Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Judecata începe de la Casa lui Dumnezeu

  • 1
  • 2
  • 3

Partea a doua

Cuvintele lui Hristos când a mers în biserici

(Pasaje selectate)

1Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ
2Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă
3Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri
4Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa
5Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii
6Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu
7Modul religios de slujire trebuie interzis
8În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu
9Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți
10Păcătoșii cu siguranță vor fi pedepsiți
11Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui
12Cum să cunoşti realitatea
13Poruncile noii epoci
14Împărăția Milenară a sosit
15Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși
16Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi
17Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?
18Ar trebui să trăiești pentru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu
19Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul
20Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu
21Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase
22Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu
23Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu
24Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului
25Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu
26Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu
27O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit”
28Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El
29Cum a ajuns Petru să-L cunoască pe Isus
30Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui
31Ai revenit la viață?
32A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu
33Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu
34O selecție din cele trei pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu din „Viziunea lucrării lui Dumnezeu”
35O selecție din cele zece pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu din „Lucrarea și intrarea”
36O selecție din cele patru pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu din „Despre Biblie”
37O selecție din cele patru pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu din „Taina întrupării”
38O selecție din cele patru pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu din „Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire”
39Cele două întrupări încheie semnificația întrupării
40Oare există Treimea?
41Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată
42Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare?
43Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu?
44Ce înseamnă să fii un om adevărat
45Ce știi despre credință?
46Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei
47Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ
48Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de mântuire a omului
49Lucrarea în Epoca Legii
50Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării
51Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi
52Referitor la apelative și identitate
53Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens
54Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?
55Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi
56Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului
57Dumnezeu este Domnul întregii creații
58Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul
59Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
60Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu
61Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup
62Esența trupului locuit de Dumnezeu
63Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului
64Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc
65Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată
66Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună
67Atunci când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul
68Cei care sunt incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță potrivnici lui Dumnezeu
69Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși
70Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos
71Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu?
72Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr
73Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor
74Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice
75Pregătește suficiente fapte bune pentru destinația ta
76Cui îi ești credincios?
77Trei avertismente
78Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu
79Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției
80Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre
81Dumnezeu este sursa vieții omului
82Suspinul Celui Atotputernic
83Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu
  • 1
  • 2
  • 3