O bătălie

iunie 21, 2019

de Zhang Hui, China

Numele meu este Zhang Hui, iar în 1993 întreaga mea familie a ajuns să creadă în Domnul Isus. Am fost un căutător entuziast, astfel că am devenit rapid predicator. Călătoream adesea la diferite biserici pentru a lucra și a predica. După câțiva ani, am renunțat la serviciu și am început să-I slujesc permanent Domnului. Cu toate acestea, dintr-un motiv necunoscut, credința și iubirea fraților mei și a surorilor mele s-a răcit treptat, iar gelozia și conflictele s-au extins între colegi. De asemenea, am simțit că duhul meu se usca și nu-mi rămăsese nimic despre care să predic. În 2005, soția mea a făcut cancer și a murit curând după aceea. Aceasta a fost o lovitură imensă pentru mine și am devenit și mai slab. Într-o zi, am rămas în casa verișoarei mele, iar acolo am cunoscut două surori care propovăduiau Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic. În decursul câtorva zile de părtășie și dezbatere, am ajuns să cred cu adevărat că Domnul Isus Se întorsese, că El este Dumnezeu Atotputernic în trup. Prin citirea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, inima mea însetată a fost udată și aprovizionată, iar eu am savurat dulceața lucrării Duhului Sfânt, înțelegând multe adevăruri și taine pe care nu le înțelesesem niciodată înainte. Cu toate acestea, tocmai când eram scufundat în bucuria reuniunii cu Domnul, ispitele și atacurile Satanei se târau mereu tot mai aproape de mine…

Într-o după-amiază, practicam devoțiuni spirituale când s-a auzit o bătaie bruscă în ușă. Când am deschis-o, i-am găsit pe Pastorul Li Yang și pe colegul Wang Jun din fosta mea biserică, stând afară. Inima mi-a bătut tare și m-am întrebat: „Ce fac ei aici? Oare au aflat de credința mea în Dumnezeu Atotputernic? Înainte, când frații și surorile care erau buni căutători, începeau să creadă în Dumnezeu Atotputernic, Pastorul Li și colegul Wang îi speriau cu zvonuri și le incitau familiile să-i constrângă să se ferească de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Ei au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a-i opri să-L urmeze pe Dumnezeu Atotputernic. Astăzi, nu știu ce fel de tactici vor folosi pentru a mă tulbura.” I-am salutat și i-am poftit să se așeze. Curând după aceea, s-au întors, de asemenea, fiica mea Xiaoyan și fiul meu Dayong. Eram nedumerit: copiii mei spuseseră că erau foarte ocupați cu munca, deci de ce ar veni astăzi amândoi? Oare Pastorul Li îi făcuse să vină? Părea că Li Yang și Wang Jun veniseră pregătiți! M-am grăbit să mă rog lui Dumnezeu: „Dumnezeule Atotputernic! Astăzi, cu siguranță, ei au venit să mă încurce și să mă perturbe. Dumnezeule, statura mea este prea mică. Te implor să mă călăuzești și să mă ajuți să tratez cu ei. Sunt dispus să mărturisesc ferm pentru Tine!” După rugăciune, inima mea s-a liniștit. În acest moment, Li Yang a zâmbit cu falsitate și a spus: „Frate Zhang, am auzit că acum crezi în Fulgerul de la Răsărit. Este adevărat acest lucru? Nu contează cât de mult adevăr există în Fulgerul de la Răsărit, noi nu-l putem accepta. Frate Zhang, noi toți am crezut în Domnul timp de mulți ani și am făcut lucrarea predicării. Tuturor ne este clar faptul că Domnul Isus a fost răstignit și a devenit o jertfă de păcat care ne-a răscumpărat din păcatul nostru. Ne-am bucurat, de asemenea, de harul bogat și de pacea și bucuria oferite nouă de către Domnul, astfel că trebuie să păstrăm în permanență numele și calea Domnului. Nu putem crede în alt Dumnezeu. Faptul că tu pleci de la Domnul Isus și crezi în Dumnezeu Atotputernic nu este o trădare?” Am spus cu calm: „Fratele Li, trebuie să fim obiectivi și practici. Trebuie să avem o bază pentru acest lucru și nu putem condamna doar arbitrar acest lucru. Ai cercetat calea Fulgerului de la Răsărit? Ai citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic? N-ai cercetat niciodată acest lucru, deci cum poți ajunge la concluzia că, dacă eu accept Fulgerul de la Răsărit, este o trădare a Domnului? Știi de unde vine adevărul? Știi cine exprimă adevărul? Domnul Isus a spus: «Eu sunt calea, adevărul şi viaţa» (Ioan 14:6). Dumnezeu este adevărul. Cum puteți spune că, indiferent cât de mult este adevăr există în Fulgerul de la Răsărit, voi nu-l veți accepta? Aceasta oare nu înseamnă că vă împotriviți în mod intenționat adevărului și lui Dumnezeu? Dacă ar fi să facem acest lucru, chiar ne-am putea număra drept credincioși în Domnul? Să fiu sincer, deoarece pastorii și bătrânii lumii religioase se împotrivesc în mod deschis și condamnă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, atunci când am început să cred în El și eu m-am temut că aș putea greși și că s-ar putea să mă fi rătăcit. Dar, mai târziu, am citit mult din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și am descoperit că toate sunt adevărul, că dezvăluie multe taine, cum ar fi tainele planului de gestionare de 6000 de ani al lui Dumnezeu și adevărul interior al celor trei etape ale lucrării, tainele lui Dumnezeu devenind trup, adevărata poveste interioară a Bibliei și multe altele. Confuzia și dificultățile din timpul mulţilor mei ani de credință în Domnul au fost toate rezolvate prin cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Cu cât citesc mai mult cuvintele lui Dumnezeu, cu atât mai mult simt că acestea sunt cuvântările Duhului Sfânt, că ele sunt glasul lui Dumnezeu. Cred cu tărie că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus reîntors și că Domnul ni Se arată nouă! Frate Li, frate Wang, Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt același Dumnezeu. Credința în Dumnezeu Atotputernic este întâmpinarea venirii Domnului! Haideți să ne gândim la acest lucru. Când Domnul Isus a venit să lucreze, mulți oameni au părăsit templul ca să-L urmeze. La acea vreme, au existat cu siguranță mulți oameni care i-au judecat, spunând că ei Îl trădaseră pe Iahve Dumnezeu și că asta era apostazie. Acum știm cu toții că, deși lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus a fost diferită de lucrarea de emitere a legii pe care a făcut-o Iahve Dumnezeu, iar numele lui Dumnezeu, de asemenea, s-a schimbat, Domnul Isus și Iahve Dumnezeu sunt unul și același Dumnezeu. Credința în Domnul Isus nu înseamnă trădarea lui Iahve Dumnezeu, ci înseamnă urmarea pașilor Mielului și câștigarea mântuirii lui Dumnezeu. De fapt, cei care credeau în Iahve Dumnezeu, dar nu L-au urmat pe Domnul Isus, au fost aceia care s-au lepădat cu adevărat pe Dumnezeu și L-au trădat. Același lucru este valabil și astăzi. Chiar dacă lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă nu este aceeași cu lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus, iar numele lui Dumnezeu s-a schimbat, Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt unul și același Dumnezeu. Acesta este un fapt incontestabil. În Epoca Harului, Domnul Isus a făcut lucrarea răscumpărării omenirii, dar El doar a iertat păcatele omului și nu l-a absolvit pe om de firile lui satanice și de natura păcătoasă. Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă este pentru a rezolva firea satanică și natura păcătoasă a omului, pentru a-l mântui pe deplin, pentru a-l face să se elibereze de influența Satanei și să fie câștigat de Dumnezeu. În mod evident, aceste două etape ale lucrării sunt complementare. Ele se adâncesc cu fiecare etapă, iar fiecare etapă trece în următoarea. Acest lucru este cu adevărat făcut de un singur Dumnezeu. Credința mea în Dumnezeu Atotputernic nu este o trădare a Domnului Isus. Ea înseamnă urmarea pașilor Mielului. Dacă noi doar credem în Domnul Isus și refuzăm să-L urmăm pe Dumnezeu Atotputernic, nu numai că vom fi la fel ca fariseii care au crezut numai în Iahve Dumnezeu și L-au respins pe Domnul Isus, pierzând mântuirea lui Dumnezeu, dar vom îndura, de asemenea, pedeapsa lui Dumnezeu. Doar aceasta este adevărata împotrivire și trădare față de Domnul! Nu ai spune astfel?”

Când Li Yang m-a auzit spunând acest lucru, nu s-a simțit în largul lui, iar Wang Jun a încercat să ușureze situația spunând: „Bătrâne Zhang, Pastorul Li îți dă acest sfat dintr-un sentiment de responsabilitate pentru viața ta, temându-se că poți să apuci calea greșită. Ai crezut în Domnul timp de mulți ani și I-ați slujit împreună Domnului. De-a lungul anilor, trecând prin toate aceste urcușuri și coborâșuri, nu a fost ușor. Ești o bătrân din biserica noastră și ai dat mult pentru lucrarea bisericii. Toți frații noștri și toate surorile noastre te respectă și au încredere în tine, dar părăsirea bisericii și credința ta în Dumnezeu Atotputernic a fost o mare dezamăgire pentru ei! Bătrâne Zhang, întoarce-te repede!”

Apoi, Li Yang a preluat conducerea, încercând să mă ademenească, spunând: „Fratele Wang are dreptate. Ai muncit din greu în toți acești ani. Cum poți risipi atât de disprețuitor prestigiul și statutul pe care le-ai construit în biserică? Este mare păcat! Întoarce-te acum. Toată lumea așteaptă să te întorci! Biserica noastră a fondat o casă de bătrâni, am făcut legături cu bisericile din străinătate, iar ele ne oferă sprijin financiar. Dacă te întorci, îți vom oferi imediat o mașină. Dacă ai dori să gestionezi casa de bătrâni sau să administrezi biserica sau să continui să te ocupi de finanțele bisericii, totul depinde de tine. Este bine orice vrei să faci!” Cu cât îi ascultam mai mult, cu atât mai mult simțeam că ceva era greșit. Ceea ce spuneau ei nu suna deloc ca lucrurile pe care le-ar spune credincioșii în Domnul. Mi-a venit în minte ispitirea Domnului Isus de către diavol, consemnată în Biblie: „Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor. Apoi I-a zis: Toate acestea Ţi le voi da Ţie dacă te vei prosterna şi mi te vei închina” (Matei 4:8-9). Oare toate acele lucruri pe care ei le spuneau nu dădeau exact aceeași impresie, nu aveau același ton ca ceea ce a spus Satana? Nu era aceasta ispita Satanei? Scopul lor de a mă atrage cu faima, statutul și bogăția a fost acela de a mă face să-mi întorc spatele la adevărata cale și să-L trădez pe Dumnezeu Atotputernic. Aceasta era înșelăciunea Satanei! Am crezut în Dumnezeu timp de peste zece ani și, în sfârșit, întâmpinasem întoarcerea Domnului. Nu puteam cădea în capcana înșelăciunii Satanei acum sau, în caz contrar, aş regreta aceasta toată viața mea. Atunci mi-am dat seama că Dumnezeu mă conducea, îndrumând-mă, astfel încât eu puteam să recunosc planul lor viclean. Gândindu-mă la aceasta, am spus în mod serios: „Oare nu am crezut eu în Domnul în acești ani ca să aștept întoarcerea Lui? Acum, că El S-a întors, singura mea alegere poate fi să merg cu Dumnezeu. Nu încerca să mă mai convingi. Nu voi mai reveni la religie.”

În acest moment, fiica mea mi-a spus în lacrimi: „Tată! Te rog, ascultă-ne! Mama a murit de curând, deja suferim destul. Dacă vei continua să crezi în Fulgerul de la Răsărit, cum vom da ochii în viitor cu frații și surorile din biserica noastră? Frații noștri și surorile noastre ne vor părăsi!” Văzându-mi copii înlăcrimați, am simțit multă durere și suferință în inimă. M-am gândit la cât de triști fuseseră pentru că tocmai își pierduseră mama și cum s-ar fi râs de ei și ar fi fost abandonați din cauza credinței mele în Dumnezeu Atotputernic. Chiar nu aveam inima să le permit să treacă prin suferință. Am experimentat o luptă aprigă în inima mea: dacă aș promite că mă întorc la religie, familia mea ar putea să trăiască armonios; dacă nu aș urma ultima întrupare a lui Dumnezeu care exprimă adevărul pentru a mântui omenirea, aceasta ar fi o trădare a lui Dumnezeu, iar rezultatul final ar fi să-mi pierd șansa la mântuire. Am fost într-o dilemă despre cum să aleg. În mijlocul acestei dureri tot ce am putut face a fost să strig în tăcere către Dumnezeu: „O, Dumnezeule, sunt prins între ciocan și nicovală, iar inima mea este slabă. Te implor să-mi dai credință și putere, astfel încât să mă eliberez de tulburările lor și să Te urmez cu hotărâre și încredere.” După ce m-am rugat, m-am gândit la câteva dintre cuvintele lui Dumnezeu pe care le citisem cu câteva zile mai înainte: „Voi trebuie să fiți treji și să așteptați în fiecare moment și trebuie să vă rugați mai mult înaintea Mea. Trebuie să recunoașteți diferitele uneltiri și planuri viclene ale lui Satana, să cunoașteți duhul, să cunoașteți oamenii și să fiți capabili să deosebiți toate felurile de oameni, probleme și lucruri […]. Multele trăsături hidoase ale lui Satana vă sunt puse înainte; vă opriți și decădeți, sau vă ridicați și mergeți mai departe, bazându-vă pe Mine? Expuneți complet trăsăturile corupte și urâte ale lui Satana, nu precupețiți niciun sentiment și nu arătați nicio îndurare! Luptați cu Satana până la moarte!” („Capitolul 17” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic mi-au dat putere și mi-au slujit ca o reamintire a faptului că trebuie să învăț să am discernământ. Ceea ce am întâlnit astăzi era plin de decepția și înșelăciunea Satanei. Ei m-au ademenit și m-au copleșit cu emoții, cu statut și cu bani, provocând o tulburare în inima mea cu scopul de a mă face să-L trădez pe Dumnezeu. Bineînțeles că n-aș putea să cad în capcana Satanei sau să cad pradă tertipurilor lui! Deci, le-am spus copiilor mei: „Xiaoyan, Dayong, am studiat și îmi este clar. Dumnezeu Atotputernic este adevăratul Dumnezeu, iar cuvintele și lucrarea Lui sunt adevărul și adevărata cale. Timp de atâția ani noi am tânjit după întoarcerea Domnului, iar astăzi găsim urmele pașilor lui Dumnezeu și adevărata cale. Acest lucru este mai prețios decât orice. Nu putem renunța la adevărata cale doar pentru că ne temem să nu fim abandonați de ceilalți. Dacă ei ne abandonează, dacă nu ne mai vor, nu este nimic înspăimântător în legătură cu acest lucru. Oamenii pot continua să trăiască după ce ceilalți le întorc spatele, dar, dacă noi credem în Dumnezeu și nu căutăm sau nu investigăm adevărata cale, dacă ne pierdem șansa de a fi răpiți de Domnul și suntem aruncați, eliminați de lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, vom fi ruinați. Cu siguranță vom cădea în dezastru și vom fi pedepsiți! Ce semnificație ar avea atunci viețile noastre? Xiaoyan, Dayong, voi nu înțelegeți. Dacă ați putea cerceta cu seriozitate lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, ați vedea că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus care S-a întors.” Li Yang și Wang Jun m-au vizitat cu o atitudine atât de hotărâtă și nu au putut face altceva decât să plece.

Câteva zile mai târziu, Li Yang și Wang Jun au venit din nou la mine acasă. De data aceasta, ei nu m-au îndemnat să mă întorc la biserică, dar au folosit în schimb căsătoria ca să mă ispitească. Li Yang a spus: „Frate Zhang! Soția ta a murit, fiica ta s-a căsătorit și fiul tău nu este acasă. Ești complet singur. Chiar ar trebui să ai pe cineva aici care să-ți gătească. Sora Wang din biserica noastră este și ea acum singură și este destul de înstărită. Biserica noastră vă poate ajuta să faceți o pereche, iar apoi puteți să slujiți Domnului împreună. Ce părere ai? Ar trebui să te mai gândești la acest lucru. Frații noștri și surorile noastre din biserică se roagă pentru tine, sperând că te vei întoarce curând. Nu trebuie să urmezi acel drum în întuneric!” Sora Wang m-a sunat în acea seară și, în timpul apelului, m-a rugat continuu să mă întorc la biserică. Ea a mai spus că, dacă nu aveam bani pentru căsătoria fiului meu, 100.000 sau 200.000 de yuani, trebuie doar să-i spun… Gândindu-mă la felul în care sora Wang fusese întotdeauna bună cu familia mea și de multe ori avusese grijă de fiica mea, am avut un sentiment permanent de recunoștință față de ea. În acel moment, m-am simțit dezorientat. Știam că sora Wang venise să mă sfătuiască din bunătatea inimii ei, iar eu chiar nu am vrut să spun nimic care ar răni-o, astfel că am spus, cu inima grea: „Soră Wang, știu că întotdeauna ai avut grijă de familia mea și îți mulțumesc pentru acest lucru.” După ce ne-am încheiat convorbirea, am simțit că a pornit o bătălie în inima mea. O respectasem întotdeauna pe sora Wang, însă astăzi îi rănisem sentimentele și m-am simțit groaznic din cauza aceasta! Cu toate acestea, protecția lui Dumnezeu a fost cea care m-a mântuit de a fi atras de cuvintele ei și de a-L trăda pe Dumnezeu Atotputernic.

Într-o zi, lucram în câmp când Pastorul Li m-a găsit și mi-a spus: „Frate Zhang, chiar dacă nu te gândești la tine, trebuie să te gândești la copiii tăi. Dayong tocmai s-a logodit, iar întreaga familie a logodnicei lui crede în Domnul. Dacă ar afla că tu crezi în Dumnezeu Atotputernic, ar mai lăsa-o să se căsătorească în familia ta? Acest lucru nu ar fi dezastruos pentru planurile de căsătorie ale lui Dayong? Ar trebui să te mai gândești la acest lucru.” Când am auzit ce a avut de spus Pastorul Li, m-am gândit în sinea mea: „Pentru a mă întoarce în biserică, ei folosesc chiar căsnicia fiului meu pentru a mă amenința. Ce legătură are acceptarea lucrării din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu cu însurătoarea copilului meu? Mai mult, fiul meu și logodnica lui sunt atât de îndrăgostiți, de ce nu s-ar căsători doar pentru că eu cred în Dumnezeu Atotputernic?” Deci, i-am spus foarte calm: „Dacă fiul meu se căsătorește sau nu, este în totalitate în mâinile lui Dumnezeu și nu are nimic de-a face cu credința mea în Dumnezeu Atotputernic. De vreme ce am hotărât că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus reîntors, eu Îl voi urma până la sfârșit. Copiilor mei încă nu le este clar acest lucru și au unele percepții greșite în privința mea, dar într-o zi mă vor înțelege.”

Într-o zi, am mers la magazinul de sudură electrică al fiului meu și am văzut că stătuse culcat pe pat toată ziua și nu lucrase, astfel că am fost nedumerit și l-am întrebat ce s-a întâmplat. El părea deprimat și a spus cu voce joasă: „Tată, logodnica mea a sunat și a spus că dacă tânjești după credința în Fulgerul de la Răsărit, atunci ea nu se va căsători cu mine”. Auzind acest lucru, chiar m-a șocat și m-a înfuriat și m-am gândit: „Li Yang și ceilalți urăsc faptul că eu cred în Dumnezeu Atotputernic și e suficient să mă atace doar pe mine. Cum au putut ei să folosească ceva atât de important ca însurătoarea fiului meu pentru a mă amenința?” Văzându-l pe fiul meu atât de demoralizat, m-am simțit groaznic. Lacrimi mi s-au adunat în ochi. Fiul meu a continuat: „De asemenea, ea spune că, dacă nu te întorci la biserică, atunci, dacă încă aș vrea să mă căsătoresc, ar trebui să-i fac trei promisiuni. Prima este să punem capăt relației tată – fiu. A doua este că nu trebuie să am grijă de tine la bătrânețe. A treia este că trebuie să întrerup toate legăturile de familie cu tine. Tată, te rog doar să te întorci la biserică de dragul familiei noastre.” Cuvintele fiului meu mi-au străpuns inima ca un cuțit. M-am gândit în sinea mea: „Doar pentru că eu cred în adevărata cale, ei îl obligă pe fiul meu să rupă legăturile cu mine. De ce este atât de greu de crezut în adevărata cale?” M-am forțat să-mi rețin lacrimile și i-am spus fiului meu: „Fiule, eu trebuie să cred în Dumnezeu Atotputernic și sunt de acord cu cererile logodnicei tale. Nu te voi mai amesteca în aceasta de acum încolo. Să trăiți o viață fericită împreună.” Apoi m-am întors și am ieșit din magazin, dar, pe când mergeam pe stradă, nu-mi mai puteam opri lacrimile. Odată ce am ajuns acasă, am îngenuncheat pe podea și am strigat cu voce tare: „O, Dumnezeule Atotputernic! Sunt atât de îndurerat! O, Dumnezeule, știu că aceasta este adevărata cale și că Tu ai venit, iar eu nu te pot să nu Te urmez. Dar de când Ți-am acceptat lucrarea din zilele de pe urmă, oamenii m-au hărțuit, iar acum chiar și fiul meu vrea să pună capăt relației tată – fiu. O, Dumnezeule! Statura mea este prea mică, iar eu pur și simplu nu pot trece prin aceasta singur. Îți cer să mă călăuzești și să-mi dai credință, ca să pot rămâne neclintit…” După ce m-am rugat, am deschis cartea mea de imnuri și am citit acest imn al cuvintelor lui Dumnezeu: „Când te confrunți cu suferințele, trebuie să fii în stare să nu iei în considerare trupul și să nu te plângi împotriva lui Dumnezeu. Când Dumnezeu Se ascunde de tine, trebuie să fii în stare să ai credința să-L urmezi, să îți păstrezi dragostea anterioară, fără să îi permiți să se clatine sau să dispară. Indiferent ce face Dumnezeu, trebuie să te supui planului Său și să fii mai dispus să îți blestemi propriul trup decât să te plângi împotriva Lui. Când te confrunți cu încercări, trebuie să Îl mulțumești pe Dumnezeu în ciuda oricărei reticențe de a te despărți de ceva ce-ți place sau de plânsul amar. Doar aceasta poate fi numită iubire adevărată și credință” („Sunt dispus să mă supun lucrării lui Dumnezeu” din Urmați Mielul și cântați cântări noi). Pe când citeam cuvintele Lui, L-am simțit pe Dumnezeu mângâindu-mă și încurajându-mă, oferindu-mi credință și permițându-mi să-I înțeleg voia: Dumnezeu Se așteaptă să mă bazez pe El, să Îi rămân credincios și să nu-L trădez indiferent ce mediu potrivnic sau ce încercare mi se poate întâmpla. M-am gândit la colegii din fosta mea biserică care veniseră iar și iar să mă hărțuiască și să mă preseze tot mai mult și, totuși, de fiecare dată când eram foarte îndurerat, atâta timp cât mă rugam lui Dumnezeu și mă bazam pe El cu sinceritate, cuvintele lui Dumnezeu m-au luminat și m-au călăuzit mereu, mi-au dat putere și mi-au arătat calea de a practica. În definitiv, nu eram singur, căci Dumnezeu era întotdeauna alături de mine. În acel moment, puterea mi-a revenit în inimă și am început să fiu dispus să îndur suferința și să mă despart de lucrurile pe care le-am prețuit cel mai mult ca să-L mulțumesc pe Dumnezeu – cu siguranță nu L-aș trăda pe Dumnezeu și nu m-aș întoarce.

A doua zi, Sora Gao și Sora Zhao din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic au venit acasă la mine și le-am spus despre ce se întâmplase în ultimele zile. „Frate, ce părere ai despre aceste lucruri care s-au întâmplat?” a întrebat Sora Gao. M-am gândit o clipă și am spus: „La început, am crezut că Pastorul Li și ceilalți acționau în interesul meu, deoarece ei nu cercetaseră lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și nu au înțeles. Dar n-aș fi crezut niciodată că ei ar fi folosit un lucru atât de important precum este căsnicia fiului meu pentru a mă amenința. Îmi este cu adevărat greu să înțeleg acest lucru.” Apoi, Sora Zhao a spus: „Frate, ce-ar fi să citim un pasaj al cuvintelor lui Dumnezeu? Dumnezeu Atotputernic a spus: «În fiecare stadiu al lucrării pe care Dumnezeu o face în interiorul oamenilor, la exterior pare că sunt interacțiuni între oameni, ca și cum s-ar fi născut din aranjamente sau intervenții umane. Dar, în spatele scenei, fiecare etapă a lucrării și tot ceea ce se întâmplă reprezintă un pariu făcut de Satana în fața lui Dumnezeu și cere oamenilor să rămână fermi în mărturia lor față de Dumnezeu. Luați ca exemplu pe Iov, când a fost judecat: în spatele scenei, Satana făcea un pariu cu Dumnezeu și ceea ce i s-a întâmplat lui Iov au fost faptele și intervenția oamenilor. În spatele fiecărui pas pe care Dumnezeu îl face în voi este pariul Satanei cu Dumnezeu – în spatele acestui tot este o luptă. […] Tot ceea ce fac oamenii cere ca ei să plătească un anumit preț pentru eforturile lor. Fără greutăți reale, nu Îl poți mulțumi pe Dumnezeu, şi nici măcar nu sunt aproape de a-L mulțumi pe Dumnezeu și spun doar sloganuri goale!» («Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu» Cuvântul Se arată în trup). Cuvintele lui Dumnezeu dezvăluie adevărata situație despre lupta din lumea spirituală. Când ne confruntăm cu astfel de lucruri, din exterior arată ca și cum liderii religioși ne hărțuiesc, dar, în realitate, se poartă o luptă în lumea spirituală, iar Satana se luptă cu Dumnezeu pentru om. De fapt, mulți lideri ai cultelor religioase recunosc în inimile lor că vorbele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul, dar pentru că lucrarea judecății prin cuvinte pe care Dumnezeu o îndeplinește în zilele de pe urmă este atât de departe de a fi în acord cu propriile lor concepții și închipuiri și le distruge visul de a fi, pur și simplu, binecuvântați și a fi ridicați în cer, ei se împotrivesc cu încăpățânare și refuză să accepte noua lucrare a lui Dumnezeu. În plus, ei se tem că dacă mai mulți oameni vor accepta lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, atunci ei își vor pierde statutul și mijloacele de trai și, astfel, ei fac tot ce pot pentru a-i constrânge pe oameni și pentru a-i împiedica să se îndrepte spre Dumnezeu Atotputernic și a-i face să renunțe la adevărata cale și să-L trădeze pe Dumnezeu. De fapt, ei sunt întruchiparea lui Satana în lumea spirituală și, în realitate, faptul de a-i tulbura pe oameni de la a se îndrepta spre Dumnezeu este încercarea Satanei de a devora oamenii. Atâta timp cât putem discerne intenția și motivația din spatele acțiunilor și comportamentului lor, atunci vom putea înțelege complet esența lor. Atunci când Iov a fost supus încercărilor, ochii fizici ai oamenilor le-au spus că hoții i-au luat proprietatea lui Iov, dar, în lumea spirituală, Satana și Dumnezeu făceau un pariu. La acea vreme, deși Iov nu era conștient că se dezlănțuia o bătălie în lumea spirituală, a ales să sufere toată durerea și chiar să blesteme în ziua în care s-a născut, decât să-L învinuiască pe Dumnezeu. El tot a proslăvit numele lui Iahve și a mărturisit ferm pentru Dumnezeu, rușinându-l astfel pe diavolul Satana și câștigând lauda lui Dumnezeu. Acum, fiind asediați de Satana, deși am suferit durerea amenințării și a abandonului și am pierdut plăcerile trecătoare ale trupului, totuși am păstrat adevărata cale, am mărturisit ferm pentru Dumnezeu și am obținut lauda Lui. Această durere a meritat atât de mult osteneala!” Auzind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și părtășia surorii, inima mea s-a luminat și am spus: „Da, înainte eram neștiutor și nu înțelesesem complet esența colegilor mei din fosta mea biserică. Am crezut că ei acționau în interesul meu. Abia astăzi înțeleg că ei sunt Satana din viața reală. Doar prin această părtășie, am acum o anumită pătrundere asupra situației adevărate a bătăliei din lumea spirituală. Deși încă nu înțeleg adevărul și nu înțeleg complet lucrurile, totuși, prin acest proces, L-am experimentat personal pe Dumnezeu care mă călăuzește și mă ocrotește, iar toate acestea au fost binecuvântarea lui Dumnezeu asupra mea.” Apoi, cele două surori au spus pline de fericire: „Cu adevărat, mulțumim lui Dumnezeu! Dacă ei vin din nou să te hărțuiască, roagă-te mai mult și citește mai mult din cuvintele lui Dumnezeu și-l poți înfrânge pe Satana, bazându-te pe Dumnezeu!” Plin de credință, am dat din cap în semn de acord.

Într-o dimineață, unii colegi din fosta mea biserică au venit din nou strigându-mă, iar eu m-am rugat în inima mea ca Dumnezeu să-mi dea credință, înțelepciune și curaj. Pastorul Li m-a amenințat imediat, spunând: „Frate Zhang, dacă nu părăsești Fulgerul de la Răsărit, atunci biserica noastră te va părăsi și nu-ți va permite să mai ai contact cu frații noștri și cu surorile noastre”. I-am spus: „Mă poți abandona dacă vrei, dar sper că poți să-ți asumi responsabilitatea pentru viețile celor peste o mie de frați și surori din biserică. Poți să nu accepți că Domnul S-a întors, dar nu încerca să-i împiedici pe frați și pe surori să investigheze și să accepte adevărata cale. Uită-te la situația actuală din biserică – frații și surorile se simt slabi și demoralizați. Unii au plecat să-și găsească de lucru în altă parte, iar alții s-au răzgândit și nu mai cred în Domnul și există multe cazuri de oameni posedați de diavoli. Biserica a pierdut în mod clar îngrijirea și protecția Domnului. Apoi, uită-te la situația noastră, a predicatorilor – nu există nicio frântură de lumină nouă în predicile noastre, întotdeauna predicăm lucruri vechi și plictisitoare, iar frații și surorile pur și simplu nu sunt aprovizionaţi. Nu merită să reflectăm și să cumpănim profund despre acest lucru? Nu merită să încercăm să găsim adevărul acestei chestiuni?” Acestea fiind spuse, am simțit un avânt în inimă și le-am spus cu sinceritate: „Toți cei de aici suntem principalii co-lucrători ai bisericii și ne putem gândi: discutăm despre păstorirea turmei Domnului toată ziua, dar Domnul S-a întors să facă o lucrare nouă și să exprime cuvinte noi și, totuși, noi nu căutăm sau investigăm nici în cea mai mică măsură și nu ne conducem frații și surorile să accepte să fie udați și hrăniți de cuvintele lui Dumnezeu. În schimb, îi împiedicăm pe frați și pe surori să investigheze adevărata cale prin orice mijloace posibile – făcând aceasta, oare nu facem ca frații și surorile noastre să moară de sete și de osteneală ținându-i legați de religie? Oamenii care sunt capabili de acest lucru, sunt slujitori buni sau slujitori răi? V-ați gândit vreodată care vor fi consecințele acestor acțiuni?” Doar atunci, Pastorul Li a spus cu exasperare: „Am venit astăzi la tine acasă să-ți spunem aceasta pentru că îți vrem binele și, totuși, tu ne faci morală în schimb!” Apoi i-am spus, cinstit, dar serios: „Voi ați venit într-una ca să mă hărțuiți, știind foarte bine că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic are adevărul și, totuși, nu-mi veți permite să-l accept și nu-mi veți permite să câștig viață. Oare aceasta înseamnă că-mi vreți binele? Ați răspândit zvonuri despre mine, ați semănat discordie între mine și copiii mei și l-ați obligat pe fiul meu să pună capăt relației tată – fiu. Aceasta este dragostea despre care vorbești? Chiar mi-ați vrut binele prin născocirea tuturor acestor planuri sau aveți și alte scopuri ascunse?” Auzindu-mă vorbind astfel, expresia lui Li Yang s-a schimbat imediat și a strigat furios la mine: „Tu chiar nu poți deosebi binele de rău!” Am replicat strigând către el: „Să mergem fiecare pe drumul lui de acum înainte. Dumnezeu îmi conduce viața și nu trebuie să vă preocupați de ea!” Auzindu-mă spunând aceasta, Li Yang și ceilalți au plecat părând descurajați. Din acea zi, nimeni nu a mai venit să mă hărțuiască.

După ce am experimentat această bătălie spirituală, am ajuns să am o anumită înțelegere despre înșelăciunea Satanei și, de asemenea, am ajuns să am o înțelegere completă despre esența liderilor din lumea religioasă care-L sfidează de Dumnezeu. Nu mai am fost vreodată constrâns de forțele malefice ale religiei și, în sfârșit, am fost liber să-L urmez pe Dumnezeu Atotputernic!

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Trezirea unui spirit înșelat

de Yuanzhi, Brazilia M-am născut într-un mic oraș din nordul Chinei și, în 2010, mi-am urmat rudele în Brazilia. Aici, în Brazilia, mi-am...

Un progres

de Fangfang, China Toți cei din familia mea credem în Domnul Isus și, cu toate că în biserica noastră eram doar o credincioasă de rând,...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger