Felul minunat în care o creştină combate noţiunile pastorului Bisericii patriotice

ianuarie 16, 2019

Pastor Feng (Un pastor al Bisericii patriotice): Soră, ideea ta despre calea dreaptă este foarte bună. Se potriveşte cu vorbele Domnului Isus, sunt de acord. Dar spui că Domnul Isus S-a întors ca Dumnezeu Atotputernic întrupat. Asta nu înţeleg. Ştii şi că, de ani întregi, partidul comunist vă condamnă şi vă arestează pe toţi. Majoritatea pastorilor din comunitatea religioasă condamnă Fulgerul de la Rasărit. Dacă Dumnezeu Atotputernic este cu adevărat Domnul Isus care S-a întors, cu siguranţă că va avea de-a face cu opoziţia PCC, dar de ce L-ar condamna şi comunitatea religioasă? Dacă Domnul S-a întors cu adevărat, ar fi trebuit să li Se arate pastorilor şi bătrânilor, astfel încât aceştia să fie primii răpiţi la cer. Dar nu s-a întâmplat asta. Fulgerul de la Răsărit nu e condamnat doar de PCC, pentru că până şi pastorii şi bătrânii din comunitatea religioasă i se împotrivesc şi îl condamnă. Care e problema? Îmi poţi explica asta?

Felul minunat în care o creştină combate noţiunile pastorului Bisericii patriotice

Jiang Xinyi (O creștină): Pastore Feng, puneţi la îndoială arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă pentru că pastorii şi bătrânii I se împotrivesc lui Dumnezeu Atotputernic. Asta e normal. Când Domnul Isus S-a arătat pentru a lucra, pe lângă faptul că dictatura romană I s-a împotrivit şi L-a condamnat, şi iudaismul L-a condamnat pe Domnul Isus! Nu a fost Domnul Isus atunci arătarea lui Dumnezeu? Sunteţi sigur că tot ceea ce e condamnat de comunitatea religioasă nu este calea adevărată? De vreme ce credeţi că orice e condamnat de lumea religioasă nu e lucrarea lui Dumnezeu, vă întreb… A fost Domnul Isus arătarea lui Dumnezeu? A fost lucrarea Domnului Isus arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu? De vreme ce conducătorii de atunci I s-au împotrivit Domnului Isus, care e fundamentul credinţei voastre în Domnul Isus? Pastore Feng, cunoaşteţi Biblia. Aşadar, de ce i-a blestemat Domnul Isus pe farisei? Pe cine reprezentau fariseii? Nu-i reprezentau pe conducătorii religioşi? Apocalipsa a prevestit moartea lumii religioase. Ce a vrut să spună? Conducătorii religioşi I se împotrivesc lui Dumnezeu. Asta reiese. Cu toţii acţionează împotriva lui Dumnezeu, Îl neagă şi I se împotrivesc lui Hristos. Nu recunoaşteţi că e adevărat? De ce e comunitatea religioasă atât de lipsită de lucrarea Duhului Sfânt? E suficient pentru a arăta că Dumnezeu urăşte şi blestemă întreaga comunitate. Dumnezeu vrea ca aceia care Îi aparţin cu adevărat să lase religia, să plece din Babilon şi să vină la Dumnezeu. Aceasta e intenţia lui Dumnezeu. Dacă nu credeţi, uitaţi-vă la profeţia din Apocalipsa, la felul în care Domnul Isus i-a blestemat pe farisei, şi veţi înţelege asta.

Pastorul Feng: Domnul Isus i-a blestemat pe farisei, aveţi dreptate. Şi Apocalipsa a prevestit şi căderea Babilonului. Ştiu toate astea. Cu toate acestea, spuneţi că Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus care S-a întors pentru a realiza lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. Are asta o bază în Biblie? Cei care cred în Dumnezeu ştiu că Domnul Isus Se va întoarce, coborând cu norii, ca să-l vadă toată lumea. Iar, până acum, nu L-am văzut pe Domnul Isus coborând cu norii. Aşadar, sunt sigur că Domnul nu S-a întors încă. Soră Jiang, nu înţeleg. De ce spui că Dumnezeu Atoputernic este Domnul Isus care S-a întors? Cum poţi fi sigură că Dumnezeu Se va arăta în zilele de pe urmă, întrupat ca Fiul omului? Îmi poţi spune asta?

Jiang Xinyi: Pastore, dumneavoastră predicaţi adesea Biblia. Ar trebui să ştiţi mai bine decât mine. Dar credinţa mea în Dumnezeu Atotputernic a fost întemeiată pe examinare. Am citit multe cuvinte ale lui Dumnezeu Atotputernic. Cuvintele lui sunt adevărul, asta am descoperit, dezvăluind tainele Bibliei. Exprimarea lui Dumnezeu Atotputernic este glasul lui Dumnezeu. Îl accept pe Dumnezeu Atotputernic, bazându-mă pe profeţiile Domnului Isus. „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie” (Luca 17:24-25). „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6). „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Domnul Isus a pomenit despre „venirea Fiului omului” şi despre „Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie”. Asta arată clar că, în zilele de pe urmă, Domnul Se va întoarce ca Fiul omului. şi va vorbi cu omul. Când omul Îi va auzi glasul, Îl va întâmpina pe Domnul. Arătarea lui Dumnezeu Atotputernic îndeplineşte profeţiile Domnului Isus. Cuvântul Domnului este că El Se va întoarce ca Fiul omului, în zilele de pe urmă. Fiul omului se referă la un om obişnuit, cu o umanitate normală. Înseamnă întruparea lui Dumnezeu. Dacă ar fi trupul spiritual al Domnului Isus înviat, n-ar putea fi Fiul omului deoarece trupul spiritual al Domnului Isus poate apărea şi dispărea şi pătrunde prin ziduri. Nu se supune legilor normale ale fizicii. Nu este un trup cu o umanitate normală. Pastore, am dreptate, spunând asta? Pentru că Domnul S-a întors ca Fiul omului, precum Domnul Isus în trecut S-a arătat ca un om normal, obişnuit, oamenii I se împotrivesc, căci nu realizează că El este Dumnezeu. Dacă Domnul ar coborî într-un trup spiritual, ar fi o imagine minunată. Oamenii s-ar duce cu toţii să se prosterneze. Atunci, cum ar suferi Domnul „sufere multe şi să fie respins de această generaţie”? Nu s-ar infirma profeţia Domnului Isus? Aşadar, întoarcerea Domnului ca Fiul omului în trup, în zilele de pe urmă, este adevărată. Cum aţi primi-o dumneavoastră, pastore Feng?

Pastor Feng: Înţelegerea ta e justificată şi în concordanţă cu Biblia. Dar, atunci, nu pot pune un egal între arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu şi exprimarea adevărului. Dacă o persoană are revelaţia lui Dumnezeu, nu poate exprima şi ea adevărul? Prorocii au exprimat cuvintele lui Dumnezeu. Asta înseamnă că şi ei sunt arătarea lui Dumnezeu? Soră Jiang, trebuie să fii atentă când accepţi arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu. După cum scrie în Biblie: „Atunci, de vă va zice cineva «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula Hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși” (Matei 24:23-24). Domnul a spus în zilele de pe urmă că vor fi Hristoşi falşi şi proroci falşi. Aşadar, nu putem crede pe oricine e martor pentru întoarcerea Domnului în trup. Înţelegi? De unde ştii că nu eşti înşelată?

Jiang Xinyi: Pastore, auzind cuvintele dv., vă temeţi atât de mult să nu fiți înşelat, încât nu puteţi accepta lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Mulţi m-au avertizat când studiam adevărata cale. Mi-au citit acelaşi pasaj din Biblie pe care mi l-aţi citit dv. Dar acest pasaj spune doar să fim precauţi şi să evităm să fim înşelaţi. Nu respinge întoarcerea Domnului în zilele de pe urmă ca Fiul omului. Nu dovedeşte că Hristos nu Se va arăta pentru a lucra în zilele de pe urmă pentru că Domnul Isus a afirmat clar: „Eu vin curând!”. Dacă am interpreta această parte cum că Hristos nu va apărea să lucreze în zilele de pe urmă şi că noi vom fi înşelaţi de Hristoşi falși, ar fi o mare greşeală. Pastore Feng, ar trebui să ştii, de asemenea, că, în perioada în care Dumnezeu S-a arătat în trup în zilele de pe urmă, au apărut Hristoşi şi proroci falşi, înşelând oameni pretuntindeni. Dar, când se întâmplă asta, cum stabilim noi că sunt lucrarea şi arătatea lui Dumnezeu? Cum ne dăm seama cine sunt acei hristoși falși? Cuvintele Domnului Isus sunt clare. „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27). „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6). „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13). Din cuvintele Domnului, putem şti asta. Când Domnul Se va întoarce în zilele de pe urmă, El va vorbi. Cei care aud glasul Lui, Îl vor fi întâmpinat pe Domnul. Aşadar, trebuie să ascultăm glasul lui Dumnezeu pentru a stabili lucrarea şi arătarea lui Dumnezeu. „Apocalipsa” a spus: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:29). Pentru arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să căutăm cuvintele Duhului Sfânt în biserici. Când găsim o biserică în care vorbeşte Duhul Sfânt, acolo găsim arătarea şi lucrarea Domnului. Dumnezeu Atotputernic spune, „Din moment ce căutăm urma pașilor lui Dumnezeu, trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, cuvântările lui Dumnezeu – pentru că acolo unde sunt cuvintele noi ale lui Dumnezeu este vocea lui Dumnezeu și unde este urma pașilor lui Dumnezeu sunt faptele lui Dumnezeu. Acolo unde există expresia lui Dumnezeu, este arătarea lui Dumnezeu, și acolo unde există arătarea lui Dumnezeu, există adevărul, calea și viața” (din „Cuvântul Se arată în trup”). Când am descoperit că adevărul şi glasul lui Dumnezeu sunt reprezentate de cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic, L-am acceptat pe Dumnezeu Atotputernic. În absenţa lui Dumnezeu, cine ar putea exprima atât de mult adevăr? Asta a fost suficient pentru a dovedi că era arătarea lui Dumnezeu în trup în faţa omului, pentru că omul e corupt şi fără adevăr. Nici cei mântuiţi de Dumnezeu, nici sfinţii din vechime nu l-au putut exprima. Cei care cred în Dumnezeu nu pot exprima adevărul, chiar dacă au cunoştinţe biblice. Satana poate face minuni, dar nu poate exprima adevărul. Deşi un proroc poate spune cuvintele lui Dumnezeu, el doar repetă cuvintele. Cuvintele pe care le transmite sunt foarte limitate. Funcţia lui ar înceta, fără indicaţiile lui Dumnezeu. De unul singur, nu deţine niciun adevăr. Nici nu poate face lucrarea lui Dumnezeu. El e doar un om. Prin urmare, căutând lucrarea şi arătarea Domnului, fiţi siguri că Hristos e Adevărul, Calea şi Viaţa. Doar Cel care exprimă adevărul este arătarea lui Dumnezeu. Dacă nu poate exprima adevărul, chiar dacă face minuni, nu este arătarea lui Dumnezeu. M-am gândit la asta de ceva vreme. Am stabilit că, de vreme ce Dumnezeu Atotputernic exprimă atât de multe adevăruri, El este arătarea lui Dumnezeu. E ceva greşit în concluzia mea?

Pastor Feng: Soră Jiang, auzind ceea ce spui, e clar că eşti înţeleaptă şi hotărâtă. Vezi tu, acum ştiu că nu crezi în Dumnezeu Atotputernic fiindcă ai fost înşelată. Nu crezi de mult timp, dar înţelegi Biblia atât de bine! Admir asta. Se pare că adevărul poate fi găsit în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Când voi avea ocazia, chiar ar trebui să citesc „Cuvântul Se arată în trup” şi să analizez lucrarea Lui din zilele de pe urmă.

din scenariul filmului Schimbul: „Conversaţia”

Parts of Scripture quotations in this publication are from Biblica, Inc.®. Used by permission. All rights reserved worldwide. Use of trademark Biblica, Inc.® requires the permission of Biblica, Inc.®.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Ce este, de fapt, un cult?

Personaje: Zheng Yi: Un creștin chinez. În perioada în care lucra în America, a investigat Biserica lui Dumnezeu Atotputernic online și a...

Lasă un răspuns