223 Judecata mă purifică

1 În trecut, în calitate de credincios în Domnul, ceream mereu har și binecuvântări, dar niciodată nu m-am concentrat pe a practica cuvintele Domnului și a lua în considerare voia Sa. Trăind judecata înaintea tronului lui Hristos, mi-am venit în fire. Crezând în Domnul doar pentru a dobândi harul și binecuvântările Sale, intențiile mele erau atât de vrednice de dispreț. Deși în aparență am lucrat, am renunțat la lucruri, am suferit și m-am sacrificat pentru Domnul, era doar pentru a fi răpit în Împărăția cerurilor și pentru a-mi primi răsplata la venirea Domnului. Spuneam că Îl iubesc și Îl slujesc cu loialitate pe Domnul, dar mereu doream ceva în schimb. Deși purtarea mea era bună, firea mea satanică rămânea neschimbată. Toată judecata și dezvăluirea din cuvântul lui Dumnezeu mi-au străpuns inima. Doar atunci am putut vedea limpede adevărul profundei mele stricăciuni. Atât de stricat și nesupus, cum aș putea fi vrednic de a intra în Împărăția cerului și a primi recompense? Simt remușcare și cad înaintea lui Dumnezeu, dornic să accept judecata Lui.

2 Trecând prin judecata cuvântului lui Dumnezeu, am ajuns să înțeleg voia Lui. Judecata și mustrarea lui Dumnezeu, tratarea și emondarea, toate sunt din iubirea lui Dumnezeu. Deși este slăbiciune și suferință în a fi încercat și rafinat, văd că tot ceea ce face Dumnezeu este pentru a mă purifica și mântui. Trecând prin judecată și încercări, firea mea stricată este purificată. Treptat izgonesc amăgirea și trăiesc ca o persoană onestă. Am trăit dreptatea și sfințenia de neofensat ale lui Dumnezeu. Acum Îl venerez pe Dumnezeu și mă lepăd de rău, sunt în pace și în liniște. Judecata și mustrarea lui Dumnezeu sunt ceea ce mă curăță și mă transformă. Cum aș putea să nu-I dau preamărirea și mulțumirile mele lui Dumnezeu? Datorită înflăcărării lui Dumnezeu pot iubi și pot fi mărturie pentru Dumnezeu azi. Îmi doresc să iubesc, să mă supun și să mă închin lui Dumnezeu pe vecie.

Anterior: 222 Mila lui Dumnezeu m-a adus înapoi la viață

Înainte: 224 Am câștigat atât de mult din mustrarea și judecata lui Dumnezeu

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte