Fragment 77 | „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”

Lucrarea ultimelor zile constă în împărțirea tuturor după felul lor, în încheierea planului lui Dumnezeu de gestionare (planul mântuirii), deoarece clipa se apropie și ziua lui Dumnezeu a sosit. Dumnezeu îi aduce pe toți cei care au intrat în împărăția Sa, adică pe toți cei care I-au fost credincioși până la sfârșit, în epoca lui Dumnezeu Însuși. Cu toate acestea, până la venirea epocii lui Dumnezeu Însuși, lucrarea lui Dumnezeu nu va fi de a observa faptele oamenilor sau de a cerceta viețile lor, ci de a le judeca răzvrătirea, deoarece Dumnezeu îi va purifica pe toți cei care vor veni în fața tronului Său. Toți cei care au călcat pe urmele lui Dumnezeu până în ziua de azi sunt aceia care au venit în fața tronului lui Dumnezeu, Și așa stând lucrurile, fiecare persoană care acceptă lucrarea lui Dumnezeu în faza finală este obiect al purificării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toți cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu în faza finală fac obiectul judecății lui Dumnezeu.

„Judecata” în cuvintele rostite anterior – judecata va începe în casa lui Dumnezeu – se referă la judecata pe care Dumnezeu o săvârșește azi asupra celor care vin în fața tronului Său în ultimele zile. Poate că există aceia care cred în astfel de închipuiri precum aceea că, atunci când vor veni zilele de pe urmă, Dumnezeu va ridica o masă mare în ceruri, peste care va întinde o față albă de masă și, apoi, așezat pe un tron măreț, cu toți oamenii îngenunchiați pe pământ, El va descoperi toate păcatele fiecăruia și astfel va decide dacă se vor înălța la ceruri sau vor fi trimiși jos, în iazul de foc și pucioasă. Indiferent de închipuirile omului, esența lucrării lui Dumnezeu nu poate fi modificată. Închipuirile oamenilor nu sunt nimic altceva decât gânduri și vin din imaginația lor, adunate și puse cap la cap din ceea ce a văzut și auzit omul. De aceea, spun că, indiferent cât de uimitoare sunt imaginile create, acestea nu sunt nimic altceva decât o schiță și nu pot înlocui planul lucrării lui Dumnezeu. La urma urmei, omul a fost corupt de Satana, deci cum ar putea el înțelege gândurile lui Dumnezeu? Omul percepe lucrarea judecății lui Dumnezeu ca fiind extraordinară. El crede că, din moment ce Dumnezeu Însuși săvârșește lucrarea judecății, atunci aceasta trebuie să fie de cea mai mare amploare și de neînțeles pentru muritori și trebuie să răsune prin ceruri și să cutremure pământul; altfel, cum ar putea fi lucrarea judecății lui Dumnezeu? El crede că, din moment ce aceasta este lucrarea judecății, Dumnezeu trebuie să fie foarte impunător și măreț atunci când lucrează, iar toți cei care sunt judecați trebuie să urle în lacrimi și să cadă în genunchi implorând milă. O astfel de scenă trebuie să fie foarte spectaculoasă și să însuflețească profund… Toată lumea își imaginează lucrarea judecății lui Dumnezeu ca fiind neobișnuit de minunată. Știi, totuși, că Dumnezeu a început lucrarea judecății printre oameni cu mult timp în urmă și toate acestea în timp ce tu te cuibăreai într-o ignoranță liniștită? Că în momentul în care crezi că lucrarea judecății lui Dumnezeu a început oficial, este deja timpul ca Dumnezeu să refacă cerul și pământul? În acel moment, poate că tocmai vei fi înțeles sensul vieții, dar lucrarea pedepsei nemiloase a lui Dumnezeu te va duce, adormit adânc fiind, în iad. Doar atunci vei realiza dintr-o dată că lucrarea judecății lui Dumnezeu s-a încheiat deja.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar