26. Cum poți să obții lucrarea Duhului Sfânt?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Lucrarea Duhului Sfânt se schimbă de la o zi la alta, înălțându-se mai mult cu fiecare pas; dezvăluirea de mâine este chiar mai înaltă decât cea de astăzi, avansând treptat tot mai mult. Astfel este lucrarea prin care Dumnezeu îl desăvârșește pe om. Dacă omul nu poate ține pasul, atunci el poate fi lăsat în urmă oricând. Dacă omul nu are o inimă ascultătoare, atunci el nu poate urma până la sfârșit. Vechea epocă a trecut; aceasta este o epocă nouă. Iar într-o epocă nouă, trebuie făcută o nouă lucrare. În special, în epoca finală, în care omul va fi desăvârșit, Dumnezeu va face o lucrare nouă mult mai repede. Prin urmare, fără ascultare în inima sa, omului îi va fi greu să urmeze pașii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu Se supune niciunei reguli, nici nu consideră imutabil vreun stadiu al lucrării Sale. Mai degrabă, lucrarea pe care El o face este tot mai nouă și tot mai mare. Lucrarea Sa devine din ce în ce mai practică cu fiecare pas, tot mai conformă cu nevoile actuale ale omului. Numai după ce omul experimentează acest fel de lucrare, el poate obține transformarea totală a firii sale. Cunoașterea omului despre viață atinge nivele tot mai înalte și, tot așa, și lucrarea lui Dumnezeu atinge nivele tot mai înalte. Numai în acest fel poate fi omul desăvârșit ca să devină folositor planurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în acest fel, pe de o parte pentru a contracara și inversa noțiunile omului și, pe de altă parte, pentru a conduce omul într-o stare mai înaltă și mai realistă, pe cel mai înalt tărâm al credinței în Dumnezeu, astfel încât, în cele din urmă, voia lui Dumnezeu să se poată face. Toți cei neascultători din fire, care se opun în mod voit, vor fi lăsați în urmă de această etapă a lucrării grabnice și care avansează cu furie a lui Dumnezeu; doar cei ce ascultă de bună voie și se smeresc cu bucurie pot ajunge până la capătul drumului. În acest fel de lucrare, voi toți ar trebui să învățați cum să vă supuneți și cum să vă lăsați noțiunile deoparte. Ar trebui să fiți cu băgare de seamă la fiecare pas pe care îl faceți. Dacă sunteți neglijenți, cu siguranță veți fi disprețuiți de Duhul Sfânt, veți fi cei care Îl tulbură pe Dumnezeu în lucrarea Sa. […] Lucrarea făcută de Dumnezeu diferă de la o perioadă la alta. Dacă tu arăți multă ascultare într-o etapă, dar în etapa următoare o faci mai puțin sau deloc, atunci Dumnezeu te va părăsi. Dacă Îl urmezi pe Dumnezeu când El face acest pas, atunci tu trebuie să continui la fel atunci când El face următorul pas. Numai atunci te supui tu Duhului Sfânt. Din moment ce crezi în Dumnezeu, trebuie să rămâi constant în ascultarea ta. Nu poți pur și simplu să asculți atunci când vrei și să fii neascultător atunci când nu vrei. Dumnezeu nu aprobă acest fel de ascultare. Dacă nu poți ține pasul cu lucrarea cea nouă pe care Eu o împărtășesc și continui să te ții de vechile pilde, atunci cum poate să existe progres în viața ta? Lucrarea lui Dumnezeu este ca tu să te hrănești prin cuvintele Sale. Când te supui și accepți cuvintele Lui, atunci Duhul Sfânt va lucra cu siguranță în tine. Duhul Sfânt lucrează exact așa cum spun Eu. Fă cum am spus Eu și Duhul Sfânt va lucra cu promptitudine în tine. Voi elibera o lumină nouă pentru ca voi să vedeți și pentru a vă aduce în lumina prezentului. Când umbli în această lumină, Duhul Sfânt va lucra imediat în tine.

Fragment din„Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Chiar acum, calea pe care păşeşte Duhul Sfânt sunt cuvintele actuale ale lui Dumnezeu. Deci, ca cineva să păşească pe ea, acela trebuie să se supună şi să mănânce şi să bea cuvintele actuale ale lui Dumnezeu întrupat. El face lucrarea cuvintelor şi totul își are punctul de plecare din cuvintele Sale şi totul este rânduit pe baza cuvintelor Sale, cuvintele Sale actuale. Indiferent dacă este complet fără îndoieli asupra faptului că Dumnezeu devine trup sau că-L cunoaşte, omul trebuie să depună mult efort în cuvintele Lui. Altminteri el nu poate îndeplini nimic şi va fi lăsat fără nimic. Doar ajungând să-L cunoască pe Dumnezeu şi doar mulţumindu-L prin a mânca și a bea cuvintele Lui, poate cineva, treptat, să stabilească o relaţie corespunzătoare cu El. A mânca și a bea cuvintele Lui şi a le pune în practică este cea mai bună colaborare cu Dumnezeu şi este practica ce stă cel mai bine ca mărturie că cineva este unul din oamenii Lui. Când cineva înțelege și este capabil să se supună esenței cuvintelor actuale ale lui Dumnezeu, el trăiește pe calea care este îndrumată de Duhul Sfânt și a intrat pe calea cea dreaptă a omului desăvârşit de Dumnezeu.

Fragment din„Cei a căror fire s-a schimbat sunt aceia care au intrat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Cele mai joase standarde pe care Dumnezeu le cere de la oameni impun ca aceștia să fie capabili să-și deschidă inimile către El. Dacă omul își dăruiește inima curată către Dumnezeu și mărturisește lui Dumnezeu ce se află cu adevărat înăuntrul inimii sale, atunci Dumnezeu este dornic să lucreze în om; Dumnezeu nu dorește inima îndoită a unui om, ci inima lui pură și sinceră. Dacă omul nu vorbește cu adevărat din inima lui către Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu îi atinge inima omului, sau nu lucrează înăuntrul lui.

Fragment din„Despre practica rugăciunii” în Cuvântul Se arată în trup

Oamenii cred în Dumnezeu, Îl iubesc pe Dumnezeu şi-L mulțumesc pe Dumnezeu atingând cu inima lor Duhul lui Dumnezeu, obţinând astfel mulțumirea Lui; atunci când se dedică cu inima lor cuvintelor lui Dumnezeu, ei sunt ca urmare mişcaţi de Duhul lui Dumnezeu. Dacă doreşti să atingi o viaţă spirituală adecvată şi să stabileşti o relaţie corectă cu Dumnezeu, trebuie mai întâi să-ţi dăruieşti inima Lui şi să-ţi linişteşti inima în faţa Lui. Doar după ce ţi-ai revărsat întreaga inimă întru Dumnezeu poţi treptat să dezvolţi o viaţă spirituală adecvată. Dacă oamenii nu-şi dăruiesc inimile lor către Dumnezeu cu încrederea lor în El, dacă inimile lor nu sunt în El şi dacă dacă ei nu consideră povara Lui ca fiind a lor, atunci tot ceea ce fac este să-L înşele pe Dumnezeu şi aceasta este în întregime atitudinea persoanelor religioase – acest lucru nu poate primi lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate obţine nimic de la acest tip de persoană; acest tip de persoană serveşte doar ca un contrast în lucrarea lui Dumnezeu, ca decor în casa lui Dumnezeu, ocupând spaţiu şi nu serveşte la nimic – Dumnezeu nu se foloseşte de acest tip de persoană. La o asemenea persoană, nu doar că nu există nicio şansă pentru lucrarea Duhului Sfânt, dar chiar mai mult, nu este niciun principiu de desăvârșire. Acest tip de persoană este adevăratul „mort umblător”. Aceste persoane nu au elemente ce pot fi folosite de Duhul Sfânt – ele au fost toate însușite de Satana, corupte la extrem de Satana şi fac obiectul eliminării din partea lui Dumnezeu. În prezent, Duhul Sfânt nu doar că foloseşte oamenii prin punerea în valoare a virtuţilor lor, dar îi şi desăvârșește şi le schimbă neajunsurile. Dacă inima ta poate fi dăruită lui Dumnezeu şi poate fi liniştită în faţa Lui, atunci vei avea posibilitatea şi însuşirile de a fi folosit de către Duhul Sfânt, pentru a primi luminarea şi iluminarea Duhului Sfânt şi chiar mai mult, vei avea posibilitatea ca Duhul Sfânt să compenseze neajunsurile tale. Atunci când îţi dăruieşti inima lui Dumnezeu, poţi pătrunde mai profund în aspectul pozitiv şi poţi să fii la un nivel mai înalt de percepţie; iar ca aspect negativ, vei avea o mai mare înţelegere a propriilor tale greşeli şi neajunsuri şi vei fi mai nerăbdător pentru a căuta să satisfaci voia lui Dumnezeu şi nu vei fi pasiv şi vei pătrunde activ. Asta va însemna că eşti o persoană adecvată.

Fragment din„Stabilirea unei relaţii corecte cu Dumnezeu este foarte importantă” în Cuvântul Se arată în trup

Duhul Sfânt lucrează după acest principiu: prin cooperarea oamenilor, prin faptul că se roagă, caută şi se apropie de Dumnezeu în mod activ, se pot obţine rezultate, iar ei pot fi luminaţi şi iluminaţi de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu lucrează unilateral, aşa cum nici omul nu o face. Ambii sunt indispensabili şi, cu cât oamenii cooperează mai mult, cu cât mai mult caută să atingă standardele cerinţelor lui Dumnezeu, cu atât e mai mare lucrarea Duhului Sfânt. Doar cooperarea reală a oamenilor, în completarea lucrării Duhului Sfânt, poate produce experienţe reale şi cunoaşterea substanţială a cuvintelor lui Dumnezeu. Treptat, experimentând în felul acesta, se creează, în cele din urmă, o persoană desăvârșită. Dumnezeu nu face lucruri supranaturale; în concepţiile oamenilor, Dumnezeu este atotputernic şi totul este făcut de Dumnezeu – având drept rezultat faptul că oamenii aşteaptă pasiv, nu citesc cuvintele lui Dumnezeu, nu se roagă, și așteaptă doar atingerea Duhului Sfânt. Însă, aceia care înţeleg corect cred următorul lucru: acțiunile lui Dumnezeu se pot întinde doar până la nivelul cooperării mele, iar efectul pe care lucrarea lui Dumnezeu îl are asupra mea depinde de cum cooperez eu. Când Dumnezeu vorbește, ar trebui să fac tot ce pot pentru a căuta și a mă strădui să înțeleg cuvintele lui Dumnezeu; aceasta este ceea ce trebuie să realizez.

Fragment din„Cum să cunoşti realitatea” în Cuvântul Se arată în trup

Poate fi sesizat din experienţă că unele dintre cele mai importante chestiuni este liniştirea inimii omului în faţa lui Dumnezeu. Este o problemă care priveşte viaţa spirituală a oamenilor şi creşterea vieţii lor. Doar dacă inima ta este în pace în faţa lui Dumnezeu, căutarea adevărului şi a schimbărilor din firea ta vor da roade. Întrucât vii împovărat în faţa lui Dumnezeu şi mereu simţi că îţi lipsesc atâtea, că există multe adevăruri pe care ai nevoie să le ştii, multe realităţi pe care ai nevoie să le trăieşti şi că trebuie să supui orice grijă voinţei lui Dumnezeu – aceste lucruri sunt mereu în mintea ta şi le simţi ca şi cum te-ar apăsa atât de tare încât nu poţi respira şi deci îţi simţi inima grea (dar nu într-o stare negativă). Doar asemenea persoane sunt calificate să accepte iluminarea cuvintelor lui Dumnezeu şi să fie mișcate de Duhul Sfânt. Acest lucru este datorită poverii lor, pentru că inima lor este grea şi poate fi spus, datorită preţului pe care l-au plătit şi a chinurilor pe care le-au suferit în faţa lui Dumnezeu ei primesc luminarea şi iluminarea Lui, pentru că Dumnezeu nu acordă nimănui un tratament special. Purtarea Lui faţă de oameni este mereu imparţială, dar de asemenea El nu este arbitrar în ce priveşte măsurile Lui la adresa oamenilor şi nu le oferă necondiţionat. Acesta este un aspect al firii Sale neprihănite. În viaţa adevărată, majoritatea persoanelor încă nu au atins această sferă. Cel puţin inimile lor încă trebuie să se întoarcă complet către Dumnezeu şi deci încă nu a existat nicio schimbare majoră în firea fiinţei lor. Asta pentru că ei au trăit doar în mijlocul harului lui Dumnezeu şi încă nu au obţinut lucrarea Duhului Sfânt. Criteriile pentru folosirea oamenilor de către Dumnezeu sunt după cum urmează: inimile lor se întorc către Dumnezeu, ele sunt împovărate de cuvintele lui Dumnezeu, ei au o inimă plină de dorinţi arzătoare şi trebuie să se decidă să caute adevărul. Doar asemenea persoane pot obţine lucrarea Duhului Sfânt şi să obţină frecvent luminarea şi iluminarea.

Fragment din„Stabilirea unei relaţii corecte cu Dumnezeu este foarte importantă” în Cuvântul Se arată în trup

Există o singură condiție pentru lucrarea Duhului Sfânt în interiorul oamenilor. Atât timp cât ei sunt însetați și caută și nu sunt cu jumătate de inimă sau nu se îndoiesc de acțiunile lui Dumnezeu și pot să își mențină datoria tot timpul, doar în acest mod pot ei dobândi lucrarea Duhului Sfânt. În fiecare pas al lucrării lui Dumnezeu, ceea ce se cere de la omenire este o încredere enormă și căutare în fața lui Dumnezeu – doar prin experiență pot oamenii să descopere cât de adorabil este Dumnezeu și cum lucrează Duhul Sfânt în oameni. Dacă nu experimentezi, dacă nu îți găsești calea prin aceasta, dacă nu cauți, nu vei câștiga nimic. Trebuie să îți găsești calea prin experiențele tale și doar prin experiențele tale poți vedea acțiunile lui Dumnezeu și poți recunoaște minunăția și profunzimea Sa insondabilă.

Fragment din„Ar trebui să îți menții devotamentul față de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Există o regulă a desăvârșirii oamenilor de către Dumnezeu, care este faptul că El te luminează folosind o parte dezirabilă din tine pentru ca tu să ai o cale de a practica și să te poți separa de toate stările negative, ajutând spiritul tău să obțină eliberarea și făcându-te mai capabil să Îl iubești. În acest mod, ești capabil să abandonezi firea coruptă a Satanei. Ești neșlefuit și deschis, dornic să te cunoști pe tine însuți și ești dornic să pui adevărul în practică. Dumnezeu vede că ești dispus să te cunoști pe tine însuți și ești dispus să pui adevărul în practică, așadar atunci când ești slab și negativ, El te luminează dublu, ajutându-te să te cunoști mai mult, să fii mai dispus să te căiești pentru tine însuți, și să fii mai capabil să practici lucrurile pe care trebuie să le practici. Doar în acest mod este inima ta plină de pace și în tihnă. O persoană care de obicei este atentă la cunoașterea lui Dumnezeu, care acordă atenție cunoașterii de sine, care acordă atenție propriei practicări va fi capabilă să primească frecvent lucrarea lui Dumnezeu, să primească frecvent îndrumare și luminare de la Dumnezeu. Chiar de se află într-o stare negativă, este capabilă să se întoarcă imediat, indiferent dacă este datorită acțiunii conștiinței sau datorită luminării din cuvântul lui Dumnezeu.

Fragment din„Doar cei care se concentrează pe practică pot fi desăvârșiți” în Cuvântul Se arată în trup

Dumnezeu lucrează în aceia care caută și prețuiesc cuvintele Sale. Cu cât prețuiești mai mult cuvintele lui Dumnezeu, cu atât mai mult Duhul Său va lucra în tine. Cu cât omul prețuiește mai mult cuvintele lui Dumnezeu, cu atât mai mare va fi șansa lui de a fi desăvârșit de Dumnezeu. Dumnezeu îi desăvârșește pe cei care Îl iubesc cu adevărat. Îi desăvârșește pe aceia ale căror inimi sunt împăcate înaintea Lui. Dacă prețuiești toată lucrarea lui Dumnezeu, dacă prețuiești iluminarea lui Dumnezeu, dacă prețuiești prezența lui Dumnezeu, dacă prețuiești îngrijirea și protecția lui Dumnezeu, dacă prețuiești faptul că cuvintele lui Dumnezeu devin realitatea ta și sursa vieții tale, atunci ești, într-adevăr, după placul inimii lui Dumnezeu. Dacă prețuiești lucrarea lui Dumnezeu, dacă prețuiești toată lucrarea pe El care a făcut-o pentru tine, El te va binecuvânta și va înmulți tot ceea ce îți aparține.

Fragment din„Dumnezeu îi desăvârșește pe cei care sunt pe placul inimii Sale” în Cuvântul Se arată în trup

Citate din predici și părtășii ca referință:

Duhul Sfânt lucrează conform cuvintelor lui Hristos și lucrează, de asemenea, în funcție de cum Îl acceptă și cum I se supun lui Hristos oamenii. Oamenii pot primi lucrarea Duhului Sfânt doar dacă Îl acceptă pe Hristos și I se supun. Dacă oamenii I se împotrivesc sau se răzvrătesc împotriva lui Hristos, atunci aceștia nu vor avea lucrarea Duhului Sfânt. Dacă credința în Dumnezeu a unor persoane le poate aduce mântuirea se decide în funcție de faptul dacă pot să Îl accepte cu adevărat pe Hristos și să I se supună. Lucrarea Duhului Sfânt se bazează în întregime pe acceptarea și supunerea față de Hristos a unei persoane. În Epoca Harului, lucrarea Duhului Sfânt a fost săvârșită conform acceptării de către oameni a Domnului Isus, supunerii acestora față de El și venerării Lui de către aceștia. În Epoca Împărăției, lucrarea Duhului Sfânt este săvârșită conform acceptării de către oameni a lui Dumnezeu Atotputernic, supunerii acestora față de El și venerării Lui de către aceștia. În zilele de pe urmă, Duhul Sfânt lucrează conform cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, pentru a aduce credincioșii în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu și pentru a-i face să ajungă la mântuire și desăvârșire. Aceasta este baza și principiul lucrării Duhului Sfânt. Mulți lideri religioși au murit drept pedeapsă pentru că I s-au împotrivit sau L-au condamnat pe Hristos. Mulți oameni religioși au pierdut lucrarea Duhului Sfânt și au căzut în întuneric prin refuzul lor de a-L accepta pe Hristos al zilelor de pe urmă. În casa lui Dumnezeu, viețile multor oameni s-au uscat și ei au renunțat din cauza noțiunilor lor persistente despre Hristos și chiar și mai mulți au fost eliminați de lucrarea Duhului Sfânt din cauză că au crezut doar în Duhul lui Dumnezeu și nu în Hristos. Aceste lucruri sunt toate provocate de oamenii care nu-L acceptă pe Hristos și nu I se supun. Dacă un credincios are lucrarea Duhului Sfânt sau nu se decide complet prin atitudinea acestuia față de Hristos. Dacă o persoană crede doar în Dumnezeu din cer și nu I se supune lui Hristos, aceasta nu va primi niciodată lucrarea Duhului Sfânt. Chiar acum, încă mai sunt mulți oameni în numeroase biserici diferite care cred doar în Duhul lui Dumnezeu, dar nu cred în Hristos și, prin acest lucru, pierd lucrarea Duhului Sfânt. Sunt mulți care cred doar în cuvintele lui Hristos, dar nu I se supun și, de aceea, sunt disprețuiți de Dumnezeu. Așadar, acceptarea lui Hristos și supunerea față de El sunt esențiale pentru a primi lucrarea Duhului Sfânt. O persoană va obține mântuirea și va fi desăvârșită doar dacă Îl acceptă pe Hristos și I se supune. Așadar, se poate vedea că lucrarea Duhului Sfânt în fiecare epocă își are baza și principiul său. Atât de mulți oameni încă nu văd importanța faptului de a I te supune lui Hristos. Duhul Sfânt lucrează în totalitate conform cuvintelor lui Hristos. Dacă oamenii nu pot accepta cuvintele lui Hristos și continuă să se cramponeze de noțiuni despre Dumnezeu și să se opună cuvintelor lui Dumnezeu, atunci ei nu pot primi categoric lucrarea Duhului Sfânt. Mulți oameni se roagă doar în numele lui Dumnezeu Atotputernic, dar nu se supun lucrării lui Hristos și nu acceptă complet cuvintele Lui. Astfel de oameni sunt antihriști și indiscutabil nu pot primi lucrarea Duhului Sfânt.

Fragment dinpărtășia celui de mai sus

Lucrarea Duhului Sfânt este în principal să-i îndrume pe oameni să intre în cuvântul lui Dumnezeu și să înțeleagă adevărul. Ce aspecte implică intrarea în cuvântul lui Dumnezeu? A intra în cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă că cineva citește o anumită propoziție a lui Dumnezeu, o analizează puțin și apoi are un pic de înțelegere. Aceasta nu este echivalent cu a intra în cuvântul lui Dumnezeu. Nu așa este. Cel mai important este să intri în cuvântul lui Dumnezeu prin experiență. Această „experiență” acoperă o gamă largă de experiențe. Experiența omului nu este doar un aspect al experienței, ci are mai multe fațete. A-ți îndeplini datoria înseamnă a experimenta cuvântul lui Dumnezeu. Punerea adevărului în practică înseamnă, de asemenea, a experimenta cuvântul lui Dumnezeu. În special, trecerea prin diferite feluri de încercări și rafinări înseamnă și mai mult experimentarea cuvântului lui Dumnezeu. Atâta timp cât experimentați cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de context sau ocazie, veți putea obține lucrarea Duhului Sfânt. De exemplu, când întâmpinăm încercări, ne rugăm lui Dumnezeu și încercăm să înțelegem voia lui Dumnezeu. Drept urmare, Duhul Sfânt ne luminează și ne permite să înțelegem voia lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă așa deoarece este legat de intrarea în cuvântul lui Dumnezeu. […] Mai mult, în procesul de îndeplinire a îndatoririlor noastre și în cadrul experienței vieții noastre de zi cu zi, indiferent de situație, atâta timp cât ne rugăm lui Dumnezeu, căutăm adevărul și căutăm să înțelegem voia lui Dumnezeu, vom putea obține lucrarea Duhului Sfânt. Acest lucru se datorează faptului că Duhul Sfânt ne călăuzește pentru a intra în cuvântul lui Dumnezeu și în adevăr. Există unii oameni care au multe experiențe când vine vorba de acest aspect. Indiferent ce situație întâmpină și ce fel de oameni întâlnesc, ei se roagă lui Dumnezeu și Îi cer să-i lumineze, să-i îndrume și să le dea înțelepciune și inteligență. Când oamenii experimentează în mod constant lucrarea lui Dumnezeu în felul acesta, ei vor înțelege multe din cuvintele lui Dumnezeu. Ei vor ști cum ar trebui să acționeze și să tragă foloase de pe urma unor practici specifice. Acesta este modul în care se intră în cuvântul lui Dumnezeu.

Fragment din„Cunoașterea lucrării Duhului Sfânt este de maximă importanță pentru mântuirea omului” în Predici și părtășie despre intrarea în viață II

Anterior: 25. Care este lucrarea Duhului Sfânt? Cum se manifestă lucrarea Duhului Sfânt?

Înainte: 27. Care este lucrarea duhurilor rele? Cum se manifestă lucrarea duhurilor rele?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte