Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Profeții biblice despre lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă

76

Versete din Biblie pentru referințe:

Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22).

Şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului” (Ioan 5:27).

Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:48).

„Ştim că judecata lui Dumnezeu faţă de cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri este bazată pe adevăr” (Romani 2:2).

Un râu de foc curgea ieşind dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi nişte cărţi au fost deschise” (Daniel 7:10).

„Pentru că a stabilit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul pe Care L-a desemnat pentru aceasta” (Faptele Apostolilor 17:31).

„[…] căci El vine, vine să judece pământul, să judece lumea cu dreptate şi popoarele după credincioşia Sa” (Psalmii 96:13).

„Dumnezeu este un judecător drept, Dumnezeu se înverşunează împotriva celui rău în fiecare zi” (Psalmii 7:11).

„El va judeca lumea cu dreptate, va cântări noroadele cu nepărtinire” (Psalmii 9:8).

Când voi hotărî că a sosit vremea, Eu, […] voi judeca cu nepărtinire!” (Psalmii 75:2).

El va judeca între neamuri şi va hotărî pentru multe popoare” (Isaia 2:4).

[…] voi aduce împotriva ta judecăţile, cu mânie, cu furie şi cu pedepse aspre” (Ezechiel 5:15).

„El spunea cu glas puternic: «Fiţi temători de Dumnezeu şi daţi-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecăţii Lui!»” (Apocalipsa 14:7).

„Care vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire!” (Psalmii 98:9).

„Să se bucure şi să strige de bucurie neamurile, căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire şi conduci neamurile pe pământ” (Psalmii 67:4).

Dacă noi păcătuim în mod intenţionat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nici o jertfă pentru păcat, ci numai o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi a focului cumplit care-i va mistui pe cei care I se împotrivesc lui Dumnezeu” (Evrei 10:26-27).

Vă spun că, în Ziua Judecăţii, oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor, pe care l-au rostit” (Matei 12:36).

Îl cunoaştem pe Cel Care a spus: «A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti!» Şi, din nou: «Domnul Îşi va judeca poporul»” (Evrei 10:30).

„Nu murmuraţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi! Iată, Judecătorul stă chiar la uşi!” (Iacov 5:9).

Conținuturi Similare