Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Mărturiile biruitorilor

Volumul I

Cuvânt înainte

1Dragostea lui Dumnezeu a fost cu mine în închisoarea întunecată a diavolului
2Forța vieții care nu poate fi stinsă niciodată
3O tinerețe fără regrete
4Suferința este cea care răspândește mireasma iubirii
5Persecuția și suferința m-au făcut să-L iubesc pe Dumnezeu și mai mult
6În urma suferințelor, dragostea mea pentru Dumnezeu este și mai puternică
7Fiind devastat de demoni, îmi dau și mai mult seama de cât de prețios este harul lui Dumnezeu
8Suferințe și încercări – binecuvântările de a fi favorizat
9În vremuri de restriște, cuvântul lui Dumnezeu mi-a oferit încurajare
10Un cântec de viață în toiul ruinării
11Cuvintele lui Dumnezeu creează miracolele vieții
12Cuvintele lui Dumnezeu m-au condus să fiu mărturie
13Petrecând floarea tinereții în închisoare
14Persecuția aspră a guvernului PCC nu face decât să-mi întărească dragostea pentru Dumnezeu
15Iubirea lui Dumnezeu mi-a întărit inima
16Călăuzită de cuvintele lui Dumnezeu, am biruit opresiunea forțelor întunericului
17Dumnezeu este puterea vieții mele
18Gustarea iubirii lui Dumnezeu în mijlocul greutăților
19Lumina scânteietoare a vieții din vizuina monștrilor întunecați
20Faptul că am supraviețuit persecuției nemiloase mi-a întărit credința în Dumnezeu
21Lumina lui Dumnezeu mă îndrumă printre greutăți
22Cuvântul lui Dumnezeu este forța mea în viață
23Dumnezeu mă îndrumă să biruiesc cruzimea demonilor
24Ridicarea din prigonirea întunecată
25Deșteptare în toiul suferinței și al dificultăților
26Transcendența și măreția forței de viață a lui Dumnezeu
27Necazul a inspirat dragostea mea pentru Dumnezeu
28O trăire mai profundă a iubirii lui Dumnezeu prin intrarea într-un bârlog de demoni
29Am ajuns să disting clar dragostea și ura trecând prin amărăciunea persecuției
30Chiar și prin greutăți, dragostea lui Dumnezeu mă însoțește
31În pragul morții, Dumnezeu Atotputernic mi-a venit în ajutor
32Dragostea lui Dumnezeu nu cunoaște nicio limită