Cuvântări ale lui Hristos la început Capitolul 79

Orbi! Ignoranți! O grămadă de gunoaie fără valoare! Voi separați umanitatea Mea normală de divinitatea Mea deplină! Nu credeți că este un păcat împotriva Mea? Mai mult, este ceva greu de iertat! Dumnezeul cel practic a venit printre voi astăzi, dar voi doar cunoașteți acea parte a Mea – umanitatea Mea normală – și nu Mi-ați văzut deloc partea complet divină. Crezi că nu știu cine încearcă să Mă înșele pe la spate? Eu nu te critic; Eu doar urmăresc să văd la ce nivel poți ajunge și să văd cum vei sfârşi până la urmă. Cuvintele Mele au fost rostite cu sutele de mii, cu toate acestea, voi ați făcut o mulțime de lucruri rele. De ce încerci în mod repetat să Mă înșeli? Păzește-te de a-ţi pierde viața! Dacă Îmi provoci mânia la un anumit nivel, atunci nu îți voi arăta nicio milă și vei fi dat afară. Nu voi lua în considerare cum ai fost înainte, dacă ai fost loial sau zelos, cât de mult ai alergat sau cât de mult te-ai sacrificat pentru Mine; nu Mă voi uita deloc la aceste lucruri. Tu nu trebuie decât să Mă provoci acum și te voi arunca în Adânc. Cine îndrăznește încă să încerce să Mă înșele? Ține minte asta! De acum încolo, când Mă voi înfuria, indiferent de cine e vorba, te voi înlătura imediat, astfel încât să nu mai existe probleme viitoare și să nu fiu nevoit să te mai văd. Dacă Mă sfidezi, te voi pedepsi instantaneu. O să țineți minte asta? Cei dintre voi care sunt inteligenți ar trebui să se căiască imediat.

Astăzi – adică acum – sunt mânios. Toți ar trebui să fiți loiali față de Mine și să-Mi oferiți întreaga voastră ființă. Nu trebuie să mai amânați. Dacă nu ții seama de cuvintele Mele, Îmi voi întinde mâna și te voi doborî. Prin asta, Mă voi face cunoscut tuturor; în această zi, sunt mânios și maiestuos față de toți (ceea ce este și mai sever decât judecata Mea). Am rostit atât de multe cuvinte, totuși voi nu ați reacționat deloc; sunteți într-adevăr atât de tonți? Nu cred că sunteți. Este vechiul diavol din voi care pune la cale ceva rău. Vedeți acest lucru în mod clar? Grăbiți-vă să aduceți o schimbare radicală! Astăzi, lucrarea Duhului Sfânt a progresat în această etapă; nu ați văzut? Numele Meu se va răspândi din casă în casă, în toate națiunile și în toate direcțiile și va fi strigat deopotrivă de gurile adulților și ale copiiilor pretutindeni în universul-lume; acesta este un adevăr absolut. Eu sunt unicul Dumnezeu Însuși și, în plus, Eu sunt singura persoană a lui Dumnezeu. Cu atât mai mult, Eu, întregimea trupului, sunt manifestarea completă a lui Dumnezeu. Oricine îndrăznește să nu Mă venereze, oricine îndrăznește să arate împotrivire în priviri, oricine îndrăznește să spună cuvinte de sfidare împotriva Mea va muri cu siguranță de blestemele și mânia Mea (va fi blestemat din cauza mâniei Mele). În plus, oricine îndrăznește să nu fie loial sau filial față de Mine și oricine îndrăznește să încerce să Mă înșele va muri negreșit din cauza urii Mele. Dreptatea, măreția și judecata Mea vor dăinui în vecii vecilor. La început, am fost iubitor și milostiv, dar aceasta nu este firea divinității Mele complete; dreptatea, maiestatea și judecata sunt doar cuprinse în firea Mea, întregul Dumnezeu Însuși. În timpul Epocii Harului, am fost iubitor și milostiv. Datorită lucrării pe care trebuia să o închei, aveam bunătate iubitoare și milă; dar după aceea nu a mai fost nevoie de asemenea lucruri (și de atunci, nu au mai existat vreodată). Totul este dreptate, măreţie și judecată și aceasta este firea completă a umanității Mele normale combinate cu divinitatea Mea completă.

Cei care nu Mă cunosc vor pieri în Adânc, iar cei care sunt siguri în privinţa Mea vor trăi pentru totdeauna, pentru a fi îngrijiți și protejați în dragostea Mea. În clipa în care Eu rostesc un singur cuvânt, tremură întregul univers și pământul de la un capăt la altul. Cine poate să-Mi audă cuvintele și să nu tremure de teamă? Cine poate să nu debordeze de venerație pentru Mine? Cine poate să nu-Mi cunoască dreptatea și măreția din faptele Mele! Și cine nu-Mi poate vedea puterea și înțelepciunea din faptele Mele! Oricine nu este atent va muri cu siguranță. Asta pentru că aceia care nu sunt atenți sunt aceia care Mi se împotrivesc și care nu Mă cunosc; ei sunt arhanghelul și sunt cei mai nesăbuiți. Cercetați-vă: oricine este nesăbuit, neprihănit de sine, îngâmfat și arogant este, cu siguranță, un obiect al urii Mele și e sortit pieirii!

Pronunţ acum decretele administrative ale Împărăției Mele: toate lucrurile sunt înăuntrul judecății Mele, toate sunt în dreptatea Mea, toate sunt înăuntrul măreţiei Mele, iar Eu Îmi practic dreptatea către toți. Cei care spun că ei cred în Mine, dar care în adâncul sufletului Mă contrazic sau ale căror inimi M-au abandonat, vor fi daţi afară – dar toate la vremea potrivită. Oamenii care vorbesc sarcastic despre Mine, dar într-un mod pe care ceilalți nu-l observă, vor muri imediat (vor pieri în spirit, în trup și în suflet). Cei care îi asupresc pe îndrăgiții mei sau le întorc spatele vor fi judecați imediat de mânia Mea. Asta înseamnă că oamenii care sunt geloşi pe cei pe care Eu îi iubesc și care Mă consideră nedrept vor fi predați spre judecată celor pe care Eu îi îndrăgesc. Toți cei care se comportă bine, sunt simpli și cinstiți (inclusiv cei cărora le lipseşte înțelepciunea) și care Mă tratează cu sinceritate de neclintit vor rămâne cu toții în Împărăția Mea. Cei care nu au fost instruiți – adică acei oameni cinstiți cărora le lipsesc înțelepciunea și înțelegerea – vor avea putere în Împărăția Mea. Cu toate acestea, și ei au trecut prin tratare și frângere. Faptul că nu au fost supuşi instruirii nu este absolut. Mai degrabă, prin aceste lucruri le voi arăta tuturor atotputernicia și înțelepciunea Mea. Îi voi da afară pe cei care încă se mai îndoiesc de Mine; nu-l vreau pe nici unul dintre ei (îi detest pe oamenii care încă se mai îndoiesc de Mine într-un astfel de moment). Prin intermediul faptelor pe care le fac în întregul univers, voi arăta oamenilor cinstiți minunăția acțiunilor Mele, făcând imediat ca înțelepciunea, înțelegerea și discernământul lor să sporească. Totodată, voi face ca oamenii înșelători să fie distruși într-o clipă ca urmare a faptelor Mele minunate. Toți fiii întâi născuți care au fost primii ce Mi-au acceptat numele (adică acei oameni cinstiți, sfinți și neîntinaţi) vor fi primii care vor dobândi intrarea în Împărăție și vor cârmui peste toate națiunile și toate popoarele alături de Mine, domnind ca și regi în Împărăție și judecând toate națiunile și toate popoarele (acest lucru se referă la toți fiii întâi născuți din Împărăţie și nimeni altcineva). Cei din rândul tuturor naţiunilor și popoarelor care au fost judecați și s-au căit vor intra în Împărăția Mea și vor deveni poporul Meu, pe când cei care sunt încăpățânați și care nu regretă nimic vor fi aruncați în Adânc (pentru a pieri pe veci). Judecata din Împărăție va fi cea din urmă și va fi curățirea temeinică a lumii de către Mine. Atunci nu va mai exista nicio nedreptate, nicio durere, nicio lacrimă, niciun oftat și, chiar mai mult, nu va mai exista o lume. Totul va fi o manifestare a lui Hristos și totul va fi Împărăția lui Hristos. Ce glorie! Ce glorie!

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp