A participa cu adevărat la sărbătoare înseamnă a experimenta judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și a fi purificat

aprilie 5, 2019

Judecata lui Dumnezeu este judecată prin adevăr și poate fi experimentată și simțită doar în casa lui Dumnezeu. Ea nu poate fi câștigată în lume. Nu este oare aceasta o înălțare excepțională de către Dumnezeu? (Da.) Dumnezeu ne permite să participăm la sărbătoare – ce sărbătoare este aceasta? Este purificarea prin judecată și, în final, a câștiga adevărul prin a mânca și a bea cuvintele lui Hristos. Valoarea acestei sărbători este enormă. Ce cuvinte sunt împlinite prin faptul că oamenii câștigă adevărul? Dumnezeu folosește adevărul pentru a desăvârși oamenii, pentru a fi viața oamenilor, pentru ca ei să poată trăi o imagine a adevărului – acesta este rezultatul obținut prin participarea la sărbătoare și aceasta este voia lui Dumnezeu. Din exterior, cuvintele judecății arată ca o condamnare, dar, de fapt, ele purifică și desăvârșesc. Doar menționarea judecății face ca cei care nu iubesc adevărul să fugă în munți, în timp ce aceia care caută adevărul sunt ascultători. „Dacă sunt judecat, asta este, și mă voi supune dacă sunt emondat și tratat. Oricum sunt tratat va fi bine; mă voi supune oricărui lucru pe care Dumnezeu îl orânduiește”. La început este foarte dificil, dar după o perioadă de suferință, oamenii spun: „De ce am un astfel de sentiment minunat? Cum se face că am suferit cu adevărat o schimbare? Cum se face că și perspectiva mea asupra lucrurilor s-a schimbat și am o relație mai strânsă cu Dumnezeu? Cum se face că înțeleg câteva adevăruri acum? O, deci asta înseamnă participarea la sărbătoare. Dulcele vine prin amar, iar eu am gustat dulceața. Se pare că participarea la sărbătoare nu este un lucru rău. Acum știu că intenția minunată a lui Dumnezeu este de a desăvârși oamenii. Din exterior, este condamnarea, judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu, și este firea dreaptă a lui Dumnezeu care vine peste noi, dar rezultatul este, în final, purificare și desăvârșire”. Acum înțelegeți ce este judecata, ce este adevărul și ce înseamnă a participa la sărbătoare, nu-i așa?

din Predici și părtășie despre intrarea în viață (volumul 103)

Există unii oameni care participă la sărbătoare de douăzeci sau treizeci de ani, și unii care participă la ea de câțiva ani. Nu au cules ei multe? Recolta a fost imensă; ei au câștigat atât de mult! Un lucru este sigur, și anume că judecata și mustrarea ui Dumnezeu au dat posibilitatea oamenilor să înțeleagă multe adevăruri și taine. Un alt lucru este că cuvintele judecății și mustrării lui Dumnezeu au adus cu adevărat rodul purificării în ei, precum și rodul de a fi desăvârșiți treptat. La ce se referă „rodul purificării”? Filosofiile satanice, legile, logica și tot felul de otrăvi care există în ființele umane sunt mai întâi curățate și ele (ființele) ajung să cunoască adevărul corupției omenirii, precum și natura și esența lor satanică. Acest lucru este foarte eficient pentru intrarea oamenilor în viață și pentru transformarea firii lor. Iar ceea ce este cel mai prețios este faptul că ei dezvoltă inimi de venerație pentru Dumnezeu în diferite grade, deoarece au avut un gust al dreptății lui Dumnezeu revelată prin judecata făcută de Dumnezeu. Pentru că ei au un respect adevărat pentru Dumnezeu, ei sunt capabili să stea departe de tot felul de rele și nu îndrăznesc să păcătuiască în cuvânt sau să mai încalce reguli. Chiar și gândurile și intențiile lor au fost curățate considerabil. În trecut era foarte obișnuit ca ei să se împotrivească lui Dumnezeu și să facă judecăți cu privire la El, dar acum ei nu îndrăznesc să facă judecăți sau să-și dea drumul la gură când nu înțeleg pe deplin ceva. Pe deasupra, ei nu îndrăznesc să se gândească la dorințe înalte, cum ar fi binecuvântări, Împărăția cerurilor, a fi încununați, sau recompense. Ei nu îndrăznesc să urmărească aceste lucruri, simțind că această câștigare a lor nu este semnificativă. Ei toți încep să se concentreze asupra căutării adevărului, a creșterii în viața lor, a cunoașterii lui Dumnezeu și asupra schimbării firilor lor. Ei se concentrează pe îndeplinirea datoriei lor într-un mod acceptabil pentru a răsplăti dragostea lui Dumnezeu. Nu este acesta procesul de a fi purificat? Acesta este, totodată, rezultatul obținut în urma purificării. Nu înseamnă a avea acest tip de intrare în viață și aceste feluri autentice de schimbări, rodul lucrării judecății lui Dumnezeu? Cu cât veți experimenta mai mult din judecata lui Dumnezeu, cu atât mai mult veți câștiga. Cu cât înțelegeți mai clar adevărul, cu atât mai mult vă veți schimba. Dacă experimentați puțin din judecata și mustrarea lui Dumnezeu, veți culege puțin și vă veți transforma puțin; adevărurile pe care le înțelegeți vor fi cu siguranță superficiale. Aceasta este realitatea. Printre aleșii lui Dumnezeu, toți cei care înțeleg adevărul și intră în realitate, ale căror firi corupte au fost purificate în mare măsură, în general, foarte rar se împotrivesc lui Dumnezeu sau Îl judecă. Chiar dacă supunerea și dragostea lor față de Dumnezeu sunt inadecvate, adânc în inimile lor, ei simt deja frumusețea lui Dumnezeu și au văzut ce înseamnă supunerea adevărată față de Dumnezeu. Din acest motiv, intrarea lor în viață se adâncește continuu. Ei devin din ce în ce mai puțin corupți, ascultă din ce în ce mai mult de Dumnezeu, iar dragostea lor față de Dumnezeu crește și crește datorită judecății și mustrării lui Dumnezeu. Nu au câștigat oameni ca aceștia purificarea? (Ba da.) Ei sunt oameni care au un loc în Împărăția cerurilor.

din Predici și părtășie despre intrarea în viață (volumul 103)

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns