Profeții biblice despre lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă

mai 26, 2019

Versete din Biblie pentru referințe:

Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22).

Şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului” (Ioan 5:27).

Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:48).

„Ştim că judecata lui Dumnezeu faţă de cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri este bazată pe adevăr” (Romani 2:2).

Un râu de foc curgea ieşind dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi nişte cărţi au fost deschise” (Daniel 7:10).

„Pentru că a stabilit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul pe Care L-a desemnat pentru aceasta” (Faptele Apostolilor 17:31).

„[…] căci El vine, vine să judece pământul, să judece lumea cu dreptate şi popoarele după credincioşia Sa” (Psalmii 96:13).

„Dumnezeu este un judecător drept, Dumnezeu se înverşunează împotriva celui rău în fiecare zi” (Psalmii 7:11).

„El va judeca lumea cu dreptate, va cântări noroadele cu nepărtinire” (Psalmii 9:8).

Când voi hotărî că a sosit vremea, Eu, […] voi judeca cu nepărtinire!” (Psalmii 75:2).

El va judeca între neamuri şi va hotărî pentru multe popoare” (Isaia 2:4).

[…] voi aduce împotriva ta judecăţile, cu mânie, cu furie şi cu pedepse aspre” (Ezechiel 5:15).

„El spunea cu glas puternic: «Fiţi temători de Dumnezeu şi daţi-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecăţii Lui!»” (Apocalipsa 14:7).

„Care vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire!” (Psalmii 98:9).

„Să se bucure şi să strige de bucurie neamurile, căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire şi conduci neamurile pe pământ” (Psalmii 67:4).

Dacă noi păcătuim în mod intenţionat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nici o jertfă pentru păcat, ci numai o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi a focului cumplit care-i va mistui pe cei care I se împotrivesc lui Dumnezeu” (Evrei 10:26-27).

Vă spun că, în Ziua Judecăţii, oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor, pe care l-au rostit” (Matei 12:36).

Îl cunoaştem pe Cel Care a spus: «A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti!» Şi, din nou: «Domnul Îşi va judeca poporul»” (Evrei 10:30).

„Nu murmuraţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi! Iată, Judecătorul stă chiar la uşi!” (Iacov 5:9).

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns