Fragment 254 | „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”

Calea vieții nu este ceva ce poate fi deținut de oricine și nu poate fi obținută cu ușurință de către toți. Acest lucru se întâmplă deoarece viața poate veni doar de la Dumnezeu, cu alte cuvinte, doar Dumnezeu Însuși deține esența vieții, nu există nicio cale a vieții fără Dumnezeu Însuși și astfel doar Dumnezeu este sursa vieții și izvorul nesecat al apei vii a vieții. De când a creat lumea, Dumnezeu a săvârșit multă lucrare care implică vitalitatea vieții, a săvârșit multă lucrare care îi aduce viață omului și a plătit un preț mare pentru ca omul să poată câștiga viață, deoarece Dumnezeu Însuși este viața veșnică și Dumnezeu Însuși este calea prin care omul este reînviat. Dumnezeu nu este niciodată absent din inima omului și trăiește printre oameni tot timpul. El a fost motorul vieții omului, fundamentul existenței omului și o sursă bogată pentru existența omului după naștere. El a provocat renașterea omului și îi permite să trăiască cu perseverență fiecare rol. Datorită puterii Lui și forței Sale vitale de nestins, omul a trăit generație după generație, de-a lungul cărora puterea vieții lui Dumnezeu a fost stâlpul existenței omului și pentru care Dumnezeu a plătit un preț pe care niciun alt om obișnuit nu l-a mai plătit. Forța vieții lui Dumnezeu poate triumfa în fața oricărei puteri, mai mult decât atât, depășește orice putere. Viața Lui este veșnică, puterea Lui este extraordinară, iar forța vieții Lui nu poate fi întrecută ușor de nicio ființă creată sau forță inamică. Forța vieții lui Dumnezeu există și emană strălucirea sa uimitoare, indiferent de timp sau loc. Viața lui Dumnezeu rămâne mereu neschimbată, în ciuda răsturnărilor cerului și pământului. Toate lucrurile sunt trecătoare, dar viața lui Dumnezeu încă rămâne, deoarece Dumnezeu este sursa existenței tuturor lucrurilor și baza existenței lor. Viața omului provine de la Dumnezeu, existența cerului se datorează lui Dumnezeu, iar existența pământului apare din puterea vieții lui Dumnezeu. Niciun obiect însuflețit nu poate depăși suveranitatea lui Dumnezeu și nimic viu nu poate să se desprindă de sub sfera autorității lui Dumnezeu. Astfel, indiferent cine sunt, toți oamenii trebuie să se supună stăpânirii lui Dumnezeu, toată lumea trebuie să trăiască sub porunca lui Dumnezeu și nimeni nu poate să scape de sub controlul Lui.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Un imn al cuvintelor lui Dumnezeu

Doar Dumnezeu are calea vieții

Calea vieții nu o are oricine;

nu e ceva la care se poate-ajunge ușor.

Pentru că viața vine doar de la Dumnezeu,

doar El deține esența vieții.

Doar Dumnezeu are calea vieții,

doar Dumnezeu e sursa vieții.

Doar Dumnezeu,

izvorul nesfârșit de apă vie a vieții.

După Creație, Dumnezeu a făcut multe lucrări

pline de vitalitate, ce-aduc viață omului.

El a plătit un mare preț ca omul să câștige viața.

Doar Dumnezeu Însuși e viața veșnică;

El este calea spre învierea omului.

Dumnezeu e mereu în inima omului,

El trăiește mereu printre oameni.

Forța care le conduce viața

și temelia existenței lor;

e comoara din care trăiește omenirea.

Face oamenii să renască

și să trăiască puternici în rolurile lor.

Doar Dumnezeu are calea vieții,

doar Dumnezeu e sursa vieții.

Doar Dumnezeu,

izvorul nesfârșit de apă vie a vieții.

Grație puterii Lui și forței nesecate-a vieții,

omul a trăit generații după generații.

Forța vieții lui Dumnezeu îl susține pe om mereu;

Dumnezeu a plătit un preț pe care niciun om obișnuit vreodată nu l-a plătit.

Forța vieții Lui triumfă peste-orice

și depășește orice altă putere.

Viața Lui e veșnică, puterea Lui e extraordinară.

Nicio ființă creată sau dușman nu poate copleși forța vieții,

ce există și radiază

oriunde și oricând.

Doar Dumnezeu are calea vieții,

doar Dumnezeu e sursa vieții.

Doar Dumnezeu,

izvorul nesfârșit de apă vie a vieții.

Cerul și pământul se pot transforma,

dar viața lui Dumnezeu nu se va schimba.

Toate lucrurile dispar,

dar viața lui Dumnezeu rămâne.

Pentru că El e forța și rădăcina existenței tuturor lucrurilor,

El e viața veșnică.

Viața omului vine de la Dumnezeu,

cerul există datorită lui Dumnezeu

și pământul există datorită forței vieții Lui.

Niciun obiect cu vitalitate nu poate depăși supremația Lui

și niciun lucru viu nu va ieși din limitele autorității Lui.

Doar Dumnezeu are calea vieții,

doar Dumnezeu e sursa vieții.

Doar Dumnezeu,

izvorul nesfârșit de apă vie a vieții.

Astfel, toți oamenii, fără excepție,

toți oamenii trebuie să se supună sub stăpânirea eternă a lui Dumnezeu,

să trăiască sub porunca Lui.

Nimeni nu poate scăpa,

nimeni nu poate scăpa,

nimeni nu poate scăpa de sub controlul Lui.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Anterior: Cunoașterea lui Dumnezeu este calea de a te teme de Dumnezeu și de a evita răul

Înainte: Fragment 259 | „Dumnezeu este sursa vieții omului”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte