Adevăratele motive din spatele negării și condamnării de către PCC a lui Hristos?

ianuarie 16, 2019

Zheng Weiguo (Reprezentant al unui Departament municipal al Frontului Unit al Muncii): Pretinzi că Isus şi Dumnezeu Atotputernic sunt Hristos, unul este primul, iar celălalt, ultimul Hristos. PCC al nostru nu e de acord. Internaţionala spune: „Nu-i nicio mântuire în dumnezei.” Voi mărturisiţi întoarcerea lui Hristos Mântuitorul. Cum poate PCC să nu vă condamne? După părerea voastră, Isus în care cred creştinii e un om obişnuit. A fost chiar crucificat, iar iudaismul nu-L acceptă ca Hristos. Nu este acesta un fapt real? Dumnezeu Atotputernic întrupat în zilele de pe urmă pentru care sunteţi martori e tot o persoană obişnuită. Documentele PCC afirmă clar, El are prenume şi nume. Şi acesta e un fapt real. De ce mărturisiţi că această persoană obişnuită este, de fapt, Hristos şi arătarea lui Dumnezeu? Pf! E pur şi simplu incredibil! Nu contează cum mărturiseşti adevărul care a fost exprimat şi lucrarea de judecată în zilele de pe urmă care a fost făcută de Dumnezeu Atotputernic, PCC al nostru nu va recunoaşte că această persoană este Dumnezeu. Sunteţi asemeni creştinilor, catolicilor şi ortodocşilor de la răsărit care cred în Isus, credeți că un om este Dumnezeu. Asta nu e ignoranţă pură? Ce anume e Dumnezeu şi arătarea şi lucrarea lui Dumnezeu? Înseamnă că simpla exprimare a adevărului şi facerea lucrării lui Dumnezeu sunt arătarea lui Dumnezeu adevărat? Nu vom accepta asta niciodată. Dacă Dumnezeu ar putea cu adevărat să facă miracole, cum ar fi distrugerea guvernării PCC şi a tuturor celor care I se împotrivesc Lui, atunci L-am recunoaște drept Dumnezeu adevărat. Dacă Dumnezeu ar apărea pe cer și ar scoate un urlet, ca tunetul, care să înfricoșeze întreaga rasă umană, asta ar fi arătarea lui Dumnezeu. PCC L-ar recunoaște, atunci. Altfel, PCC nu va recunoaște niciodată că există Dumnezeu.

Adevăratele motive din spatele negării și condamnării de către PCC a lui Hristos?

Zheng Yi (Un creștin): Tată, nu înțeleg, de ce PCC e mereu ostil lui Dumnezeu? Și Îl tăgăduiește mereu pe Dumnezeu? Mai ales, de ce Îl urăște pe Hristos întrupat? De ce PCC Îl definește pe Domnul Isus și Dumnezeu Atotputernic drept o persoană obişnuită și tăgăduiește esența divină a lui Hristos? Voi, comuniştii, sunteţi toţi atei. Nu credeţi în Dumnezeu. De unde să cunoaşteţi misterul din spatele întrupării lui Dumnezeu? Arătarea Domnului Isus n-a fost un om, când El S-a întrupat? Cu un singur cuvânt El a putut învia morţii şi linişti apele şi valurile. A hrănit cinci mii de oameni cu doar cinci bucăţi de pâine şi doi peşti. N-a fost asta puterea şi autoritatea lui Dumnezeu? Fără Duhul lui Dumnezeu înăuntru, omul ar putea săvârşi asemenea miracole? Când a fost crucificat Domnul Isus, a fost dorinţa lui Dumnezeu să răscumpere omul prin crucificare. Când Domnul Isus S-a ridicat din morţi şi S-a înălţat la Cer, a fost omnipotenţa lui Dumnezeu. Tată, tu nu-l recunoşti pe omul care a putut să exprime adevărul şi să facă lucrarea lui Dumnezeu ca Hristos şi Dumnezeu Însuși. Aşa că, spune-mi, cine altul decât Hristos întrupat vezi tu că ar putea să exprime adevărul şi să facă lucrarea lui Dumnezeu? Fie că oamenii cred sau nu, Dumnezeu S-a întrupat şi a exprimat adevărul pentru mântuirea întregii omeniri. Numai aceia care urăsc şi detestă adevărul L-ar tăgădui pe Hristos şi I s-ar împotrivi Lui. Toți cei care iubesc adevărul pot să primească lucrarea lui Dumnezeu şi să se supună acesteia. Amintindu-şi de Domnul Isus făcând lucrarea, conducătorii iudaismului I s-au împotrivit frenetic Domnului Isus întrupat. Iudaismul, la fel, s-a lepădat de Domnul Isus. Dar faptul răscumpărării omului de către Domnul Isus s-a răspândit, totuși. Oamenii de pe tot globul cred în Domnul Isus. Biserici creștine există peste tot. Iar azi mai bine de două miliarde de oameni cred în Domnul Isus. Asta e suficient pentru a dovedi că Domnul Isus este Hristos și Mântuitorul. N-are rost să negăm. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic întrupat a exprimat toate adevărurile pentru purificarea şi mântuirea omenirii şi a făcut lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. În timpul lucrării Sale, a fost supus împotrivirii şi condamnării din partea PCC şi a forțelor antihriste ale comunității religioase. Dar, în numai 20 de ani, Evanghelia Împărăției a lui Dumnezeu Atotputernic a străbătut China. Dumnezeu Atotputernic a creat într-adevăr un grup de biruitori, cele dintâi roade, chiar aici, în China continentală. Acum, cuvântul exprimat de Dumnezeu Atotputernic şi diverse filme şi materiale video produse de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic se găsesc online. Tot mai mulți oameni studiază lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă. Tată, crezi că omul ar putea să facă așa ceva? Asta se putea întâmpla doar sub călăuzirea lucrării Duhului Sfânt. Tată, poți numi pe cineva în lumea asta care poate să exprime adevărul și să înfăptuiască o lucrare care să cucerească și să mântuiască omenirea? A cui lucrare ar putea să cuprindă întreaga rasă umană? În afară de Hristos întrupat, nimeni nu poate să înfăptuiască o asemenea lucrare. Acest fapt ne permite să vedem puterea și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, înțelepciunea atotputernică şi faptele minunate ale lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic este arătarea lui Dumnezeu întrupat, Hristos din zilele de pe urmă. Acest fapt este întru totul adevărat. Tată, nu crezi toate aceste fapte?

Zheng Rui (O creștină): Tată, Dumnezeu S-a întrupat ca să exprime adevărul și să-Și înfăptuiască lucrarea. Asta nu se poate schimba prin voința omului. Fie că recunoști întruparea lui Dumnezeu sau o tăgăduiești, lucrarea Lui nu poate fi oprită. Dumnezeu Atotputernic spune: „Lucrarea lui Dumnezeu este la fel ca niște valuri foarte puternice. Nimeni nu Îl poate reține și nimeni nu Îi poate opri pașii. Doar cei care ascultă cu grijă cuvintele Lui și care caută și sunt însetați după El pot urma pașii Lui și să primească făgăduința Lui. Cei care nu vor face aceasta vor fi supuși unui dezastru copleșitor și unei pedepse meritate” (din „Cuvântul Se arată în trup”). Tată, lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă se va încheia curând. De aceea, catastrofa e iminentă. Toți cei care Îl tăgăduiesc și I se împotrivesc lui Dumnezeu vor fi distruși cu siguranță. În momentul acela, va fi inutil să-L recunoști, în sfârșit, pe Dumnezeu Atotputernic, va fi prea târziu. Numai aceia care au fost spălați și desăvârșiți, prin primirea judecății din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic, pot să supraviețuiască în urma catastrofei și să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Tată, tu ești deștept. După ce ai auzit aceste cuvinte, sper că acum înțelegi acest fapt!

din scenariul filmului Schimbul: „Reeducare «roşie» la domiciliu”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns