar am avut hotărârea de a mă schimba în scurt timp şi motivaţia de a practica adevărul. S-a schimbat și perspectiva mea; nu mai sunt sumbră, deprimată şi lipsită de viaţă, ci există în inima mea vitalitate şi vigoare. Am devenit, de asemenea, mai veselă şi mă simt foarte fericită să trăiesc în sânul bisericii!

Desigur că, în mine, acest aspect al pervertirii mele este prea profund, iar a scăpa cu totul de influența Satanei nu este posibil doar punând de câteva ori aceste lucruri în practică. Cu toate acestea, Dumnezeu mi-a îngăduit să gust plăcerea de „a mă lepăda de influenţa întunericului, trăind în lumină” – ceea ce mi-a dat motivaţie şi speranţă, în căutarea mea. Cred că, atâta vreme cât voi continua să perseverez în a coopera cu Dumnezeu şi să merg pe calea pe care Dumnezeu a indicat-o, să caut adevărul în toate lucrurile şi să trăiesc prin cuvintele lui Dumnezeu, voi lepăda cătuşele spiritului, influenţa întunericului şi voi fi câștigată de către Dumnezeu.

Anterior:Un pic de înțelegere cu privire la ce înseamnă a fi mântuit

Următorul:Nu poți discerne un om după înfățișarea sa