Ce este lumea spirituală?

ianuarie 14, 2019

În ceea ce privește lumea materială, dacă oamenii nu înțeleg anumite lucruri sau fenomene, pot căuta informații relevante sau pot folosi diverse canale pentru a le afla originile și povestea din spatele lor. Dar, în ceea ce privește cealaltă lume, despre care vorbim azi – lumea spirituală care există în afara lumii materiale – oamenii n-au nici mijloace, nici canale prin care să afle ceva despre aceasta. De ce spun asta? Deoarece, în lumea omenirii, tot ceea ce aparține lumii materiale este inseparabil de existența fizică a omului și, pentru că oamenii consideră că tot ceea ce aparține lumii materiale este inseparabil de modul lor de viață fizic și de viața lor fizică, cei mai mulți dintre ei conștientizează sau văd doar lucrurile materiale din fața ochilor lor, lucrurile care le sunt vizibile. Dar, în ceea ce privește lumea spirituală – cu alte cuvinte, tot ceea ce aparține celeilalte lumi – e corect să spunem că majoritatea oamenilor nu cred. Deoarece oamenii nu o pot vedea și cred că nu e nevoie să o înțeleagă sau să știe ceva despre ea, ca să nu mai spunem despre cum lumea spirituală este una complet diferită de lumea materială și, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, ea este deschisă – cu toate că, pentru oameni, este secretă și închisă – oamenii au așadar mari dificultăți în a găsi o cale de a înțelege diversele aspecte ale acestei lumi. Diferitele aspecte despre care voi vorbi în legătură cu lumea spirituală privesc doar administrația și suveranitatea lui Dumnezeu. Nu revelez taine, și nici nu vă spun niciun secret pe care doriți să-l aflați, căci aceasta privește suveranitatea lui Dumnezeu, administrația Lui și prevederile Lui și, ca atare, voi vorbi doar despre partea pe care e necesar s-o cunoașteți.

Mai întâi, să vă adresez o întrebare: după părerea voastră, ce este lumea spirituală? În sens larg, este o lume în afara lumii materiale, una invizibilă și intangibilă oamenilor. Dar, în imaginația voastră, ce fel de lume ar trebui să fie lumea spirituală? Poate, ca urmare a faptului că nu o puteți vedea, sunteți incapabili s-o imaginați. Dar, când veți auzi legende despre ea, tot vă veți gândi, nu vă veți putea abține. Și de ce spun asta? Există ceva care li se întâmplă multor oameni când sunt tineri: când cineva le spune o poveste înspăimântătoare – despre fantome, suflete – sunt îngrozitor de speriați. Și de ce sunt ei speriați? Pentru că își imaginează acele lucruri; chiar dacă nu le pot vedea, simt că sunt prin camera lor, într-un loc ascuns sau întunecos și sunt atât de speriați încât nu îndrăznesc să doarmă. Mai ales noaptea, ei nu îndrăznesc să stea singuri în cameră sau în curte. Aceasta este lumea spirituală a imaginației voastre și e o lume pe care oamenii o consideră înspăimântătoare. De fapt, toată lumea are o oarecare imaginație și toată lumea poate simți ceva.

Să începem cu lumea spirituală! Ce este lumea spirituală? Să vă dau o explicație scurtă și simplă! Lumea spirituală este un loc important, unul diferit de lumea materială. Și de ce spun că e important? Vom vorbi despre asta în detaliu. Existența lumii spirituale este legată inextricabil de lumea materială a omenirii. Ea joacă un rol important în ciclul vieții și al morții omenești în stăpânirea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor; acesta este rolul său și unul dintre motivele pentru care existența sa e importantă. Deoarece este un loc indiscernabil pentru cele cinci simțuri, nimeni nu poate judeca cu acuratețe dacă există sau nu. Evenimentele lumii spirituale sunt legate îndeaproape de existența omenirii, prin urmare, ordinea vieții omenirii este de asemenea influențată în mod colosal de lumea spirituală. Are acest lucru legătură cu suveranitatea lui Dumnezeu? Da. Când spun asta, înțelegeți de ce discut despre acest subiect: pentru că privește suveranitatea lui Dumnezeu și administrația Lui. Într-o lume ca aceasta – una care e invizibilă oamenilor – fiecare ordin, decret și sistem administrativ ceresc al ei este mult deasupra legilor și sistemelor oricărei țări a lumii materiale și nicio ființă care trăiește în această lume nu ar îndrăzni să le încalce sau să le aroge. Are acest lucru legătură cu suveranitatea și administrația lui Dumnezeu? În această lume, sunt decrete administrative clare, ordine administrative clare și statute clare. La niveluri diferite și în zone diferite, aprozii se supun cu strictețe sarcinii lor și respectă regulile și reglementările, căci știu care e consecința încălcării unui ordin ceresc, sunt clar conștienți de cum Dumnezeu pedepsește răul și răsplătește binele și de cum administrează El toate lucrurile, de cum stăpânește toate lucrurile și, mai mult, văd clar cum Dumnezeu Își realizează ordinele și statutele cerești. Sunt acestea diferite de lumea materială locuită de omenire? Sunt diferite în mod colosal. Este o lume complet diferită de lumea materială. De vreme ce există ordine și statute cerești, ea privește suveranitatea și administrația lui Dumnezeu, mai mult, firea Lui și ceea ce are și este El. După ce ați auzit aceasta, nu considerați că este foarte necesar ca eu să vorbesc despre acest subiect? Nu doriți să aflați tainele ei? (Ba da.) Așa e conceptul lumii spirituale. Deși coexistă cu lumea materială și e supusă simultan administrării și suveranității lui Dumnezeu, administrarea și suveranitatea acestei lumi de către Dumnezeu sunt mult mai stricte decât cele ale lumii materiale. Când vine vorba despre detalii, ar trebui să începem cu felul în care lumea spirituală este responsabilă pentru lucrarea ciclului vieții și al morții pentru omenire, căci această lucrare este o parte importantă din lucrarea ființelor din lumea spirituală.

În cadrul omenirii, eu îi clasific pe toți oamenii în trei tipuri. Primul tip sunt necredincioșii, care sunt aceia fără credințe religioase. Sunt numiți necredincioși. Majoritatea covârșitoare a necredincioșilor cred doar în bani, își urmăresc doar propriile interese, sunt materialiști și cred doar în lumea materială, nu în ciclul vieții și al morții sau în maxime despre zeități și fantome. Îi clasific drept necredincioși și ei sunt primul tip. Cel de-al doilea tip sunt diverșii oameni de credință, pe lângă necredincioși. În cadrul omenirii, eu îi împart pe acești oameni de credință în mai multe tipuri importante: primul tip sunt evrei, al doilea sunt catolici, al treilea sunt creștini, al patrulea sunt musulmani și al cincilea sunt budiști – sunt cinci tipuri. Acestea sunt diversele tipuri de oameni de credință. Cel de-al treilea tip sunt cei care cred în Dumnezeu, ceea ce are legătură cu voi. Astfel de credincioși sunt aceia care-L urmează pe Dumnezeu azi. Acești oameni sunt împărțiți în două tipuri: aleșii lui Dumnezeu și făcătorii de servicii. Aceste tipuri principale au fost clar diferențiate. Așadar, acum, în mințile voastre sunteți capabili să distingeți tipurile și clasificările oamenilor, nu? Primul tip sunt necredincioșii – am spus ce sunt necredincioșii. Cei care cred în Bătrânul din Cer sunt socotiți necredincioși? Mulți necredincioși cred doar în Bătrânul din Cer; ei cred că vântul, ploaia și tunetul sunt toate controlate de acest Bătrân din Cer, pe care se bizuie pentru plantatul culturilor și pentru recoltă – dar, când se pomenește despre credința în Dumnezeu, ei devin refractari. Poate fi numită aceasta credință în Dumnezeu? Astfel de oameni sunt incluși în tipul necredincioșilor. Înțelegi asta, nu-i așa? Nu confunda aceste categorii! Cel de-al doilea tip sunt oamenii de credință. Al treilea tip sunt aceia care-L urmează pe Dumnezeu azi. Și de ce am împărțit toți oamenii în aceste tipuri? (Pentru că diverse tipuri de oameni un final diferit și o destinație diferită.) Acesta este un aspect. Pentru că, atunci când aceste rase și tipuri diferite de oameni se întorc în lumea spirituală, vor avea fiecare un loc diferit în care vor merge, vor fi supuși unor legi diferite ale ciclului vieții și al morții și acesta e motivul pentru care am clasificat oamenii în aceste tipuri importante.

Fragment din „Dumnezeu Însuși, Unicul (X)” în Cuvântul Se arată în trup

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger