Un fir de iarbă firav crescut între mărăcini

decembrie 8, 2019

de Yixin, Singapore

În noiembrie 2016, prin intermediul Facebook, i-am cunoscut pe fratele Lin și pe surorile Zhang și Xiaoxiao din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Ei au inclus câteva dintre profețiile din Biblie în părtășiile lor, au purtat și au fost mărturie pentru lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Părtășia și mărturiile lor m-au făcut să înțeleg că Dumnezeu Atotputernic realizează lucrarea de judecată și de curățire a oamenilor prin cuvinte pe fundația lucrării de răscumpărare înfăptuite de Domnul Isus. Dumnezeu Atotputernic realizează această lucrare pentru a mântui pe deplin omenirea de sub stăpânirea Satanei și a ne descotorosi de firile noastre corupte, astfel încât să nu ne mai răzvrătim și ne împotrivim lui Dumnezeu, ci să devenim în schimb oameni care se supun cu adevărat Lui și Îl slăvesc. Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am ajuns să înțeleg că lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă va separa bobul de neghină, oile de capre și fecioarele înțelepte de cele nesăbuite, separând în cele din urmă pe fiecare după felul său, răsplătindu-i pe cei buni și pedepsindu-i pe cei răi. Mi-am dat seama că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors după care tânjisem și am acceptat cu bucurie lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă.

Într-o zi, sora Zhu de la vechea mea biserică m-a întrebat din senin cu ce fusesem ocupată în ultima vreme, așa că i-am spus că investigam lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Sora Zhu avea o mulțime de lucruri rele de spus despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și L-a blasfemiat de asemenea pe Dumnezeu Atotputernic. Ea m-a îndemnat să nu am nimic de-a face cu ei. I-am spus: „Comunic deja de ceva timp cu unii frați și unele surori de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și a fost minunat să fac schimb de idei cu ei. Au un mod proaspăt și clar de a avea părtășie despre adevăruri și am înțeles multe adevăruri ascultându-i. M-a ajutat mult, mi-a fost de mare ajutor și în mod sigur ei nu sunt așa cum spui. În plus, cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt foarte practice și au rezolvat multe probleme pe care n-am putut deloc să le pricep înainte. Cuvintele Lui ne pot susține viețile și ne-au arătat calea de a practica.” Văzându-mi atitudinea de neclintit, sora Zhu a schimbat tactica și m-a întrebat dacă i-aș spune surorii Yun – care ne predica Evanghelia Domnului – despre investigația mea asupra lucrării lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. I-am zis: „Nu-i nevoie să-i spun încă. Sunt în continuare multe lucruri pe care nu le înțeleg, dar când voi termina de examinat și voi deveni absolut sigură, atunci le voi spune tuturor ce am descoperit.” A fost de acord că ar trebui să am o imagine clară înainte de a-i spune ceva surorii Yun.

Prin urmare, am fost luată prin surprindere când, cinci zile mai târziu, șefa salonului unde lucram a venit la mine și mi-a spus: „Yixin, sora Yun mi-a cerut să mă rog pentru tine. De fapt, nu știu cum să mă rog, dar o să fac tot ce pot…” Auzind aceasta, mi-am dat imediat seama că sora Zhu îi spusese surorii Yun despre investigația mea asupra lucrării lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Am simțit că sora Zhu nu se purtase foarte cinstit și m-am supărat puțin pe ea. Am simțit că mă înșelase și mă trădase și am început să simt că nu mă puteam baza nici măcar pe frații și surorile mele întru Domnul. Tocmai când mă gândeam la asta, șefa mea, fără să mă consulte deloc, a atras atenția unei duzini dintre colegii din salon și le-a spus că nu sunt o bună creștină și că o luasem pe drumuri greșite. A spus apoi multe lucruri care se opuneau Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic și o condamnau. Toate acestea s-au întâmplat atât de rapid încât n-am știut cum să reacționez și m-am supărat foarte tare. Am zis o rugăciune în gând: „Doamne, au aflat vestea că Te-ai întors, deci de ce nu sunt interesați cu toții să-Ți investigheze întoarcerea? De ce doar ascultă zvonurile online și spun toate aceste lucruri care Ți se împotrivesc și Te condamnă? Dumnezeu Atotputernic a exprimat atât de multe adevăruri, deci nu dovedește aceasta că El este întoarcerea Ta? De ce trebuie să se opună ei credinței mele în Dumnezeu Atotputernic? Aș putea fi eu cea care se înșală? Oh, Doamne, nu știu ce să fac. Te rog să mă conduci și să mă îndrumi…”

Mai târziu i-am spus fratelui Lin ce se întâmplase în acea zi și el a găsit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic pentru mine: „Satana devorează constant cunoaşterea pe care oamenii o au despre Mine în inimile lor şi este permanent cu dinţii ascuţiţi, colţii dezveliţi şi ghearele scoase, în ultimele chinuri ale luptei sale pe viaţă şi pe moarte. Doriţi să fiţi prinşi de strategiile sale înşelătoare din acest moment? Doriţi, în momentul în care ultima etapă a lucrării Mele se va termina să vă încheiaţi propria viaţă? Sigur nu Mă aşteptaţi tot pe Mine să ofer toleranţă încă o dată? Să căutaţi să Mă cunoaşteţi este cel mai important lucru, dar nu ar trebui nici să neglijaţi acordarea atenţiei practicii reale. Vă dezvălui aceste percepţii direct în cuvintele Mele, sperând că veţi putea să vă supuneţi îndrumării Mele(„Capitolul 6” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). Apoi fratele Lin a avut părtășie cu mine. „Putem vedea din cuvintele lui Dumnezeu că ceea ce ți s-a întâmplat a fost o luptă în lumea spirituală și te-ai confruntat cu ispita Satanei. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat și Își rostește cuvintele pentru a mântui omenirea. Prin aceasta, ne îngăduie să înțelegem adevărul cuvintelor Sale, să cunoaștem lucrarea lui Dumnezeu, să cunoaștem firea Lui, să ne lepădăm cu totul de Satana și să ne întoarcem la Dumnezeu, să dobândim mântuirea și să fim câștigați de Dumnezeu. Satana este mereu pe urmele lui Dumnezeu, încercând să întrerupă și să tulbure lucrarea lui Dumnezeu și folosind tot soiul de oameni pentru a crea zvonuri care să-L defăimeze și să-L condamne pe Dumnezeu Atotputernic – Hristos din zilele de pe urmă – și să ne împiedice să venim în fața lui Dumnezeu. Conducătorii religioși și ateii din poziții de putere sunt întruchiparea Satanei și, de fiecare dată când Dumnezeu Se întrupează pe pământ ca să-Și facă lucrarea, ei I se împotrivesc și Îl condamnă, încercând să-i tulbure și să-i împiedice pe oameni să-L urmeze. Când Domnul Isus Și-a făcut lucrarea, arhiereii, scribii și fariseii acelor vremuri s-au purtat ca niște slugi ale Satanei și au făcut tot posibilul să condamne și să se împotrivească lucrării Lui. Ei au răspândit zvonuri false și au purtat mărturii false pentru a-L calomnia și blasfemia pe Domnul Isus. De exemplu, au susținut în chip blasfemator că Domnul Isus exorciza demoni prin puterea lui Belzebut, au spus în mod calomniator că Domnul Isus îi incita pe cetățenii locali să nu-și plătească taxele Cezarului și au mituit unii soldați să poarte mărturii false, spunând că Domnul Isus nu înviase și că trupul Său fusese luat în secret de discipolii Lui. Când Dumnezeu S-a întrupat pentru a-Și săvârși noua lucrare în zilele de pe urmă, guvernul comunist chinez, care încearcă să transforme China într-o zonă atee, împreună cu mulți pastori și prezbiteri care doresc să-și protejeze mijloacele de trai și statutul, au început să răspândească nenumărate minciuni și mărturii false despre Dumnezeu Atotputernic și Biserica lui Dumnezeu Atotputernic pentru a-i înșela și speria pe oameni și pentru a-i împiedica să investigheze și să accepte lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Mulți oameni care nu înțeleg adevărul și sunt lipsiți de discernământ cred orbește aceste zvonuri și îi fac pe plac Satanei răspândind aceste neadevăruri, hărțuind oamenii și împiedicându-i să accepte adevărata cale. Astfel de oameni devin complicii Satanei și se transformă în oameni răi care se opun lui Dumnezeu. Trebuie așadar să vedem limpede că guvernul comunist chinez ateu este inamicul lui Dumnezeu și că acei pastori și prezbiteri care îi împiedică pe alții să investigheze lucrarea lui Dumnezeu sunt fariseii vremurilor noastre. Trebuie să vedem că toate zvonurile de pe Internet fac parte din șiretlicul Satanei de a ne opri să ne întoarcem la Dumnezeu și să înțelegem clar că, dacă dorim să investigăm adevărata cale, atunci ar trebui să ascultăm doar cuvintele lui Dumnezeu și să nu credem în niciun caz zvonurile Satanei. Așa vom putea să stăm de partea lui Dumnezeu în timpul luptelor spirituale, să fim mărturie pentru Dumnezeu și să nu fim luați de Satana.”

Părtășia fratelui Lin m-a ajutat să înțeleg originile zvonurilor. Am înțeles acum că scopul Satanei când a răspândit zvonuri ca să mă tulbure și să mă obstrucționeze a fost să mă împiedice să obțin mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. După ce m-am gândit mai mult la asta, am realizat că acești oameni care mă atacau n-au citit niciodată cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, n-au investigat niciodată lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și doar credeau orbește zvonurile, se împotriveau și Îl condamnau pe Dumnezeu Atotputernic. Mințile lor fuseseră tulburate complet de Satana, îi făceau pe plac Satanei și I se împotriveau lui Dumnezeu fără să știe măcar. O persoană înțeleaptă ar citi mai întâi cu toată seriozitatea cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și ar face o investigație amănunțită înainte de a trage o concluzie. Dar credința în Dumnezeu nu este ceva mărunt și mă temeam să nu apuc pe calea greșită, așa că aveam în continuare unele îngrijorări în inima mea. După ce am ajuns acasă de la lucru, m-am rugat Domnului cu lacrimi în ochi: „Oh, Doamne, sunt foarte pierdută și nedumerită, dar nu vreau doar să cred ce spun alții și să repet cuvânt cu cuvânt, ca un papagal. Vreau să mă port după voia Ta, așa că Te rog să mă ghidezi și să mă îndrumi.” Am adormit în acea noapte, dar câteva ore mai târziu aveam o senzație vagă că mă apasă ceva. M-am străduit să-mi deschid ochii, dar n-am reușit. Dându-mi seama că nu are sens să mă lupt, am strigat în grabă: „Mântuiește-mă, Doamne Isuse!” Am strigat de două ori aceasta, dar nu s-a întâmplat nimic. Simțeam în continuare că mă apasă ceva. Nu aveam idee ce să fac și m-am speriat foarte tare. Dintr-odată, m-am gândit la Dumnezeu Atotputernic, așa că am strigat: „Dumnezeule Atotputernic! Dumnezeule Atotputernic!” și atunci m-am trezit. După ce m-am trezit, tot eram puțin zdruncinată și a durat ceva timp înainte să-mi adun complet gândurile. M-am întrebat de ce nu funcționase să strig numele Domnului Isus, dar când am strigat „Dumnezeule Atotputernic!” m-am trezit imediat. Atunci mi-am amintit o părtășie pe care mi-o spusese fratele Lin: „Dumnezeu ia alt nume în fiecare epocă și, după ce El începe o nouă lucrare, Duhul Sfânt Îi păstrează atunci numele pentru noua epocă. Prin urmare, pentru a dobândi lauda, grija și protecția lui Dumnezeu, credincioșii trebuie să se roage folosind numele Lui din epoca actuală. În această epocă, Domnul Isus S-a întors deja și folosește numele «Dumnezeu Atotputernic» pentru a încheia Epoca Harului și a începe Epoca Împărăției. În zilele de pe urmă, numele lui Dumnezeu este Dumnezeu Atotputernic, așadar trebuie să folosim acest nume în rugăciunile noastre, altfel Dumnezeu nu le va auzi.” Atunci mi-am dat seama că acel coșmar al meu nu fusese spontan, ci Dumnezeu îmi auzise rugăciunea și îmi oferise dovada că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. Slavă lui Dumnezeu! După ce am realizat acest lucru, inima mi s-a umplut de putere și aveam acum credința de a înfrunta orice atac al șefei și colegilor mei.

În ziua următoare la serviciu, șefa mea a spus din nou în fața tuturor celor care lucrau acolo că o luasem pe căi greșite și a zis și multe lucruri care Îl blasfemiau pe Dumnezeu Atotputernic. Auzind-o spunând astfel de lucruri m-am supărat foarte tare, așa că am întrebat-o: „Credem cu toții în Dumnezeu. De ce nu investighezi cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și nu cauți voia lui Dumnezeu în loc să-L condamni și să-L blasfemiezi orbește? Astfel de lucruri arată că nu-L venerezi deloc pe Dumnezeu în inima ta!” După ce am spus toate acestea, am ieșit val-vârtej din salon. La scurt timp după, șefa mea a venit la mine și mi-a zis că n-ar fi trebuit să-mi pierd cumpătul față de ea. Am spus: „Nu am vrut să-mi pierd cumpătul, dar n-ar fi trebuit să spui acele lucruri. Lucrurile spuse de tine, care L-au blasfemiat, s-au opus și L-au condamnat pe Dumnezeu nu sunt lucruri pe care noi, credincioșii în Dumnezeu, ar trebui să le zicem vreodată deoarece Îl jignesc. Din perspectiva ta, poate părea că faci o faptă bună îndemnându-mă să mă răzgândesc. Dar sunt matură și mă gândesc rațional la lucruri. Întrebarea dacă Dumnezeu Atotputernic este sau nu Domnul Isus întors este ceva ce am cercetat și investigat. Nu este ceva în care am decis întâmplător să cred. Te rog să-mi respecți decizia și nu încerca să mă oprești sau să mă îngrădești să caut și să investighez lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă.” Șefa mea m-a întrebat atunci dacă văzusem vreunul dintre zvonurile de la televizor și de pe internet despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. I-am răspuns: „Lucrurile negative vin mereu de la Satana. Ceea ce citesc sunt cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și ceea ce urmăresc sunt filme, videoclipuri corale și muzicale produse de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Nu urmăresc ce urmărești tu. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu le permite membrilor ei să facă fapte rele, ceea ce este exact opusul celor spuse de tine. Dumnezeu Atotputernic ne cere să devenim oameni cinstiți și buni care posedă umanitate, conștiință și rațiune.” După ce a ascultat ce am avut de zis, șefa mea a rămas fără cuvinte și, neavând altă opțiune, a plecat.

După aceasta, șefa mea a început să se ia de mine și chiar să spună lucruri sarcastice la adresa mea. Știam că spune aceste lucruri în încercarea de a mă forța să-mi abandonez credința în Dumnezeu Atotputernic. Într-o zi, mi-a spus dintr-odată: „Sora Yun dorește să vorbească cu tine când se întoarce din delegație.” Când am auzit asta, m-am simțit puțin supărată și agitată. Mă gândeam: „Sora Yun va încerca în mod sigur să mă împiedice să cred în Dumnezeu Atotputernic. Am devenit creștină după ce am auzit-o predicând și este un client foarte important în salonul nostru de înfrumusețare. Dacă o jignesc, șefa nu va fi bucuroasă și pe viitor voi avea și mai multe probleme să mă înțeleg cu ea.” Pe măsură ce se apropia ziua întoarcerii surorii Yun, deveneam tot mai agitată și speriată. Într-o după-amiază, stăteam în camera VIP și mă rugam lui Dumnezeu. Tocmai îmi terminasem rugăciunea când a sunat telefonul. Era șefa mea. „Sora Yun vine aici. Fă-i un tratament facial.” Nu-mi plăcea deloc ideea, dar nu aveam cum să refuz. Când m-am întors în camera de tratamente, am pus o înregistrare cu imnuri ca să calmez în prezența lui Dumnezeu. Ascultând imnul „Sunt hotărât să-L iubesc pe Dumnezeu”, am auzit aceste versuri: „Vreau să-mi deschizi ochii sufletului, vrea ca Spiritul Tău să-mi atingă inima, astfel încât înaintea Ta să mă dezbar de toată trândăveala și să nu fiu constrâns de nicio persoană, pricină sau lucru; înaintea Ta îmi deschid inima cu totul, astfel că întreaga mea ființă Îți este devotată și mă poți pune la încercare oricum dorești. Acum nu mă gândesc la perspectivele mele și nici nu sunt sub amenințarea morții. Folosindu-mi inima care Te iubește, vreau să caut calea vieții(Urmați Mielul și cântați cântări noi). Cuvintele lui Dumnezeu mi-au dat credință și am început treptat să mă simt mai calmă și mai stăpână pe mine. „Așa este”, mi-am zis. „N-ar trebui să fiu îngrădită de nicio persoană, chestiune sau obiect atunci când aleg adevărata cale. Întrucât sunt deja sigură că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors, ar trebui să-L urmez fără nicio fărâmă de îndoială sau ezitare. Modul în care mă vede și mă tratează șefa mea sau cum se desfășoară relația mea cu sora Yun este în mâinile lui Dumnezeu. Ar trebui să scap de griji și să mă supun rânduielilor lui Dumnezeu.” Am mers așadar să înfrunt situația cu încredere.

Câteva minute mai târziu, sora Yun a ajuns. M-am rugat în liniște lui Dumnezeu: „Oh, Dumnezeule Atotputernic, mă tem că va spune ceva care Te blasfemiază, Ți se opune, Te condamnă sau Te atacă. Mă tem că va încerca să mă hărțuiască. Te rog să mă ajuți și să mă protejezi, Dumnezeule.” La început, sora Yun a vorbit doar despre delegația ei în Israel și despre succesul acesteia. În cele din urmă, a deschis totuși subiectul pe ocolite. „În ultimele zile sunt mulți Hristoși falși și profeți falși care încearcă să-i amăgească pe oameni”. Nu voiam să o aud spunând ceva ce L-ar blasfemia pe Dumnezeu Atotputernic, așa că am întrerupt-o spunând: „Da, Domnul ne-a dat această atenționare ca să ne putem păzi de acei Hristoși falși care-L imită pe Domnul Isus manifestând semne și miracole. Dar intenția Domnului a fost să ne facă să avem discernământ, nu să refuzăm să-i ascultăm pe toți cei care predică Evanghelia întoarcerii Domnului. Domnul Isus a spus: «Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează» (Ioan 10:27). Domnul ne va conduce pe calea cea bună, așa că n-ar trebui să ne îngrijorăm doar că vom fi înșelați de Hristoșii falși ai zilelor de pe urmă, ci ar trebui și să reținem că Domnul Se va întoarce în zilele de pe urmă. Atât timp cât Îl căutăm pe Domnul vom găsi manifestarea Lui, deoarece ne-a spus că oile lui Dumnezeu pot auzi glasul lui Dumnezeu.” Dar sora Yun nu a acordat deloc atenție celor spuse de mine și doar a repetat faptul că Hristoșii falși îi amăgesc pe oameni în zilele de pe urmă și că ar trebui să fiu mai atentă. Apoi a spus mai multe lucruri despre cât de rea este Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Am ignorat-o și, când a văzut că nu am de gând să răspund, a tăcut din gură.

După aceasta, șefa mea tot nu era bucuroasă de credința mea în Dumnezeu Atotputernic și a continuat să se ia de mine și să mă atace în fața colegilor mei. În această perioadă, frații și surorile din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic au fost mereu lângă mine să aibă părtășie și să-mi împărtășească cuvintele lui Dumnezeu, astfel încât să pot înțelege voia Lui. De asemenea, ei mi-au zis că Dumnezeu este sfânt și că, atunci când a creat omenirea, El ne-a înzestrat cu liber arbitru, libertatea de a alege. Au spus că Dumnezeu nu obligă niciodată pe nimeni să facă ceva, ci doar exprimă adevăruri care ne hrănesc și ne ajută să-I înțelegem voia și să deosebim binele de rău. De exemplu, Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei că pot mânca fructe din orice pom din Grădina Edenului, dar nu fructul din pomul cunoașterii binelui și al răului, deoarece ar muri cu siguranță dacă ar face aceasta! Esența lui Dumnezeu este bună și El îi dă omenirii libertatea de a alege; doar Satana este cel care îi controlează și forțează pe oameni, deoarece Satana este rău. Prin urmare, acceptarea lucrării lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă este decizia fiecărui individ și nimeni nu este forțat să o facă. Pe lângă faptul că mi-au spus aceste lucruri, frații și surorile au găsit și un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu: „În fiecare stadiu al lucrării pe care Dumnezeu o face în interiorul oamenilor, la exterior pare că sunt interacțiuni între oameni, ca și cum s-ar fi născut din aranjamente sau intervenții umane. Dar, în spatele scenei, fiecare etapă a lucrării și tot ceea ce se întâmplă reprezintă un pariu făcut de Satana în fața lui Dumnezeu și cere oamenilor să rămână fermi în mărturia lor față de Dumnezeu. Luați ca exemplu pe Iov, când a fost judecat: în spatele scenei, Satana făcea un pariu cu Dumnezeu și ceea ce i s-a întâmplat lui Iov au fost faptele și intervenția oamenilor. În spatele fiecărui pas pe care Dumnezeu îl face în voi este pariul Satanei cu Dumnezeu – în spatele acestui tot este o luptă. […] Când Dumnezeu și Satana se luptă în regatul spiritual, cum ar trebui să-L mulțumești pe Dumnezeu și cum ar trebui să rămâi ferm în mărturia față de El? Ar trebui să știi că tot ceea ce ți se întâmplă este o mare încercare și timpul când Dumnezeu are nevoie de tine pentru a da mărturie(„Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup). Părtășiile cu frații și surorile m-au ajutat să înțeleg puțin acest pasaj. Am înțeles acum că orice mi s-ar întâmpla era mereu îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu folosea aceste situații ca să mă testeze, să vadă dacă am credință adevărată în El și să mă determine să-mi dezvolt discernământul. Dumnezeu voia să văd limpede ceea ce vine de la El și ceea ce vine de la Satana și să învăț să mă bazez pe El și să-I caut îndrumarea în momentele de încercare, să mărturisesc ferm pentru Dumnezeu ca Iov și, astfel, să-l umilesc pe Satana.

Cu îndrumarea cuvintelor lui Dumnezeu și cu ajutorul fraților și al surorilor, am reușit să am o imagine mai clară a adevăratei căi, am devenit sigură că nu mergeam pe calea greșită urmându-L pe Dumnezeu Atotputernic, ci țineam în schimb pasul cu urmele Mielului. Frații și surorile din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic aveau părtășie cu mine despre adevăruri și voia lui Dumnezeu. Ei erau mărturie pentru lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii și pentru tot ceea ce are El și ceea ce este. Nu au încercat niciodată să mă oblige să cred ceva, ci au încercat să mă ajute să discern între diferitele glasuri pentru a putea să iau nestingherită propriile decizii. Dar sora Yun și șefa mea credeau toate zvonurile online și spuneau mereu lucruri care I se împotriveau și Îl blasfemiau pe Dumnezeu ca să mă îngrădească, să mă forțeze și să mă împiedice să accept lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Când nu le-am acceptat punctul de vedere, au început să mă intimideze, să-și bată joc de mine și să mă atace verbal. Dar am văzut limpede că tot ce spuneau și făceau venea de la Satana, pentru că intimidarea, obligarea și atacarea persoanelor sunt acțiuni ce pot proveni doar de la Satana. Slavă lui Dumnezeu! Puteam acum să văd dintr-o privire cine vine de la Dumnezeu și cine vine de la Satana și aveam acum discernământ cu privire la aceste tipuri de oameni. Simțeam acum lumina umplându-mi inima și că o mare greutate mi se luase de pe inimă Eram atât de recunoscătoare față de Dumnezeu pentru că Se întrupase în formă omenească în zilele de pe urmă și că exprimase atât de multe adevăruri încât, de fiecare dată când eram hărțuită, puteam să apelez la cuvintele lui Dumnezeu pentru a-I înțelege voia și a găsi calea de practicat. Mă simțeam atât de norocoasă că puteam crește, puțin câte puțin, sub proviziile cuvintelor lui Dumnezeu!

La început, credeam că toată povestea ajunsese la sfârșit, așa că m-am mirat când a început o nouă rundă de atacuri. Tocmai terminasem tratamentul cosmetic al unei cliente când a venit șefa mea și m-a dus în clădirea de alături. Când am ajuns la ușă, mi-a zis că sora Yun era acolo și mă aștepta. Am intrat și, când am văzut că sora Yun și pastorul Liu cu soția lui erau acolo, am început imediat să mă simt agitată și nu aveam habar ce aveau de gând să facă. Am spus repede o rugăciune în gând lui Dumnezeu: „Oh, Dumnezeule, au venit să vorbească din nou cu mine. Te rog să mă protejezi și să mă ajuți dându-mi înțelepciunea să le răspund.” După rugăciune, nu m-am mai simțit agitată și m-am întrebat: au venit să mă forțeze să-L abandonez pe Dumnezeu Atotputernic? Și, dacă refuzam, aveam să-mi pierd slujba? Dar, când mi-am amintit că totul este în mâinile lui Dumnezeu și că rânduielile lui Dumnezeu erau mereu potrivite, am luat decizia ca, fie și dacă îmi pierdeam slujba, nu-L voi abandona cu toate acestea pe Dumnezeu Atotputernic.

Pastorul m-a întrebat când începusem inițial să cred în Domnul, apoi a vorbit despre multe lucruri legate de credința în Domnul. După aceasta, m-a întrebat: „Știi despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic? Încă mai ții legătura cu ei?” Apoi a spus multe lucruri care Îl blasfemiau pe Dumnezeu Atotputernic și făceau acuzații false împotriva Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. M-am enervat ascultându-l și am spus: „Cum se face că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic pe care o descrieți nu se aseamănă deloc cu cea cu care sunt eu în contact și despre care chiar știu ceva? Am văzut cu toții lucrurile de pe Internet. Ce am văzut eu sunt cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și filmele și videoclipurile produse de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, dar și mărturiile scrise ale experiențelor fraților și surorilor. De asemenea, am privit câteva din materialele negative de propagandă, dar tot ce am văzut au fost multe zvonuri goale, lipsite de fundament și minciuni. Ele nu pot produce nicio fărâmă de dovezi credibile ca să susțină măcar unul dintre aceste zvonuri. Ele fie inventează lucruri de la zero, fie iau un neadevăr existent și-l înfloresc, apoi îl răspândesc și mai mult. Toate acestea sunt minciuni ale Satanei, așa că nu le cred și nu am niciun interes față de ele. Cum se face că voi credeți doar zvonurile negative, dar nici măcar nu vă uitați vreodată la cuvintele lui Dumnezeu de pe site-ul web al Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic? Niciunul dintre voi nu a citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și nici nu investigați lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, ci o condamnați în schimb cum vreți. Este acesta un lucru corect de făcut?” Pastorul nu a răspuns direct întrebării mele, ci a zis: „Biserica lui Dumnezeu Atotputernic s-a extins foarte rapid și a mers activ la alte biserici ca să le fure membrii. Dacă insiști să crezi în Dumnezeu Atotputernic, atunci nu vom mai fi drăguți cu tine. Le vom spune tuturor fraților și surorilor din biserica noastră că acum crezi în Dumnezeu Atotputernic, așa că data viitoare când vii la congregația noastră, vor crede că ai venit să-i furi și te vor respinge.” Apoi a încercat să folosească unele mărturii false ca să mă sperie, dar nimic din ce a spus nu m-a afectat. De fapt, m-am simțit și mai încurajată și am zis: „Ați văzut personal să se întâmple aceste lucruri despre care vorbiți? Sau ați făcut o investigație amănunțită și aveți dovezi solide? Ce dovadă aveți că membrii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic au făcut toate acestea? Unde sunt dovezile? Doar luați zvonurile și mărturiile false răspândite de guvernul PCC și de comunitatea religioasă ca să-L condamnați pe Dumnezeu Atotputernic și să acuzați în mod fals Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Nu sunteți îngrijorat că veți fi condamnat de Domnul, așa cum au fost fariseii?”

Am continuat spunând: „Domnul Isus a prezis acest lucru despre întoarcerea Lui: «Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie» (Luca 17:25). Dar ce înseamnă asta? În prezent, întreaga comunitate religioasă și guvernul comunist ateu al Chinei fac tot posibilul să se împotrivească și să condamne lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Nu împlinește asta profeția Domnului? Nu sunt împotrivirea și condamnarea lui Dumnezeu Atotputernic din prezent de către comunitatea religioasă exact la fel ca împotrivirea și condamnarea Domnului Isus de către fariseii evrei cu mulți ani în urmă? Fariseii s-au împotrivit Domnului Isus și au negat că este Mesia cel prevestit, dar discipolii Domnului au reușit să-și dea seama că Domnul Isus era Mesia cel prevestit în profeții, astfel încât L-au urmat. Și, în prezent, ne găsim în exact aceeași situație. Pastorii și prezbiterii nu acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, I se împotrivesc și Îl condamnă pe Dumnezeu Atotputernic, dar oile cele bune de diferite confesiuni sunt capabile să recunoască glasul lui Dumnezeu în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și să înțeleagă că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. De ce se întâmplă asta? Domnul Isus a spus că oile lui Dumnezeu pot auzi glasul Lui și că întoarcerea lui Dumnezeu va separa oile de capre. Cred în Domnul doar de puțin timp și nu înțeleg atât de bine Biblia, așa încât nu știu cum va separa Domnul oile de capre. Pastore Liu, ați fost la seminar și sunteți pastor de mulți ani deja. Poate sunteți atât de bun încât să-mi explicați?” Pastorul Liu m-a privit mânios pentru că în mod clar nu știa cum să-mi explice acest lucru. Tot ce a spus a fost: „Noi, credincioșii, dobândim viața veșnică deoarece am fost botezați.” Așa că am zis: „Ce? Dobândirea vieții veșnice e atât de ușoară? Deci toți cei care au venit la biserica dumitale și au fost botezați vor intra în Împărăția cerurilor? E asta în acord cu ce a spus Domnul? Sunt cu toții oameni care se apropie de Domnul cu inimi sincere? Respectă cu toții voia Tatălui ceresc? Fiecare predică din biserică menționează oferirea de jertfe, dar Domnul nu a spus niciodată că oferirea jertfelor este același lucru cu a-L iubi pe Domnul. Deci ce este dragostea față de Domnul?” Pastorul Liu a răspuns: „Să citești mult Biblia și să te rogi mult înseamnă să-L iubești pe Domnul.” Deși nu știam ce înseamnă să-L iubești cu adevărat pe Domnul, știam că era ridicol să spui că înseamnă să citești Biblia și să te rogi mult. Fariseii au citit mult Biblia și s-au rugat mult, dar se poate spune că L-au iubit pe Domnul? Dacă Îl iubeau pe Domnul, atunci de ce L-au blasfemiat, L-au condamnat și L-au răstignit pe cruce? Mi se părea că pastorul nu înțelege deloc ce înseamnă să-L iubești pe Domnul. Este foarte posibil ca pastorii să înțeleagă teorii teologice și cunoștințe biblice, dar asta nu înseamnă că înțeleg adevărurile! Dar n-am putut decât să mă învinovățesc pe mine pentru că n-am avut până atunci suficient discernământ și am avut o părere prea bună despre ei.

Când am realizat acest lucru, n-am mai văzut niciun folos să continui dezbaterea cu pastorul Liu, așa că n-am mai vorbit. Dar pastorul avea mai multe de spus. „Știi că se spune că Domnul S-a întors întrupat ca femeie ca să înfăptuiască lucrarea lui Dumnezeu?” Am răspuns: „Ce formă ia Domnul atunci când Se întoarce și Se întrupează ca să facă lucrarea este treaba lui Dumnezeu. Noi suntem doar niște ființe mărunte și neînsemnate, create de Dumnezeu, deci cum putem crea reguli pentru lucrarea lui Dumnezeu? În Biblie scrie: «Sau cine a fost sfătuitorul Lui?» (Romani 11:34). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic spun: «Omul nu ar trebui să definească lucrarea lui Dumnezeu; mai mult, omul nu poate să definească lucrarea lui Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu, omul este mai neînsemnat decât o furnică, deci cum poate omul să înţeleagă lucrarea lui Dumnezeu?» (Prefață la „Cuvântul Se arată în trup”). Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor și înțelepciunea Lui depășește tot, prin urmare oricum Își face Dumnezeu lucrarea, nu are nevoie să ne ceară întâi părerea noastră, a oamenilor!” Văzând că nu aveau nici cel mai mic interes să caute și să investigheze lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, ci voiau doar să caute nod în papură, să prindă ocazia de a-L ataca și blasfemia pe Dumnezeu și de a mă împiedica să accept lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, am decis să nu continui conversația. În cele din urmă, i-am întrebat: „V-ați gândit vreodată cum îmi va afecta munca venirea voastră la salon astăzi?” Spre marea mea surpriză, pastorul m-a mințit pe față spunându-mi: „Șefa ta nu știe despre ce este această conversație.” Înainte aș fi fost foarte șocată că acest pastor – un om care predică, îi instruiește pe oameni și cunoaște atât de bine Biblia – ar putea spune o astfel de minciună sfruntată. Dar, după ce tocmai îi auzisem scornind minciuni care-L blasfemiau pe Dumnezeu, nu am fost deloc surprinsă. Acest comportament era cât se poate de normal pentru ei. Nu m-am putut abține să nu mă gândesc la cuvintele Domnului Isus: „Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul, şi vreţi să îndepliniţi dorinţele tatălui vostru! El de la început a fost ucigaş şi n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbeşte din ale lui, pentru că este mincinos şi tatăl minciunii!(Ioan 8:44). În inima mea, i-am spus aceste cuvinte lui Dumnezeu: „Slavă Ție, Dumnezeule! Ai îngăduit să mi se întâmple acest eveniment astăzi ca să pot vedea că nu ei înțeleg deloc adevărurile și că sunt niște mincinoși care împrăștie cu nerușinare neadevăruri și îi amăgesc pe oameni. Cu adevărat, sunt niște farisei ipocriți.” Nu mai aveam nimic altceva să le spun și voiam să plec imediat.

Văzând că nu aveam chef să continui conversația, sora Liu mi-a zis: „Yixin, ar trebui să te gândești la copiii și la părinții tăi.” I-am răspuns: „Se descurcă toți bine și suntem cu toții în regulă. Cred în Dumnezeu unic adevărat, Creatorul tuturor lucrurilor. Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. Dumnezeu este Dumnezeul care îi iubește și mântuiește pe oameni și, cu binecuvântările și îndrumarea Lui, familia mea se va descurca din ce în ce mai bine.” Pastorul și sora Yun au vrut să se roage pentru mine, dar am refuzat. Pastorul Liu a încheiat cu un avertisment: „Dacă nu părăsești Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, atunci vei fi izgonită din biserica noastră!” M-am gândit: „Și cum este biserica în ultimele zile? Este asemenea templului atunci când Domnul Isus Și-a început inițial lucrarea: nimic altceva decât un cuib de tâlhari. Adunările nu oferă nicio susținere spirituală, deci ce am de pierdut?” Acceptasem deja lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, țineam pasul cu urmele Mielului și venisem înaintea tronului lui Dumnezeu. Primisem apa vie a vieții dată de Hristos și mă bucuram să fiu udată și păstorită față în față de Dumnezeu. Eram cea mai fericită femeie de pe pământ și Biserica lui Dumnezeu Atotputernic era acum adevărata mea casă.

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic spun: „Tot ceea ce a fost orânduit acum este în scopul de a vă antrena astfel, încât să vă puteți dezvolta în viață, pentru a vă face spiritul dornic și ascuțit, pentru a vă deschide ochii spirituali și a vă face să recunoașteți lucrurile care vin de la Dumnezeu(„Capitolul 13” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup). Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că S-a îndurat de mine și a folosit hărțuirea de către forțele religioase ca să-mi îngăduie să-mi dezvolt discernământul. Am văzut cât de plini de minciuni sunt pastorii religioși, cum I se împotrivesc și condamnă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și că nu au nicio fărâmă de venerație pentru Dumnezeu. Am văzut cum se agață congregațiile de căile lor păcătoase, cum urmează tendințele și modele din lumea materială, cum se păcălesc unii pe alții și cum nu se poartă deloc asemenea unor credincioși în Dumnezeu. Toate acestea m-au convins și mai mult că lucrarea Duhului Sfânt nu se mai află în comunitatea religioasă, că aceasta se afundă în întuneric și sub controlul Satanei. În același timp, am reușit să văd că frații și surorile din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic urmăresc adevărul și caută să-L cunoască pe Dumnezeu sub îndrumarea cuvintelor Sale și, atunci când se confruntă cu dificultăți, caută să utilizeze cuvintele lui Dumnezeu pentru a-și rezolva problemele. În sânul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, stăpânesc doar adevărul, cuvintele lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic trebuie înfăptuite și ceea ce este spus se va împlini. Nimeni nu poate sta în calea a ceea ce vrea Dumnezeu să săvârșească și acesta este un fapt de netăgăduit! Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt fără nicio îndoială adevărul și Dumnezeu Atotputernic este manifestarea Domnului creației. Doresc să-L urmez pe Dumnezeu Atotputernic tot restul vieții mele!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Am biruit ispita Satanei

de David, Benin Mă numesc David și m-am născut într-o familie creștină. De când eram mic, am crezut în Domnul, alături de părinții mei....

Cea mai semnificativă alegere

de Víctor, Uruguay Când eram copil, mi-am urmat părinții în credința în Domnul. Ca adult, am lucrat în construcții și am deschis o școală...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger