Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul

Aceia dintre frați și surori care întotdeauna dau frâu liber negativității sunt lacheii Satanei și deranjează biserica. Astfel de oameni trebuie într-o zi să fie expulzați și eliminați. Dacă oamenii, în credința lor în Dumnezeu, nu au o inimă care-L venerează Dumnezeu, dacă nu au o inimă care Îl ascultă pe Dumnezeu, nu numai că nu vor putea face vreo lucrare pentru El, ci, din contră, vor deveni cei care-I tulbură lucrarea și care Îl sfidează. A crede în Dumnezeu, dar a nu-L asculta sau slăvi, ci, în schimb, a te împotrivi Lui, este cea mai mare rușine pentru un credincios. Dacă ei, credincioșii, vorbesc și se poartă cu aceeași nepăsare și nestăpânire ca necredincioșii, atunci sunt mai răi decât necredincioșii; sunt demoni arhetipali. Cei care, în biserică, dau frâu liber cuvintelor lor veninoase și răutăcioase, care răspândesc zvonuri, instigă la lipsa de armonie și formează clici în rândul fraților și surorilor, ar fi trebuit să fie alungați din biserică. Dar, pentru că acum este o epocă diferită a lucrării lui Dumnezeu, acești oameni sunt îngrădiți, întrucât se confruntă cu anumite eliminări. Toți cei care au fost corupţi de Satana au firi corupte. Unii au doar o fire coruptă, în timp ce alții sunt diferiți: nu numai că au firi corupte satanice, dar natura lor este şi extrem de malițioasă. Nu numai că vorbele și acțiunile lor le dezvăluie firile corupte satanice, dar, mai mult, acești oameni sunt adevăratul diavol Satana. Comportamentul lor întrerupe şi tulbură lucrarea lui Dumnezeu, împiedică intrarea în viaţă a fraţilor şi surorilor şi distruge viaţa normală a bisericii. Mai devreme sau mai târziu, acești lupi în haine de oi trebuie să fie alungaţi; faţă de aceşti lachei ai Satanei ar trebui adoptată o atitudine necruțătoare, de respingere. Doar acest lucru înseamnă a sta de partea lui Dumnezeu, iar cei care nu reușesc să facă asta se tăvălesc în noroi cu Satana. Oamenii care cred cu adevărat în Dumnezeu Îl au mereu în inima lor şi-nlăuntrul lor poartă întotdeauna o inimă care Îl slăvește și Îl iubește pe Dumnezeu. Cei care cred în Dumnezeu ar trebui să facă lucrurile cu prudență și precauție şi tot ceea ce fac ei ar trebui să fie potrivit cerinţelor Lui şi să-I poată mulțumi inima. Nu ar trebui să fie încăpăţânaţi, făcând orice le place; aceasta nu se potrivește unui caracter evlavios. Oamenii nu trebuie să alerge înnebuniți, fluturând steagul lui Dumnezeu peste tot, mândrindu-se și înșelând pretutindeni; acesta este cel mai rebel tip de comportament. Familiile au reguli proprii, iar naţiunile au legile lor – și nu cu atât mai mult stau astfel lucrurile în casa lui Dumnezeu? Nu sunt standardele și mai stricte? Nu sunt şi mai multe decrete administrative? Oamenii sunt liberi să facă ceea ce doresc, dar decretele administrative ale lui Dumnezeu nu pot fi schimbate după bunul plac. Dumnezeu este un Dumnezeu care nu tolerează ofensele din partea oamenilor; este un Dumnezeu care îi condamnă pe oameni la moarte. Oare oamenii chiar nu ştiu asta deja?

Fiecare biserică are oameni care deranjează biserica sau care întrerup lucrarea lui Dumnezeu. Toți sunt satane care, deghizate, s-au strecurat în casa lui Dumnezeu. Asemenea oameni se prefac foarte bine: vin cu mare respect înaintea Mea, dând din cap şi plecându-se, trăind precum câinii râioși, dedicând „tot” ce au pentru a-şi atinge obiectivele – dar, în fața fraților şi surorilor, își arată partea urâtă. Când văd oameni care practică adevărul, îi atacă şi îi împing deoparte; când văd oameni mai formidabili decât sunt ei înşişi, îi flatează şi se gudură pe lângă aceștia. Devin de nestăpânit în biserică. Se poate spune că astfel de „tirani locali”, astfel de „căţei de salon” există în majoritatea bisericilor. Aceştia se furişează împreună, făcându-și unii altora cu ochiul și având semnale secrete, şi niciunul dintre ei nu practică adevărul. Cel care are cel mai mult venin este „demonul şef” şi cel care are cel mai mare prestigiu îi conduce, ținând sus steagul lor. Aceşti oameni se poartă ca apucații în biserică, răspândindu-și negativitatea, dând drumul morții, făcând tot ce doresc, spunând tot ceea ce doresc, și nimeni nu îndrăznește să îi oprească. Sunt plini de firea Satanei. De îndată ce încep să cauzeze probleme, un aer al morţii intră în biserică. Aceia care practică adevărul în cadrul bisericii sunt izgoniți, incapabili să facă tot ce le stă în putință, în timp ce aceia care deranjează biserica şi răspândesc moartea îşi fac de cap în sânul bisericii – și, mai mult decât atât, majoritatea oamenilor îi urmează. Aceste biserici sunt pur şi simplu sub controlul Satanei; diavolul este regele lor. În cazul în care credincioșii din biserică nu se ridică şi nu îi alungă pe acei demoni şefi, atunci şi ei se vor ruina mai devreme sau mai târziu. De acum înainte, trebuie luate măsuri împotriva unor astfel de biserici. Dacă cei care sunt capabili să practice un pic din adevăr nu caută să facă asta, atunci acea biserică va fi nimicită. Dacă în biserică nu este niciun om dispus să practice adevărul și nimeni care să poată mărturisi ferm pentru Dumnezeu, atunci acea biserică ar trebui să fie complet izolată, iar legătura sa cu alte biserici ar trebui tăiată. Lucrul acesta se numește „îngroparea morțiiˮ; asta înseamnă alungarea Satanei. Dacă într-o biserică există mai mulți tirani locali, urmați de niște „muşte mărunteˮ care nu au niciun fel de discernământ, și dacă ei, credincioșii din biserică, tot nu pot să respingă constrângerile şi manipularea acestor tirani după ce au văzut adevărul, atunci toți aceşti nesăbuiți vor fi eliminaţi în final. Deși se poate ca aceste muște mărunte să nu fi făcut nimic teribil, ele sunt şi mai înșelătoare, şi mai șirete şi evazive, şi toţi cei asemenea lor vor fi eliminaţi. Nu va rămâne niciunul! Aceia care îi aparţin Satanei îi vor fi înapoiați, în timp ce aceia care aparţin lui Dumnezeu vor merge cu siguranţă în căutarea adevărului; lucrul acesta este hotărât de natura lor. Fie ca toți cei care îl urmează pe Satana să piară! Niciun pic de milă nu va fi arătată acestor oameni. Fie ca toți cei care caută adevărul să fie aprovizionați și să se bucure de cuvântul lui Dumnezeu după placul inimii lor. Dumnezeu este drept; El nu ar favoriza pe nimeni. Dacă eşti un diavol, atunci ești incapabil să practici adevărul; dacă eşti un om care caută adevărul, atunci este sigur că nu vei fi luat captiv de Satana. Acest lucru este de netăgăduit.

Oamenii care nu se căznesc să progresesc își doresc întotdeauna ca ceilalți să fie la fel de negativi și indolenți ca și ei. Aceia care nu practică adevărul sunt geloși pe cei care fac asta și mereu încearcă să îi înşele pe cei care sunt tulburați și cărora le lipseşte discernământul. Lucrurile cărora le dau frâu liber aceşti oameni te pot face să degenerezi, să aluneci pe o pantă descendentă, să dezvolți o stare anormală şi să te umpli de întuneric. Acestea te fac să te distanţezi de Dumnezeu, te fac să prețuiești trupul şi să fii permisiv cu tine însuţi. Oamenii care nu iubesc adevărul și care sunt mereu superficiali față de Dumnezeu nu au cunoaştere de sine, iar firea unor astfel de oameni îi convinge pe alții să facă păcate şi să Îl sfideze pe Dumnezeu. Ei nu practică adevărul şi nici nu le permit altora să îl practice. Preţuiesc păcatul şi nu se disprețuiesc pe sine. Nu se cunosc pe ei înșiși şi îi împiedică pe ceilalți să se cunoaşte pe ei înşişi; în plus, îi împiedică pe alţii să-și dorească adevărul. Aceia pe care ei îi înşală nu pot vedea lumina. Cad în întuneric, nu se cunosc pe ei înşişi, sunt nelămuriți în privința adevărului şi se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Ei nu practică adevărul şi îi opresc pe alţii din practicarea adevărului, aducându-i pe toți acei nesăbuiţi înaintea lor. Decât să spună că ei cred în Dumnezeu, ar fi mai bine să spună că au credinţă în strămoşii lor sau că se încred în idolii din inimile lor. Ar fi cel mai bine ca acei oameni care spun că Îl urmează pe Dumnezeu să deschidă ochii şi să uite cu atenție ca să vadă în cine cred mai exact: Dumnezeu este cel în care crezi cu adevărat, sau Satana? Dacă ştii că nu în Dumnezeu crezi, ci în proprii tăi idoli, atunci ar fi mai bine să nu afirmi că eşti credincios. Dacă într-adevăr nu ştii în cine crezi, atunci, din nou, cel mai bine ar fi să nu susții că eşti credincios. Să spui aşa ceva ar fi o blasfemie! Nimeni nu te forţează să crezi în Dumnezeu. Nu spuneţi că voi credeţi în Mine; am auzit destul aceste cuvinte şi nu vreau să le aud din nou, pentru că idolii din inimile voastre şi tiranii locali din rândul vostru sunt cei în care credeți. Toți cei care dau din cap atunci când aud adevărul, care zâmbesc larg când aud vorbindu-se despre moarte sunt odraslele Satanei şi sunt cei care vor fi eliminați. Mulți oameni din biserică nu au discernământ. Când apare ceva înşelător, ei stau, în mod surprinzător, de partea Satanei; ba chiar se simt ofensați când sunt numiţi lacheii Satanei. Deși oamenii ar putea spune că ei nu au discernământ, că stau de partea fără adevăr, aceștia nu stau niciodată de partea adevărului în momente critice și nu se ridică și nu susțin adevărul. Chiar sunt lipsiți de discernământ? De ce, dintr-o dată, sunt de partea Satanei? De ce nu spun niciodată vreun cuvânt drept sau rezonabil care să sprijine adevărul? Oare această situaţie s-a creat, într-adevăr, din cauza confuziei lor momentane? Cu cât o persoană are mai puţin discernământ, cu atât este mai puțin capabilă să stea de partea adevărului. Ce arată asta? Nu arată oare că oamenii fără discernământ iubesc răul? Nu arată că ei sunt odraslele loiale ale Satanei? Cum se face că întotdeauna pot să stea de partea Satanei şi să vorbească aceeași limbă ca şi acesta? Toate cuvintele, faptele şi expresiile de pe chipurile lor sunt suficiente pentru a demonstra că ei nu iubesc adevărul; mai degrabă, sunt oameni care detestă adevărul. Faptul că pot sta de partea Satanei e de ajuns pentru a dovedi că Satana îi iubeşte cu adevărat pe aceşti diavoli josnici care-și petrec toată viața luptând de dragul Satanei. Oare nu sunt aceste fapte foarte clare? Dacă ești cu adevărat o persoană care iubește adevărul, atunci de ce nu ai niciun respect faţă de cei care practică adevărul, şi de ce, în secunda în care îți aruncă și cea mai mică privire, îi urmezi imediat pe aceia care nu practică adevărul? Ce fel de problemă este aceasta? Nu Îmi pasă dacă ai discernământ sau nu. Nu Îmi pasă cât de mare este preţul pe care l-ai plătit. Nu Îmi pasă cât de mari sunt forţele tale şi nu Îmi pasă dacă eşti un tiran local sau un lider care poartă steagul. Dacă forţele tale sunt mari, atunci lucrurile stau așa doar cu ajutorul puterii Satanei. Dacă prestigiul tău este mare, atunci asta se întâmplă pentru că în jurul tău sunt prea mulţi care nu practică adevărul. Dacă nu ai fost expulzat, înseamnă că nu acum este momentul pentru lucrarea de expulzare; mai degrabă, este timpul pentru lucrarea de eliminare. Nu este nicio grabă să te expulzez acum. Pur și simplu aştept ziua în care te voi pedepsi după ce ai fost eliminat. Cine nu practică adevărul va fi eliminat!

Oamenii care cred cu adevărat în Dumnezeu sunt cei dispuşi să-I pună cuvântul în aplicare şi să practice adevărul. Oamenii care pot să rămână neclintiți în mărturia lor pentru Dumnezeu sunt, de asemenea, cei dispuşi să-I pună în aplicare cuvântul şi care pot sta cu adevărat de partea adevărului. Toți oamenii care recurg la șiretlicuri şi nedreptate sunt lipsiți de adevăr şi toți Îl fac de rușine pe Dumnezeu. Cei care provoacă dispute în biserică sunt lacheii Satanei şi întruchiparea sa. Acești oameni sunt foarte răuvoitori. Toți cei care nu au discernământ şi sunt incapabili să stea de partea adevărului au intenţii rele şi întinează adevărul. Mai mult decât atât, sunt reprezentanţii arhetipali ai Satanei. Nu mai pot fi răscumpărați şi, firește, vor fi eliminați. Familia lui Dumnezeu nu le permite celor care nu practică adevărul să rămână, precum nu le permite să rămână nici acelora care dărâmă în mod intenţionat biserica. Totuși, acum nu este momentul pentru a face lucrarea de expulzare; astfel de persoane vor fi pur și simplu date în vileag şi eliminate în final. Nu se va mai face nicio lucrare inutilă pentru aceşti oameni; cei care aparțin Satanei nu pot să stea de partea adevărului, în timp ce aceia care caută adevărul pot sta de partea acestuia. Oamenii care nu practică adevărul nu sunt demni să audă calea adevărului şi nu sunt demni să fie martori pentru adevăr. Pur și simplu, adevărul nu este pentru urechile lor; mai degrabă, e adresat celor care îl practică. Înainte ca sfârşitul fiecărei persoane să fie dezvăluit, cei care deranjează biserica şi întrerup lucrarea lui Dumnezu vor fi primii lăsaţi de-o parte acum, pentru a fi tratați mai târziu. Odată ce lucrarea este finalizată, toți aceşti oameni vor fi dați în vileag și, apoi, eliminaţi. Deocamdată, cât adevărul este oferit, vor fi ignorați. Când întreg adevărul va fi dezvăluit oamenilor, acei oameni ar trebui eliminaţi; acela va fi momentul când toţi oamenii vor fi clasificați după felul lor. Trucurile josnice ale celor fără discernământ îi vor conduce la distrugerea de mâinile celor răi şi îi vor ispiti să se îndepărteze și să nu se mai întoarcă niciodată. Pentru că nu iubesc adevărul, pentru că sunt incapabili să stea de partea adevărului, pentru că-i urmează pe oamenii răi și stau de partea lor şi pentru că uneltesc cu oamenii răi şi Îl sfidează pe Dumnezeu, acesta este tratamentul pe care îl merită. Ei ştiu foarte bine că acei oameni răi radiază răutate și, totuși, îşi împietresc inimile şi întorc spatele adevărului ca să îi urmeze. Oare nu fac răul toți acești oameni care nu practică adevărul, ci, în schimb, fac lucruri distructive şi abominabile? Deşi printre ei sunt cei care se prezintă ca regi şi alții care îi urmează, oare naturile lor sfidătoare de Dumnezeu nu sunt toate la fel? Ce scuză pot să aibă ca să afirme că Dumnezeu nu îi mântuiește? Ce scuză pot să aibă ca să pretindă că Dumnezeu nu este drept? Oare nu propriul lor rău este cel care îi distruge? Oare nu propria lor răzvrătire este cea care îi trage în jos, în iad? În final, oamenii care practică adevărul vor fi mântuiți și desăvârşiţi datorită adevărului. În final, aceia care nu practică adevărul vor aduce asupra lor distrugerea din cauza adevărului. Acestea sunt sfârşiturile care îi aşteaptă pe cei care practică adevărul şi pe cei care nu o fac. Pe cei care nu intenţionează să practice adevărul îi sfătuiesc să părăsească degrabă biserica pentru a evita să comită și mai multe păcate. Când va veni timpul, va fi prea târziu pentru regrete. Mai ales aceia care formează clici şi creează disensiuni și tiranii locali din cadrul bisericii trebuie să plece chiar mai curând. Aceşti oameni, care au natura lupilor răi, sunt incapabili să se schimbe. Ar fi mai bine ca ei să părăsească biserica cu prima ocazie, să nu mai deranjeze niciodată viaţa normală a fraţilor şi surorilor şi, astfel, să evite pedeapsa lui Dumnezeu. Aceia dintre voi care au mers împreună cu ei ar face bine să profite de această oportunitate pentru a reflecta asupra propriilor persoane. Veți părăsi biserica alături de cei răi sau veţi rămâne şi veți urma supuși? Trebuie să cântăriţi cu grijă această chestiune. Vă dau încă o oportunitate de a alege și aştept răspunsul vostru.

Anterior: Despre practica rugăciunii

Înainte: Fărădelegile îl vor conduce pe om în iad

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte