26. Cum poți să obții lucrarea Duhului Sfânt?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Lucrarea Duhului Sfânt se schimbă de la o zi la alta, înălțându-se mai mult cu fiecare pas; dezvăluirea de mâine este chiar mai înaltă decât cea de astăzi, avansând treptat tot mai mult. Astfel este lucrarea prin care Dumnezeu îl desăvârșește pe om. Dacă omul nu poate ține pasul, atunci el poate fi lăsat în urmă oricând. Dacă omul nu are o inimă ascultătoare, atunci el nu poate urma până la sfârșit. Vechea epocă a trecut; aceasta este o epocă nouă. Iar într-o epocă nouă, trebuie făcută o nouă lucrare. În special, în epoca finală, în care omul va fi desăvârșit, Dumnezeu va face o lucrare nouă mult mai repede. Prin urmare, fără ascultare în inima sa, omului îi va fi greu să urmeze pașii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu Se supune niciunei reguli, nici nu consideră imutabil vreun stadiu al lucrării Sale. Mai degrabă, lucrarea pe care El o face este tot mai nouă și tot mai mare. Lucrarea Sa devine din ce în ce mai practică cu fiecare pas, tot mai conformă cu nevoile actuale ale omului. Numai după ce omul experimentează acest fel de lucrare, el poate obține transformarea totală a firii sale. Cunoașterea omului despre viață atinge nivele tot mai înalte și, tot așa, și lucrarea lui Dumnezeu atinge nivele tot mai înalte. Numai în acest fel poate fi omul desăvârșit ca să devină folositor planurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în acest fel, pe de o parte pentru a contracara și inversa noțiunile omului și, pe de altă parte, pentru a conduce omul într-o stare mai înaltă și mai realistă, pe cel mai înalt tărâm al credinței în Dumnezeu, astfel încât, în cele din urmă, voia lui Dumnezeu să se poată face. Toți cei neascultători din fire, care se opun în mod voit, vor fi lăsați în urmă de această etapă a lucrării grabnice și care avansează cu furie a lui Dumnezeu; doar cei ce ascultă de bună voie și se smeresc cu bucurie pot ajunge până la capătul drumului. În acest fel de lucrare, voi toți ar trebui să învățați cum să vă supuneți și cum să vă lăsați noțiunile deoparte. Ar trebui să fiți cu băgare de seamă la fiecare pas pe care îl faceți. Dacă sunteți neglijenți, cu siguranță veți fi disprețuiți de Duhul Sfânt, veți fi cei care Îl tulbură pe Dumnezeu în lucrarea Sa. […] Lucrarea făcută de Dumnezeu diferă de la o perioadă la alta. Dacă tu arăți multă ascultare într-o etapă, dar în etapa următoare o faci mai puțin sau deloc, atunci Dumnezeu te va părăsi. Dacă Îl urmezi pe Dumnezeu când El face acest pas, atunci tu trebuie să continui la fel atunci când El face următorul pas. Numai atunci te supui tu Duhului Sfânt. Din moment ce crezi în Dumnezeu, trebuie să rămâi constant în ascultarea ta. Nu poți pur și simplu să asculți atunci când vrei și să fii neascultător atunci când nu vrei. Dumnezeu nu aprobă acest fel de ascultare. Dacă nu poți ține pasul cu lucrarea cea nouă pe care Eu o împărtășesc și continui să te ții de vechile pilde, atunci cum poate să existe progres în viața ta? Lucrarea lui Dumnezeu este ca tu să te hrănești prin cuvintele Sale. Când te supui și accepți cuvintele Lui, atunci Duhul Sfânt va lucra cu siguranță în tine. Duhul Sfânt lucrează exact așa cum spun Eu. Fă cum am spus Eu și Duhul Sfânt va lucra cu promptitudine în tine. Voi elibera o lumină nouă pentru ca voi să vedeți și pentru a vă aduce în lumina prezentului. Când umbli în această lumină, Duhul Sfânt va lucra imediat în tine.

Fragment din „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Chiar acum, cuvintele actuale ale lui Dumnezeu sunt calea pe care păşeşte Duhul Sfânt. Ca atare, dacă oamenii urmează să pășească pe calea Duhului Sfânt, trebuie să se supună şi să mănânce şi să bea cuvintele actuale ale lui Dumnezeu întrupat. Lucrarea pe care o săvârșește El este cea a cuvintelor; totul începe de la cuvintele Sale şi totul este clădit pe baza cuvintelor Sale, a cuvintelor Sale actuale. Fie că este sigur în ceea ce-L privește pe Dumnezeu întrupat, fie că-L cunoaşte, fiecare om trebuie să depună mult efort în cuvintele Lui. Altminteri, oamenii nu vor putea îndeplini nimic şi nu le va rămâne nimic. Doar clădind pe temelia mâncatului și a băutului cuvintelor lui Dumnezeu și, astfel, ajungând să-L cunoască şi să-L mulțumească, pot oamenii, treptat, să făurească o relaţie normală cu El. Pentru oameni, nu există o mai bună cooperare cu Dumnezeu decât aceea de a mânca și a bea cuvintele Lui şi de a le pune în practică. Printr-o astfel de practică, ei sunt cei mai apți să rămână neclintiți în mărturia lor ca popor al lui Dumnezeu. Când oamenii înțeleg și sunt capabili să se supună esenței cuvintelor actuale ale lui Dumnezeu, ei trăiesc pe calea îndrumată de Duhul Sfânt și au pășit pe calea cea dreaptă a desăvârșirii omului de către Dumnezeu.

Fragment din „Cei a căror fire s-a schimbat sunt aceia care au intrat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Minimul pe care Dumnezeu îl cere de la oameni e ca aceștia să fie capabili să-și deschidă inimile către El. Dacă omul își dăruiește inima curată lui Dumnezeu și spune ce se află cu adevărat în inima sa, atunci Dumnezeu este dornic să lucreze în el. Ceea ce dorește Dumnezeu nu este inima nestatornică a omului, ci o inimă pură și sinceră. Dacă omul nu vorbește cu adevărat din inima lui către Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu îi va mișca inima și nu va lucra în el.

Fragment din „Despre practica rugăciunii” în Cuvântul Se arată în trup

Felul în care oamenii cred în Dumnezeu, Îl iubesc şi-L mulțumesc pe Dumnezeu este prin atingerea Duhului lui Dumnezeu cu inima lor, obţinând astfel mulțumirea Lui, și prin folosirea inimii lor pentru a fi în legătură cu ale lui Dumnezeu cuvinte, fiind astfel mişcaţi de Duhul lui Dumnezeu. Dacă doreşti să atingi o viaţă spirituală normală şi să stabileşti o relaţie normală cu Dumnezeu, atunci trebuie mai întâi să-ţi dăruieşti inima Lui. Doar după ce ţi-ai liniştit inima în faţa Lui și ţi-ai revărsat întreaga inimă întru Dumnezeu vei reuși treptat să dezvolţi o viaţă spirituală normală. Dacă, în credința lor în Dumnezeu, oamenii nu-şi dăruiesc inimile lui Dumnezeu, iar inima lor nu este în El și nu tratează povara Lui ca pe propria lor povară, atunci tot ceea ce fac este un act de înşelăciune a lui Dumnezeu, un act tipic persoanelor religioase, și nu pot primi lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate câștiga nimic de la acest tip de persoană; acest tip de persoană poate servi doar ca un contrast în lucrarea lui Dumnezeu, ca decor în casa Lui, ceva superfluu și nefolositor. Dumnezeu nu Se foloseşte de acest tip de persoană. La o asemenea persoană, nu doar că nu există nicio ocazie pentru lucrarea Duhului Sfânt, nici măcar nu există vreo valoare în a o desăvârși. Acest tip de persoană este într-adevăr un cadavru umblător. Asemenea oameni nu au nimic ce poate fi folosit de Duhul Sfânt, ci, dimpotrivă, toți au fost preluați și profund corupți de Satana. Dumnezeu Se va descotorosi de acești oameni. În prezent, când folosește oamenii, Duhul Sfânt nu doar că întrebuințează acele părți din ei care sunt de dorit pentru a face lucrurile, dar îi şi desăvârșește şi le schimbă părțile de nedorit. Dacă inima ta poate fi dăruită lui Dumnezeu şi poate rămâne liniştită în faţa Lui, atunci vei avea ocazia şi calificările pentru a fi folosit de către Duhul Sfânt, a primi luminarea şi iluminarea Duhului Sfânt şi, chiar mai mult, vei avea posibilitatea ca Duhul Sfânt să-ți îndrepte neajunsurile. Atunci când îţi dai inima lui Dumnezeu, din perspectiva pozitivă, poţi dobândi o pătrundere mai profundă şi poţi atinge un nivel mai înalt de înțelegere; din perspectiva negativă, vei avea o mai mare înţelegere a propriilor tale defecte şi neajunsuri, vei fi mai nerăbdător să cauți să mulțumești voia lui Dumnezeu şi nu vei fi pasiv, ci vei pătrunde activ. Așadar, vei deveni o persoană corectă.

Fragment din „Este foarte important să stabilim o relație normală cu Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Duhul Sfânt lucrează după acest principiu: prin cooperarea oamenilor, prin faptul că se roagă, caută şi se apropie de Dumnezeu în mod activ, se pot obţine rezultate, iar ei pot fi luminaţi şi iluminaţi de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu lucrează unilateral, aşa cum nici omul nu o face. Ambii sunt indispensabili şi, cu cât oamenii cooperează mai mult, cu cât mai mult caută să atingă standardele cerinţelor lui Dumnezeu, cu atât e mai mare lucrarea Duhului Sfânt. Doar cooperarea reală a oamenilor, în completarea lucrării Duhului Sfânt, poate produce experienţe reale şi cunoaşterea substanţială a cuvintelor lui Dumnezeu. Treptat, experimentând în felul acesta, se creează, în cele din urmă, o persoană desăvârșită. Dumnezeu nu face lucruri supranaturale; în concepţiile oamenilor, Dumnezeu este atotputernic şi totul este făcut de Dumnezeu – având drept rezultat faptul că oamenii aşteaptă pasiv, nu citesc cuvintele lui Dumnezeu, nu se roagă, și așteaptă doar atingerea Duhului Sfânt. Însă, aceia care înţeleg corect cred următorul lucru: acțiunile lui Dumnezeu se pot întinde doar până la nivelul cooperării mele, iar efectul pe care lucrarea lui Dumnezeu îl are asupra mea depinde de cum cooperez eu. Când Dumnezeu vorbește, ar trebui să fac tot ce pot pentru a căuta și a mă strădui să înțeleg cuvintele lui Dumnezeu; aceasta este ceea ce trebuie să realizez.

Fragment din „Cum să cunoști realitatea” în Cuvântul Se arată în trup

Poate fi văzut din experienţă că una dintre chestiunile cele mai importante este a-și linişti inima în faţa lui Dumnezeu. E o chestiune care priveşte viaţa spirituală a oamenilor şi creşterea lor în viaţă. Căutarea adevărului şi a schimbărilor din firea ta vor da roade doar dacă inima ta este împăcată în faţa lui Dumnezeu. Întrucât vii înaintea lui Dumnezeu purtând o povară şi simţi mereu că ai lipsuri în atâtea privințe, că există multe adevăruri pe care ai nevoie să le ştii, multe realităţi pe care ai nevoie să le trăieşti şi că ar trebui să-ți dedici toată atenția voii lui Dumnezeu – aceste lucruri sunt mereu în mintea ta. Este ca şi cum te-ar apăsa cu o forță ce te lasă incapabil să respiri şi astfel, îţi simţi inima grea (deși nu ești într-o stare negativă). Doar asemenea oameni sunt calificați să accepte luminarea cuvintelor lui Dumnezeu şi să fie mișcați de Duhul lui Dumnezeu. Datorită poverii lor, datorită faptului că inima le este grea şi, se poate spune, datorită preţului pe care l-au plătit şi a chinurilor pe care le-au suferit în faţa lui Dumnezeu, ei primesc luminarea şi iluminarea Lui. Pentru că Dumnezeu nu acordă nimănui un tratament special. El este mereu corect în tratamentul Său față de oameni, dar, de asemenea, El nu dă oamenilor vreun lucru în mod arbitrar şi necondiţionat. Acesta este un aspect al firii Sale drepte. În viaţa adevărată, majoritatea persoanelor încă nu a atins acest tărâm. În cel mai bun caz, inimile lor încă trebuie să se întoarcă întru totul către Dumnezeu şi deci încă nu a existat vreo schimbare majoră în firea vieții lor. Asta pentru că ei doar trăiesc în harul lui Dumnezeu şi încă nu au dobândit lucrarea Duhului Sfânt. Criteriile pe care oamenii trebuie să le îndeplinească pentru a fi folosiți de către Dumnezeu sunt după cum urmează: inimile lor se întorc către Dumnezeu, ei poartă povara cuvintelor lui Dumnezeu, au o inimă plină de ardoare şi au hotărârea de a căuta adevărul. Doar asemenea oameni pot dobândi lucrarea Duhului Sfânt şi câștigă frecvent luminarea şi iluminarea.

Fragment din „Este foarte important să stabilim o relație normală cu Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Există o singură condiție pentru ca Duhul Sfânt să lucreaze în oameni. Aceștia trebuie să înseteze, să caute și să nu fie fără tragere de inimă sau plini de îndoieli privind acțiunile lui Dumnezeu și trebuie să-și poată susține datoria tot timpul; doar în acest fel pot câștiga lucrarea Duhului Sfânt. În fiecare pas al lucrării lui Dumnezeu, ceea ce se cere de la omenire este să aibă o încredere enormă și să vină înaintea lui Dumnezeu pentru a căuta – doar prin experiență pot oamenii să descopere cât de adorabil este Dumnezeu și cum lucrează Duhul Sfânt în oameni. Dacă nu experimentezi, dacă nu îți găsești calea spre asta pe dibuite, dacă nu cauți, atunci nu vei câștiga nimic. Trebuie să îți găsești calea pe dibuite prin experiențele tale, și doar prin experiențele tale poți să vezi acțiunile lui Dumnezeu și să recunoști că El este minunat și insondabil.

Fragment din „Ar trebui să îți menții devotamentul față de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Există o regulă a desăvârșirii oamenilor de către Dumnezeu, și anume faptul că El te luminează folosind o parte dezirabilă din tine pentru ca tu să ai o cale de a practica și să te poți separa de toate stările negative, ajutând spiritul tău să obțină eliberarea și făcându-te mai capabil să Îl iubești. În acest mod, ești capabil să abandonezi firea coruptă a Satanei. Ești neșlefuit și deschis, dornic să te cunoști pe tine însuți și să pui adevărul în practică. Dumnezeu te va binecuvânta negreșit, așadar, atunci când ești slab și negativ, El te luminează dublu, ajutându-te să te cunoști mai mult, să fii mai dispus să te căiești pentru tine însuți și să fii mai capabil să practici lucrurile pe care ar trebui să le practici. Doar în acest mod inima ta poate să fie împăcată și în tihnă. O persoană care de obicei acordă atenție cunoașterii lui Dumnezeu, care acordă atenție cunoașterii de sine, care acordă atenție propriei practici va fi capabilă să primească frecvent lucrarea lui Dumnezeu, precum și îndrumarea și luminarea Lui. Chiar dacă o astfel de persoană poate fi într-o stare negativă, ea este capabilă să schimbe lucrurile imediat, fie datorită acțiunii conștiinței, fie luminării din cuvântul lui Dumnezeu.

Fragment din „Doar cei care se concentrează pe practică pot fi desăvârșiți” în Cuvântul Se arată în trup

Dumnezeu lucrează în aceia care caută și prețuiesc cuvintele Sale. Cu cât prețuiești mai mult cuvintele lui Dumnezeu, cu atât mai mult Duhul Său va lucra în tine. Cu cât omul prețuiește mai mult cuvintele lui Dumnezeu, cu atât mai mare va fi șansa lui de a fi desăvârșit de Dumnezeu. Dumnezeu îi desăvârșește pe cei care Îl iubesc cu adevărat și pe cei ale căror inimi sunt împăcate înaintea Lui. Să prețuiești toată lucrarea lui Dumnezeu, să prețuiești luminarea lui Dumnezeu, să prețuiești prezența lui Dumnezeu, să prețuiești grija și protecția lui Dumnezeu, să prețuiești felul în care cuvintele lui Dumnezeu devin realitatea ta și îți aprovizionează viața – toate acestea sunt cel mai mult pe placul inimii lui Dumnezeu. Dacă prețuiești lucrarea lui Dumnezeu, adică dacă prețuiești toată lucrarea pe El care a făcut-o pentru tine, atunci El te va binecuvânta și va înmulți tot ceea ce îți aparține.

Fragment din „Dumnezeu îi desăvârșește pe cei care sunt pe placul inimii Sale” în Cuvântul Se arată în trup

Citate din predici și părtășii ca referință:

Duhul Sfânt lucrează conform cuvintelor lui Hristos și lucrează, de asemenea, în funcție de cum Îl acceptă și cum I se supun lui Hristos oamenii. Oamenii pot primi lucrarea Duhului Sfânt doar dacă Îl acceptă pe Hristos și I se supun. Dacă oamenii I se împotrivesc sau se răzvrătesc împotriva lui Hristos, atunci aceștia nu vor avea lucrarea Duhului Sfânt. Dacă credința în Dumnezeu a unor persoane le poate aduce mântuirea se decide în funcție de faptul dacă pot să Îl accepte cu adevărat pe Hristos și să I se supună. Lucrarea Duhului Sfânt se bazează în întregime pe acceptarea și supunerea față de Hristos a unei persoane. În Epoca Harului, lucrarea Duhului Sfânt a fost săvârșită conform acceptării de către oameni a Domnului Isus, supunerii acestora față de El și venerării Lui de către aceștia. În Epoca Împărăției, lucrarea Duhului Sfânt este săvârșită conform acceptării de către oameni a lui Dumnezeu Atotputernic, supunerii acestora față de El și venerării Lui de către aceștia. În zilele de pe urmă, Duhul Sfânt lucrează conform cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, pentru a aduce credincioșii în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu și pentru a-i face să ajungă la mântuire și desăvârșire. Aceasta este baza și principiul lucrării Duhului Sfânt. Mulți lideri religioși au murit drept pedeapsă pentru că I s-au împotrivit sau L-au condamnat pe Hristos. Mulți oameni religioși au pierdut lucrarea Duhului Sfânt și au căzut în întuneric prin refuzul lor de a-L accepta pe Hristos al zilelor de pe urmă. În casa lui Dumnezeu, viețile multor oameni s-au uscat și ei au renunțat din cauza noțiunilor lor persistente despre Hristos și chiar și mai mulți au fost eliminați de lucrarea Duhului Sfânt din cauză că au crezut doar în Duhul lui Dumnezeu și nu în Hristos. Aceste lucruri sunt toate provocate de oamenii care nu-L acceptă pe Hristos și nu I se supun. Dacă un credincios are lucrarea Duhului Sfânt sau nu se decide complet prin atitudinea acestuia față de Hristos. Dacă o persoană crede doar în Dumnezeu din cer și nu I se supune lui Hristos, aceasta nu va primi niciodată lucrarea Duhului Sfânt. Chiar acum, încă mai sunt mulți oameni în numeroase biserici diferite care cred doar în Duhul lui Dumnezeu, dar nu cred în Hristos și, prin acest lucru, pierd lucrarea Duhului Sfânt. Sunt mulți care cred doar în cuvintele lui Hristos, dar nu I se supun și, de aceea, sunt disprețuiți de Dumnezeu. Așadar, acceptarea lui Hristos și supunerea față de El sunt esențiale pentru a primi lucrarea Duhului Sfânt. O persoană va obține mântuirea și va fi desăvârșită doar dacă Îl acceptă pe Hristos și I se supune. Așadar, se poate vedea că lucrarea Duhului Sfânt în fiecare epocă își are baza și principiul său. Atât de mulți oameni încă nu văd importanța faptului de a I te supune lui Hristos. Duhul Sfânt lucrează în totalitate conform cuvintelor lui Hristos. Dacă oamenii nu pot accepta cuvintele lui Hristos și continuă să se cramponeze de noțiuni despre Dumnezeu și să se opună cuvintelor lui Dumnezeu, atunci ei nu pot primi categoric lucrarea Duhului Sfânt. Mulți oameni se roagă doar în numele lui Dumnezeu Atotputernic, dar nu se supun lucrării lui Hristos și nu acceptă complet cuvintele Lui. Astfel de oameni sunt antihriști și indiscutabil nu pot primi lucrarea Duhului Sfânt.

Fragment din părtășia celui de mai sus

Lucrarea Duhului Sfânt este în principal să-i îndrume pe oameni să intre în cuvântul lui Dumnezeu și să înțeleagă adevărul. Ce aspecte implică intrarea în cuvântul lui Dumnezeu? A intra în cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă că cineva citește o anumită propoziție a lui Dumnezeu, o analizează puțin și apoi are un pic de înțelegere. Aceasta nu este echivalent cu a intra în cuvântul lui Dumnezeu. Nu așa este. Cel mai important este să intri în cuvântul lui Dumnezeu prin experiență. Această „experiență” acoperă o gamă largă de experiențe. Experiența omului nu este doar un aspect al experienței, ci are mai multe fațete. A-ți îndeplini datoria înseamnă a experimenta cuvântul lui Dumnezeu. Punerea adevărului în practică înseamnă, de asemenea, a experimenta cuvântul lui Dumnezeu. În special, trecerea prin diferite feluri de încercări și rafinări înseamnă și mai mult experimentarea cuvântului lui Dumnezeu. Atâta timp cât experimentați cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de context sau ocazie, veți putea obține lucrarea Duhului Sfânt. De exemplu, când întâmpinăm încercări, ne rugăm lui Dumnezeu și încercăm să înțelegem voia lui Dumnezeu. Drept urmare, Duhul Sfânt ne luminează și ne permite să înțelegem voia lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă așa deoarece este legat de intrarea în cuvântul lui Dumnezeu. […] Mai mult, în procesul de îndeplinire a îndatoririlor noastre și în cadrul experienței vieții noastre de zi cu zi, indiferent de situație, atâta timp cât ne rugăm lui Dumnezeu, căutăm adevărul și căutăm să înțelegem voia lui Dumnezeu, vom putea obține lucrarea Duhului Sfânt. Acest lucru se datorează faptului că Duhul Sfânt ne călăuzește pentru a intra în cuvântul lui Dumnezeu și în adevăr. Există unii oameni care au multe experiențe când vine vorba de acest aspect. Indiferent ce situație întâmpină și ce fel de oameni întâlnesc, ei se roagă lui Dumnezeu și Îi cer să-i lumineze, să-i îndrume și să le dea înțelepciune și inteligență. Când oamenii experimentează în mod constant lucrarea lui Dumnezeu în felul acesta, ei vor înțelege multe din cuvintele lui Dumnezeu. Ei vor ști cum ar trebui să acționeze și să tragă foloase de pe urma unor practici specifice. Acesta este modul în care se intră în cuvântul lui Dumnezeu.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Anterior: 25. Care este lucrarea Duhului Sfânt? Cum se manifestă lucrarea Duhului Sfânt?

Înainte: 27. Care este lucrarea duhurilor rele? Cum se manifestă lucrarea duhurilor rele?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte