Celor care cred în Dumnezeu oare chiar nu le pasă de familiile lor?

ianuarie 16, 2019

Mu Xinping (Soția lui Zheng Weiguo): Xiaoyi, Xiaorui, aş vrea să discutăm despre ceva. Sunt de acord că e bine să crezi în Dumnezeu. Te ajută să o iei pe calea cea dreaptă. Şi, astfel, ştiind că amândoi credeţi în Dumnezeu, m-am simţit uşurată. N-a trebuit să-mi fac griji că aţi putea s-o luaţi pe o cale greşită. Dar am citit documente ale guvernării care avertizează că unii oameni care cred în Dumnezeu Atotputernic îşi abandonează familiile ca să propovăduiască Evanghelia. Unii îşi petrec chiar toată viaţa fără să se căsătorească. Documentele mai spun că guvernarea vrea să reţină un grup de credincioşi în Dumnezeu Atotputernic şi să ucidă un altul! Şi ceva de genul ăsta: „Trupele nu vor fi retrase…”, decât „după ce se va ridica interdicţia.” Mulți dintre cei care cred în Dumnezeu Atotputernic au fost arestați, închiși, răniți şi chiar mutilați. Unii credincioși şi-au pierdut slujbele şi până şi familiile le-au fost distruse. Se spune, ca răspuns la toate acestea, că credincioșilor nu le pasă de familiile lor. Xiaoyi, Xiaorui, credeţi că e adevărat ceva din toate astea? Trebuie să spun asta: nu e nevoie să renunţaţi la căsătorie sau să vă abandonaţi familia. Dacă aşa este credinţa voastră, vă implor să nu credeţi în Dumnezeu Atotputernic, vă rog să ţineţi seama de dorinţa asta!

Celor care cred în Dumnezeu oare chiar nu le pasă de familiile lor?

Zheng Rui (O creștină): Mamă, ştii că credinţa duce pe calea cea dreaptă, iar asta e grozav! Dacă ai mai înţelege că arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu sunt pentru mântuirea omului, şi tu ai crede în Dumnezeu şi L-ai urma. Domnul Isus a spus, „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-şi fi lăsat casa sau soţia, sau fraţii, sau părinţii, sau copiii de dragul Împărăţiei lui Dumnezeu şi care să nu primească mult mai mult în vremea aceasta, iar în veacul care vine – viaţă veşnică” (Luca 18:29-30). (NTLR®)

Zheng Yi (Un creștin): El a mai spus: „Oricine nu-şi ia crucea şi nu Mă urmează, nu este vrednic de Mine. Cel ce-şi va găsi viaţa, o va pierde, dar cel ce-şi va pierde viaţa de dragul Meu, o va găsi” (Matei 10:38-39). (NTLR®)

Zheng Rui: Da, mamă, dacă vei citi aceste cuvinte ale Domnului Isus, vei şti ce fel de oameni sunt adevăraţii credincioşi în Domnul Isus. Adepţi ca aceştia urăşte PCC cel mai mult. Mamă, ştii de ce Îl urmează ei pe Domnul aşa?

Îl urmează în felul acesta pe Domnul ca să urmărească adevărul, pentru viaţă şi pentru Domnul. Ei pot să renunţe la toată gloria şi bogăţia lumească, nu râvnesc la plăceri trupeşti, sunt dispuşi să îndure greutăţi, să propovăduiască Evanghelia şi să fie martori pentru Domnul. Sunt nişte oameni atât de nobili! Domnul slăvește toți asemenea oameni. Trebuie să ştim de ce PCC îi urăşte, îi defăimează şi-i condamnă. De ce sunt reţinuţi şi omorâţi? PCC spune: „Trupele nu vor fi retrase până la ridicarea interdicţiei.” Nu este acesta un act vicios contra Cerului? Şi care I se împotriveşte lui Dumnezeu? După părerea mea, ceea ce a făcut PCC acestor oameni care cred în Dumnezeu este criminal şi cu păcat. Este reacţionar. Mamă, trebuie să distingi diferenţa.

Zheng Yi: Mamă, cei care cred în Dumnezeu propovăduiesc Evanghelia şi sunt martori pentru Dumnezeu, pentru ca alţii să poată să fie mântuiţi de Dumnezeu. Vezi că lumea devine tot mai întunecată şi rea. Oamenii devin tot mai corupţi. Ei sprijină răul şi detestă adevărul. Ei urmează tendinţele rele ale lumii, aleargă după câştig, mâncare şi jocuri, savurează plăcerile imorale şi chiar Îl tăgăduiesc, I se împotrivesc şi acţionează contra lui Dumnezeu în mod deschis. Mamă, lumea asta e atât de rea, iar oamenii acesteia sunt atât de corupţi! N-ar fi trebuit să fie distruşi de mult? Biblia prevesteşte o catastrofă în timpul zilelor de pe urmă. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu Atotputernic, să acceptăm spălarea şi mântuirea Lui, altfel vom fi distruşi de catastrofă. Acum catastrofa e iminentă; omenirea e în faţa distrugerii totale. Prin exprimarea adevărului în zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic întrupat Şi-a început lucrarea, ca să judece şi să cureţe omul, astfel încât omul să fie mântuit de păcat şi adus în împărăția lui Dumnezeu, Nu crezi că e o veste minunată? Dumnezeu a venit să mântuiască omul. Nu este asta iubirea lui Dumnezeu? Dacă omenirea vrea să fie mântuită, acum există o singură cale, şi anume să primească judecata lui Dumnezeu Atotputernic, să fie spălat de corupţie şi să supravieţuiască astfel catastrofei, cu protecţia lui Dumnezeu. Cei care cred în Dumnezeu Atotputernic înţeleg râvna lui Dumnezeu de a mântui omul. Ei sunt dispuşi să-şi sacrifice confortul şi să înfrunte persecuţia PCC, să propovăduiască şi să mărturisească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic. Credincioşii îndură toate acestea pentru ca mai mulţi oameni să supravieţuiască prin mântuirea lui Dumnezeu. Asta este îndeplinirea voii lui Dumnezeu, mamă! După cum a spus Domnul Isus: „Duceţi-vă în toată lumea şi vestiţi Evanghelia la orice făptură!” (Marcu 16:15). (NTLR®) Dumnezeu Atotputernic spune: „Ca membri ai rasei umane și creștini devotați, este responsabilitatea și obligația noastră, a tuturor, să ne oferim mintea și trupul pentru a îndeplini însărcinarea dată de Dumnezeu, deoarece întreaga noastră ființă a venit de la Dumnezeu și există grație suveranității Lui. Dacă mințile și trupurile noastre nu susțin însărcinarea dată de Dumnezeu și cauza dreaptă a omenirii, atunci sufletele noastre vor fi nevrednice de cei care au fost martirizați pentru această însărcinarea și cu atât mai mult nevrednice de Dumnezeu, care ne-a oferit totul” (din „Cuvântul Se arată în trup”). Tată, mamă, credeţi că aceia care cred în Dumnezeu Atotputernic nu-şi dau seama de pericol când propovăduiesc Evanghelia? Dacă asta credeţi, vă înşelaţi. Propovăduirea Evangheliei e în acord cu voia Cerului şi a oamenilor. Este morală şi virtuoasă! Dar PCC a trădat voia Cerului şi a oamenilor, prin condamnarea bunăvoinţei creştinilor şi prin persecutare brutală. Creştini în număr mare au fost toţi strămutaţi şi lăsaţi fără adăpost. Foarte mulți au fost arestați şi închiși, iar unii, persecutați până la moarte! Guvernarea PCC a provocat distrugerea a nenumărate familii creştine. Totuşi, guvernarea a pretins că credinţa lor în Dumnezeu a fost cea care a adus ruinarea familiilor lor. Nu este aceasta o distorsionare flagrantă de fapte? Fără arestările de creştini efectuate de PCC, lucrurile ar fi stat altfel. Nu PCC este cel care a păcătuit, prin faptul că i-a persecutat pe creştini? Nu e nimic greşit în a crede în Dumnezeu. Mulţi oameni din lume cred, iar familiile lor rămân intacte. Nu-i aşa? Unii oameni neştiutori mai sunt induşi în eroare de zvonurile absurde ale PCC. Ei nu-i blamează pe cei din PCC pentru persecutarea creştinilor, îi blamează pe creştini pentru credinţa lor în Dumnezeu. Oare nu e absurd, precum şi ridicol? Mamă, tată, trebuie să distingeţi ce e adevărat. Nu acceptaţi zvonurile absurde ale PCC!

Mu Xinping: Acum, că v-am auzit vorbind, înţeleg. PCC trimite la închisoare nenumăraţi credincioşi în Dumnezeu, chiar îi ucide şi distruge atâtea familii, dar dă vina pe victime şi pretinde că aceştia sunt de vină, pentru credinţa lor în Dumnezeu. E clar o distorsionare de fapte! Guvernarea Chinei e josnică şi incorectă. Cei care cred în Dumnezeu preferă să îndure persecuţia guvernării şi să propovăduiască Evanghelia, pentru a-i salva pe alţii. E un fapt foarte admirabil! Aceştia sunt într-adevăr oameni de calitate!

din scenariul filmului Schimbul: „Reeducare «roşie» la domiciliu”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns