De ce Partidul Comunist Chinez îi obligă pe creștini să se alăture Bisericii Three-Self?

ianuarie 16, 2019

Hou Xiangke (Șeful Biroului de Securitate Publică): Han Lu, trebuie să știi că Partidul Comunist este un partid ateist, care a pornit de la revoluție. Cel mai mare inamic al Partidului Comunist este Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul pe care voi îl acceptați și calea pe care o urmaţi sunt detestate de Partidul Comunist. Sunteţi un ghimpe în coasta Partidului Comunist. Prin urmare, Partidul Comunist vă va reprima cu severitate, vă va pedepsi și vă va interzice! În China, trebuie să urmați conducerea Partidului Comunist atunci când credeți în Dumnezeu, să acceptaţi Frontul Unit al Partidului, să vă alăturaţi Bisericii patriotice chineze și să adoptaţi calea iubirii de țară și a religiei. În afară de asta, nu există nicio cale de ieșire. Acum înţelegi?

De ce Partidul Comunist Chinez îi obligă pe creștini să se alăture Bisericii Three-Self?

Han Lu (O creștină): Căpitane Hou, ați spus că credința în Dumnezeu trebuie să se bazeze pe realitate și să se alinieze la sistemul de stat; este acesta un argument întemeiat? Când ai ales calea cea dreaptă a vieții, ar trebui să aderi la ea indiferent de obstacole și eșecuri. Aceasta este singura cale spre adevăr și o viață semnificativă. Credința în Dumnezeu ne pune pe calea cea dreaptă a vieții, dar dumneavoastră vreţi să acceptăm Frontul Unit al Partidului și să aderăm la Biserica patriotică chineză; cum vine asta? Știți că Biserica patriotică chineză este sub controlul total al guvernului comunist chinez, iar pastorii lor sunt numiți de guvern, și nu este permis să-i învățăm pe oameni adevărul Bibliei, calea vieţii spirituale și profeția din Apocalipsa. Nu este permis să vorbim despre iubirea și ascultarea de Dumnezeu. Este permis să vorbim doar despre cum să ne îmbogăţim, să-L glorificăm pe Dumnezeu în timp ce aducem beneficii oamenilor, este permis să vorbim doar despre cum să ascultăm de cei aflați la putere. Ce fel de credinţă în Dumnezeu este aceasta? Poate adevărul să fie primit așa? Credința noastră în Dumnezeu este aceea de a urmări adevărul, de a scăpa de stricăciunea noastră devenind persoane care sunt pline de adevăr și de umanitate pentru a primi mântuirea lui Dumnezeu și o destinație fericită. Dacă ţinem seama de cerințele Partidului Comunist de a urma dragostea Three-Self pentru țară și biserică, atunci nu vom putea să primim adevărul și să scăpăm de stricăciunea noastră. Cum vom primi atunci mântuirea lui Dumnezeu? Aşa că Partidul Comunist vrea să-i ţină sub control pe cei care cred în Dumnezeu pentru a ne face să credem aşa cum ne cere Partidul. Lucrul acesta este inacceptabil. Acest amestec în libertatea religioasă ne ucide încet sufletele.

Han Lu: Han Lu N-am spus adevărul? Partidul Comunist este un regim satanic care Îl detestă și I se împotrivește cel mai mult lui Dumnezeu. Partidul Comunist a condamnat creștinismul ca și cult, Biblia și cărțile despre cuvântul lui Dumnezeu ca fiind publicații de cult. Multe Biblii primite cadou din străinătate au fost aruncate în mare. Nenumărate Biblii care au ajuns în mâinile creștinilor au fost confiscate și distruse. Nu recunoașteți că toate acestea sunt adevărate? Nimeni nu îndrăznește să nege acest fapt. Voi, reprezentanţii Partidului Comunist, ați numit chiar şi pastorii din comunitatea religioasă și v-ați amestecat în treburile bisericii. Este complet iraţional! Cei care cred în Dumnezeu doresc doar să urmărească adevărul, să trăiască asemenea oamenilor adevăraţi și să ducă o viață semnificativă. Voi nu-i slăbiţi o clipă. Provocaţi necazuri celor care cred în Dumnezeu și bisericii, răspândiţi zvonuri împotriva lor, fabricaţi acuzații împotriva credincioșilor nevinovați ai lui Dumnezeu și îi trimiteţi la închisoare și nu vă daţi în lături de la nimic ca să interziceţi total biserica. Asta e o lipsă totală de bună-cuviinţă nu credeţi?

Hou Xiangke:Crezi că eu vreau să vă persecut pe voi care credeţi în Dumnezeu? Este politica Partidului Comunist. Documentele secrete ale Comitetului Central cer tuturor nivelurile de guvernare să facă asta. Acest lucru nu depinde de mine. Știu că aceia dintre voi care credeți în Dumnezeu nu se angajează în politică și nu comit infracţiuni. Dar felul în care credeţi în Dumnezeu și răspândiţi cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic și Îl mărturisiţi pe Dumnezeu Atotputernic creează un impact prea mare în China. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a voastră a atras o mulțime de oameni din diferite culte în număr din ce în ce mai mare. Deci, Partidul Comunist trebuie să vă suprime cu severitate. Înţelegi de ce Partidul Comunist nu interzice Biserica Three-Self? Pentru că Biserica Three-Self este supusă și respectă ordinele, nu ca voi, în modul în care răspândiţi Evanghelia și Îl mărturisiţi pe Dumnezeu. Şi atunci Partidul Comunist se preface că nu-i vede. Vrei să spui că nu știai asta? Când Partidul Comunist va vrea să vă suprime și să vă aresteze, îi vor lipsi pretextele și motivele? E nevoie să fabricăm anumite fapte și să vă condamnăm ca o organizație cultică, pentru ca suprimarea să poată fi justificată. Partidul Comunist este mai tare decât voi. Cei mai mulți oameni ascultă de Partidul Comunist. De aceea trebuie să suferiți aceste suferinţe și nedreptăţi. Partidul fabrică unele cazuri false împotriva voastră, vă condamnă prin purtătorii lui de cuvânt din mass-media și chiar plătește unele mijloace de informare occidentale pentru a vă ataca biserica. Aşa stau lucrurile. Indignarea voastră, opoziția voastră sunt inutile. Partidul Comunist trebuie să facă asta pentru a interzice Biserica. Cine ți-a spus să nu asculți de Partidul Comunist?

din scenariul filmului Schimbul: „Alinare în necaz”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Întâmpinând arătarea Domnului

A întâmpina întoarcerea Domnului Isus și a fi răpiți în Împărăția cerurilor este dorința pe care toți creștinii o împărtășesc. Atunci, cum...

Lasă un răspuns