Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Judecata începe de la Casa lui Dumnezeu

  • 1
  • 2
  • 3

Partea a doua

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici

(Pasaje selectate)

1Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră
2Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri
3Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa
4Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
5Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
6Modul religios de slujire trebuie interzis
7În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
8Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
9Păcătoșii trebuie pedepsiți
10Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
11Cum să cunoşti realitatea
12Poruncile noii epoci
13Împărăția Milenară a sosit
14Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
15Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi
16Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?
17Ar trebui să trăiești pentru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
18Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
19Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
20Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
21Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
22Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
23Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
24Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
25Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
26O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
27Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El
28Cum a ajuns Petru să-L cunoască pe Isus
29Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
30Ai revenit la viață?
31A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
32Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu
33Cele două întrupări încheie semnificația întrupării
34Oare există Treimea?
35Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată
36Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare?
37Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu?
38Ce înseamnă să fii un om adevărat
39Ce știi despre credință?
40Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
41Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
42Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de mântuire a omului
43Lucrarea în Epoca Legii
44Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării
45Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
46Referitor la apelative și identitate
47Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens
48Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
49Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
50Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului
51Dumnezeu este Domnul întregii creații
52Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
53Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
54Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu
55Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup
56Esența trupului locuit de Dumnezeu
57Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului
58Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc
59Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată
60Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună
61Atunci când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul
62Cei care sunt incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță potrivnici lui Dumnezeu
63Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși
64Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos
65Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu?
66Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr
67Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor
68Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice
69Ar trebui să pregătești o cantitate suficientă de fapte bune pentru destinația ta
70Cui îi ești credincios?
71Trei avertismente
72Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu
73Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ
74Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției
75Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre
76Dumnezeu este sursa vieții omului
77Suspinul celui Atotputernic
78Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu
  • 1
  • 2
  • 3