Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

762 Motivul pentru care natura umană este trădare

1 Existența omenirii se bazează pe întruparea sufletului în mod succesiv. Cu alte cuvinte, fiecare persoană dobândește o viață omenească a trupului la întruparea sufletului său. După ce se naște trupul unei persoane, acea viață continuă până la cea mai extinsă limită a trupului, adică momentul final, când sufletul își părăsește învelișul. Acest proces se repetă iar și iar, cu sufletul unei persoane venind și plecând, venind și plecând, menținându-se, astfel, existența întregii omeniri. Viața trupului este și viața sufletului omului, iar sufletul omului susține existența trupului omului. Adică, viața fiecărei persoane provine din sufletul ei; nu este trupul ei cel care avea, inițial, viață. De aceea, natura omului provine din sufletul lui, nu din trupul lui.

2 Numai sufletul fiecărei persoane știe cum a îndurat ispitele Satanei, chinul și stricăciunea. Trupul omului nu poate ști aceasta. În consecință, omenirea devine, fără să știe, din ce în ce mai murdară, mai rea și mai întunecată, în timp ce distanța dintre Mine și om crește din ce în ce mai mult, iar zilele omenirii devin din ce în ce mai întunecate. Sufletele omenirii sunt toate la îndemâna Satanei. Ca atare, este de la sine înțeles că și trupul omului a fost ocupat de Satana. Cum ar putea un trup ca acesta și oameni ca aceștia să nu-I reziste lui Dumnezeu și să fie în mod înnăscut compatibili cu El? Motivul pentru care Satana a fost aruncat jos, de către Mine, în văzduh, este că M-a trădat, așadar cum ar putea oamenii să scape de repercusiunile acestui lucru? Acesta este motivul pentru care natura umană este trădare.

Adaptare după „O problemă foarte serioasă: trădarea (2)” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Ar trebui să prețuiești ziua harului lui Dumnezeu

Următorul:Cei care nu ascultă de Dumnezeu Îl trădează

Conținuturi Similare