Cuvântări ale lui Hristos la început Capitolul 17

Biserica se zidește și Satana încearcă tot ce îi stă în putință să o dărâme. El vrea să-Mi dărâme construcția prin orice mijloace posibile; din acest motiv, Biserica trebuie să fie purificată grabnic. Nu trebuie să rămână nici cele mai mici resturi ale răului; Biserica trebuie purificată astfel încât să devină fără cusur și să rămână la fel de curată ca în trecut. Voi trebuie să fiți treji și să așteptați în fiecare moment și trebuie să vă rugați mai mult înaintea Mea. Trebuie să recunoașteți diferitele uneltiri și planuri viclene ale Satanei, să recunoașteți spiritele, să cunoașteți oamenii și să fiți capabili să deosebiți toate felurile de oameni, evenimente și lucruri; de asemenea, trebuie să mâncați și să beți mai mult din cuvintele Mele și, mai important, trebuie să fiți capabili să le mâncați și să le beți singuri. Echipați-vă cu tot adevărul și veniți înaintea Mea pentru ca Eu să vă pot deschide ochii spirituali și pentru a vă permite să vedeți toate tainele care se află în duh… Când Biserica intră în faza construcției sale, sfinții pornesc la luptă. Multele trăsături hidoase ale Satanei vă sunt puse înainte; vă opriți și decădeți, sau vă ridicați și, bazându-vă pe Mine, mergeți mai departe? Expuneți complet trăsăturile corupte și urâte ale Satanei, nu precupețiți niciun sentiment și nu arătați nicio îndurare! Luptați cu Satana până la moarte! Eu sunt întărirea ta și trebuie să ai duhul copilului de parte bărbătească! Satana se zbate în ultimele chinuri ale morții, dar tot nu va putea să scape judecății Mele. Satana este sub picioarele Mele și este, de asemenea, călcat sub picioarele voastre – este adevărat!

Toți cei din religie care aduc tulburări și cei care dărâmă zidirea Bisericii nu trebuie să fie tolerați câtuși de puțin, ci vor fi judecați imediat; Satana va fi călcat în picioare, distrus complet și lăsat fără niciun loc unde să se ascundă. Toate felurile de demoni și fantome își vor dezvălui cu siguranță adevăratele forme în fața Mea și îi voi arunca pe toți în Adâncul din care nu vor scăpa niciodată; ei vor fi toți sub picioarele noastre. Dacă vreți să luptați lupta cea dreaptă pentru adevăr, atunci, mai întâi de toate, nu trebuie să-i dați Satanei nicio șansă de a lucra – pentru a face acest lucru, va fi nevoie să fiți într-un singur gând și să puteți sluji coordonat, să renunțați la toate noțiunile proprii, părerile, punctele de vedere și modurile de a face lucrurile, să vă liniștiți inima în Mine, să vă concentrați asupra glasului Duhului Sfânt, să fiți atenți la lucrarea Duhului Sfânt și să experimentați cuvintele lui Dumnezeu în detaliu. Trebuie să aveți doar o singură intenție și anume aceea ca voia Mea să se facă. Nu ar trebui să aveți nicio altă intenție în afară de aceasta. Trebuie să priviți la Mine cu toată inima voastră, să priviți îndeaproape acțiunile Mele și felul în care fac lucrurile și să nu fiți deloc nepăsători. Duhul vostru trebuie să fie ascuțit, ochii voștri să fie deschiși. În mod obișnuit, când vine vorba despre cei ale căror intenții și obiective nu sunt corecte, precum și cei care iubesc să fie văzuți de alții, care sunt nerăbdători să facă lucruri, care sunt predispuși să provoace tulburări, care se pricep să declame doctrina religioasă, care sunt slugile Satanei și așa mai departe – când acești oameni se ridică, ei devin piedici pentru Biserică, iar asta face ca faptul că frații și surorile mănâncă și beau cuvintele lui Dumnezeu să nu ducă la nimic. Atunci când găsiți o astfel de persoană prefăcându-se, înlăturați-o imediat. Dacă nu se schimbă, în ciuda avertizărilor repetate, atunci va suferi pierderi. Dacă aceia care stăruie cu încăpățânare în căile lor își iau apărarea și încearcă să-și ascundă păcatele, Biserica ar trebui să-i excludă imediat și să nu le lase deloc spațiu de manevră. Nu pierdeți mult încercând să salvați puțin; fiți cu ochii pe imaginea de ansamblu.

Ochii tăi spirituali trebuie să fie deschiși acum și să poată distinge câteva tipuri de oameni în Biserică:

Ce fel de om înțelege chestiunile spirituale și cunoaște duhul?

Ce fel de om nu înțelege chestiunile spirituale?

Ce fel de om are un duh rău în el?

Ce fel de om are lucrarea Satanei în el?

Ce fel de om este predispus să cauzeze tulburări?

Ce fel de om are lucrarea Duhului Sfânt în el?

Ce fel de om arată considerație față de povara lui Dumnezeu?

Ce fel de om poate să-Mi facă voia?

Cine sunt martorii Mei loiali?

Să știți că cea mai înaltă viziune de astăzi este luminarea pe care Duhul Sfânt o aduce bisericilor. Nu fiți niște aiuriți în privința acestor lucruri; mai degrabă, să vă faceți timp să le înțelegeți complet – este extrem de important pentru progresul vieții voastre! Dacă nu înțelegeți aceste lucruri care sunt chiar înaintea ochilor voștri, atunci nu veți fi capabili să mergeți pe calea care vă așteaptă; veți fi constant în pericol de a cădea în ispită și captivitate și puteți fi devorați. Principalele lucruri de făcut acum sunt să te concentrezi pe a reuși să te apropii de Mine în inima ta și să comunici mai mult cu Mine. Orice îți lipsește sau cauți va fi întregit printr-o astfel de apropiere și părtășie. Viața ta va fi cu siguranță alimentată și tu vei avea o nouă luminare. Nu Mă uit niciodată la cât de neștiutor ai fost înainte, nici nu zăbovesc cu mintea la fărădelegile voastre din trecut. Mă uit la cum Mă iubești: Mă poți iubi mai mult decât orice altceva? Mă uit să văd dacă poți sau nu să te întorci și să te bazezi pe Mine pentru a scăpa de ignoranța ta. Unii oameni Îmi țin piept, Mă sfidează deschis și îi judecă pe alții; ei nu-Mi cunosc cuvintele și au chiar mai puține șanse să-Mi găsească înfățișarea. Toți cei dinaintea Mea care Mă caută cu sinceritate, care au inimi ce flămânzesc și însetează după dreptate – Eu te voi lumina, Mă voi dezvălui ție, îți voi permite să Mă vezi cu proprii tăi ochi și să înțelegi în persoană voia Mea; inima Mea îți va fi dezvăluită cu siguranță ca să poți înțelege. Trebuie să practici ceea ce Eu luminez în tine potrivit cuvintelor Mele; altfel, vei fi judecat. Urmează voia Mea și nu te vei rătăci.

Pentru toți cei care caută să intre în cuvintele Mele, harul și binecuvântările se vor dubla, ei vor dobândi nouă luminare și înțelegere în fiecare zi și se vor simți mai proaspeți mâncând și bând cuvintele Mele în fiecare zi. Le vor gusta cu propriile guri: cât de dulci sunt!… Trebuie să fiți prudenți și să nu fiți mulțumiți când ați dobândit o oarecare înțelegere și ați gustat din dulceață; cheia este să continuați să căutați! Unii oameni cred că lucrarea Duhului Sfânt este cu adevărat minunată și reală – aceasta este într-adevăr persoana lui Dumnezeu Atotputernic care este dezvăluită în mod deschis, iar semne și minuni mai mari se află înainte. Fiți atenți și treji în permanență, păstrați-vă ochii ațintiți asupra sursei, fiți liniștiți înaintea Mea, luați seama și ascultați cu atenție și fiți siguri de cuvintele Mele. Nu poate exista nicio ambiguitate; dacă vă îndoiți câtuși de puțin, atunci Mă tem că veți fi lepădați în afara porților. Aveți viziuni clare, stați pe teren solid, urmați acest curent al vieții și urmați îndeaproape oriunde el poate să curgă; să nu interiorizați nici cea mai mică ezitare omenească. Doar mâncați, beți și aduceți laudă, căutați cu o inimă pură și nu renunțați niciodată. Aduceți des înaintea Mea tot ce nu înțelegeți și asigurați-vă că nu aveți o inimă îndoielnică, pentru a evita să suferiți mari pierderi. Continuați! Continuați! Stați aproape! Scăpați de obstacole și nu fiți destrăbălați. Mergeți înainte și căutați fără rezerve și nu vă retrageți. Trebuie să-ți oferi inima în permanență și să nu pierzi niciodată niciun singur moment. Duhul Sfânt are în mod constant o nouă lucrare de făcut, face lucruri noi și are noi luminări în fiecare zi; schimbarea la față de pe munte, corpul spiritual sfânt al lui Dumnezeu s-a arătat! Soarele dreptății emană lumină și strălucește; toate națiunile și toate popoarele au văzut chipul Tău glorios. Lumina Mea va străluci peste toți cei care vin în fața Mea. Cuvintele Mele sunt lumină, conducându-vă înainte. Nu veți vira la stânga sau la dreapta în timp ce mergeți, ci veți merge în lumina Mea, iar alergarea voastră nu va fi o muncă fără roade. Trebuie să vedeți clar lucrarea Duhului Sfânt; voia Mea este acolo, în ea. Toate tainele sunt ascunse și îți vor fi descoperite treptat. Păstrează cuvintele Mele în minte în orice moment și vino înaintea Mea pentru a comunica mai mult cu Mine. Lucrarea Duhului Sfânt avansează. Mergi pe urmele pașilor Mei; mari minuni sunt înainte și îți vor fi dezvăluite una câte una. Numai cei care au grijă, care așteaptă și care sunt treji le vor vedea. Asigură-te că nu încetinești. Planul de gestionare (planul mântuirii) al lui Dumnezeu se apropie de etapa sa finală; zidirea Bisericii va reuși, numărul celor biruitori este deja stabilit, va fi făcut copilul biruitor de parte bărbătească, iar ei vor intra în Împărăție cu Mine, vor prelua domnia cu Mine, vor conduce toate națiunile cu toiagul de fier și vom fi în slavă împreună!

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp