Sofism: Cineva a spus: „Predicați că Dumnezeu S-a întrupat și că este numit Dumnezeu Atotputernic. L-ați văzut? Dacă nu L-ați văzut, pe ce bază spuneți că Dumnezeu S-a întors?”

iunie 16, 2019

Răspuns: Predicăm că Domnul Isus S-a întors drept Dumnezeu Atotputernic întrupat și că El a venit pentru a săvârși o etapă a lucrării în care Își folosește cuvintele pentru a judeca și a purifica omenirea. Aceasta nu este o declarație fără bază, iar a-L vedea pe Dumnezeu întrupat nu este singurul mod în care se poate confirma că este Dumnezeu Însuși. Biblia spune: „Așadar, deci, credința vine prin ceea ce auzim; iar ceea ce auzim vine prin cuvântul lui Hristos” (Romani 10:17). Deoarece, din cuvintele și cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic, vedem cuvintele lui Dumnezeu cu ochii noștri și auzim cuvântările Lui cu urechile noastre, putem, așadar, recunoaște că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors întrupat și asta este suficient. Cu siguranță că niciun frate și nicio soră care cred în Domnul Isus nu au început să creadă doar după ce L-au văzut întrupat. Nu cred oamenii în Domnul Isus pentru că lucrarea și cuvintele Sale sunt consemnate în Biblie? Nu cred cu toții în El pentru că, în timp ce Îl urmau pe Domnul Isus, au obținut harul Domnului, au avut experiența compasiunii și milei Sale, I-au văzut faptele minunate și abia atunci au devenit siguri că Domnul Isus este adevăratul Dumnezeu și au început să-L urmeze hotărâți? De fapt, drept credincioși în Dumnezeu, nu este important dacă L-am văzut pe Dumnezeu întrupat sau nu și acest lucru nu ne afectează căutarea și studiul adevăratei căi. Dumnezeu devine trup pentru a-Și încheia lucrarea și pentru a le permite oamenilor să obțină mântuirea Lui, nu pentru a dezvălui omenirii forma trupului Său. Scopul primei întrupări a lui Dumnezeu a fost de a-Și încheia lucrarea de răscumpărare a întregii omeniri prin răstignirea Sa. Când această lucrare a fost încheiată, a părăsit pământul; El nu S-a întrupat ca toți oamenii să poată vedea cum Îi arată trupul. Domnul Isus a lucrat pe pământ doar trei ani și jumătate, iar aria lucrării Sale a fost destul de restrânsă și s-a limitat doar la Iudeea și Galileea. El S-a dezvăluit doar unei mici părți a oamenilor și Și-a început lucrarea în trup în cadrul acestui grup restrâns. Nu Și-a dezvăluit public forma trupului în fața tuturor oamenilor. Mai târziu, Evanghelia Lui a fost răspândită în întreaga lume nu prin predici privind felul în care arăta, ci predicând cuvintele Domnului Isus și mântuirea Sa prin cruce. Evident, nu erau prea multe de spus despre forma trupului Său. Dacă ar fi fost și dacă aceasta le-ar fi permis oamenilor să-L cunoască pe Dumnezeu și să-I obțină mântuirea, atunci de ce Domnul Isus nu a călătorit în jurul lumii astfel încât toată lumea să-I poată vedea Trupul? De ce a lucrat doar într-o arie atât de restrânsă și de ce S-a dezvăluit doar unui grup restrâns? Este evident că Dumnezeu a venit pe pământ întrupat nu pentru a dezvălui oamenilor forma trupului Său, căci aceasta nu avea nicio importanță reală și nu era de ajutor pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic spune: „Dumnezeu nu devine trup cu intenția de a permite omului să-I cunoască trupul sau de a-i permite omului să distingă diferențele dintre trupul Său întrupat și cel al omului; nici nu devine trup pentru a antrena capacitatea de discernământ a omului și, cu atât mai puțin, El face în acest fel cu intenția de a-i permite acestuia să se închine trupului întrupat al lui Dumnezeu, câștigând, prin aceasta, o mare slăvire. Niciunul dintre aceste lucruri nu este intenția inițială a lui Dumnezeu în a deveni trup. […] Dumnezeu vine pe pământ numai după cum cere lucrarea Sa și doar așa cum este necesar. El nu vine pe pământ cu intenția de a hoinări pe aici, ci de a duce la îndeplinire lucrarea pe care trebuie s-o facă. De ce altfel ar prelua o povară atât de mare și Și-ar asuma riscuri atât de mari pentru a realiza această lucrare? Dumnezeu devine trup doar atunci când trebuie și întotdeauna cu semnificație unică. Dacă ar fi doar de dragul de a le permite oamenilor să se uite la El și să-și deschidă orizonturile, atunci, cu absolută siguranță, El nu ar veni niciodată printre oameni atât de ușor. El vine pe pământ de dragul gestionării și al lucrării Sale mai mari și pentru ca El să poată obține mai mulți oameni. El vine să reprezinte epoca, să-l înfrângă pe Satana și, pentru a-l învinge, El Se îmbracă cu trupul. Chiar mai mult, El vine pentru a ghida întreaga rasă umană în a-și trăi viața. Toate acestea privesc gestionarea Lui și se referă la lucrarea întregului univers. Dacă Dumnezeu a devenit trup doar pentru a le permite oamenilor să ajungă să-I cunoască trupul și să le deschidă ochii, atunci de ce nu ar călători în fiecare națiune? Nu este aceasta o chestiune de ușurință extraordinară? Însă El nu a făcut așa, alegând, în schimb, un loc potrivit în care să Se stabilească și să înceapă lucrarea pe care ar trebui s-o facă” („Taina întrupării (3)” din Cuvântul Se arată în trup). Se poate vedea că Dumnezeu Se întrupează pentru a săvârși o lucrare mai mare, pentru a-l învinge pe Satana și pentru a îndruma viața tuturor oamenilor pe pământ. El nu Se întrupează ca toată lumea să-I poată vedea forma trupului. Lucrarea și cuvintele Sale sunt ceea ce le lasă Dumnezeu întrupat oamenilor și ceea ce le permite să cunoască. Prin acestea, El le permite oamenilor să-I cunoască firea și ceea ce El este, să-I înțeleagă voia și cerințele, obținând astfel mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu Se întrupează și lucrează în zilele de pe urmă pentru a încheia lucrarea „Cuvântului care Se arată în trup”, pentru a-i cuceri și pentru a-i mântui pe cei care au fost răscumpărați de El, dar care nu au obținut purificarea, și pentru a le permite acestor oameni să câștige adevărul și să fie purificați prin judecata și mustrarea cuvântului Său. Faptul că cineva L-a văzut sau nu întrupat nu determină faptul dacă Îi poate câștiga sau nu mântuirea. Pe atunci, au fost mulți iudei și farisei care L-au văzut cu toții pe Domnul Isus întrupat, dar nu au crezut în El și chiar L-au condamnat și L-au blasfemiat. Așadar, au fost blestemați și pedepsiți de Dumnezeu. Unele dintre neamurile din afara Iudeei și a Galileei nu-L văzuseră pe Domnul Isus întrupat, însă, atunci când au auzit oamenii predicând despre lucrarea Domnului Isus, au crezut în Domnul și L-au urmat și, astfel, au obținut mântuirea Lui. Oare noi, cei care ne-am născut în zilele de pe urmă, nu credem și Îl urmăm cu toții pe Domnul Isus datorită celor predicate de oameni despre lucrarea Domnului Isus care este consemnată în Biblie? Este cineva care crede în Domnul Isus doar pentru că L-a văzut întrupat? Cu siguranță, nimeni. Având în vedere că ne-am întors la El doar prin lucrarea și cuvintele Sale, fără a-L vedea pe Domnul Isus întrupat, atunci de ce nu putem crede în faptul că Dumnezeu a devenit trup în zilele de pe urmă fără a-I fi examinat mai întâi trupul? Cele după care tânjiți și în care sperați nu sunt oare lucrarea și adevărul care vă pot mântui, aduse de reîntruparea Domnului Isus? Sau sperați doar să puteți vedea forma Domnului Isus reîntrupat, astfel încât să vă puteți bucura ochii? Dacă așa stau lucrurile, atunci nu-L veți vedea niciodată pe Dumnezeu, deoarece Dumnezeu li Se arată doar celor care tânjesc după adevăr și îl caută și celor care tânjesc să-I cunoască lucrarea și cuvintele, nu celor care vor doar să-I vadă trupul pentru a-și satisface curiozitatea și, mai mult, nu celor care intenționat Îl testează pe Dumnezeu, pentru că inimile lor sunt pline de îndoială.

De fapt, și noi am avut un punct de vedere incorect ca acesta când am auzit pentru prima data oamenii predicând că Dumnezeu S-a întors în trup, și astfel, le-am pus întrebări, spunând: „Predicați că Dumnezeu a devenit trup. L-ați văzut? Dacă nu L-ați văzut, pe ce bază spuneți că Dumnezeu S-a întors?” Astfel ne-a fost demascată prostia și ignoranța, sărăcia și starea noastră jalnică. Ascultând părtășiile predicatorilor și citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am obținut treptat o anumită cunoaștere privind tainele și semnificația întrupării lui Dumnezeu și noțiunile noastre au fost, treptat, lămurite. Cu privire la acest aspect al adevărului, să citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Dumnezeu Se întrupează doar pentru a finaliza lucrarea trupului, nu doar pentru a permite pur și simplu tuturor oamenilor să-L vadă. Mai degrabă, lasă lucrarea Sa să-I afirme identitatea și permite ca ceea ce El descoperă să-I ateste esența. Esența Sa nu este neîntemeiată; identitatea Sa nu a fost acaparată de mâna Sa; este determinată de lucrarea Sa și de esența Sa” („Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc” din Cuvântul Se arată în trup). „Pentru a stabili[a] dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia este să se acorde atenţie esenţei Lui (lucrării Lui, cuvintelor Lui, firii Lui şi multor altor lucruri) mai degrabă decât aspectului exterior. Dacă omul Îi vede doar înfăţişarea exterioară şi nu ţine seamă de esenţa Lui, atunci aceasta arată ignoranţa şi naivitatea omului. Înfăţişarea exterioară nu determină esenţa; în plus, lucrarea lui Dumnezeu nu s-a conformat niciodată concepţiilor omului. Nu a intrat înfăţişarea exterioară a lui Isus în conflict cu concepţiile omului? Nu-i așa că înfăţişarea şi veşmintele Lui nu au fost capabile să ofere niciun indiciu cu privire la adevărata Lui identitate? Nu a fost motivul pentru care cei mai vechi farisei s-au opus lui Isus, pentru că s-au uitat doar la înfăţişarea Lui exterioară şi nu s-au gândit serios la cuvintele pe care El le-a spus? Speranţa Mea este ca fraţii şi surorile care caută apariţia lui Dumnezeu să nu repete tragedia istoriei. Voi nu trebuie să deveniţi fariseii vremurilor moderne și să-L bateţi pe Dumnezeu din nou în cuie pe cruce. Voi ar trebui să vă gândiţi bine la cum să întâmpinaţi întoarcerea lui Dumnezeu şi să vă fie clar în minte cum să fiţi cineva care se supune adevărului. Aceasta este responsabilitatea tuturor celor care Îl aşteaptă pe Isus să se întoarcă pe nori” (Prefață la „Cuvântul Se arată în trup”). „Venirea lui Dumnezeu pe pământ este Cuvântul care devine trup; El, pur și simplu, îi permite omului să înțeleagă și să vadă cuvântul Său, adică, îi permite omului să vadă lucrarea îndeplinită de către trup. Intenția Lui nu este ca oamenii să-I abordeze trupul într-un anumit fel, ci doar ca omul să fie supus până la sfârșit, adică, să asculte toate cuvintele care ies din gura Sa și să se supună întregii lucrări pe care o face El. El doar lucrează în trup, fără a cere, în mod intenționat, ca omul să slăvească măreția și sfințenia trupului Său. El doar îi arată omului înțelepciunea lucrării Sale și întreaga autoritate pe care o exercită” („Taina întrupării (2)” din Cuvântul Se arată în trup). „El devine trup doar pentru ca Duhul să găsească un loc corespunzător în care să stea în timp ce Își face lucrarea, să Își realizeze mai bine lucrarea în trup – astfel încât oamenii să Îi poată vedea lucrarea, să intre în contact cu firea Lui, să Îi audă cuvintele și să cunoască minunea lucrării Sale. […] Înfățișarea Sa în trup nu are legătură cu gestionarea Sa, fiind doar de dragul lucrării Sale la acea vreme. Totuși, este imposibil ca Dumnezeu întrupat să nu aibă nicio înfățișare anume și, astfel, El alege familia corespunzătoare pentru a determina înfățișarea Lui. Dacă înfățișarea lui Dumnezeu ar avea o semnificație reprezentativă, atunci toți aceia care posedă trăsături faciale asemănătoare cu ale Lui L-ar reprezenta, de asemenea, pe Dumnezeu. Nu ar fi aceea o greșeală extraordinară?” („Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)” din Cuvântul Se arată în trup).

Mai târziu, având experiența cuvintelor și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, am devenit mai siguri că Dumnezeu Atotputernic este unicul Dumnezeu adevărat și că El a venit deja pe pământ în trup și trăiește printre noi. Deși trupul Său nu este dezvăluit tuturor oamenilor, lucrarea și cuvintele Sale sunt deschise tuturor celor care tânjesc după adevăr și care îl urmăresc. Citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și având experiența adevăratei Lui lucrări de judecată și mustrare, înțelegem multe adevăruri pe care nu le-am înțeles înainte, găsim calea pentru a ne lepăda de corupție și de a fi purificați și recunoaștem în noi înșine firile corupte, natura și esența de sfidare a lui Dumnezeu care, altfel, ar fi imposibil de descoperit. În același timp, ajungem să cunoaștem firea măreață și dreaptă a lui Dumnezeu care nu poate fi jignită și ajungem să apreciem că, deși Dumnezeu urăște și detestă firile noastre satanice corupte, El speră constant că ne vom schimba în curând și că vom obține mântuirea Sa. A-i mulțumi dragostei lui Dumnezeu din inimile noastre, a ne urî propria rebeliune și corupție, a face totul pentru a urma adevărul, a lăsa treptat în urmă tărâmul întunecat al lanțurilor păcatului și a ne schimba din ce în ce mai mult firile corupte, toate sunt rezultatele obținute prin lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă. Dragi frați și surori, dacă puteți să vă puneți deoparte noțiunile, să căutați și să studiați fără prejudecăți lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, suntem încredințați că și voi veți avea norocul de a vedea arătarea lui Dumnezeu și de a-I câștiga mântuirea din zilele de pe urmă.

Note de subsol:

a. În textul original se citeşte „cât despreˮ.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns