Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Judecata începe cu Casa lui Dumnezeu

  • 1
  • 2
  • 3

Partea a doua

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici

(Pasaje selectate)

1Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă
2Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri
3Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa
4Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
5Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
6Modul religios de slujire trebuie interzis
7În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
8Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
9Păcătoșii cu siguranță vor fi pedepsiți
10Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
11Cum să cunoşti realitatea
12Poruncile noii epoci
13Împărăția Milenară a sosit
14Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
15Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi
16Este lucrarea lui Dumnezeu la fel de simplă cum și-o imaginează oamenii?
17Ar trebui să trăiești pentru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
18Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
19Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
20În credință, ar trebui să ne concentrăm pe realitate – implicarea în ritualuri religioase nu este credință
21Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
22Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
23Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
24Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
25Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
26O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
27Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El
28Cum a ajuns Petru să-L cunoască pe Isus
29Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
30Ești o persoană care a prins viață?
31A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
32Toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt oameni care I se împotrivesc lui Dumnezeu
33O selecție din cele zece pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu din „Lucrarea și intrarea”
34O selecție din cele trei pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu din „Viziunea lucrării lui Dumnezeu”
35O selecție din cele patru pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu din „Despre Biblie”
36O selecție din cele patru pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu din „Taina întrupării”
37O selecție din cele patru pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu din „Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire”
38Cele două întrupări încheie semnificația întrupării
39Oare există Treimea?
40Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată
41Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare?
42Ce înțelegi despre Dumnezeu?
43Ce înseamnă să fii o persoană adevărată
44Ce știi despre credință?
45Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
46Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
47Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de mântuire a omului
48Lucrarea în Epoca Legii
49Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării
50Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
51Referitor la apelative și identitate
52Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens
53Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
54Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
55Diferența dintre lucrarea de slujire a lui Dumnezeu întrupat și datoria omului
56Dumnezeu este Domnul întregii creații
57Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
58Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
59Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu
60Omenirea coruptă are cel mai mult nevoie să fie mântuită de Dumnezeu cel întrupat
61Esența trupului locuit de Dumnezeu
62Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului
63Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc
64Restaurarea vieții cuviincioase a omului și conducerea lui către o destinație minunată
65Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună
66Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul
67Cei care sunt incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță potrivnici lui Dumnezeu
68Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși
69Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos
70Ești tu oare un adevărat credincios în Dumnezeu?
71Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr
72Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor
73Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice
74Pregătește suficiente fapte bune pentru destinația ta
75Cui îi ești credincios?
76Trei avertismente
77Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu
78Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ
79Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției
80Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre
81Dumnezeu este sursa vieții omului
82Suspinul Celui Atotputernic
83Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu
  • 1
  • 2
  • 3