Cuvânt înainte

Anul 1991 a fost un an de o însemnătate enormă și vastă pentru întreaga omenire, pe cât de profund coruptă este ea. Acesta a fost anul în care Mântuitorul nostru Isus S-a arătat în sfârșit, după ce fusese îndelung așteptat de către toți cei ce au crezut cu evlavie în Domnul și au însetat după adevăr, și El Se întorsese ca Dumnezeu Atotputernic întrupat din zilele de pe urmă. Venirea lui Dumnezeu Atotputernic a contrazis noțiunile tuturor oamenilor, pentru că El nu Se pogorâse în Israel pe un nor alb și nici nu Se arătase în mod deschis tuturor națiunilor și popoarelor; în schimb, El a sosit în secret în formidabilul bastion al ateismului – China – și, în țara în care marele balaur roșu stă încolăcit, El a început lucrarea de judecată pornind de la casa lui Dumnezeu. Deoarece China este națiunea cea mai întunecată, cea mai coruptă, cea mai potrivnică față de Dumnezeu din lume și este țara în care marele balaur roșu și tot felul de duhuri rele și-au făcut sălașul, tocmai aici Dumnezeu Își rostește cuvintele și îi judecă, pedepsește, purifică și mântuiește pe cei ce au fost atât de înșelați și atât de profund corupți de marele balaur roșu. Prin această lucrare, Dumnezeu a câștigat un grup de biruitori în răsăritul lumii, care au devenit mărturii ale victoriei Lui asupra Satanei și, astfel, înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu sunt dezvăluite mai clar. Întocmai cum spune Dumnezeu Atotputernic: „În multe locuri, Dumnezeu a profețit, câștigând astfel, un grup de biruitori în țara Sinim. La Răsăritul lumii sunt câștigați biruitorii, așadar locul unde pășește Dumnezeu la a doua Sa întrupare este, fără îndoială, țara Sinim, exact acolo unde marele balaur roșu stă încolăcit. Acolo, Dumnezeu îi va câștiga pe descendenții marelui balaur roșu, astfel încât acesta să fie complet înfrânt și rușinat. Dumnezeu vrea să-i trezească pe acești oameni care suferă profund, să-i trezească complet și să-i facă să iasă din ceață și să-l respingă pe marele balaur roșu. Dumnezeu vrea să-i trezească din visul lor, să-i facă să cunoască esența marelui balaur roșu, să-și dea toată inima lor lui Dumnezeu, să se ridice de sub opresiunea forțelor întunecate, să se ridice la Răsăritul lumii și să devină dovada biruinței lui Dumnezeu. Doar atunci, Dumnezeu va câștiga slavă” („Lucrarea și intrarea (6)” din Cuvântul Se arată în trup). Datorită lucrării și cuvântărilor lui Hristos al zilelor de pe urmă, aleșii lui Dumnezeu din China, care au fost atât de profund înșelați de marele balaur roșu, întrucât trăiesc sub stăpânirea lui întunecată, sunt toți cuceriți de cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Unul câte unul, ei sunt eliberați de robia și controlul marelui balaur roșu și se întorc înaintea tronului lui Dumnezeu pentru a primi udarea și proviziile, emondarea și tratarea, judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, precum și tot felul de încercări și rafinări. În sfârșit, în mijlocul multiplelor moduri în care regimul marelui balaur roșu îi vânează și îi persecută, aleșii lui Dumnezeu sunt mărturie fermă, devenind astfel exemplarele și modelele lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, pe care Dumnezeu le face complete în China și care devin, de asemenea, mărturii puternice ale victoriei lui Dumnezeu asupra forțelor malefice ale Satanei.

De când lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă a început în China continentală, marele balaur roșu nu a încetat niciodată să persecute Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Pentru a eradica lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, pentru a transforma China într-o zonă fără de Dumnezeu și pentru a-și atinge obiectivul de a controla omenirea pentru totdeauna, el face lucrul la care se pricepe cel mai bine: perturbă, distruge și face tot ce poate pentru a se împotrivi lucrării lui Dumnezeu. Nu numai că răspândește tot felul de zvonuri și minciuni pentru a-i ataca și a-i acuza în mod fals pe aleșii lui Dumnezeu, ci și întrebuințează tot soiul de metode demne de dispreț pentru a-i persecuta: investighează oamenii atât în mod deschis, cât și în secret, monitorizează apelurile telefonice, urmărește oamenii, îi arestează în secret, cercetează locuințele și pretinde amenzi, smulge mărturisiri prin tortură, amenință și ademenește și lasă oamenii distruși atât în corp, cât și în minte. Aceste metode au făcut ca nenumărați aleși ai lui Dumnezeu să fie arestați, bătuți cu cruzime și forțați să se supună reeducării prin muncă, în timp ce unii dintre ei au fost chiar lăsați infirmi sau și-au pierdut viețile. Marele balaur roșu folosește aceste metode în încercarea de a-i sili pe aleșii lui Dumnezeu să-L respingă și să-L trădeze pe Dumnezeu, astfel încât să accepte pentru totdeauna conducerea sa, stăpânirea sa asupra lor și asuprirea și exploatarea sa. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, iar înțelepciunea Lui este exercitată întotdeauna pe baza uneltirilor înșelătoare ale Satanei. În mijlocul torturilor distrugătoare provocate de marele balaur roșu, deși aleșii lui Dumnezeu suferă mari dureri și chinuri și înfruntă necazuri având doar o șansă infimă de supraviețuire, ei ajung totuși să vadă lămurit esența reacționară, malefică a marelui balaur roșu, care este atât de perversă și atât de potrivnică Cerurilor, și ajung să vadă înfățișarea sa demonică. În inimile lor se ivește o ură amarnică față de marele balaur roșu, iar ceea ce se naște în ei este o hotărâre de a mărturisi ferm pentru Dumnezeu chiar cu prețul propriei vieți. În cele din urmă, ei se bazează pe iluminarea și călăuzirea cuvintelor lui Dumnezeu și pe puterea pe care Dumnezeu le-o dăruiește, până când, în final, își depășesc slăbiciunea trupului, se eliberează din strânsoarea în care îi ține moartea și, cu adevărată credință și o inimă plină de dragoste pentru Dumnezeu, ei sunt mărturie răsunătoare pentru Dumnezeu înaintea marelui balaur roșu și îl fac pe Satana să fie complet rușinat și învins. Așa cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Cei la care Dumnezeu Se referă ca biruitori sunt cei care încă pot să mărturisească ferm, să-și mențină încrederea și devotamentul față de Dumnezeu când sunt sub influența Satanei sau sunt asediați de Satana, adică atunci când se găsesc printre forțele întunericului. Dacă încă poți să-ți menții o inimă pură și să păstrezi iubirea autentică pentru Dumnezeu indiferent de situație, atunci tu mărturisești ferm în fața lui Dumnezeu, și asta vrea să spună Dumnezeu prin «a fi biruitor»” („Ar trebui să îți menții devotamentul față de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup). Acești biruitori sunt, așadar, grupul de oameni care sunt edificați și desăvârșiți prin cuvintele lui Dumnezeu în mijlocul asupririi întunecate a marelui balaur roșu.

Pentru alții, ei arată la fel ca toți ceilalți, dar sub udarea și proviziile cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, ajung să înțeleagă unele adevăruri și găsesc credința și hotărârea de a se lepăda de influența întunecată a Satanei, de a-L urma pe Dumnezeu și a merge pe calea cea dreaptă în viață. De aceea, ei încă se roagă lui Dumnezeu, se bazează pe Dumnezeu, rămân drepți bazându-se pe puterea dăruită de cuvintele lui Dumnezeu și nu se predau niciodată și nu cedează în fața tuturor chinurilor inuman de crude și distrugătoare la care i-a supus marele balaur roșu și a zilelor petrecute zăcând în celulele întunecate ale închisorii. Deși unii dintre ei pot fi brutalizați până în pragul morții, hotărârea lor de a urmări adevărul este consolidată; deși unii dintre ei pot fi în floarea vârstei atunci când se confruntă cu tortura și încarcerarea nemiloasă pe mâna demonilor marelui balaur roșu, ei tot emit o aură de dragoste și își sacrifică tinerețea fără regrete; deși unii dintre ei pot suferi persecuții și dificultăți și pot fi hărțuiți de către demoni, totuși simt și mai mult cât de prețios este harul lui Dumnezeu, iar dragostea lor pentru Dumnezeu devine și mai puternică; în timp ce străbat cărarea grea, golind cupa amară a brutalității, unii obțin iluminarea, inspirația și îndrumarea cuvintelor lui Dumnezeu, duhurile lor sunt trezite și compun cântece de slavă pentru viață; unii luptă împotriva întunericului și a asupririi și, în vremuri de pericol, experimentează transcendența și măreția forței de viață a lui Dumnezeu; unii se bazează pe Dumnezeu și sunt salvați de la moarte în ultima clipă, percep imensitatea incomparabilă a iubirii lui Dumnezeu și găsesc în cuvintele lui Dumnezeu un stâlp care îi face să se țină strâns de viață. Prin urmare, este clar că, deși acest grup de aleși ai lui Dumnezeu care îl înving pe Satana sub îndrumarea lui Dumnezeu suferă pierderea confortului fizic, totuși ei câștigă adevărul, dobândesc eliberarea spirituală și trăiesc vieți semnificative. Deși suferă furtuni de vânt și ploi și îndură mari greutăți, ei sunt mărturie puternică și răsunătoare pentru Dumnezeu în fața Satanei și devin biruitorii care sunt edificați și desăvârșiți de Dumnezeu în toiul greutăților. Acest lucru îndeplinește în întregime cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Am spus anterior că un grup de biruitori este câștigat din Est, biruitori care vin din mijlocul marelui necaz” („Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup).

Când citiți această carte, poate că următoarea noțiune se va ivi în mintea voastră: oare Dumnezeu nu este atotputernic? De ce ar permite El regimului marelui balaur roșu să-i vatăme astfel pe aleșii săi? Dacă gândiți acest lucru, atunci asta arată că încă nu înțelegeți pe deplin atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că numai cei care nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu judecă lucrurile doar prin aspectul lor exterior și judecă lucrurile numai după propriile noțiuni și închipuiri – aceasta nu este defel calea de a recunoaște adevăratele roade ale lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic spune: „Când Îmi încep oficial lucrarea, toți oamenii se mișcă odată cu Mine, astfel încât oamenii din tot universul au grijă să fie în pas cu Mine, este «jubilare» peste tot în univers, iar omul este îndemnat înainte de Mine. În consecință, însuși marele balaur roșu este împins de către Mine într-o stare de frenezie și năuceală, servește lucrarea Mea și, chiar dacă se împotrivește, nu-și poate urma propriile dorințe, neavând de ales și supunându-se controlului Meu. În toate planurile Mele, marele balaur roșu este contrastul Meu, inamicul Meu, dar și servitorul Meu; ca atare, nu i-am ușurat niciodată «însărcinările». Așadar, ultima etapă a lucrării întrupării Mele se încheie în casa acestuia. În felul acesta, marele balaur roșu e mai capabil să-Mi facă un serviciu cum se cuvine prin care îl voi cuceri și Îmi voi încheia planul” („Capitolul 29” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). „Dumnezeu plănuiește să folosească o parte din lucrarea spiritelor malefice pentru a desăvârși o parte din om, astfel încât acești oameni să poată să-și dea seama în întregime de faptele diavolilor și să îngăduie tuturor să-și înțeleagă cu adevărat strămoșii. Numai atunci vor putea oamenii să se elibereze complet, nu numai să se lepede de posterioritatea demonilor, ba chiar cu atât mai mult de a strămoșilor diavolilor. Aceasta este planul original al lui Dumnezeu de a-l înfrânge definitiv pe marele balaur roșu, de a face în așa fel încât toți oamenii să cunoască adevărata formă a marelui balaur roșu, smulgându-i de tot masca și văzându-i adevărata formă. Aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să împlinească și este țelul Lui final pe pământ pentru care a lucrat atât de mult; El năzuiește să înfăptuiască aceasta în om. Aceasta este cunoscută drept manevrarea tuturor lucrurilor pentru scopul lui Dumnezeu” („Capitolul 41” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). În fiecare etapă a lucrării Sale, Dumnezeu mobilizează toate lucrurile pentru a lucra și a face un serviciu pentru El și asta este tocmai ceea ce se întâmplă cu lucrarea lui Dumnezeu din zilele de urmă pe care El a desfășurat-o în întreaga Chină. Marele balaur roșu nu face excepție, deoarece a devenit un termen de contrast și un obiect care servește în lucrarea lui Dumnezeu. Prin împotrivirea și perturbarea lucrării lui Dumnezeu de către marele balaur roșu, Dumnezeu le îngăduie tuturor să-i recunoască adevărata față, retezând astfel toate legăturile cu acesta și eliberându-se din cătușele sale. Dar ce anume are de-a face faptul că Dumnezeu dorește ca oamenii să vadă dincolo de acțiunile demonilor și să se lepede de marele balaur roșu o dată pentru totdeauna cu dobândirea de către ei a mântuirii depline? După cum știm cu toții, marele balaur roșu se comportă pervers, acționează împotriva Cerurilor și este reacționar până la extrem. Pentru a transforma China într-o zonă fără de Dumnezeu și pentru a-i ține pe oameni complet controlați sub stăpânirea lui întunecată, acesta dă în permanență adevărul peste cap, propagă cu înverșunare ateismul și materialismul și răspândește tot felul de sofisme și erezii pentru a măcina mințile oamenilor, a le înșela duhurile și a-i împiedica să vină înaintea lui Dumnezeu pentru a-I accepta mântuirea. Prin aceasta, își atinge obiectivul de a controla și devora oamenii pentru totdeauna. Dacă oamenii doresc să se deștepte din înșelătoriile marelui balaur roșu, să scape de tirania și de asuprirea lui și să se întoarcă în întregime către Dumnezeu, atunci, doar trăind persecuția și represiunea pe mâna marelui balaur roșu îi vor putea vedea clar demonica față malefică, vicioasă, josnică și nerușinată și numai atunci îl vor urî și-l vor blestema din adâncul inimilor lor. Apoi jură pe propria viață să curme orice legătură cu marele balaur roșu, se leapădă o dată pentru totdeauna de influența Satanei și Îl urmează pe Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu și merg pe calea luminii în viață, fel în care urmăresc adevărul și dobândesc mântuirea deplină. Prin urmare, este evident că Dumnezeu folosește marele balaur roșu ca termen de contrast și obiect de servire pentru a îngădui aleșilor săi să înțeleagă adevărul, să-și sporească discernământul, să mărturisească ferm pentru Dumnezeu și, în sfârșit, să fie desăvârșiți și să obțină mântuirea deplină. Modul în care lucrează Dumnezeu este magnific! Dumnezeu folosește în serviciul Său reprimarea înverșunată a marelui balaur roșu pentru a-Și desăvârși aleșii, pentru a le permite să-I cunoască firea cea dreaptă, înțelepciunea și atotputernicia și să vadă cât de practică este lucrarea lui Dumnezeu, astfel încât cu toții să poată exprima adevărată slăvire pentru Dumnezeu din adâncul inimilor lor! Așa cum spun cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „În planul Meu, Satana a pândit mereu la fiecare pas și, ca termen de comparație al înțelepciunii Mele, a încercat întotdeauna să găsească mijloace de a Îmi întrerupe planul inițial. Dar puteam Eu să cedez în fața schemelor sale înșelătoare? Toate din cer și de pe pământ Îmi slujesc – uneltirile înșelătoare ale Satanei ar putea face altfel? Aceasta este exact răscrucea înțelepciunii Mele, este exact ceea ce este minunat în privința faptelor Mele și este principiul prin care întregul Meu plan de gestionare (planul mântuirii) este îndeplinit. În era construirii Împărăției, tot nu evit uneltirile înșelătoare ale Satanei, ci continui să fac lucrarea pe care trebuie să o fac. Din univers și dintre toate lucrurile, am ales faptele Satanei drept contrast al Meu. Nu este aceasta înțelepciunea Mea? Nu este aceasta exact ceea ce este minunat în privința lucrării Mele? Cu ocazia intrării în Epoca Împărăției, se petrec schimbări uimitoare în toate lucrurile din cer și de pe pământ și acestea sărbătoresc și se bucură. Sunteți voi cu ceva diferiți? Cine nu se simte dulce ca mierea în inima sa? Cine nu tresaltă de bucurie în inima sa? Cine nu dansează de încântare? Cine nu rostește cuvinte de laudă?” („Capitolul 8” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup).

Relatările colectate în această carte, Mărturiile biruitorilor, sunt toate mărturii victorioase ale aleșilor lui Dumnezeu din China care sunt desăvârșiți prin cuvintele lui Dumnezeu în toiul persecuției neînfrânate a marelui balaur roșu. După cum arată faptele, Dumnezeu folosește împotrivirea și persecuția înverșunată a marelui balaur roșu pentru a-i edifica și desăvârși pe aleșii Săi și pentru a permite vieților lor să crească și să se maturizeze. În același timp, Dumnezeu folosește această împotrivire și persecuție pentru a-i demasca și elimina pe toți acei oameni malefici care nu cred cu adevărat în El și care nu iubesc adevărul. Acest lucru arată în mod adecvat că înțelepciunea lui Dumnezeu este exercitată pe baza uneltirilor înșelătoare ale Satanei, că Dumnezeu l-a învins deja în întregime pe marele balaur roșu și a câștigat toată gloria!

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic spun: „Oriunde se arată întruparea, dușmanul este distrus din acel loc. China este prima care va fi anihilată; va fi devastată de mâna lui Dumnezeu. Aici, Dumnezeu nu va arăta niciun pic de îndurare. Dovada prăbușirii treptate a marelui balaur roșu poate fi observată în maturizarea continuă a oamenilor; ea este evidentă și vizibilă pentru oricine. Maturizarea oamenilor este un semn al morții inamicului” („Capitolul 10” din „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). Aleșii lui Dumnezeu care sunt mărturie fermă pentru El sunt grupul care este martor pentru Dumnezeu chiar în momentul căderii națiunii marelui balaur roșu; ei sunt martorii victoriei lui Dumnezeu în războiul Său cu Satana și dovada de netăgăduit a înfrângerii și umilinței Satanei. Maturizarea oamenilor lui Dumnezeu vestește doborârea națiunii marelui balaur roșu. Lucrarea lui Dumnezeu în China continentală se va încheia în glorie: El a transformat un grup de oameni în biruitori și gloria Și-a dobândit! Aleșii lui Dumnezeu și-au asumat acum misiunea sfântă de a mărturisi lucrarea lui Dumnezeu în toate colțurile lumii și de a răspândi numele sfânt al lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu va fi mărit pretutindeni în univers, toată omenirea se va supune înaintea lui Dumnezeu și se va închina lui Dumnezeu Atotputernic întrupat și toate națiunile pământului vor deveni națiunea lui Hristos – acest lucru va fi înfăptuit în curând de către Dumnezeu!

16 august 2014

Înainte: 1. Dragostea lui Dumnezeu a fost cu mine în închisoarea întunecată a diavolului

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte