Fragment 561 | „Cum să cunoști natura omului”

Toată omenirea a fost coruptă de Satana, iar natura omului este să-L trădeze pe Dumnezeu. Cu toate acestea, printre toți oamenii care au fost corupți de Satana există unii care pot să se supună lucrării lui Dumnezeu și să accepte adevărul; aceștia sunt cei care pot dobândi adevărul și obține o transformare a firii. Există și cei care nu se concentrează pe căutarea adevărului. Ei se mulțumesc doar să înțeleagă doctrinele; aud o doctrină bună și o respectă, iar după ce au înțeles-o, își pot îndeplini îndatoririle – până la un punct. Acești oameni fac ceea ce li se spune și au o umanitate mediocră. Ei sunt dispuși, într-o anumită măsură, să se sacrifice, să abandoneze lumescul și să îndure suferința. Cu toate acestea, nu sunt serioși în ceea ce privește adevărul; ei cred că este suficient să nu comită niciun păcat și nu sunt capabili să înțeleagă vreodată esența adevărului. Dacă astfel de oameni pot rămâne neclintiți în cele din urmă, atunci pot și să fie cruțați, dar firile lor nu pot fi transformate. Dacă dorești să fii purificat de corupție și să treci printr-o schimbare în firea vieții tale, atunci trebuie să ai dragoste pentru adevăr și capacitatea de a accepta adevărul. Ce înseamnă să accepți adevărul? Acceptarea adevărului indică faptul că, indiferent ce fel de fire coruptă ai sau care dintre otrăvurile marelui balaur roșu sunt în natura ta, îl recunoști când este dezvăluit de cuvintele lui Dumnezeu și te supui acestor cuvinte; le accepți necondiționat, fără să inventezi scuze sau să încerci să alegi doar ceea ce vrei și să ajungi să te cunoști pe tine însuți pe baza a ceea ce spune El. Asta înseamnă să accepți cuvintele lui Dumnezeu. Indiferent ce spune El, indiferent cât de mult ar putea să îți străpungă inima cuvântările Lui, și indiferent ce cuvinte folosește El, poți să le accepți atât timp cât ceea ce spune El este adevărul și le poți recunoaște atât timp cât se conformează realității. Poți să te supui cuvintelor lui Dumnezeu indiferent cât de profund le înțelegi, precum și să accepți și să te supui luminii dezvăluite de Duhul Sfânt și despre care au părtășie frații și surorile tale. Atunci când o astfel de persoană a urmărit adevărul până la un anumit punct, ea poate dobândi adevărul și o transformare a firii sale. Cu toate că aceia care nu iubesc adevărul pot avea o umanitate decentă, atunci când e vorba de adevăr, ei sunt confuzi și nu îl iau în serios. Deși poate că sunt capabili de câteva fapte bune, se pot sacrifica pentru Dumnezeu și sunt capabili de renunțare, ei nu pot dobândi o schimbare a firii. Prin comparație, umanitatea lui Petru a fost cam aceeași ca a celorlalți apostoli și a fraților și surorilor sale, însă el a ieșit în evidență prin căutarea ferventă a adevărului; a cugetat cu seriozitate la tot ce a spus Isus. Isus a întrebat: „Simon Barjona, Mă iubești?” Petru a răspuns cu sinceritate: „Îl iubesc doar pe Tatăl care este în ceruri, totuși nu L-am iubit pe Domnul de pe pământ”. Mai târziu a înțeles, gândindu-se: „Nu este corect; Dumnezeul de pe pământ este Dumnezeul din ceruri. Nu este același Dumnezeu atât în cer, cât și pe pământ? Dacă Îl iubesc doar pe Dumnezeu din ceruri, atunci iubirea mea nu este reală; trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu de pe pământ, căci numai atunci iubirea mea va fi reală.” Astfel, Petru a ajuns să înțeleagă adevăratul sens al celor spuse de Isus chibzuind la cuvintele Sale. Pentru a-L iubi pe Dumnezeu și pentru ca această iubire să fie reală, trebuie să-L iubești pe Dumnezeul întrupat pe pământ. A iubi un Dumnezeu nedeslușit și invizibil nu este nici realist, nici practic, în timp ce a-L iubi pe Dumnezeul practic și vizibil este adevărul. Din cuvintele lui Isus, Petru a câștigat adevărul și o înțelegere a voii lui Dumnezeu. Evident, credința lui Petru în Dumnezeu se concentrase doar pe căutarea adevărului; în cele din urmă, el a dobândit o iubire pentru Dumnezeul practic – Dumnezeul de pe pământ. Petru a fost deosebit de serios în căutarea adevărului. De fiecare dată când Isus îl sfătuia, el medita cu seriozitate la cuvintele lui Isus. Poate că medita luni de zile, un an sau chiar ani întregi înainte ca Duhul Sfânt să-l lumineze și să înțeleagă sensul cuvintelor lui Dumnezeu; în acest fel, Petru a pătruns în adevăr și, după aceea, firea vieții sale a fost transformată și reînnoită. Dacă o persoană nu urmărește adevărul, nu îl va înțelege niciodată. Poți rosti slovele și doctrinele de zece mii de ori, dar tot vor fi doar slove și doctrine. Unii oameni spun doar „Hristos este adevărul, calea și viața.” Chiar dacă repeți aceste cuvinte de zece mii de ori, tot va fi fără rost; nu le înțelegi nicicum sensul. De ce se spune că Hristos este adevărul, calea și viața? Oare poți exprima clar cunoștințele pe care le-ai acumulat despre asta din experiență? Ai intrat în realitatea adevărului, a căii și a vieții? Dumnezeu Și-a rostit cuvintele pentru ca tu să le experimentezi și să dobândești cunoaștere; doar să dai glas unor slove și doctrine e inutil. Te poți cunoaște pe tine însuți doar după ce ai înțeles și ai pătruns cuvintele lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi cuvintele lui Dumnezeu, atunci nu poți să te cunoști. Poți discerne numai atunci când ai adevărul; fără adevăr, nu poți discerne. Poți înțelege pe deplin o chestiune doar atunci când ai adevărul; fără adevăr, nu o poți înțelege. Te poți cunoaște pe tine însuți doar atunci când ai adevărul; fără adevăr, nu te poți cunoaște. Firea ta se poate schimba doar atunci când ai adevărul; fără adevăr, firea ta nu se poate schimba. Numai după ce ai adevărul poți sluji conform voii lui Dumnezeu; fără adevăr, nu poți sluji conform voii lui Dumnezeu. Numai după ce ai adevărul te poți închina lui Dumnezeu; fără adevăr, închinarea ta nu va fi altceva decât o săvârșire a riturilor religioase. Toate aceste lucruri depind de dobândirea adevărului din cuvintele lui Dumnezeu.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar