Tu depui mărturie că Domnul S-a întors și că-Și face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Aceasta pare să fie diferită de judecata marelui tron alb din Apocalipsa. Cei mai mulți oameni din cercurile religioase cred că judecata marelui tron alb îi vizează pe necredincioșii care aparțin diavolului Satana. Când Domnul va veni, credincioșii vor fi luați în cer, iar apoi El va trimite dezastrele pe pământ pentru a-i distruge pe necredincioși. Aceasta este judecata dinaintea marelui tron alb. Tu depui mărturie pentru începutul judecății făcute de Dumnezeu în zilele de pe urmă, dar nu L-am văzut pe Dumnezeu aducând niciun dezastru ca să-i distrugă pe necredincioși. Atunci, cum ar putea fi aceasta judecata marelui tron alb?

mai 21, 2019

Răspuns:

Oricine a citit Biblia poate înțelege judecata în fața marelui tron alb din Apocalipsa reprezintă viziunea judecății lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Dumnezeu Atotputernic întrupat exprimă adevărul pentru a face lucrarea Sa de judecată și începe purificarea și mântuirea omenirii. Asta înseamnă că judecata Sa în fața marelui tron alb a început deja. Aceasta începe de la casa lui Dumnezeu. Așa poate Dumnezeu să creeze un grup de biruitori. Și apoi, Dumnezeu va trimite dezastre, răsplătindu-i pe cei buni și pedepsindu-i pe cei răi, până când lumea aceasta rea va dispărea. Judecata lui Dumnezeu de pe marele tron alb va fi terminată și El o va termina. Atunci Se va arăta Dumnezeu public și El va începe o nouă epocă! În acest moment, putem vedea clar semnele Semnele dezastrului – cele patru luni de sânge – tocmai s-au arătat. Marile dezastre se apropie. Când va veni marele dezastru oricine I se opune lui Dumnezeu, Îl judecă sau I se împotrivește precum și adepții lui Satana și demonii vor fi distruși de mâna lui Dumnezeu. Spuneți-mi nu semnifică asta însăși judecata în fața marelui tron alb? Putem vedea din profețiile din Biblie că Dumnezeu plănuiește în mod evident o sosire în taină și una fățișă. Când începe, Domnul va veni ca un hoț adică Dumnezeu întrupat vine în taină pentru a exprima adevărul și a face lucrarea Sa de judecată. Prima Lui misiune este să facă un grup de biruitori. Asta împlinește profeția „judecății care începe de la casa lui Dumnezeu!” Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă a început din clipa în care Dumnezeu întrupat S-a arătat în taină să grăiască adevărul și să judece toată omenirea. Primul pas este să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu. Astfel Dumnezeu îi purifică și mântuiește pe toți aceia care vin în fața Lui după ce I-au auzit glasul făcându-i biruitori. Atunci, marea Sa lucrare va fi împlinită și marile dezastre vor veni. Prin aceste dezastre El va pedepsi și va nimici această lume din vremurile trecute. În acel moment, judecata lui Dumnezeu asupra omenirii va ajunge în punctul culminant. Când Dumnezeu Se va rearăta public pe nori înseamnă că judecata Sa va fi, în sfârșit, terminată. Atunci o nouă Împărăție a lui Dumnezeu se va naște! Astfel, se împlinește profeția din Biblie a noului Ierusalim care se coboară din ceruri. După cum Dumnezeu Atotputernic spune: „Un aspect al lucrării lui Dumnezeu este acela de a cuceri întreaga omenire și de a câștiga, prin cuvintele Sale, poporul ales. Un alt aspect este acela de a-i cuceri pe toți fiii răzvrătirii, prin diverse dezastre. Aceasta este o parte a lucrării la scară largă a lui Dumnezeu. Doar în acest fel, Împărăția pe care Dumnezeu o vrea pe pământ, poate fi pe deplin realizată și aceasta este partea lucrării lui Dumnezeu care este ca aurul pur” („Capitolul 17” din „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). Prin cuvântul Său lucrarea lui Dumnezeu este rezumată foarte clar. Este ușor de înțeles. Judecata lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă este judecata în fața marelui tron alb prorocită în Apocalipsa. Așa cum ne arată lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă, noi putem înțelege ceea ce înseamnă de fapt deschiderea Cărții Vieții și a cărților de judecată a celor morți. Vă pot explica dacă vreți. Vedeți voi, deschiderea cărților de judecată a celor morți face referire la judecata lui Dumnezeu asupra celor care Îl resping pe Dumnezeu și chiar și asupra celor care îndrăznesc I se opună Acest lucru va duce la propria lor condamnare, la pedeapsa și distrugerea lor. Iar deschiderea cărții vieții se referă la judecata care începe de la casa lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă grăiește adevăr, pentru a judeca și purifica pe aceia care au venit în fața tronului Său. Cei aleși care acceptă judecata lui Dumnezeu Atotputernic și sunt răpiți și duși la El vor primi darul judecății, purificării și adevăratei mântuiri. Judecata începută de la casa lui Dumnezeu este să-i prevină pe acești oameni înainte de dezastru. Numai acest grup merită să fie numit fecioare înțelepte și, cu siguranță, numele lor vor fi înscrise în cartea vieții. Ei sunt cei 144.000 de biruitori din Apocalipsă! Aceștia vor intra în cele din urmă în Împărăția cerurilor spre a primi viață eternă. Așa se împlinește profeția din Apocalipsă: „M-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sion, şi împreună cu El erau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scrise pe frunţile lor Numele Lui şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit un glas din cer, ca vuietul multor ape şi ca sunetul unui tunet puternic. Sunetul pe care l-am auzit era ca al harpiştilor care cântă la harfele lor. Ei cântau un cântec nou înaintea tronului şi înaintea celor patru făpturi vii şi a bătrânilor. Nimeni nu putea învăţa acel cântec, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Aceştia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini. Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună; ei sunt fără vină” (Apocalipsa 14:1-5).

Când Dumnezeu Atotputernic face lucrarea Sa de judecată se împlinește în întregime profeția care spune că El va judeca fiind așezat pe un tron mare alb după cum spune Apocalipsa marele tron alb reprezintă autoritatea lui Dumnezeu. Dar cum ajungem să cunoaștem autoritatea lui Dumnezeu? După cum știm toți, Dumnezeu a făcut cerul, pământul și toate celelalte prin cuvântul Său. Prin cuvintele Lui El ne călăuzește, ne purifică și ne mântuiește pe toți Și face totul! Însuși cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea Sa. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu: „Dacă vorbesc, va fi. Dacă ordon, va rămâne ferm” („Capitolul 21” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup). „Ceea ce am spus trebuie luat în considerare, ce este luat în considerare trebuie finalizat, iar acest lucru nu poate fi schimbat de către nimeni; acest lucru este absolut” („Capitolul 1” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă este lucrarea cuvântului. Prin cuvântul Său, El stăpânește universul și toată omenirea. Prin cuvântul Său, El călăuzește și hrănește omenirea și, în zilele de pe urmă, El folosește cuvântul pentru a judeca și purifica omul. Dumnezeu Atotputernic spune: „Vreau să aduc oameni din toate părțile pământului în Ţara Canaan, și astfel continui să cuvântez în Ţara Canaanului pentru a controla întregul univers. În acest moment nu există lumină pe întreg pământul, în afară de Canaan, și toți oamenii sunt amenințați de foame și de frig” („Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul” din Cuvântul Se arată în trup). „Și astfel, în zilele de pe urmă, când Dumnezeu devine trup, El folosește în mod predominant cuvântul pentru a săvârși toate și pentru a face totul clar” („Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup). „Toți cei ce sunt răi vor fi mustrați de cuvintele din gura lui Dumnezeu, toți cei ce sunt drepți vor fi binecuvântați de cuvintele din gura Lui și toate vor fi stabilite și făcute întregi de cuvintele din gura Lui. El nu va arăta nici semne, nici minuni; toate se vor realiza prin cuvintele Sale, iar cuvintele Sale vor produce fapte. Toți cei de pe pământ vor sărbători cuvintele lui Dumnezeu, fie ei adulți sau copii, bărbați, femei, bătrâni sau tineri, toți oamenii se vor supune cuvintelor lui Dumnezeu” („Împărăția Milenară a sosit” din Cuvântul Se arată în trup).

Când este rostit cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic este precum fulgerul care luminează tot cerul. El curăță și desăvârșește pe toți cei care s-au întors în fața tronului lui Dumnezeu îi demaschează pe fățarnici, precum fariseii, care nu suportă când li se arată adevărul și pe cei răi care neagă și se opun lui Dumnezeu. El folosește cuvântul Său și pentru a lovi pe cei neascultători. Judecata lui Dumnezeu Atotputernic pe pământ în zilele de pe urmă ne arată că El deja S-a așezat și conduce de pe tron. Deși lumea aceasta veche stăpânită de rău și întuneric încă mai există, foarte curând va fi distrusă de dezastrele pe care Dumnezeu le va trimite. Nicio forță de pe acest pământ nu poate distruge Împărăția lui Dumnezeu și nici nu există vreuna care să distrugă lucrarea lui Dumnezeu sau care să o poată împiedica. Autoritatea lui Dumnezeu pentru judecata pe pământ este la fel ca tronul Său în ceruri Iar asta nu poate fi zdruncinat sau schimbat de către nimeni. Știm că asta este un fapt! Așa cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Împărăția se extinde în mijlocul umanității, se formează în mijlocul umanității, se ridică în mijlocul umanității; nu există nicio forță care poate distruge Împărăția Mea” („Capitolul 19” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). Aceasta este puterea și autoritatea expuse de cuvântul lui Dumnezeu. Când cuvântul lui Dumnezeu dăinuiește pe pământ, înseamnă că Hristos conduce lumea. Asta ne arată că Dumnezeu deja stăpânește de pe tronul său pe pământ. Ni s-a arătat destul că Împărăția Lui este acum pe pământ. Este un fapt clar pe care nimeni nu îl poate respinge! Un singur lucru e cert: voința lui Dumnezeu este deja pe pământ precum este și în ceruri. Domnul Isus a spus: „Vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ!” (Matei 6:10). Și Apocalipsa a profețit: „Iar cel de-al șaptelea înger a sunat; iar în Cer erau glasuri puternice, care spuneau: «Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său; și El va împărăți în vecii vecilor.» Cei douăzeci şi patru de bătrâni care şedeau pe tronurile lor înaintea lui Dumnezeu au căzut cu feţele la pământ şi I s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: «Îţi mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Care eşti şi Care erai, pentru că Ţi-ai luat puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti!»” (Apocalipsa 11:15-17). Aceste cuvinte s-au adeverit. Acestea sunt adevărurile îndeplinite prin lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și prin judecata Sa puternică.

din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Aspecte speciale ale răpirii

A fi răpiți în Împărăția cerurilor este cea mai mare speranță pentru toți creștinii. Ce fel de oameni pot fi răpiți? Ce ar trebui să facem...

Lasă un răspuns