În zilele de pe urmă, Dumnezeu, în principal, exprimă adevăruri și înfăptuiește lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu. Numai procesul de a trece prin judecata, mustrarea, încercările și rafinarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, precum și de a fi purificați și desăvârșiți de Dumnezeu, câștigând în cele din urmă adevărul ca pe însăși viața noastră înseamnă cu adevărat a lua parte la ospăț împreună cu Domnul

aprilie 2, 2019

Versete din Biblie pentru referințe:

Scrie! Ferice de cei chemaţi la cina de la nunta Mielului!” (Apocalipsa 19:9).

Duhul şi Mireasa zic: «Vino!», iar cel ce aude să zică: «Vino!» Cel însetat, să vină; iar cel ce doreşte, să ia fără plată apa vieţii!” (Apocalipsa 22:17).

Dar pe treimea aceasta o voi pune în foc şi o voi curăţa cum se curăţă argintul, o voi încerca cum se încearcă aurul” (Zaharia 13:9).

Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului” (Apocalipsa 7:14).

Ferice de cei ce-şi spală hainele, ca să aibă dreptul la pomul vieţii şi să poată intra pe porţi în cetate!” (Apocalipsa 22:14).

Aceştia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini. Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu şi pentru Miel” (Apocalipsa 14:4).

Cuvinte clasice ale lui Dumnezeu:

În această epocă, Dumnezeu va aduce între voi această realitate: că fiecare om va trăi cuvântul lui Dumnezeu, că va putea să pună adevărul în practică și că Îl va iubi pe Dumnezeu cu sinceritate; că toți oamenii vor folosi cuvântul lui Dumnezeu ca temelie și ca realitate a lor, și că vor avea inimi de venerație pentru Dumnezeu; și că, prin practicarea cuvântului lui Dumnezeu, omul va exercita, apoi, puterea împărătească, împreună cu Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care o va realiza Dumnezeu. Te poți lipsi de citirea cuvântului lui Dumnezeu? Acum sunt mulți care simt că nu se pot lipsi nici măcar o zi sau două de citirea cuvântului lui Dumnezeu. Ei trebuie să-I citească cuvântul în fiecare zi și, dacă timpul nu permite acest lucru, ascultarea cuvântului Său va fi suficientă. Acesta este sentimentul pe care Duhul Sfânt îl dăruiește omului și acesta este modul în care începe El să-l miște pe om. Adică, El îl guvernează pe om prin cuvinte astfel încât omul să poată intra în realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă, după doar o zi fără să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu, simți întuneric și sete și consideri acest lucru inacceptabil, asta arată că ai fost mișcat de Duhul Sfânt și că El nu Și-a întors fața de la tine. Tu te afli, atunci, în acest curent. Totuși, dacă după o zi sau două fără să mănânci și să bei din cuvântul lui Dumnezeu, nu simți nimic și nu ai sete și nici nu ești deloc mișcat, asta arată că Duhul Sfânt Și-a întors fața de la tine. Acest lucru înseamnă, atunci, că există ceva în neregulă în condiția ta interioară; nu ai intrat în Epoca Cuvântului și ai rămas în urmă. Dumnezeu folosește cuvântul pentru a-l guverna pe om; te simți bine dacă mănânci și bei din cuvântul lui Dumnezeu și, dacă nu faci acest lucru, nu vei avea nicio cale de urmat. Cuvântul lui Dumnezeu devine hrana omului și forța care îl conduce. Biblia a spus că „Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu.” Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu o va aduce, astăzi, la îndeplinire. El va realiza acest adevăr în voi. Cum se face că omul din trecut se putea lipsi mai multe zile de citirea cuvântului lui Dumnezeu, fiind, totuși, în stare să mănânce și să lucreze, ca de obicei? Și de ce nu este cazul acum? În această epocă, Dumnezeu folosește, în primul rând, cuvântul pentru a guverna totul. Prin cuvântul lui Dumnezeu, omul este judecat și desăvârșit, apoi, în cele din urmă, dus în împărăție. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate aproviziona viața omului și numai cuvântul lui Dumnezeu îi poate da omului lumină și o cale de a practica, mai ales în Epoca Împărăției. Atâta timp cât mănânci și bei zilnic din cuvântul Lui, fără să te îndepărtezi de realitatea cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu va putea să te desăvârșească.

din „Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului”

Confruntat cu starea omului și cu atitudinea sa față de Dumnezeu, Dumnezeu a făcut o nouă lucrare, permițându-i omului să dețină atât cunoștințe despre și ascultare față de El, cât și dragoste și mărturie. Astfel, omul trebuie să experimenteze rafinarea sa de către Dumnezeu, precum și judecata, tratarea și curățirea sa, fără de care omul nu L-ar cunoaște niciodată pe Dumnezeu și nu ar fi niciodată capabil să-L iubească și să-L mărturisească cu adevărat. Rafinarea omului de către Dumnezeu nu este doar de dragul unui efect unilateral, ci de dragul unui efect multifațetat. Doar în acest fel Dumnezeu înfăptuiește lucrarea de rafinare în cei care doresc să caute adevărul, pentru ca hotărârea și dragostea omului să fie desăvârșite de către Dumnezeu. Pentru cei care doresc să caute adevărul și care tânjesc după Dumnezeu, nimic nu are mai multă semnificație sau un sprijin mai intens decât o asemenea rafinare. Firea lui Dumnezeu nu este atât de ușor cunoscută sau înțeleasă de către om, căci Dumnezeu, în cele din urmă, este Dumnezeu. Până la urmă, este imposibil ca Dumnezeu să aibă aceeași fire ca și omul și, astfel, nu este ușor pentru om să Îi cunoască firea. Adevărul nu este în mod inerent stăpânit de către om și nu este ușor de înțeles de cei care au fost corupți de către Satana; omul este lipsit de adevăr și lipsit de hotărârea de a pune adevărul în practică, și dacă nu suferă și nu este rafinat sau judecat, atunci hotărârea lui nu va fi niciodată desăvârșită. Pentru toți oamenii, rafinarea este chinuitoare și foarte greu de acceptat - totuși, în timpul rafinării, Dumnezeu îi dă de înțeles în mod clar omului despre firea Sa dreaptă și face publice cerințele Lui pentru om și oferă mai multă iluminare și o curățire și tratare mai reale; prin compararea faptelor cu adevărul, El dă omului o mai mare cunoaștere a sa și a adevărului și o mai bună înțelegere a voinței Sale, permițându-i astfel acestuia să aibă o iubire adevărată și mai curată față de Dumnezeu. Acestea sunt obiectivele lui Dumnezeu în realizarea rafinării. Toată lucrarea pe care o face Dumnezeu în om are propriile scopuri și semnificații; Dumnezeu nu face o lucrare fără sens, nici nu face o lucrare care este lipsită de beneficii pentru om. Rafinarea nu înseamnă îndepărtarea oamenilor din fața lui Dumnezeu, nici nu înseamnă distrugerea lor în iad. Înseamnă schimbarea firii omului în timpul rafinării, schimbarea motivațiilor sale, a vechilor sale păreri, schimbarea dragostei lui pentru Dumnezeu și schimbarea întregii sale vieți. Rafinarea este un adevărat test al omului și o formă de pregătire reală, și numai în timpul rafinării iubirea lui poate servi funcției sale inerente.

din „Numai prin experimentarea rafinării Îl poate iubi omul cu adevărat pe Dumnezeu”

Poate că vă amintiți cu toții aceste cuvinte: „Căci necazul nostru uşor de purtat şi temporar, lucrează în noi o greutate veşnică de slavă, dincolo de orice imaginaţie.” În trecut, ați auzit cu toții aceste cuvinte, totuși nici unul nu a înțeles adevărata lor însemnătate. Astăzi, știți bine însemnătatea reală pe care o au. Aceste cuvinte sunt ceea ce va împlini Dumnezeu în zilele de pe urmă. Căci ele se vor împlini asupra celor chinuiți cu cruzime de marele balaur roșu, în țara unde el stă. Marele balaur roșu Îl persecută pe Dumnezeu și este vrăjmașul lui Dumnezeu; prin urmare, cei din această țară care cred în Dumnezeu sunt supuși umilinței și persecuției. De aceea aceste cuvinte vor deveni realitate în grupul vostru de oameni. Pe măsură ce această lucrare se desfășoară într-o țară care se împotrivește lui Dumnezeu, toată lucrarea Lui întâmpină piedici excesive și multe din cuvintele Lui nu pot fi împlinite la vreme; așadar, oamenii sunt rafinați datorită cuvintelor lui Dumnezeu. Și acesta este un element al suferinței. Este foarte greu pentru Dumnezeu să Își îndeplinească lucrarea în țara marelui balaur roșu, dar prin astfel de dificultăți Dumnezeu împlinește o etapă a lucrării Sale pentru a-Și manifesta înțelepciunea și faptele minunate. Dumnezeu folosește această oportunitate pentru a face compleți oamenii din acest grup. Din cauza suferinței oamenilor, a calibrului și a firii satanice a oamenilor din această țară necurată, Dumnezeu Își face lucrarea de purificare și de cucerire astfel încât El să poată obține slavă din aceasta și să îi câștige pe cei care stau mărturie faptelor Lui. Aceasta este însemnătatea deplină a tuturor sacrificiilor pe care le-a făcut Dumnezeu pentru grupul acesta de oameni.

din „Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?”

Dumnezeu folosește judecata Lui pentru a face omul desăvârșit, a iubit omul și l-a mântuit pe om – dar cât de mult este conținut în dragostea Lui? Există judecată, măreție, mânie și blestem. Deși Dumnezeu a blestemat omul în trecut, El nu l-a aruncat complet pe om în groapa fără fund, dar a folosit acele mijloace pentru a rafina credința omului; El nu l-a omorât pe om, ci a acționat pentru a-l face pe om desăvârșit. Esența trupului este aceea care este a lui Satana – Dumnezeu a spus aceasta perfect corect – dar faptele îndeplinite de Dumnezeu nu sunt săvârșite conform cuvintelor Sale. El te blestemă pentru ca tu să poți să-L iubești pe El și astfel ca tu să poți cunoaște esența trupului; El te mustră pentru ca tu să poți fi trezit, pentru a-ți permite să cunoști lipsurile din tine și să cunoști nevrednicia completă a omului. Astfel, blestemele lui Dumnezeu, judecata Lui și măreția și mânia Lui – toate sunt pentru a-l face pe om desăvârșit. Tot ceea ce face Dumnezeu astăzi și firea dreaptă pe care El o face clară în voi – este totul pentru a face omul desăvârșit și astfel este dragostea lui Dumnezeu.

din „Doar prin experimentarea încercărilor dureroase poți cunoaște frumusețea lui Dumnezeu”

Cu cât rafinarea lui Dumnezeu este mai mare, cu atât inimile oamenilor sunt capabile să-L iubească pe Dumnezeu. Chinul din inimile lor este benefic pentru viețile lor, ei pot să fie în pace înaintea lui Dumnezeu, relația lor cu Dumnezeu este mai apropiată și sunt mai în măsură să vadă dragostea și mântuirea supremă a lui Dumnezeu. Petru a experimentat purificarea de sute de ori, iar Iov a trecut prin câteva încercări. Dacă vă doriți să fiți desăvârșiți de către Dumnezeu, și voi trebuie să treceți prin rafinare de sute de ori; numai dacă trebuie să treceți prin acest proces și trebuie să vă bazați pe acest pas, puteți să îndepliniți voia lui Dumnezeu și să fiți desăvârșiți de către Dumnezeu. Rafinarea este cel mai bun mijloc prin care Dumnezeu îi desăvârșește pe oameni; numai rafinarea și încercările chinuitoare pot clarifica în inimile oamenilor adevărata dragoste pentru Dumnezeu. Fără greutăți, oamenii sunt lipsiți de adevărata dragoste pentru Dumnezeu; dacă nu sunt testați în interior și nu sunt cu adevărat supuși rafinării, atunci inimile lor vor fi mereu în derivă în lumea exterioară. După ce ai fost rafinat până la un anumit punct, îți vei vedea propriile slăbiciuni și dificultăți, vei vedea cât de multe îți lipsesc și că nu poți depăși numeroasele probleme cu care te confrunți și vei vedea cât de mare este neascultarea ta. Numai în timpul încercărilor vor fi oamenii capabili să-și cunoască într-adevăr stările autentice, iar încercările îi fac pe oameni capabili să fie desăvârșiți.

din „Numai prin experimentarea rafinării Îl poate iubi omul cu adevărat pe Dumnezeu”

Credința în Dumnezeu necesită ascultarea față de El și experiența lucrării Sale. Dumnezeu a făcut atât de multă lucrare – s-ar putea spune că pentru oameni este toată desăvârșire, toată rafinare și chiar mai mult, este toată mustrare. Nu a existat niciun singur pas din lucrarea lui Dumnezeu care să se potrivească cu noțiunile umane; oamenii au avut parte de cuvintele dure ale lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vine, oamenii ar trebui să se bucure de măreția Sa și de mânia Sa, dar indiferent cât de dure sunt cuvintele Lui, El vine să mântuiască și desăvârșească omenirea. Fiind creaturi, oamenii ar trebui să își îndeplinească datoriile pe care ar trebui să le îndeplinească și să mărturisească ferm pentru Dumnezeu în mijlocul rafinării. În fiecare încercare, ei ar trebui să respecte mărturia pe care ar trebui să o dea și să fie martori răsunători ai lui Dumnezeu. Acesta este un biruitor. Indiferent cum te rafinează Dumnezeu, tu rămâi plin de încredere și nu îți pierzi niciodată încrederea în Dumnezeu. Tu faci ceea ce ar trebui să facă omul. Aceasta este ceea ce Dumnezeu îi cere omului, iar inima omului ar trebui să se poată întoarce la El pe deplin și către El în fiecare moment. Acesta este un biruitor.

din „Ar trebui să îți menții devotamentul față de Dumnezeu”

Dacă cineva poate intra cu adevărat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu, din chestiunile și cuvintele cerute de El, atunci el va fi o persoană desăvârșită de Dumnezeu. Se poate spune că lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu sunt complet eficiente pentru această persoană și cuvintele Lui devin viața sa, iar el obține adevărul și poate trăi conform cuvintelor lui Dumnezeu. După aceasta, natura trupului său, adică, fundamentul existenței sale inițiale, se va agita și se va prăbuși. După ce o persoană ia cuvintele lui Dumnezeu drept viața sa, ea devine o persoană nouă. Cuvintele lui Dumnezeu devin viața omului; viziunea lucrării lui Dumnezeu, cerințele Lui de la om, revelația Lui despre om și standardele pentru o viață adevărată, pe care El cere ca omul să le realizeze, devin viața acestuia – omul trăiește în conformitate cu aceste cuvinte și cu aceste adevăruri, iar această persoană devine desăvârșită de cuvintele lui Dumnezeu. Omul experimentează renașterea și devine nou prin cuvintele Sale.

din „Cum să apuci pe calea lui Petru”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns