Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Judecata începe de la Casa lui Dumnezeu

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

`

Cei incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță oponenți ai lui Dumnezeu

Toți oamenii doresc să vadă chipul adevărat al lui Isus și doresc să fie împreună cu El. Cred că niciunul dintre frați sau niciuna dintre surori nu ar spune că nu dorește să-L vadă sau să fie cu Isus. Înainte de a-L vedea pe Isus, adică înainte de a-L vedea pe Dumnezeu întrupat, veți avea multe gânduri, de exemplu, legate de înfățișarea lui Isus, felul Lui de a vorbi, modul Lui de a trăi și așa mai departe. Cu toate acestea, când Îl veți vedea cu adevărat, gândurile voastre se vor schimba rapid. Oare de ce? Doriți să știți? În timp ce gândirea omului nu poate fi trecută cu vederea, îi este cu mai mult intolerabil omului să modifice natura lui Hristos. Îl percepeți pe Hristos ca pe un nemuritor, un înțelept, dar niciunul nu-L percepe pe Hristos ca pe un muritor de natură divină. De aceea, mulți dintre cei care tânjesc zi și noapte să-L vadă pe Dumnezeu sunt, de fapt, dușmani ai lui Dumnezeu și incompatibili cu Dumnezeu. Nu este aceasta o greșeală din partea omului? Chiar și acum credeți că loialitatea și credința voastră sunt astfel, încât meritați să vedeți chipul lui Hristos, dar vă îndemn să vă înarmați cu lucruri mai tangibile! Căci, în trecut, prezent și viitor, mulți dintre cei care vin în contact cu Hristos eșuează; toți joacă rolul fariseilor. Care este motivul eșecului vostru? Este tocmai faptul că în noțiunile voastre există un Dumnezeu înalt și admirabil. Dar adevărul nu este așa cum și-l dorește omul. Nu numai că Hristos nu este înalt, ci este deosebit de scund; nu numai că El este un om, ci un om obișnuit; nu numai că nu se poate înălța la cer, nici nu se poate mișca liber pe pământ. Și astfel oamenii Îl tratează ca pe un om obișnuit; ei fac cum le place, când sunt cu El, și Îi spun cuvinte nepăsătoare, tot așteptând venirea „adevăratului Hristos”. Îl considerați pe Hristosul care a venit deja drept un om obișnuit și cuvântul Lui, drept cel al unui om obișnuit. Prin urmare, nu ați primit nimic de la Hristos și, în schimb, v-ați expus urâțenia la lumină.

Înainte de a intra în contact cu Hristos, poți crede că dispoziția ta a fost transformată în întregime, poți crede că ești un urmaș loial al Lui și poți crede că ești cel mai îndreptățit să primești binecuvântările Lui. Întrucât ai călătorit pe multe căi, ai întreprins multe lucrări și ai adus mult rod, trebuie să fii o persoană care primește, în cele din urmă, cununa. Totuși, există un singur adevăr pe care nu-l cunoști: firea coruptă, răzvrătirea și rezistența omului sunt expuse, când el Îl vede pe Hristos, iar răzvrătirea și rezistența, expuse cu o asemenea ocazie, sunt mai absolute și mai complete decât cu oricare alta. Tocmai pentru că Hristos este Fiul omului și posedă o umanitate normală omul nu Îl onorează și nici nu Îl respectă. Tocmai pentru că Dumnezeu trăiește în trup răzvrătirea omului este adusă la lumină în întregime și cu intensitate. Așa că eu spun că venirea lui Hristos a dezgropat toată răzvrătirea omenirii și a scos puternic în evidență natura acesteia. Acest lucru se numește „ademenirea unui tigru de pe munte” și „ademenirea unui lup din peșteră.” Poți spune că Îi ești loial lui Dumnezeu? Poți spune că ai ascultare absolută față de Dumnezeu? Poți spune că nu ești răzvrătit? Unii vor spune: De fiecare dată când Dumnezeu îmi creează climatul, întotdeauna fac ascultare și niciodată nu mă plâng. În plus, nu am nicio idee despre Dumnezeu. Unii vor spune: toată lucrarea, pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu, o împlinesc după posibilitățile mele și nu sunt niciodată neglijent. Atunci vă întreb aceasta: Puteți fi compatibili cu Hristos, atunci când trăiți alături de El? Și cât timp veți fi compatibili cu El? O zi? Două zile? O oră? Două ore? Credința voastră este, într-adevăr, lăudabilă, dar nu aveți suficientă statornicie. Când trăiești cu adevărat cu Hristos, îndreptățirea și suficiența de sine vor fi expuse lent de cuvintele și acțiunile tale și, astfel, dorințele tale excesive și neascultarea și nemulțumirea vor fi dezvăluite în mod spontan. În cele din urmă, aroganța ta va deveni din ce în ce mai mare și, când vei deveni atât de incompatibil cu Hristos, precum este apa cu focul, atunci natura ta va fi în întregime expusă. Atunci noțiunile tale nu mai pot fi acoperite. De asemenea plângerile tale vor fi exprimate în mod spontan, iar umanitatea ta ticăloasă va fi în întregime expusă. Cu toate acestea, tu continui să îți negi propria răzvrătire. Și crezi că un astfel de Hristos nu este ușor de acceptat, că El este excesiv de strict cu omul și că te-ai supune în întregime dacă ar fi un altfel de Hristos, mai bun. Credeți că există un motiv pentru revolta voastră, că vă răzvrătiți doar împotriva Lui, când Hristos v-a condus până la un anumit punct. Niciodată nu v-ați dat seama că nu Îl considerați pe Hristos Dumnezeu și nici nu aveți intenția de a asculta de El. Mai degrabă, pretinzi cu încăpățânare ca Hristos să lucreze în conformitate cu mintea ta și legat de orice lucrare care nu a fost făcută astfel, crezi că El nu este Dumnezeu, ci un om. Nu sunt, oare, mulți printre voi care s-au confruntat în acest fel cu El? În cine credeți? Și cum căutați?

Întotdeauna doriți să-L vedeți pe Hristos, dar vă sfătuiesc să nu vă înălțați astfel; oricine Îl poate vedea pe Hristos, dar eu spun că nimeni nu este pregătit să-L vadă pe Hristos. Deoarece natura omului este plină de răutate, aroganță și răzvrătire, când Îl vezi pe Hristos, natura ta te va nimici și te va condamna la moarte. Asocierea ta cu un frate (sau o soră) poate că nu dezvăluie prea multe despre tine, dar nu este atât de simplu atunci când te asociezi cu Hristos. În orice moment, concepțiile tale pot prinde rădăcini, aroganța ta poate înflori și răzvrătirea ta poate rodi smochine. Cum poți tu cu o astfel de umanitate să fii pregătit să te asociezi cu Hristos? Ești, într-adevăr, capabil să-L tratezi ca pe Dumnezeu în fiecare moment al fiecărei zile? Vei avea, cu adevărat, realitatea ascultării față de Dumnezeu? Vă închinați Dumnezeului înălțat în inimile voastre ca lui Iahve, dar Îl considerați pe Hristosul vizibil ca pe un om. Judecata voastră este mult prea coruptă și umanitatea voastră mult prea decăzută! Nu puteți să-L percepeți pe Hristos pe vecie ca Dumnezeu; ci, pur și simplu, Îl luați deoparte și vă închinați Lui ca lui Dumnezeu, în funcție de capriciile voastre. De aceea spun că nu sunteți credincioși ai lui Dumnezeu, ci complici ai acelora care luptă împotriva lui Hristos. Chiar și oamenii, care arată altora bunăvoință, sunt răsplătiți, dar Hristos, care întreprinde o asemenea lucrare între voi, nu este iubit sau răsplătit de om, nici nu primește ascultare din partea omului. Nu este acest fapt unul dintre cele mai triste lucruri?

Poate că în toți anii tăi de credință în Dumnezeu nu ai blestemat niciodată pe nimeni și nu ai comis vreo faptă rea, și, totuși, în asocierea ta cu Hristos nu poți să spui adevărul, nu poți să acționezi în mod sincer sau să te supui Cuvântului Lui Hristos; atunci spun că tu ești cel mai nesincer și mai groaznic om din lume. Dacă ești cordial și loial în special cu rudele, prietenii, soția (sau soțul), fiii și fiicele și părinții tăi și nu profiți niciodată de ceilalți, și, totuși, nu poți fi compatibil și împăcat cu Hristos, chiar dacă îți împarți toată averea aproapelui tău sau te-ai îngrijit cum trebuie de tatăl, mama și casa ta, încă afirm că ești rău și, de asemenea, viclean. Nu crede că ești compatibil cu Hristos, dacă ești compatibil cu aproapele sau faci niște fapte bune. Crezi că bunătatea ta poate fura binecuvântarea Cerului? Crezi că faptele bune reprezintă un substitut pentru ascultarea ta? Niciunul dintre voi nu acceptă maniera de-a fi tratat și îndrumat și tuturor le este greu să accepte umanitatea normală a lui Hristos. Totuși, întotdeauna pretindeți că faceți ascultare față de Dumnezeu. O astfel de credință ca a voastră vă va aduce o pedeapsă potrivită. Opriți-vă de a vă mai lăsa legănați de iluzii fantastice și de dorința de a-L vedea pe Hristos, căci sunteți prea mărunți, astfel încât nici măcar nu sunteți vrednici să-L vedeți. Când ai îndepărtat complet răzvrătirea și poți fi împăcat cu Hristos, atunci Dumnezeu îți va apărea în mod natural. Dacă te duci să-L vezi pe Dumnezeu fără să fi fost curățat sau judecat, atunci vei deveni cu siguranță un adversar al lui Dumnezeu și vei fi pregătit pentru distrugere. Natura omului, în mod inerent, este ostilă față de Dumnezeu, căci toți oamenii au fost corupți cu totul de Satana. Nimic bun nu poate veni de la un om corupt care se asociază cu Dumnezeu. Toate acțiunile și cuvintele omului îi vor expune cu siguranță corupția; și, când se asociază cu Dumnezeu, răzvrătirea lui va fi descoperită în toate privințele. Atunci omul se opune în mod inconștient lui Hristos, Îl înșală pe Hristos și Îl respinge pe Hristos; atunci omul va fi într-o stare și mai periculoasă. Dacă va continua, el va ajunge supus pedepsei.

Unii ar putea crede că, dacă asocierea cu Dumnezeu este atât de periculoasă, atunci ar fi înțelept să-L ocolească. Atunci, ce pot primi astfel de oameni? Pot fi ei loiali lui Dumnezeu? Într-adevăr, asocierea cu Dumnezeu este foarte dificilă, dar aceasta este în întregime din cauză că omul este corupt și nu pentru că Dumnezeu nu se poate asocia cu omul. Ar fi cel mai indicat să consacrați un efort sporit adevărului cunoașterii de sine. De ce nu ați găsit favoare înaintea Lui Dumnezeu? De ce firea voastră Îi este oribilă? De ce cuvintele voastre Îi sunt dezagreabile? Vă lăudați pe voi înșivă pentru puțina voastră loialitate și doriți să primiți răsplată pentru sacrificiul vostru mic; vă uitați de sus la alții, atunci când arătați puțină ascultare și deveniți disprețuitori față de Dumnezeu, când faceți niște lucruri mărunte. Doriți bogății și daruri și complimente pentru acceptarea Lui Dumnezeu. Inimile voastre suferă, când dați o monedă sau două; când dați zece, doriți binecuvântări și să vă distingeți de ceilalți. Este, într-adevăr, ofensator să vorbesc sau să aud despre o umanitate precum a voastră. Ce este demn de laudă în cuvintele și acțiunile voastre? Aceia care își îndeplinesc datoria și aceia care nu o îndeplinesc; aceia care conduc și aceia care îi urmează; aceia care-L primesc pe Dumnezeu și acei care nu Îl primesc; aceia care dau și aceia care nu dau; aceia care predică și aceia care primesc cuvântul și așa mai departe; toți acești oameni se laudă singuri. Nu găsiți acest lucru ridicol? Cu siguranță, știți că voi credeți în Dumnezeu, totuși nu puteți fi compatibili cu Dumnezeu. Cu siguranță, știți că sunteți nevrednici, și totuși rămâneți lăudăroși. Nu simțiți că judecata voastră a devenit astfel, încât nu mai aveți autocontrol? Cum puteți, cu o astfel de judecată, să fiți pregătiți pentru asocierea cu Dumnezeu? Oare nu vă este frică pentru voi înșivă? Firea voastră a devenit deja astfel, încât nu puteți fi compatibili cu Dumnezeu. Credința voastră nu este ridicolă? Credința voastră nu este absurdă? Cum vei face față viitorului tău? Cum îți vei alege calea de urmat?

Anterior:Când veți vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul

Următorul:Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși

S-ar putea să vă placă și