Ascultarea de cei de la conducere e același lucru cu ascultarea de Dumnezeu?

ianuarie 16, 2019

Președintele Yuan (Președintele Școlii de educație juridică): Xiao Jiang, credinţa ta în Dumnezeu e foarte pioasă. Te admir. Aş vrea să ştiu mai multe despre credinţa în Dumnezeu. Tocmai de aceea l-am invitat aici pe pastorul Feng. El crede în Dumnezeu din copilărie, a studiat teologia şi e pastor de mai bine de 20 de ani. Sunteţi amândoi credincioşi ai lui Dumnezeu, având un limbaj comun. Haideţi să-l explorăm împreună, pentru a vedea care este calea corectă şi viabilă pentru a crede în Dumnezeu!

Pastorul Feng (Un pastor al Bisericii patriotice): Soră! Preşedintele Yuan a spus că eşti tenace în felul în care crezi. Ai îndurat arestarea, persecuţia şi tortura pentru a-ţi păstra credinţa ta, fără să-L negi pe Dumnezeu. Asta e admirabil, dar îmi pare rău pentru tine. Care e rostul acestei suferinţe? În Biblie scrie: „Orice persoană trebuie să se supună autorităţilor, pentru că nu există nici o autoritate care să nu fi fost instituită de Dumnezeu. Autorităţile care există au fost instituite de Dumnezeu. Prin urmare, oricine se împotriveşte autorităţii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu, iar cei care se împotrivesc îşi vor primi condamnarea” (Romani 13:1-2). (NTLR®) Având atâţia ani de credinţă, ar trebui să ştii ce înseamnă asta. Biblia a fost insuflată de Dumnezeu, la urma urmei. Consider că noi, credincioşii, ar trebui să ascultăm de cei de la putere. Aşa văd eu lucrurile.

Ascultarea de cei de la conducere e același lucru cu ascultarea de Dumnezeu?

Jiang Xinyi (O creștină): Pastore Feng, dumneavoastră interpretați cuvintele lui Pavel altfel faţă de cum le interpretăm noi. Am fost persecutată tot timpul cât am crezut în Dumnezeu şi nu înţeleg asta: „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte.” Cuvintele lui Pavel, cred eu, nu sunt ceea ce-a vrut să spună Domnul Isus, pentru că Domnul Isus nu a spus niciodată să fim supuşi stăpânirilor mai înalte. Nici Duhul Sfânt n-a spus asta. A crede ar trebui să însemne a te supune cuvântului Domnului. Cuvântul omului nu ar trebui considerat ca fiind adevărul şi cuvântul lui Dumnezeu. După ani de rugăciune şi căutare, înţeleg, în sfârşit, că PCC este un grup malefic. A asculta de PCC înseamnă a-L trăda pe Dumnezeu. Ştim cu toţii că PCC este ateu, negându-L şi împotrivindu-I-se în mod deschis lui Dumnezeu încă de când a preluat puterea. Acesta etichetează creştinismul drept sectă şi Biblia, drept o carte sectară, arzând exemplare ale ei şi arestând şi persecutând creştini. Creştinii au fost nenorociţi în bătaie sau omorâţi, iar familiile lor sunt destrămate. Partidul îi urmăreşte şi peste hotare, apelând la mijloace economice şi politice pentru a-i extrăda pe creştinii care au fugit în alte părţi. PCC a comis prea multe fărădelegi împotriva creştinilor pentru a le putea noi număra! Spuneţi-mi, poate Dumnezeu îngădui aleşilor Lui să se supună unui regim atât de nelegiut şi malefic, care se opune în mod evident şi deviant lui Dumnezeu? Dacă ne supunem PCC, nu suntem noi de partea Satanei? De vreme ce acesta I se împotriveşte lui Dumnezeu şi încearcă să ne oprească din a crede în Dumnezeu, înseamnă că este duşmanul lui Dumnezeu. A te supune PCC nu este tocmai a-L trăda pe Dumnezeu? În trecut, creştinii au fost persecutaţi şi martirizaţi pentru că-L urmau şi erau martori pentru Dumnezeu. S-au supus ei stăpânirilor? A existat pedeapsă pentru martiriul lor pentru că s-au împotrivit stăpânirii? Ar îndrăzni Pavel să-i condamne pe martirii Domnului? Nu cred că ar face-o. Cât despre cuvintele lui Pavel, care era fundamentul lor? E oare posibil ca Pavel să nu-şi fi dat seama că aceia de la putere se împotriveau lui Dumnezeu? Iată de ce cuvintele lui Pavel nasc în mine îndoieli. Am îndoieli când Pavel spune: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu.” (NTLR®) Nici Domnul Isus, nici Sfântul Duh nu au spus asta. Suspectez că multe dintre cuvintele lui Pavel reprezintă intenţia omului. Aşadar, nu le-aş accepta drept adevărul. Eu mă supun doar cuvântului lui Dumnezeu şi urmez calea conform cuvântului Său. Cât despre cuvintele omului, inclusiv ale apostolilor, ele sunt doar o referinţă. Aş accepta doar cuvinte care… se potrivesc cu adevărul şi cu cuvântul lui Dumnezeu. În caz contrar, nu. Aşa văd eu situaţia.

Pastorul Feng: Soră Jiang, percepţia ta asupra Bibliei este foarte pură. Așa o înțelegeam și eu odată. Totuşi, am înţeles cruda realitate. Dacă vei continua cu asta, vei fi persecutată. Vei suferi. Vei fi în pericol. Partidul Comunist e unul revoluţionar. Dacă nu te supui, îţi va curma viaţa. Atunci, cum ar trebui să procedezi, în condiţiile date? Dacă o persoană crede cu atâta hotărâre, chiar şi când e torturată, îşi poate pierde viaţa. Cum ai putea crede în Domnul, dacă nu ai fi în viaţă? Mi-a luat mult timp pentru a accepta asta. În China, dacă sfidezi autorităţile nu e bine. Domnul este milos. El cunoaşte situaţia şi înţelege cum e. El nu ar cere prea mult de la noi. Domnul vrea ca noi să nu-L facem de ocară. Prin urmare, m-am alăturat Bisericii patriotice. Cu susţinerea guvernului, putem avea pace în credinţa în Domnul. Felul tău de a crede aduce persecuţie, coerciţie, detenţie, încarcerare, martiriu. Ar putea fi aceasta calea dreaptă? Aici, în China, trebuie să fim dispuşi să ne alăturăm Bisericii patriotice pentru a crede în Dumnezeu. Pur şi simplu, nu există altă soluţie. Sunt mulţi oameni iubitori şi pioşi în Biserica patriotică. Poţi tu spune că aceştia chiar nu cred în Dumnezeu? Cei care cred în Dumnezeu Atotputernic sunt martori pentru Dumnezeu şi propovăduiesc Evanghelia, chiar şi după ce au înfruntat persecuţia. Chiar şi când sunteţi închişi refuzaţi să fiţi precum Iuda şi-L susţineţi pe Dumnezeu. Sincer, cred că asta e admirabil. Pe de altă parte, cu privire la ceea ce căutăm noi în credinţa noastră, nu ne dorim noi doar o viaţă tihnită şi frumoasă? Noi, cei de la Biserica patriotică, suntem prudenţi. Îl slăvim pe Dumnezeu şi suntem patrioţi. Nu ofensăm autorităţile şi nu trădăm Biblia. Ne închinăm Domnului în mod deschis, în biserică. Nu trebuie să ne ascundem sau să trăim cu spaima în sân niciodată. Astfel, avem numai de câştigat, nu? Şi cred că experienţa ta ar putea face din tine o persoană de valoare pentru Biserica patriotică. În curând, ai putea deveni pastor, ba chiar, avea un cuvânt de spus în politică. Ai avea parte de avere şi succes. Atunci ai putea predica în orice biserică doreşti. Nu e mai bine aşa, decât să te ascunzi, riscându-ţi viaţa zi de zi pentru a crede în Dumnezeu?

Jiang Xinyi: Pastore, e greu şi periculos să crezi în Dumnezeu în China. Dar, potrivit cuvântului lui Pavel, supunându-ne PCC şi urmând Biserica patriotică, am fi în siguranţă, însă am primi noi slava Domnului? Am intra noi în Împărăţia cerului? Cred că nu. Domnul Isus a spus, „Intraţi pe poarta cea îngustă! Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care intră pe ea! Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o găsesc” (Matei 7:13-14). (NTLR®) „Veţi bea paharul pe care-l voi bea Eu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care sunt botezat Eu” (Marcu 10:39). (NTLR®) „Oricine nu-şi ia crucea şi nu Mă urmează, nu este vrednic de Mine. Cel ce-şi va găsi viaţa, o va pierde, dar cel ce-şi va pierde viaţa de dragul Meu, o va găsi” (Matei 10:38-39). (NTLR®) Aceste cuvinte ne arată clar că ar trebui să urmăm calea îngustă, care duce spre viaţa veşnică. De asemenea, Domnul a spus: „Oricine nu-şi ia crucea şi nu Mă urmează, nu este vrednic de Mine” (Matei 10:38). (NTLR®) A respecta cuvintele lui Pavel şi a asculta de autoritate reprezintă poarta cea strâmtă sau calea cea îngustă? Înseamnă asta a purta crucea, urmându-L pe Domnul? Dacă ne supunem stăpânirii, sub diavolul PCC, nu devenim oameni care-L trădează pe Dumnezeu? Atunci, cine va rămâne pentru a propovădui Evanghelia şi a urma voinţa lui Dumnezeu? Cum poţi… primi slava Domnului, cu o astfel de credinţă? Biserica patriotică este o născocire a partidului comunist, controlată în întregime de guvern. Nu vorbeşte despre adevărul din Biblie sau despre supunerea faţă de Dumnezeu. Vorbeşte doar despre patriotism, despre a face avere şi cum e de folos oamenilor. Asta îmi arată mie că, de fapt, e o biserică falsă, un complice al PCC, care suprimează bisericile-de-casă şi supraveghează activităţile bisericii-de-casă. Ba chiar ajută guvernul, arestează fraţi şi surori care sunt martori pentru Dumnezeu. Aceasta e instrumentul cu care s-a aliat Satana. Pastore Feng, când cei… din Biserica patriotică se supun guvernului… se supun ei lui Dumnezeu sau Satanei? Poate Dumnezeu da ordine marionetelor care ajută la slujirea Satanei? Pot intra în Împărăţia cerurilor acei laşi care trăiesc sub domeniul Satanei? Iar acum, Domnul Isus S-a întors. El este Dumnezeu Atotputernic întrupat, vorbind adevărul şi realizând lucrarea de judecată pentru spălarea, mântuirea şi desăvârşirea omului, pentru a-l aduce în Împărăţia lui Dumnezeu. Prin arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, credincioşii vor fi puşi la încercare şi vor fi revelaţi, aşa cum a prorocit Domnul Isus. „Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului… Atunci, doi bărbaţi vor fi la câmp – unul va fi luat, iar altul va fi lăsat. Două femei vor măcina la moară – una va fi luată, iar alta va fi lăsată” (Matei 24:37-41). (NTLR®) Arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic îi revelează pe toţi oamenii. Neghina de bob, slujitorii cei buni de slujitorii cei răi, cei care iubesc adevărul de cei care urăsc adevărul, toţi au fost revelaţi de lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Acum e momentul pentru a stabili destinaţia omului. Dacă omul trăieşte în mod abject, temându-se de coerciţia şi persecuţia PCC, fără să primească lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, care ar fi rezultatul? Ar putea el primi slava lui Dumnezeu? Pastore Feng, sunt curioasă să aflu. Ce părere aveţi despre asta?

Pastorul Feng: Soră, ideea ta despre calea dreaptă este foarte bună. Se potriveşte cu vorbele Domnului Isus, sunt de acord.

din scenariul filmului Schimbul: „Conversaţia”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns