După ce am înțeles adevărul deosebirii dintre adevăratul Hristos și Hristoșii falși, nu am mai stat orbește în defensivă

decembrie 19, 2019

de Xiangwang, Malaezia

Încă de la o vârstă fragedă, împreună cu mama, diacon al bisericii și profesoară a școlii de duminică, am crezut în Domnul. Am participat adesea la întruniri și am citit Biblia cu ea și, după ce am mai crescut, m-am mutat din grupul copiilor în grupul adolescenților.

Pastorul însărcinat să țină predici grupului de adolescenți era doctor în teologie. El ne spunea adesea că a fi pastor nu este ușor și că, fără inspirația Duhului Sfânt, era foarte dificil să perseverezi în activitatea de predicator. Prin urmare, noi îl idolatrizam, crezându-l a fi o persoană care Îl încânta pe Dumnezeu și care primea inspirație de la Duhul Sfânt. Când ne ținea predici, el folosea adesea două versete din Biblie: „Și atunci, dacă cineva vă va spune: «Iată, aici e Hristos» sau «Iată, El este acolo», să nu-l credeți. Căci se vor ridica hristoși falși și profeți falși și vor arăta semne și minuni, pentru a-i ademeni, dacă ar fi posibil, chiar și pe cei aleși” (Marcu 13:21-22). El ne spunea că, în zilele de pe urmă, vor apărea mulți Hristoși falși și ne îndemna să fim mereu precauți și să nu mergem să ascultăm, ocazional, alte predici. În special acelora dintre noi care nu aveau încă o bază solidă în studiul Bibliei și ale căror staturi erau prea mici, ne spunea că cel mai bine pentru noi era să nu ascultăm, să citim sau să cercetăm vreo predică propusă de către oricine altcineva dintr-un alt cult, pentru a evita să fim înșelați.

De asemenea, în afară de aceasta, pastorul menționa deseori anumite biserici pe care trebuia să le evităm cu orice preț, inclusiv Fulgerul de la Răsărit, și ne povestea câte ceva din mediatizarea negativă care circula despre Fulgerul de la Răsărit. Când membrii grupului meu au auzit acest lucru, toți au spus că vor evita acea biserică. Pastorul ne predica adesea că, atât timp cât citim des Biblia, suntem prezenți în mod regulat la întruniri și ne facem constant rugăciunile, ne spovedim Domnului și ne căim pentru păcate în fiecare zi și stăm în permanență de veghe, cu calm, atunci când va veni Domnul, vom fi luați în Împărăția cerurilor. Credeam cu tărie în ceea ce spunea acesta, nu mă încumetam să merg să ascult ocazional predicile propovăduite în alte biserici și mă comportam în strictă conformitate cu sfaturile pastorului. Prin urmare, simțeam că îmi asigurasem deja un loc printre cei care așteaptă reîntoarcerea Domnului.

Într-o zi din august 2017, Fratele Hu de la biserica noastră a venit brusc să mă viziteze la școală și mi-a spus pe un ton foarte serios: „Am ceva foarte important să îți spun. Se pare că mama și sora ta cred acum în Fulgerul de la Răsărit.” Am rămas uluită când am auzit această veste și m-am gândit în sinea mea: „Nu ne îndemna întotdeauna pastorul să nu avem nimic de-a face cu Fulgerul de la Răsărit? Cum ar putea mama să înceapă să creadă în el?” Atunci, fratele Hu mi-a povestit despre o parte din mediatizarea negativă creată în jurul Fulgerului de la Răsărit și, cu cât auzeam mai multe, cu atât mai speriată și mai panicată deveneam. Mă tot gândeam: „Oare ce pot face? Oare ce pot face?” Tocmai atunci, fratele Hu a spus: „Du-te degrabă acasă și întreabă-ți mama dacă, într-adevăr, a început să creadă în Fulgerul de la Răsărit. Dar când o întrebi, prefă-te că nu știi nimic. Mai întâi ascultă ce are de spus, apoi dă-mi o înregistrare a conversației voastre.” Deoarece mă temeam că mama se rătăcise, am fost de acord.

Bineînțeles, nici bine nu mă întorsesem acasă, că mama mi-a și spus că Domnul Isus se reîntorsese ca Dumnezeu Atotputernic și că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic transmitea multe cuvinte și îndeplinea lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu pentru a-l purifica și schimba pe om și pentru a-l salva pe om complet din lanțurile păcatului. Ea a continuat prin a spune că aceasta era ultima etapă a lucrării lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii și că, dacă am rata-o, nu am avea altă șansă de a fi mântuiți. Mi-a spus că speră ca și eu să mă grăbesc să cercetez lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și să particip la o întrunire cu Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. După ce îmi spusese acest lucru, m-am gândit imediat la mediatizarea negativă creată în jurul Fulgerului de la Răsărit despre care îmi spusese fratele Hu și am simțit o repulsie puternică față de ceea ce spunea ea. Dar, pentru a putea înregistra în taină conversația noastră, mi-am înăbușit sentimentele și am continuat să o ascult.

Ziua următoare, mama mi-a cerut să intru pe internet la o întrunire cu oameni din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, dar i-am tăiat-o imediat și i-am spus: „Mamă, nu voi participa la întrunirile lor și nici tu nu ar trebui să o mai faci. Se pare că înclini din ce în ce mai mult spre ei.” Mama mi-a răspuns cu blândețe: „De când particip la întruniri și am părtășie cu frații și surorile din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, am dobândit noi perspective și o nouă înțelegere a cuvintelor lui Dumnezeu din Biblie și sunt convinsă în inima mea că părtășiile lor sunt pline de lumină și că provin din iluminarea Duhului Sfânt. Mai mult decât atât, cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic mi-au rezolvat o mare parte din confuzie, iar acum sunt absolut convinsă că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic deține cu siguranță lucrarea Duhului Sfânt și că spusele lui Dumnezeu Atotputernic reprezintă adevărul…” În acel moment, aveam mintea plină de preconcepții despre Fulgerul de la Răsărit și, pur și simplu, nu puteam accepta nimic din ceea ce spunea mama mea. După aceea, am intrat pe internet să-i arăt mamei o parte din mediatizarea negativă din jurul Fulgerului de la Răsărit despre care îmi povestise fratele Hu și i-am spus: „Vezi, mamă? Este precizat totul foarte clar, aici, pe internet, iar pastorul nostru ne spune, de asemenea, adeseori, să nu investigăm Fulgerul de la Răsărit. Spune-mi, te rog, că nu vei mai avea nimic de a face cu ei de acum înainte.”

Mama nu a luat în seamă mediatizarea negativă, ci a continuat să-mi vorbească răbdător, spunând: „Draga mea fiică, guvernul comunist chinez este o organizație ateistă, care disprețuiește apariția și lucrarea lui Dumnezeu și disprețuiește pe oricine are o credință religioasă. În China, creștinismul și catolicismul sunt condamnate de către guvernul PCC ca fiind secte, iar Biblia este condamnată ca fiind o carte sectantă, nenumărate exemplare fiind arse sau distruse, iar acum este chiar interzis să fie vândută în China. Mulți creștini și catolici au fost arestați, persecutați și întemnițați de către guvernul PCC, iar unii chiar au fost chiar mutilați sau uciși. Organizațiile internaționale pentru drepturile omului și națiunile occidentale au dezaprobat cu vehemență, de multe ori, guvernul comunist chinez. Oare poți crede cu adevărat cuvintele unui astfel de regim satanic, care se împotrivește lui Dumnezeu? Este oare acesta calificat să evalueze și să condamne apariția și lucrarea lui Dumnezeu? Și de ce pastorii și bătrânii nu ne permit să analizăm lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă? Sunt oare acțiunile lor în conformitate cu învățăturile Domnului? Domnul Isus ne-a spus: «Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!» (Matei 5:3).Din cuvintele Domnului putem vedea că Domnul vrea ca noi să cercetăm cu mintea deschisă, să investigăm în mod activ când auzim pe cineva care mărturisește reîntoarcerea Domnului, căci numai atunci putem primi reîntoarcerea Domnului. Draga mea fiică, în calitate de credincioși în Domnul, de ce ascultăm părerile altor oameni, dar nu luăm aminte la cuvintele Domnului? Dacă dăm crezare spuselor pastorului și la mediatizarea negativă făcută de acel regim satanic și devenim pasivi și defensivi când auzim pe cineva care mărturisește reîntoarcerea Domnului, oare este aceasta în acord cu voința Domnului? Procedând astfel, oare nu vom încălca cuvintele Domnului? Credincioșii evrei din vremea lui Isus nu au căutat și nu au cercetat lucrarea și cuvintele Domnului ci, în schimb, au crezut orbește în zvonurile inventate despre Domnul de către farisei și astfel ei s-au împotrivit, L-au osândit pe Domnul Isus iar, în cele din urmă, L-au răstignit pe cruce și, în consecință, au fost pedepsiți de către Dumnezeu. Trebuie să învățăm lecția despre eșecul evreilor și să evităm să ratăm șansa noastră de a-L întâmpina pe Domnul. Este proorocit de multe ori în Apocalipsă: «Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!» (Apocalipsa 2, 3). Din acest verset putem vedea că, atunci când Domnul se va reîntoarce, El Își va exprima cuvintele, iar dacă noi dorim să Îi întâmpinăm reîntoarcerea, atunci trebuie să învățăm să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Doar citind și cercetând cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, vei ști dacă acestea sunt sau nu vocea lui Dumnezeu.” După ce a spus tot ce avea de spus, mama a luat o carte intitulată „Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă” și mi-a înmânat-o.

M-am uitat la cartea din mâinile ei, dar nu am luat-o. Deoarece încă nu puteam accepta ceea ce spunea, am spus doar: „Nu vreau să o citesc”, apoi m-am întors cu spatele și m-am dus în dormitorul meu.

Așezându-mă la biroul meu, mi-am recăpătat calmul și am reflectat la ceea ce spusese mama. M-am gândit în sinea mea: „De fapt, ceea ce a spus mama nu este greșit. Fulgerul de la Răsărit mărturisește că Domnul s-a reîntors, totuși, eu am crezut, pur și simplu, orbește ceea ce spune pastorul și am dat crezare mediatizării negative făcută de către guvernul comunist chinez Fulgerului de la Răsărit, fără măcar să fi citit cuvintele rostite de Dumnezeu Atotputernic. Presupun că a fost mai degrabă o decizie arbitrară din partea mea. Dacă Dumnezeu Atotputernic este, cu adevărat, Domnul Isus reîntors, iar eu refuz să-L accept, atunci îmi voi rata șansa de a-L întâmpina pe Domnul. Însă pastorul ne predică întotdeauna că Hristoșii falși vor apărea în zilele de pe urmă și, dacă se întâmplă să o iau pe căi greșite, atunci nu va fi în zadar toată credința mea în Domnul?” Inima îmi bătea puternic în piept și, pur și simplu, nu știam pe cine să cred, așa că L-am chemat pe Domnul: „O, Doamne! Întotdeauna am tânjit după reîntoarcerea Ta, însă acum mi-e teamă să nu fiu înșelată de Hristoșii falși care apar în zilele de pe urmă. O, Doamne! Oamenii din cadrul Fulgerului de la Răsărit mărturisesc acum că Te-ai reîntors, așa că dacă Te-ai reîntors cu adevărat ca Dumnezeu Atotputernic, atunci Te rog să mă iluminezi, să mă călăuzești și să îmi permiți să-Ți recunosc vocea.”

Ziua următoare, mama m-a încurajat din nou să particip la una dintre întrunirile ei. După o oarecare ezitare, am decis să intru pe internet și să ascult ce aveau de spus. Când întrunirea de-abia începuse, m-am simțit foarte agitată și nu am ascultat cu adevărat părtășia fraților și a surorilor. Mai târziu, Fratele Zhang a avut părtășie cu privire la aspecte ale adevărului, precum planul de gestionare al lui Dumnezeu pentru a mântui omenirea, misterul celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu, precum și lucrarea de judecată pe care Dumnezeu o îndeplinește în zilele de pe urmă; inima mi-a fost captivată și, cu cât ascultam mai mult, cu atât mai proaspăt și mai nou îmi părea totul. Deși, anterior, participasem la cursuri de studiu biblic, predicatorii vorbiseră doar despre natura miraculoasă a lucrării lui Dumnezeu, menționând miracolele pe care El le-a făcut sau discutau despre felul în care sfinții din trecut Îl ascultaseră pe Dumnezeu pentru a îndeplini însărcinările date de Dumnezeu, etc. Nu menționaseră niciodată nimic despre planul de gestionare al lui Dumnezeu pentru a mântui omenirea. Părtășia fratelui Zhang mi-a permis să dobândesc o oarece înțelegere în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu de a gestiona omenirea; acestea au fost, toate, lucruri pe care nu le înțelesesem niciodată înainte în ciuda faptului că citisem Biblia timp de atâția ani. Până când s-a terminat întrunirea, mă răzgândisem. Am decis că voi cerceta mai întâi lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și că voi șterge înregistrarea pe care am făcut-o în timpul conversației avute cu mama.

În cadrul întrunirii noastre din a treia zi, am discutat despre diferența dintre fecioarele înțelepte și fecioarele nechibzuite. Fratele Zhang a spus: „Fecioarele înțelepte sunt înțelepte pentru că tânjesc după apariția lui Dumnezeu și știu cum să asculte vocea lui Dumnezeu. Ele sunt inteligente, posedă calibru și sunt oameni care iubesc și caută adevărul. În consecință, când aud vestea că Domnul a venit, ele caută și cercetează în mod activ – oameni ca acestea nu pot fi înșelați de Hristoșii falși. Fecioarele nechibzuite nu iubesc adevărul, ele nu acordă atenție ascultării vocii lui Dumnezeu și nici nu știu cum să o asculte; ele sunt confuze și nu au discernământ și, în ceea ce privește venirea Domnului, nu se pot agăța decât de propriile noțiuni și închipuiri pentru a se împotrivi și condamna lucrarea lui Dumnezeu. De exemplu, unii frați și surori nu dau importanță ascultării cuvintelor Domnului din credința lor în El dar, în schimb, ei cred ceea ce spun pastorii și bătrânii. Ei cred orice spun pastorii și bătrânii și, deși, cu numele, cred în Domnul, de fapt ei îi urmează și se supun pastorilor și bătrânilor. Apoi, există unii frați și surori care se concentrează orbește doar pe a se apăra împotriva Hristoșilor falși și nu cercetează sau investighează chiar și atunci când aud pe cineva răspândind vestea reîntoarcerii Domnului – nu este aceasta ca și cum ai renunța să mănânci de frică să nu te îneci? Oare sunt capabili oamenii de acest fel să întâmpine reîntoarcerea Domnului?”

Cuvintele fratelui Zhang m-au făcut brusc să am o revelație și m-am gândit: „Așa este! Atâta vreme am crezut în ceea ce propovăduiește pastorul meu și nu am cercetat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Dacă Dumnezeu Atotputernic este cu adevărat Domnul Isus reîntors, atunci nu am fost oare dată în vileag ca fiind o fecioară nechibzuită? Domnul Isus a spus: «Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide!» (Matei 7:7). Întotdeauna am așteptat cu nerăbdare să-l întâmpin pe Domnul, iar acum Biserica lui Dumnezeu Atotputernic mărturisește că Domnul s-a reîntors. Ar trebui să fiu o fecioară înțeleaptă și să cercetez și să investighez în mod activ lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, căci numai aceasta este în conformitate cu voia lui Dumnezeu.” Și așa, am decis să cercetez în continuare lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă.

La o întrunire din ziua următoare, am întrebat: „Frate, ai avut părtășie ieri că secretul pentru a fi o fecioară înțeleaptă este să te concentrezi pe ascultarea vocii lui Dumnezeu. Simt că am acum o cale de urmat pentru a investiga lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, dar pastorul meu spune adesea în predicile sale că Hristoșii falși vor apărea în zilele de pe urmă pentru a înșela oamenii, deci cum să facem deosebirea între adevăratul Hristos și Hristoșii falși? Nu înțeleg acest aspect al adevărului, așa că mă întrebam dacă poți avea părtășie cu mine despre acest lucru?”

Fratele Zhang a spus: „Întrebarea pe care ai adresat-o este crucială, deoarece se referă direct la faptul dacă putem sau nu să întâmpinăm reîntoarcerea Domnului. Atât timp cât putem înțelege adevărul despre deosebirea dintre adevăratul Hristos și Hristoșii falși atunci, oricât ar încerca Hristoșii falși să se dea drept Dumnezeu, nu ne vor putea înșela. În legătură cu modul de a face deosebirea între adevăratul Hristosul și Hristoșii falși, Domnul spune: «Atunci, de vă va zice cineva: „Iată, aici e Hristos, sau acolo!”, să nu credeți. Că se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși» (Matei 24:23-24). Cuvintele Domnului ne spun clar că Hristosii falși din zilele de pe urmă vor folosi în mare parte semne și minuni pentru a înșela oamenii. Deoarece Hristosii falși sunt lipsiți de adevăr, iar esența lor este aceea a spiritelor și a demonilor malefici, ei nu pot decât să imite lucrarea din trecut a lui Dumnezeu și să înfăptuiască unele minuni și semne simple sau, altminteri, să interpreteze greșit Biblia pentru a zăpăci oamenii cu teorii obscure. Numai Hristos este adevărul, calea și viața și numai El poate să exprime adevărul, să ne arate calea și să ne ofere viață. Toți cei care se numesc pe ei înșiși Hristos, dar care nu pot exprima adevărul, sunt cu siguranță Hristoși falși și impostori și acesta este principiul prin care îi putem deosebi cu ușurință pe Hristoșii falși”.

După ce am ascultat părtășia fratelui, am citit din nou cu atenție acest pasaj din Scriptură, iar apoi, deodată, totul a devenit clar: „Da, chiar se spune în Biblie că Hristoșii falși ne vor arăta semne mărețe și vor înfăptui minuni nemaipomenite pentru a înșela oamenii. Atunci, cum ar putea acei pastori care sunt atât de bine informați în legătură cu Biblia să nu fi văzut acest principiu prin care îi putem deosebi pe Hristoșii falși?”

Fratele Zhang a trimis apoi un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Dacă, în prezent, trebuie să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni, să vindece bolnavii și să facă multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că vine de la Isus, atunci ar fi vorba despre un fals realizat de duhurile rele și imitația acestora a lui Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă aceeași lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost deja finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată acea etapă a lucrării. […] Dacă, în timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu ar arăta semne, ar face minuni, ar alunga demoni și ar vindeca bolnavii – dacă ar face exact așa cum a făcut Isus – atunci Dumnezeu ar repeta aceeași lucrare, iar lucrarea lui Isus nu ar avea semnificație sau valoare. Astfel, Dumnezeu realizează o singură etapă a lucrării în fiecare epocă. Odată ce fiecare etapă a lucrării Sale a fost finalizată, este imitată la scurt timp de duhurile rele, iar după ce Satana începe să calce pe urmele Lui, Dumnezeu trece la o metodă diferită. Odată ce El a completat o etapă a lucrării Sale, aceasta este imitată de duhurile rele. Asta trebuie să vă fie clar” („Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi” din Cuvântul Se arată în trup).

Fratele Zhang a avut părtășie, spunând: „Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic putem observa că Dumnezeu este un Dumnezeu mereu nou și niciodată învechit, iar El nu a făcut niciodată aceeași lucrare de două ori. De fiecare dată când Dumnezeu inițiază o nouă etapă a lucrării, El transmite cuvinte noi și oferă omului noi căi de practică. Când Domnul Isus a venit, de exemplu, El nu a repetat lucrarea de a promova legile și poruncile, ci a folosit în schimb acea lucrare ca bază pentru a îndeplini lucrarea de răscumpărare a întregii omeniri, iar El a oferit oamenilor din acea vreme noi moduri de a practica. De exemplu, El a învățat oamenii să se spovedească și să se căiască, să-și iubească dușmanii, să învețe să ierte, să-și iubească aproapele și așa mai departe. Acum, Dumnezeu Atotputernic a venit în zilele de pe urmă și El nu propovăduiește calea pocăinței din nou ci, în schimb, Își folosește lucrarea de răscumpărare ca o bază pe care să îndeplinească lucrarea judecății și purificării omul prin cuvinte. În această etapă a lucrării, Dumnezeu nu arată semne și nu înfăptuiește minuni, ci, în schimb, Își exprimă cuvintele, în mod practic, pentru a dezvălui firile noastre corupte și pentru a ne judeca nelegiuirea. În același timp, Dumnezeu ne dăruiește toate adevărurile de care avem nevoie pentru a obține mântuirea adevărată și El ne permite să înțelegem calea către schimbarea firii, prin care să putem alunga firile noastre corupte și să fim călăuziți de către Dumnezeu în Împărăția Sa. Pe de altă parte, majoritatea Hristoșilor falși, sunt posedați de duhuri diabolice și toate sunt extraordinar de arogante și absurde. Ei nu sunt capabili să înceapă noi epoci, nici nu pot duce epocile la bun sfârșit și cu atât mai puțin sunt capabili să exprime adevărul pentru a arăta oamenilor calea către schimbarea firii. Tot ce pot face ei este să imite lucrarea din trecut a Domnului Isus și să înfăptuiască câteva minuni și semne simple pentru a înșela oamenii. Totuși, în ceea ce privește marile minuni pe care Domnul Isus le-a făcut, cum ar fi învierea morților și hrănirea a cinci mii de oameni cu doi pești și cinci pâini, Hristoșii falși, pur și simplu, sunt incapabili să reproducă aceste fapte, căci numai Dumnezeu posedă o astfel de autoritate și putere, iar Hristoșii falși nu ar putea realiza niciodată astfel de lucruri.”

Numai prin părtășia fratelui am ajuns să înțeleg că lucrarea lui Dumnezeu este mereu de actualitate și niciodată învechită și că Hristosii falși sunt capabili doar să imite lucrarea din trecut a lui Dumnezeu și să înfăptuiască doar câteva minuni și semne simple. Cu toate acestea, ei sunt incapabili să facă lucrarea lui Dumnezeu și, atât timp cât vom înțelege principiile din spatele lucrării lui Dumnezeu, atunci nu vom fi înșelați. În trecut, îmi fusese întotdeauna teamă să nu fiu înșelată și, astfel, nu îndrăznisem să ascult vreo predică ținută de către Fulgerul de la Răsărit, cu atât mai puțin să caut și să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. În schimb, m-am izolat în biserică, am ascultat acolo predici și l-am lăudat pe Domnul, crezând că aceasta este calea cea mai sigură de urmat și că mă voi reuni cu Domnul în viitor. Gândindu-mă la asta acum, totuși, faptul că fusesem atât de pasivă și de precaută și că nu cercetasem în mod proactiv cuvântările Domnului din zilele de pe urmă, mă făcuse cu adevărat predispusă la a rata șansa de a-L întâmpina pe Domnul.

Fratele Zhang și-a continuat părtășia, spunând: „Dumnezeu este adevărul, calea și viața și, pe lângă capacitatea de a face diferența între adevăratul Hristos și Hristosii falși prin intermediul principiilor lucrării lui Dumnezeu, îi putem deosebi și prin esența lui Hristos.” În acel moment, fratele Zhang a trimis un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu: „Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic prea exagerat în această privință, deoarece El deține esența lui Dumnezeu și firea și înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și întregește lucrarea printre oameni. Acest trup nu este unul care poate fi înlocuit de orice om, ci unul care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, oferindu-i omului viață. Mai devreme sau mai târziu, cei care se dau drept Hristos vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu Însuși” („Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice” din Cuvântul Se arată în trup).

Fratele Zhang și-a continuat părtășia, spunând: „Din cuvintele lui Dumnezeu putem observa că Hristos este întruparea Duhului lui Dumnezeu – El posedă o esență divină, El îndeplinește lucrarea lui Dumnezeu, El exprimă firea lui Dumnezeu, El poate exprima adevărul pentru a-l alimenta și păstori pe om în orice moment și în orice loc și numai Hristos poate să efectueze lucrarea de mântuire a omului. Domnul Isus a fost Hristos, de exemplu, iar apariția și lucrarea Lui au condus la încheierea Epocii Legii și au inițiat Epoca Harului. El a rostit, de asemenea, cuvintele Sale pentru a oferi omenirii calea pocăinței, pentru a-i permite să cunoască clar voința și cerințele lui Dumnezeu și să le ofere o cale de urmat atunci când au apărut dificultăți. Prin cuvintele Domnului Isus, oamenii au înțeles cum să se roage Domnului, cum să se înțeleagă unul cu altul, cum să se ierte unul pe altul și așa mai departe. Mai mult decât atât, Domnul Isus și-a exprimat firea bună, iubitoare și milostivă, I-a vindecat pe cei bolnavi, a alungat demoni și Și-a revărsat harul nesfârșit asupra omului. În cele din urmă, El a fost răstignit pentru a răscumpăra omenirea, împlinind astfel lucrarea de a răscumpăra întreaga omenire și de a ne scăpa de lanțurile și cătușele legii, precum și de a ne îndepărta de pericolul de a fi condamnați și osândiți la moarte pentru încălcarea legii. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care Domnul Isus le-a făcut și nimeni altcineva nu le-ar fi putut face în locul Său. Din lucrarea și cuvintele Domnului Isus, putem vedea că El este adevărul, calea și viața. În mod similar, Dumnezeu S-a întrupat din nou în zilele de pe urmă și a încheiat Epoca Harului și a inițiat Epoca Împărăției. El a rostit milioane de cuvinte, El îndeplinește lucrarea de judecată și purificare și exprimă firea dreaptă a lui Dumnezeu care este măreață, mânioasă și de neofensat. Cuvintele rostite de Dumnezeu Atotputernic nu numai că dezvăluie misterul întregului plan de gestionare al lui Dumnezeu, destinația finală și sfârșitul omului, ci și explică cu o claritate perfectă adevărurile de care avem nevoie pentru a fi purificați și pentru a obține adevărata mântuire conform nevoilor noastre. De exemplu, El explică modul în care Satan corupe omul, adevărul despre corupția omului sub influența lui Satan, cum judecă și purifică Dumnezeu firile corupte ale omului, cum ar trebui omul să creadă în Dumnezeu și să Îl asculte, ce fel de persoană iubește Dumnezeu și ce fel de persoană detestă și o elimină, cum ar trebui să-L urmăm pentru a fi desăvârșiți de Dumnezeu și așa mai departe. Experimentând judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu, vedem în mod clar esența și rădăcina corupției noastre de către Satana și ajungem să înțelegem firea dreaptă, sfântă și de neofensat a lui Dumnezeu. Atunci nu ne putem abține să nu cădem la pământ înaintea lui Dumnezeu, căindu-ne cu adevărat, să nu Îl venerăm și să nu Îl ascultăm din ce în ce mai mult pe Dumnezeu și, treptat, să nu scăpăm de firile noastre corupte de Satana, eliberându-ne din lanțurile păcatului și să nu obținem adevărata mântuire a lui Dumnezeu. Cuvântările și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic ne aduc adevărul, calea și viața – Dumnezeu Atotputernic este Însuși Dumnezeu și El este Hristos întrupat. Hristosii falși nu posedă esența lui Dumnezeu și nu pot exprima adevărul, cu atât mai puțin pot ei îndeplini lucrarea de mântuire a omenirii. Ei pot face doar declarații amăgitoare pentru a-i înșela și răni pe oameni. Când cineva îi ascultă, nu numai că nu obține nicio aprovizionare ci, în plus, inimile lor devin din ce în ce mai întunecate, se scufundă din ce în ce mai adânc, și neavând unde să apeleze, inevitabil, ajung să fie devorate de Satana. Prin urmare, ne putem da seama din cuvântările, lucrarea lui Dumnezeu și firea pe care Dumnezeu o exprimă dacă El este Hristos întrupat.”

După ce am ascultat cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și părtășia fratelui, am înțeles în profunzime adevărul despre cum să fac deosebirea între Hristosul adevărat și Hristoșii falși. Numai Hristos este adevărul, calea și viața și numai Hristos poate să exprime adevărul și să îndeplinească lucrarea lui Dumnezeu Însuși. Toți cei care se autoproclamă Hristoși, dar care sunt incapabili să exprime adevărul și care nu pot îndeplini lucrarea de mântuire a omului sunt Hristoși falși. Găsisem, în sfârșit, calea de urmat și nu mai eram pasivă și, orbește, în defensivă din cauza fricii de a nu fi înșelată de Hristoșii falși. Mulțumesc lui Dumnezeu!

După aceea, fratele Zhang a avut părtășie despre alte adevăruri, cum ar fi misterul întrupării, diferența dintre lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului, povestea din interiorul Bibliei și multe altele. Cu cât ascultam mai mult, cu atât mai satisfăcută mă simțeam și așteptam cu nerăbdare fiecare zi să particip la întruniri cu frații și surorile. De fiecare dată când se încheia o întrunire, eu și mama discutam despre noul nivel de înțelegere pe care-l atingeam în urma întrunirii și, puțin câte puțin, am ajuns să înțeleg lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. După o perioadă de cercetare și investigare, am căpătat certitudinea că Dumnezeu Atotputernic era într-adevăr Domnul Isus reîntors. Am început apoi să propovăduiesc evanghelia și să răspândesc vestea despre reîntoarcerea Domnului către și mai mulți oameni care tânjeau după apariția lui Dumnezeu.

Mai târziu, mama și cu mine ne-am dus la fosta noastră biserică pentru a participa la rugăciunea de vineri. După ce s-a încheiat adunarea, spre surprinderea noastră, pastorul a pornit difuzarea unui videoclip care prezenta acuzații false împotriva Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Când am văzut calomnia și bârfele inventate pe care le-au îndreptat împotriva Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, m-am înfuriat și m-am gândit: „Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu este deloc cum spun ei. Nu au intrat în legătură cu Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și nici nu au cercetat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Cum de pot ei judeca lucrarea lui Dumnezeu atât de neîntemeiat și în mod atât de arbitrar? ”

După ce s-a terminat videoclipul, pastorul, doi diaconi și doi membri din consiliul bisericii ne-au rugat pe mine și pe mama să rămânem în urmă. Pastorul ne-a întrebat: „Voi două credeți acum în Dumnezeu Atotputernic?” Am răspuns: „Da”.

În momentul în care am spus acest lucru, unul dintre diaconi s-a ridicat brusc în picioare și, arătând spre mama, a spus fioros: „Deci așa, acum crezi în Dumnezeu Atotputernic? Începând de mâine nu mai ai voie să predai la școala de duminică. Mâine după-amiază, voi veni la tine acasă și voi lua înapoi banii bisericii.”

Mama i-a spus: „Îi poți lua oricând dorești.”

Pastorul a întrebat furios: „Întreaga lume religioasă i se împotrivește și condamnă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. De ce ai insista să ții legătura cu ei?”

Mama a ripostat, spunând: „Pastore, oare lumea religioasă deține adevărul? Oare a spus vreodată Domnul Isus că numai urmând lumea religioasă îl putem întâmpina pe Domnul? Când Domnul Isus și-a făcut apariția și Și-a îndeplinit lucrarea în urmă cu mulți ani, conducătorii evrei nu numai că au refuzat să cerceteze sau să investigheze singuri lucrarea Lui, ci chiar i-au oprit pe credincioși să o accepte și chiar au inventat zvonuri despre Domnul Isus, opunându-I-se cu frenezie, judecându-L și hulindu-L. Într-un final, I-au jignit firea lui Dumnezeu și, astfel, au fost blestemați și pedepsiți de către Dumnezeu. Dacă e să ne luăm după ceea ce spui, că orice cale căreia lumea religioasă i se împotrivește și o condamnă nu este adevărata cale, atunci nu ar însemna aceasta că renegi chiar lucrarea Domnului Isus? Refuzi să cercetezi sau să investighezi lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, deoarece lumea religioasă i se împotrivește și condamnă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic – este oare aceasta în acord cu adevărul? În calitate de pastor și diaconi ai bisericii, de ce condamnați și judecați în mod arbitrar lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă fără a vă deranja măcar să știți despre ce e vorba? Citind multe din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și văzând că spusele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și sunt vocea lui Dumnezeu, am avut certitudinea că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus reîntors.” Spre surprinderea mea, ei au afișat o nepăsare sfidătoare și nu au acceptat deloc ceea ce spusese mama mea.

Mama a deschis o aplicație pe telefonul ei și le-a citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Unul dintre membrii consiliului bisericii a răspuns apoi foarte arogant și a făcut câteva comentarii defăimătoare la adresa lui Dumnezeu Atotputernic. Mama a spus furioasă: „Ești incredibil de arogant. Aceste cuvinte sunt adevărul – chiar nu îl poți auzi? Chiar nu poți înțelege vocea lui Dumnezeu când o auzi? Oare ești cu adevărat oaia lui Dumnezeu?”

Ne-au privit trufași, cu zâmbete forțate. Pastorul a spus apoi cu aroganță: „Cel pe care îl așteptăm este Domnul Isus, care are răni de cuie în mâinile Sale și care vine sub înfățișarea unui evreu. În afară de Domnul Isus, nu vom accepta nimic, chiar dacă ceea ce exprimă Dumnezeu Atotputernic este adevărul.” Văzând cât de încăpățânați erau, mama și cu mine am renunțat să încercăm să le vorbim. Am văzut că purtarea lor a fost exact aceeași cu cea a fariseilor care I s-au împotrivit Domnului Isus; ei credeau în Dumnezeu, dar nu căutau adevărul și nici nu se concentrau pe ascultarea vocii lui Dumnezeu. În schimb, erau doar aroganți și vanitoși, se agățau cu încăpățânare de propriile noțiuni și închipuiri și judecau în mod arbitrar și se împotriveau lucrării lui Dumnezeu – ei erau într-adevăr cei care păreau să-L slujească pe Dumnezeu dar care, de fapt, I se împotriveau.

Mai apoi, pastorul ne-a amenințat, spunând: „Vă vom oferi o lună pentru a vă răzgândi. Dacă și peste o lună vă veți păstra credința în Dumnezeu Atotputernic, vă voi excomunica din biserica noastră.”

Am spus indignată: „Nu este nevoie să așteptați o lună. Excomunicați-ne chiar acum. După ce ne-am dedicat tot acest timp cercetării și investigării lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, suntem deja convinse că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus reîntors. În sfârșit, am auzit vocea lui Dumnezeu, așa că, indiferent dacă ne excomunicați sau nu, nu vom mai reveni oricum pentru a participa la adunările din această biserică.”

Pastorul și-a coborât vocea și a spus cu viclenie: „Așa nu e bine. Dacă vă vom excomunica acum, ce vor crede frații și surorile despre noi? Vor spune că v-am excomunicat doar pentru că ați participat la câteva întruniri online și atunci vom părea de-a dreptul nemiloși. Peste o lună, le vom spune fraților și surorilor din biserica noastră că am făcut mari eforturi pentru a vă sfătui și v-am oferit suficient de mult timp pentru a vă răzgândi, dar, în final, v-ați înverșunat să credeți în Dumnezeu Atotputernic și ați decis să părăsiți biserica și de-abia atunci v-am excomunicat”.

Auzindu-l pe pastor spunând asta, m-am simțit dezgustată și nu am mai vrut să le spun niciun cuvânt. Apoi m-am îndreptat spre ușă, trăgând-o pe mama după mine. Chiar când părăseam încăperea, pastorul ne-a avertizat: „E treaba voastră dacă voi credeți sau nu în Dumnezeu Atotputernic, dar eu nu vă voi mai permite să luați legătura cu frații și surorile din biserica noastră.”

Când am ieșit din biserică, era deja trecut de ora 1 noaptea. În timp ce mă gândeam retrospectiv la ceea ce tocmai se întâmplase, nu-mi venea să cred că pastorul, predicatorul pe care îl venerasem întotdeauna pentru moralitatea și virtutea lui s-ar putea comporta în acest fel. Chiar atunci, mi-au venit în minte cuvintele lui Dumnezeu: „Cei care citesc Biblia în bisericile mari, recită Biblia în fiecare zi și, totuși, niciunul nu înțelege scopul lucrării lui Dumnezeu. Niciunul nu este capabil să-L cunoască pe Dumnezeu; mai mult, niciunul nu este în concordanță cu inima lui Dumnezeu. Toți sunt oameni netrebnici, ticăloși, fiecare crezându-se la înălțime ca să-L învețe pe Dumnezeu. Deși ei flutură numele lui Dumnezeu, ei I se opun voit. Cu toate că ei se denumesc credincioși ai lui Dumnezeu, ei sunt cei care mănâncă trupul și beau sângele omului. Toți astfel de oameni sunt diavoli care devorează sufletul omului, demoni șefi care îi tulbură intenționat pe cei care încearcă să umble pe calea cea dreaptă, și obstacole în calea celor care Îl caută pe Dumnezeu. Cu toate că ei au «un trup robust», cum vor ști adepții lor că ei sunt antihriști care îi conduc pe oameni contra lui Dumnezeu? Cum vor ști ei că aceștia sunt diavoli vii care caută, pentru un scop anume, suflete ca să le devoreze?” („Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup).

Întotdeauna crezusem că pastorii și bătrânii erau slujitori ai Domnului și că ar trebui să înțeleagă cel mai bine Biblia și să fie în armonie completă cu voia lui Dumnezeu. Întotdeauna crezusem că, la întoarcerea Domnului, cu siguranță ei Îl vor putea întâmpina pe Domnul. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că, atunci când pastorul va auzi vestea reîntoarcerii Domnului, nu numai că nu o ca va cerceta și nici nu o va investiga, dar, mai mult decât atât, va deveni atât de arogant și de atotștiutor, agățându-se cu încăpățânare de noțiunile și închipuirile sale, și că Îl va judeca și condamna atât pe Dumnezeu, cât și lucrarea Lui din zilele de pe urmă. Nu avea deloc frică de Dumnezeu în inimă, și a mers până într-acolo încât, sub pretextul „protejării turmei”, el i-a împiedicat și i-a oprit pe credincioși să cerceteze lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă doar de dragul de a-și menține propriul statut și stilul de viață. Pentru acei credincioși care, într-adevăr, au acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, pastorii și bătrânii au recurs la intimidarea lor prin intermediul amenințărilor de excomunicare din biserică și chiar i-au făcut pe ceilalți frați și surori din biserica lor să îi respingă, astfel încât ei să nu poată propovădui evanghelia fraților și surorilor. Cât de răuvoitori și malițioși au fost! Pentru a-și menține funcțiile și stilul de viață, fariseii din vremea lui Isus I s-au împotrivit cu înverșunare, L-au condamnat pe Domnul și L-au răstignit pe cruce. Pastorii și bătrânii de astăzi au exact aceeași esență ca fariseii – ei sunt antihriștii care au fost demascați de lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și sunt demonii care devorează sufletele oamenilor. În acel moment, am înțeles în sfârșit că, atunci când cineva crede în Dumnezeu fără să-L cunoască pe Dumnezeu și lucrarea Lui, atunci indiferent cât de mult par să sufere sau cât de mult par să se sacrifice pe sine, ei se vor împotrivi întotdeauna lui Dumnezeu și vor ofensa firea lui Dumnezeu bazându-se pe firile lor satanice, arogante și vanitoase.

În acel moment, nu m-am putut abține să nu-I închin mulțumiri și laude lui Dumnezeu în inima mea. Privind înapoi, fusesem înșelată de imaginea de sfințenie a pastorilor și a bătrânilor și îi idolatrizasem, urmasem și ascultasem mereu. Când a venit vorba despre întâmpinarea Domnului, chiar le împărtășisem părerea și mă împotrivisem lui Dumnezeu. Demascându-i pe pastori și pe bătrâni, Dumnezeu m-a lăsat să văd, într-un final, ceea ce erau ei de fapt, o esență demonică care urăște adevărul și care Îl urăște pe Dumnezeu, iar eu am putut apoi să traversez cu bine prin labirintul pe care aceștia mi-l pregătiseră ca pe o capcană și să întâmpin reîntoarcerea Domnului. Îi mulțumesc cu adevărat lui Dumnezeu că m-a mântuit și îmi doresc să urmez cu seriozitate adevărul pe calea credinței în Dumnezeu, pentru a putea răsplăti dragostea lui Dumnezeu!

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Domnul S-a arătat în Est

de Qiu Zhen, China Într-o zi, sora mea mai mică m-a sunat să-mi spună că se întorsese din nord și că avea să-mi spună ceva important. Mi-a...

Lasă un răspuns