Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

606 Oamenii nu-și dau inimile lui Dumnezeu

1 Supraveghez universul zi după zi, observând, și Mă ascund, cu umilință, în locuința Mea pentru a experimenta viața umană, studiind îndeaproape fiecare faptă a omului. Nimeni nu Mi s-a oferit vreodată cu adevărat. Nimeni nu a căutat vreodată adevărul. Nimeni nu a fost vreodată conștiincios pentru Mine. Nimeni nu a luat vreodată hotărâri înaintea Mea și nu și-a îndeplinit datoria. Nimeni nu Mi-a permis vreodată să locuiesc în el. Nimeni nu M-a prețuit, așa cum și-ar prețui propria viață. Nimeni nu a văzut vreodată, în realitatea concretă, întreaga ființă a divinității Mele. Nimeni nu a fost vreodată dornic să fie în contact cu Însuși Dumnezeul real.

2 Pentru că omul, în necurăția sa, nu este potrivit să se uite la slava Mea, timp de mii de ani Eu nu M-am descoperit niciodată, ci am rămas ascuns; din această cauză, slava Mea nu a fost niciodată manifestată înaintea omenirii și omul a fost întotdeauna cufundat în adâncul abis al păcatului. Eu am iertat nedreptatea umanității, dar ființele umane nu știu cum să se păstreze pe ele însele și, în schimb, se deschid întotdeauna la păcat, permițând păcatului să le rănească. Nu este aceasta lipsa omului de respect de sine și iubire de sine? În mijlocul umanității, există cineva care poate iubi cu adevărat? Câte grame poate cântări devotamentul omului? Nu există bunuri alterate amestecate în așa-numita sa autenticitate? Nu este devotamentul lui compus în întregime dintr-un talmeș-balmeș? Ceea ce cer Eu, este dragostea întreagă a omului. Omul nu Mă cunoaște și, deși el poate căuta să Mă cunoască, nu-Mi va da inima lui adevărată și sinceră.

Adaptare după Capitolul 19 din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Dumnezeu speră ca omul să fie sincer privind cuvintele Sale

Următorul:Cine poate scăpa de venirea luminii lui Dumnezeu?

Conținuturi Similare