Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Cartea deschisă de Miel

  • 1
  • 2
  • 3

Partea a doua

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici

(Pasaje selectate)

1Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră
2Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri
3Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa
4Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
5Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
6Modul religios de slujire trebuie interzis
7În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
8Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
9Păcătoșii trebuie pedepsiți
10Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
11Poruncile noii epoci
12Împărăția Milenară a sosit
13Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
14Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?
15Ar trebui să trăiești întru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
16Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
17Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
18Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
19Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
20Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
21Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
22Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
23Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
24O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
25Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El
26Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
27Ai revenit la viață?
28A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
29Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu
30Cele două întrupări încheie semnificația întrupării
31Oare există Treimea?
32Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată
33Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare?
34Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu?
35Ce înseamnă să fii un om adevărat
36Ce știi despre credință?
37Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
38Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
39Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului
40Lucrarea în Epoca Legii
41Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării
42Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
43Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
44Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
45Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului
46Dumnezeu este Domnul întregii creații
47Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
48Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
49Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu
50Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup
51Esența trupului locuit de Dumnezeu
52Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului
53Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc
54Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată
55Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună
56Când veți vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul
57Cei incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță oponenți ai lui Dumnezeu
58Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși
59Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos
60Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu?
61Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr
62Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor
63Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice
64Ar trebui să pregătești o cantitate suficientă de fapte bune pentru destinația ta
65Cui îi ești credincios?
66Trei avertismente
67Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu
68Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ
69Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției
70Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre
71Dumnezeu este sursa vieții omului
72Suspinul Celui Atotputernic
73Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu
74Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens
75Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi
76Cum să cunoşti realitatea
77Referitor la apelative și identitate
  • 1
  • 2
  • 3