226 Am văzut dreptatea lui Dumnezeu

1 Trăind judecata înaintea tronului lui Hristos, m-am trezit brusc. Pe când făceam parte din lumea religioasă, prea mult din credința mea în Domnul era impură. Deși am renunțat la toate și am trudit mulți ani pentru Domnul, mi-a lipsit adevărata cunoaștere a Domnului, eram plin de concepții și închipuiri. Credeam că Dumnezeu este milos și compătimitor, că meritam să primesc har din credința mea în Domnul. Ani de zile am urmat exemplul lui Pavel, suferind și plătind un preț pentru Domnul. Când am fost întemnițat și am suferit durere extremă, nu am devenit o Iudă. Toate au fost pentru a câștiga coroana gloriei și a primi binecuvântările Împărăției cerurilor. În toiul dezvăluirilor și judecății cuvintelor lui Dumnezeu, m-am prosternat la pământ.

2 Judecata cuvintelor lui Dumnezeu dezvăluie firea stricată a omenirii. Deși păcatele ne sunt iertate, firea noastră satanică este adânc înrădăcinată. Cu toate că lucrez intens pentru Domnul, firea mea satanică este deseori expusă. Sunt arogant, ipocrit, mint, tot ceea ce vreau este să mă disting. Facerea unor fapte bune minore este doar pentru a fi binecuvântat, dar nu pentru practicarea adevărului. Sacrificarea și îndurarea de greutăți pentru Dumnezeu sunt pentru a mă târgui cu El. Rugăciunile mele către Dumnezeu nu sunt nimic altceva decât înșelăciune, nu am teamă de Dumnezeu. Cum aș putea eu, atât de murdar și stricat, să fiu potrivit să trăiesc înaintea lui Dumnezeu? Slavă lui Dumnezeu pentru că nu m-a abandonat; aceasta este cu adevărat iubirea Sa.

3. După ce am trăit judecata, văd că Dumnezeu este sfânt și drept. Dumnezeu hotărăște sfârșitul oamenilor în funcție de posesia adevărului de către aceștia. Firea dreaptă a lui Dumnezeu este dezvăluită, în întregime, în cursul judecății Sale. Am gustat din firea lui Dumnezeu; în ea este nu doar compasiune, ci și judecată. În trecut, tot ce spuneam și făceam era plin de dispoziții satanice. În fiecare zi mă rugam lui Dumnezeu și îmi mărturiseam păcatele, dar nu mă căiam cu adevărat. Judecata lui Dumnezeu este cea care mi-a curățit firea stricată. Sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu sunt atât de încântătoare, ce merită lauda omului. Îmi voi îndeplini bine datoria și Îl voi iubi și mă voi supune lui Dumnezeu pe vecie.

Anterior: 225 Dumnezeu este Cel ce m-a mântuit

Înainte: 227 Nu pot sta fără mustrarea și judecata lui Dumnezeu

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte