Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

De ce-și riscă creștinii viața pentru a propovădui Evanghelia și a-L mărturisi pe Dumnezeu?

36

Hou Xiangke (Șeful Biroului de Securitate Publică): Este imposibil să crezi în Dumnezeu și să propovăduieşti Evanghelia într-o țară condusă de Partidul Comunist Oricine insistă să propovăduiască Evanghelia va fi terminat. Știi câți creștini au suferit în închisoare și au murit acolo ? Știi câți creștini au fost uciși, câte din familiile lor au fost zdrobite ? Nimeni nu poate sfida Partidul Comunist! Dacă continui să crezi în Dumnezeu și să propovăduieşti Evanghelia, vei fi închisă și executată! Am fost clar ?

Ma Jinglong (Căpitanul Echipei Naționale de Securitate): Biserica voastră dă dureri de cap conducerii centrale. Partidul vă consideră inamicul numărul unu. Va lupta împotriva voastră până veţi fi eradicaţi. Știi cât de multe efective și câţi bani a mobilizat Partidul Comunist pentru a suprima Biserica lui Dumnezeu Atotputernic? Prețul este foarte mare! Nu vezi ce se întâmplă ? Încă mai răspândiți Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic peste tot. E ca și cum ţi-ai pune un pistol la tâmplă. Eşti proastă ? Aşa ar trebui să avem grijă de tine! Dacă adineaori ai fi tăcut, nimeni nu s-ar fi luat de tine.

De ce-și riscă creștinii viața pentru a propovădui Evanghelia și a-L mărturisi pe Dumnezeu?

Han Lu (O creștină): Pentru Partidul Comunist Chinez, credincioșii în Dumnezeu sunt dușmani. Abia aşteaptă să-i ucidă pe toți. Chiar credeţi că puteți interzice lucrarea de mântuire a oamenilor pe care o face Dumnezeu ? Când Domnul Isus a venit să-i răscumpere pe oameni, n-a fost răstignit de comunitatea religioasă care s-a coalizat cu autoritățile ? Ei s-au înşelat crezând că au reușit și că lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus a eșuat. Dar a fost neașteptat că pe cruce Domnul Isus a spus: „S-a terminat!”. Cu alte cuvinte, lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu a fost dusă la bun sfârşit prin răstignirea Domnului Isus. Ce înseamna asta ? Înțelepciunea lui Dumnezeu a fost pusă în aplicare pe baza uneltirilor Satanei. Evanghelia mântuitoare a Domnului Isus a fost răspândită peste tot. Asta s-a întâmplat. Guvernul comunist chinez a suprimat și a persecutat Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Chiar s-a lăudat: „Trupele vor rămâne până când interdicția va fi pusă în aplicare”. Dar care este rezultatul ? Nu numai că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu a fost interzisă, ci înfloreşte, în schimb. Și ştiţi de ce ? Din cauza autorităţii lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu! Nimic din ce vrea Dumnezeu să realizeze nu poate fi obstrucționat de vreo națiune sau de vreo forță. De ce credem noi în Dumnezeu în mod statornic, de ce răspândim Evanghelia și Îl mărturisim pe Dumnezeu ? Ştiţi de ce ? Această epocă se va încheia. Catastrofa este pe cale să se abată. Doar aceia care au acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și au primit purificarea pot primi mântuirea şi pot supravieţui catastrofei. Cum să nu putem răspândi Evanghelia în felul acesta ? Dacă nu facem asta, mulți nu se vor întoarce la Dumnezeu și vor pieri în catastrofă. Multe suflete vor sfârși în iad drept pedeapsă! De dragul acestor suflete, putem noi sta acasă pentru confortul trupului ? Să trăim cu rușine de teama arestărilor și a persecuțiilor guvernului ? Dacă am face asta, conștiința noastră n-ar avea linişte! Mulți creștini își asumă riscul de a merge la închisoare și de a-și pierde viața pentru a răspândi Evanghelia și a-L mărturisi pe Dumnezeu. Ce fel de spirit este ăsta ? Îl puteți înțelege ? Cu toate acestea, îi tratați pe oamenii buni care cred în Dumnezeu ca şi cum ar fi infractorii cei mai căutaţi din țară. Pur şi simplu nu înțeleg. La ce serveşte asta și cum va asigura stabilitatea puterii statului ? De-a lungul istoriei, acele națiuni și rase care s-au opus cu frenezie lui Dumnezeu au fost nimicite de Dumnezeu. Toate acestea sunt adevărate. Așa cum spune Dumnezeu Atotputernic, „Nicio țară sau putere nu poate sta în calea a ceea ce Dumnezeu dorește să împlinească. Cei care împiedică lucrarea lui Dumnezeu se opun cuvântului lui Dumnezeu, tulbură și subminează planul lui Dumnezeu vor fi, în cele din urmă, pedepsiți de Dumnezeu”. Firea dreaptă a lui Dumnezeu nu poate fi ofensată. Toți cei care se I împotrivesc lui Dumnezeu trebuie să sufere pedeapsa lui Dumnezeu.

din scenariul filmului Schimbul: „Alinare în necaz”

Conținuturi Similare