Incredibila replică a creştinilor faţă de zvonurile şi defăimarea propagate de PCC

ianuarie 16, 2019

Du Guirong (Directorul clasei de spălare pe creier a Biroului 610): Şi va fi prea târziu pentru regrete. Xiao Zhang, Xiao Zhou, aşadar, pastorii şi bătrânii comunităţii religioase îmi spun că voi credeţi într-un om şi nu în Isus Hristos. Sunteţi martore ale faptului că acest om e, într-adevăr, Domnul Isus care S-a întors sau Dumnezeu Atotputernic arătându-Se pentru a lucra. Sunteţi conştiente că partidul comunist a condamnat creştinismul şi catolicismul drept secte? Cu toate acestea, sunteţi martore ale întoarcerii Domnului Isus ca Dumnezeu Atotputernic; Nu e asta nesăbuinţă? Cuu vă poate cruţa partidul comunist? PCC etichetează creştinismul şi catolicismul drept secte, iar Biblia, drept carte sectară. Acesta este un fapt cunoscut. Trebuie să fiţi conştiente de asta. Dacă PCC îndrăzneşte să condamne şi să nege religiile ortodoxe ale lumii, de ce n-ar condamna arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic? Dacă PCC a putut declara Biblia ca fiind o carte sectară, atunci, de ce ar ar lua în calcul să tolereze „Cuvântul Se arată în trup”? Agenţiile de securitate publică au confiscat multe copii ale acestei cărţi. Mulţi oameni o studiază. Nu înţeleg asta. De ce trebuie să credeți în Dumnezeu Atotputernic? De ce vreți neapărat să fiți martori ai faptului că Dumnezeu Atotputernic este Hristos din zilele de pe urmă? Am ajuns să înţelegem totul despre trecutul familiei Lui. Este un om obişnuit, precum Isus al creştinismului. Isus era fiul unui tâmplar şi avea părinţi şi fraţi. Era doar un om obişnuit. Cu toate acestea, întreaga creştinătate I se închină Lui precum lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic în care credeţi voi este tot un om precum Isus. Cu toate acestea, insistaţi că e El e Dumnezeu. Acest lucru este de-a dreptul inexplicabil. Amândouă aţi îndurat atâta durere pentru credinţa voastră într-un om obişnuit. Aşadar, merită? Aud că mulţi adepţi au renunţat la familii şi cariere pentru Dumnezeu Atotputernic. Sunt curioasă… Ce e de câştigat, crezând în Dumnezeu aşa? Ce argumente aveţi de credeţi că El e Dumnezeu?

Incredibila replică a creştinilor faţă de zvonurile şi defăimarea propagate de PCC

Profesorul Huang (Profesor al clasei de spălare pe creier a Biroului 610): Voi, cei care credeţi în Dumnezeu, sunteţi de-a dreptul incredibili! În toată viaţa mea, n-am văzut nicio dovadă a existenţei lui Dumnezeu. Cu toate acestea, voi toţi declaraţi că acest om obişnuit este Dumnezeu. Dar care e temeiul acestei afirmaţii? Schimbă el vremea, realizează miracole şi minuni? Urcă El la cer? Puteţi clarifica, vă rog?

Zhang Jingxin (O creștină): Ştim că PCC e un partid ateu, care nu-L recunoaşte pe Dumnezeu din ceruri. Cum L-ar putea recunoaşte pe Dumnezeu întrupat?! Aşadar, nu ne miră reacţia partidului faţă de credinţa noastră în Hristos întrupat. Deloc! Există mulţi oameni religioşi care-L recunosc doar pe Dumnezeu din ceruri, nu pe Hristos întrupat. Prin urmare, sunt eliminați de lucrarea lui Dumnezeu. Timp de milenii, Dumnezeu a făcut trei etape ale lucrării de mântuire a omului. Şi Dumnezeu a spus multe cuvinte în fiecare etapă a lucrării Lui. Omenirea a ajuns să accepte lucrarea lui Dumnezeu doar datorită cuvântărilor Lui. În zilele de pe urmă, Evanghelia Domnului Isus s-a răspândit în toată lumea. Tot mai mulţi oameni cred în Dumnezeu, în total, peste două miliarde. E posibil ca dumneavoastră să fi trecut cu vederea acest lucru? Bisericile se văd pretutindeni în ţările democratice. Bisericile creştină, catolică şi ortodoxă răsăriteană cred toate în Domnul Isus Hristos. Trebuie să ştiţi măcar asta! Domnul Isus Hristos e Dumnezeu întrupat. Timp de două mii de ani, nenumăraţi oameni L-au urmat şi au fost martori pentru Domnul Isus. Domnul Isus doar părea a fi un om obişnuit. De ce cred atât de mulţi că Domnul Isus este Mântuitorul şi arătarea lui Dumnezeu? Dacă vreţi să ştiţi ce e arătarea lui Dumnezeu şi ce e Hristos, trebuie să citiţi Biblia şi să vedeţi cum a predicat şi lucrat Domnul Isus şi cum Duhul Sfânt a fost martor pentru El. Atunci veţi şti de ce oamenii cred în Domnul Isus. Întruparea însăşi e o mare taină! Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, a exprimat toate adevărurile pentru spălarea şi mântuirea omenirii şi a dezvăluit toate misterele în Biblie. Dacă nu credeți în Dumnezeu și nu-i citiți cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic, cum ați putea cunoaște tainele lui Dumnezeu? Doriţi să înţelegeţi exact ce este întruparea? Dacă doriţi să înţelegeţi, haideţi să împărtăşim cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic şi să vedem ce a spus El! Credeţi că putem?

Profesorul Huang: Încercăm să înţelegem asta. Poţi continua.

Zhang Jingxi: Dumnezeu Atotputernic spune, „Înțelesul întrupării este că Dumnezeu apare în trup și că El vine să lucreze printre oamenii creației Sale în chipul unui trup. Deci, pentru ca Dumnezeu să Se fi întrupat, trebuie să fie mai întâi trup, trup cu umanitate normală; acesta, cel puțin, trebuie să fie adevărat. De fapt, implicația întrupării lui Dumnezeu este aceea că Dumnezeu trăiește și lucrează în trup, Dumnezeu în esența Sa devine trup, devine om” (din „Cuvântul Se arată în trup”).

Zhou Min (O creștină): Dumnezeu Atotputernic spune, de asemenea: „Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic prea exagerat în această privință, deoarece El deține esența lui Dumnezeu și firea și înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci, în schimb, trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și întregește lucrarea printre oameni. Acest trup nu este unul care poate fi înlocuit de orice om, ci unul care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, oferindu-i omului viață” (din „Cuvântul Se arată în trup”).

El, care este întruparea lui Dumnezeu, va avea esenţa lui Dumnezeu şi El, care este întruparea lui Dumnezeu, se va exprima ca Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu se întrupează, va aduce cu Sine lucrarea pe care trebuie să o facă şi, de vreme ce Dumnezeu se întrupează, va exprima ce este El şi va putea să aducă adevărul omului, să dea viaţă omului şi să îi arate omului calea” (din „Cuvântul Se arată în trup”).

Zhang Jingxin: Dumnezeu Atotputernic a revelat tainele întrupării în aceste scurte pasaje. Când auzim cuvântul lui Dumnezeu, înţelegem imediat ce este întruparea. Doar Dumnezeu întrupat poate exprima adevărul pentru spălarea şi mântuirea omului. Puteţi nega faptul că sunt arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu? Pot cei mai celebri şi mari oameni ai lumii exprima adevărul? În afară de Dumnezeu întrupat, nimeni nu poate exprima adevărul. Cel care poate exprima toate adevărurile pentru spălarea şi mântuirea omenirii este, fireşte, Hristos şi arătarea lui Dumnezeu. Acest lucru e dincolo de orice dubiu. Credinţa noastră în Dumnezeu Atotputernic se datorează tuturor adevărurilor pe care Dumnezeu Atotputernic le-a exprimat pentru spălarea şi mântuirea omului şi pentru lucrarea Lui de judecată din zilele de pe urmă. Aşadar, noi credem că El e Dumnezeu întrupat şi Domnul Isus care S-a întors în trup în zilele de pe urmă. Aceasta e temelia pentru credinţa noastră în Dumnezeu Atotputernic.

Du Guirong: Ştiu că voi, care credeţi în Dumnezeu Atotputernic, faceţi aşa pentru că aţi citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic Şi credeţi că adevărul şi glasul lui Dumnezeu sunt reprezentate de cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Aşadar, sunteţi martori pentru faptul că Dumnezeu Atotputernic este Hristos din zilele de pe urmă, Domnul Isus care S-a întors, care a făcut lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. Aceasta e temelia pentru credința voastră în Dumnezeu Atotputernic. Eu cred că adepţii lui Dumnezeu Atotputernic nu cred uşor într-un om. Totuşi, comuniştii nu au recunoscut niciodată existenţa lui Dumnezeu sau stăpânirea Lui, cu atât mai puţin, cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu e adevărul pentru voi, nu pentru noi. Deloc! Noi credem că doar darvinismul şi ştiinţa sunt adevărul. Acesta e motivul pentru care condamnăm credinţa voastră. Evident, suntem pe două căi extrem de diferite. Totuşi, conducătorii din cadrul comunităţii religioase nu-L acceptă pe Dumnezeu Atotputernic în care credeţi voi. Cum puteţi explica asta?

Zhang Jingxin: Nu e de mirare că unii conducători din cadrul comunităţii religioase se împotrivesc lui Dumnezeu Atotputernic, căci majoritatea oamenilor cred doar în Dumnezeu din ceruri. Doar câţiva oameni Îl pot accepta şi cunoaşte pe Dumnezeu întrupat. Acum două mii de ani, când Domnul Isus S-a arătat pentru a lucra, nu I s-au împotrivit Domnului Isus toţi preoţii, scribii şi fariseii iudaismului? Ba chiar L-au predat pe Domnul Isus guvernatorului roman, pentru a-L pironi pe cruce. De ambele dăţi când Dumnezeu S-a arătat în trup pentru a lucra, El a exprimat multe adevăruri şi a făcut lucrarea pentru răscumpărarea şi mântuirea omului. Deşi mulţi recunosc existenţa lui Dumnezeu, ei nu ştiu despre întruparea lui Dumnezeu. Cea mai mare taină, aceea a întrupării, ei nu o pot pătrunde vreodată. De fiecare dată când Dumnezeu S-a arătat pentru a lucra în trup, multe au fost revelate şi nimicite. Dumnezeu Atotputernic întrupat a judecat şi, deopotrivă, a revelat oamenii, glăsuind adevărul în zilele de pe urmă. Auzind adevărurile exprimate de Dumnezeu întrupat, cei care iubesc adevărul au recunoscut glasul lui Dumnezeu. Ei au înţeles că erau arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu, aşa că L-au acceptat pe Hristos şi au ascultat de El. Cât despre cei cei care nu iubesc adevărul, deşi au recunoscut autoritatea şi puterea cuvântului lui Dumnezeu, noţiunile lor preconcepute i-au făcut să se împotrivească, căci Dumnezeu întrupat arăta ca un om obişnuit. Astfel, oamenii care detestă adevărul au fost revelaţi şi eliminați. Oamenii pe care Dumnezeu îi mântuieşte sunt cei care iubesc adevărul şi care, pe rând, acceptă adevărul. Oamenii pe care Dumnezeu îi revelează şi nimiceşte, sunt dezgustaţi de adevăr şi-l urăsc. Asta arată atotputernicia şi înţelepciunea lui Dumnezeu! Firea lui Dumnezeu se găseşte în modul lucrării Lui. Întruparea lui Dumnezeu este cu adevărat o mare taină. Nu e uşor de pătruns! Mulţi oameni s-au poticnit de asta. Aşa văd şi accept eu acest lucru.

din scenariul filmului Schimbul: „Conversaţia”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns