Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?

Lucrarea lui Dumnezeu continuă să avanseze și, deși scopul lucrării Lui rămâne neschimbat, mijloacele prin care El lucrează se schimbă în mod constant și astfel sunt și aceia care Îl urmează pe Dumnezeu. Cu cât este mai bogată lucrarea lui Dumnezeu, cu atât mai mult omul vine să-L cunoască pe Dumnezeu, iar firea omului se schimbă în consecință, împreună cu lucrarea Lui. Totuși, aceasta se datorează faptului că lucrarea lui Dumnezeu se schimbă mereu, astfel încât aceia care nu cunosc lucrarea Duhului Sfânt și acei oameni absurzi care nu cunosc adevărul devin adversari ai lui Dumnezeu. Niciodată lucrarea lui Dumnezeu nu este conformă cu concepțiile omului, pentru că lucrarea Lui este întotdeauna nouă și niciodată veche. El niciodată nu repetă lucrarea veche ci, mai degrabă, merge înainte cu o lucrare care nu a mai fost făcută niciodată. Cum Dumnezeu nu repetă lucrarea Lui și omul judecă invariabil lucrarea lui Dumnezeu astăzi pe baza lucrării Sale din trecut, este extrem de dificil pentru Dumnezeu să îndeplinească fiecare etapă a lucrării noului veac. Omul prezintă prea multe obstacole! Gândirea omului este prea limitată! Niciun om nu cunoaște lucrarea lui Dumnezeu, totuși ei toți definesc o astfel de lucrare. Departe de Dumnezeu, omul își pierde viața, adevărul și binecuvântările Lui, totuși nici omul nu acceptă viața sau adevărul, cu atât mai puțin binecuvântările mai mari pe care Dumnezeu le oferă omenirii. Toți oamenii doresc să-L câștige pe Dumnezeu, dar nu sunt în stare să tolereze nicio schimbare în lucrarea lui Dumnezeu. Cei care nu acceptă noua lucrare a lui Dumnezeu cred că lucrarea lui Dumnezeu este nemodificată și că lucrarea lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna în staționare. În credința lor, tot ceea ce este necesar pentru a obține mântuirea veșnică de la Dumnezeu este respectarea legii și, atâta timp cât ei se pocăiesc și își mărturisesc păcatele, inima lui Dumnezeu va fi mulțumită pentru totdeauna. Ei sunt de părere că Dumnezeu nu poate fi decât Dumnezeul legii și Dumnezeul care a fost pironit pe cruce pentru om; în plus, părerea lor este că Dumnezeu nu trebuie și nu poate să depășească Biblia. Tocmai aceste păreri i-au legat ferm de legea de odinioară și i-au încătuşat prin reguli rigide. Chiar mai mulți cred că indiferent de noua lucrare a lui Dumnezeu, ea trebuie să fie fundamentată de profeții și că, în fiecare etapă a unei astfel de lucrări, toți cei care Îl urmează cu o inimă sinceră trebuie, de asemenea, să primească revelații, altfel, lucrarea nu I-ar putea aparţine lui Dumnezeu. Nu este tocmai o sarcină ușoară pentru om să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Aceasta, adăugată inimii absurde a omului și naturii sale rebele a importanței de sine și îngâmfării, face să fie cu atât mai dificil pentru om să accepte noua lucrare a lui Dumnezeu. Omul nici nu studiază cu grijă noua lucrare a lui Dumnezeu, nici nu o acceptă cu smerenie; mai degrabă, omul adoptă o atitudine de dispreț, așteptând revelațiile și îndrumarea lui Dumnezeu. Nu este acesta comportamentul unui om care se răzvrătește și se opune lui Dumnezeu? Cum pot astfel de oameni să obțină aprobarea lui Dumnezeu?

În vremea aceea, Isus a afirmat că lucrarea lui Iahve a rămas în urmă în Epoca Harului, așa cum eu spun astăzi că lucrarea lui Isus a rămas în urmă. Dacă ar fi existat numai Epoca Legii și nu şi Epoca Harului, Isus nu ar fi putut fi răstignit și nu ar fi putut răscumpăra toată omenirea; dacă ar fi existat doar Epoca Legii, omenirea ar fi putut să se dezvolte până în această zi? Istoria avansează; nu este istoria legea naturală a lucrării lui Dumnezeu? Nu este aceasta o descriere a gestionării omului în întregul univers? Istoria progresează, tot astfel și lucrarea și voința lui Dumnezeu se schimbă în mod continuu. Ar fi imposibil ca Dumnezeu să mențină o singură etapă de lucru timp de șase mii de ani, pentru că toți oamenii știu că El este întotdeauna nou și niciodată vechi. El nu ar putea să continue să susțină lucrarea asemănătoare răstignirii și, o dată, de două ori, de trei ori... să fie pironit pe cruce. Aceasta este percepția unui om absurd. Dumnezeu nu susține aceeași lucrare, iar lucrarea Lui este mereu schimbătoare și mereu nouă, la fel cum eu vă vorbesc vouă zi de zi cuvinte noi și fac o nouă lucrare. Aceasta este lucrarea pe care o fac, a cărei cheie se află în cuvintele „noi” și „minunate”. „Dumnezeu este neschimbat și Dumnezeu va fi întotdeauna Dumnezeu”; această afirmație este cât se poate de adevărată. Esența lui Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu este întotdeauna Dumnezeu și El nu ar putea deveni niciodată Satan, dar acestea nu dovedesc că lucrarea Lui este la fel de constantă și invariabilă cum este esența Sa. Tu declari că Dumnezeu este astfel, dar atunci cum poți explica faptul că Dumnezeu este mereu nou și niciodată vechi? Lucrarea lui Dumnezeu se răspândește continuu și se schimbă în mod constant, iar voința lui Dumnezeu este manifestată în mod continuu și făcută cunoscută omului. Când omul experimentează lucrarea lui Dumnezeu, firea sa se schimbă în mod continuu și cunoștințele sale se schimbă în mod continuu. De unde apare, atunci, această schimbare? Nu este din lucrarea lui Dumnezeu care se schimbă mereu? Dacă firea omului se poate schimba, de ce omul nu poate permite ca lucrarea Mea și cuvintele Mele să se schimbe în mod continuu? Trebuie să fiu supus restricțiilor omului? Acum nu recurgi pur și simplu la sofistică?

După învierea Lui, Isus S-a arătat ucenicilor și le-a spus: „Și iată, Eu trimit promisiunea Tatălui Meu asupra voastră: să zăboviți în cetatea Ierusalimului, până când veți fi înzestraţi cu putere din înalturi.” Știi cum sunt explicate aceste cuvinte? Eşti acum înzestrat cu puterea Lui? Ai înțeles acum ce înseamnă putere? Isus a proclamat că Duhul adevărului va fi dat omului în zilele de pe urmă. Acum sunt zilele de pe urmă; sunteți posedați de Duhul adevărului? Unde este Duhul adevărului? Sunt acele duhuri necurate și spirite rele Duhul adevărului? Ei nu au nicio dreptate, cu atât mai puțin asigurarea vieții, și păstrează legile vechi fără să facă nici cea mai mică lucrare nouă. Sunt ei Duhul adevărului? Au viața, adevărul și calea? Au apărut din lume separat? Aceia dintre voi - care păstraţi cu încăpățânare Biblia și vă agățaţi strâns de Isus - ați urmat lucrarea lui Isus și cuvintele Lui? Cât de credincioşi Îi sunteți voi lui Isus? Cea mai mare carte a profeției lui Isaia din Vechiul Testament nu a menționat niciodată că un copil numit Isus se va naște în epoca Noului Testament, ci doar că un prunc se va naște cu numele de Emmanuel. De ce nu a specificat numele de Isus? Nicăieri în Vechiul Testament nu apare acest nume, deci de ce crezi în continuare în Isus? Cu siguranță nu L-ai văzut pe Isus cu ochii tăi înainte să crezi în El? Sau ai început să crezi după primirea unei revelații? Ţi-ar arăta Dumnezeu într-adevăr un astfel de har? Și ți-ar da o astfel de mare binecuvântare? Pe ce bază ai crezut în Isus? De ce nu crezi, atunci, că Dumnezeu a devenit trup în zilele noastre? De ce spui că absența unei revelații de la Dumnezeu dovedește că El nu a devenit trup? Dumnezeu trebuie să îl anunțe pe om înainte de a-Și începe lucrarea Sa? Trebuie să primească, mai întâi, aprobarea omului? Isaia a proclamat doar că un prunc se va naște într-o iesle, dar niciodată nu a profețit că Maria Îl va naște pe Isus. Atunci, de ce ai crezut în Isus pe care Maria L-a născut? Cu siguranță, credința ta nu este una de incertitudine și confuzie! Unii spun că numele lui Dumnezeu nu se schimbă, atunci de ce numele lui Iahve a devenit Isus? Venirea lui Mesia a fost profeţită, atunci de ce a venit un om cu numele de Isus? De ce s-a schimbat numele lui Dumnezeu? Nu a fost făcută o asemenea lucrare acum mult timp? Nu poate Dumnezeu să facă o nouă lucrare în această zi? Lucrarea de ieri poate fi modificată, iar lucrarea lui Isus poate urma după aceea a lui Iahve. Nu poate atunci lucrarea lui Isus să fie urmată de o altă lucrare? Dacă numele lui Iahve poate fi schimbat cu Isus, atunci nu se poate schimba și numele lui Isus? Acest lucru nu este neobișnuit și oamenii gândesc astfel[a] doar din cauza simplităţii gândirii lor. Dumnezeu va fi întotdeauna Dumnezeu. Indiferent de schimbarea lucrării Sale și a numelui Său, firea și înțelepciunea Lui rămân neschimbate pentru totdeauna. Dacă crezi că Dumnezeu poate fi numit doar prin numele de Isus, atunci știi prea puține. Îndrăzneşti să afirmi că Isus este numele veșnic al lui Dumnezeu, că Dumnezeu va trăi pentru totdeauna și mereu după numele de Isus și că acest lucru nu se va schimba niciodată? Îndrăzneşti să afirmi cu certitudine că numele lui Isus a încheiat Epoca Legii și încheie și epoca finală? Cine poate spune că harul lui Isus poate încheia epoca? Dacă acum nu poți ști clar aceste adevăruri, nu numai că nu vei putea să predici Evanghelia, dar nici tu însuţi nu vei putea rămâne în picioare. Când va veni ziua în care vei rezolva toate dificultățile acelor oameni religioși și vei respinge toate raționamentele lor greșite, aceea va fi dovada că eşti absolut sigur de acest stadiu al lucrării și că nu ai nici cea mai mică îndoială. Dacă nu reușeşti să respingi raționamentele lor greșite, atunci te vor înconjura și te vor defăima. Nu este acest lucru rușinos?

Toți evreii din vremea aceea citeau din Vechiul Testament și știau despre profeția lui Isaia că un prunc se va naște într-o iesle. De ce, atunci, având această informaţie, tot L-au persecutat pe Isus? Nu este aceasta din cauza naturii lor rebele și a ignorării lucrării Duhului Sfânt? La vremea aceea, fariseii au crezut că lucrarea lui Isus era diferită de ceea ce ei știau despre copilul proorocit; omul de astăzi respinge pe Dumnezeu pentru că lucrarea lui Dumnezeu întrupat nu se conformează Bibliei. Nu este substanța răzvrătirii lor împotriva lui Dumnezeu una și aceeași? Poți fi de aşa natură încât să accepți fără îndoială toată lucrarea Duhului Sfânt? Dacă este lucrarea Duhului Sfânt, atunci este drumul cel drept. Ar trebui să îl accepți fără nici cea mai mică îndoială, în loc să alegi și să cauți ce să accepți. Dacă dobândești niște cunoștințe de la Dumnezeu și exerciți o anumită prudență în faţa Lui, nu vorbim despre ceva ce nu a fost cerut cu adevărat? Ceea ce trebuie să faci este să accepți, fără a mai fi nevoie de o fundamentare suplimentară din Biblie, orice lucrare atâta timp cât este cea a Duhului Sfânt, pentru că tu crezi în Dumnezeu ca să-L urmezi pe Dumnezeu, nu să Îl investighezi. Nu ar trebui să cauți alte dovezi despre Mine pentru a arăta că Eu sunt Dumnezeul tău. Mai degrabă, ar trebui să stabilești dacă sunt de folos pentru tine; aceasta este cheia. Chiar dacă ai descoperit o dovadă incontestabilă în Biblie, ea nu te poate aduce pe deplin înaintea Mea. Tu ești cel care trăiește în limitele Bibliei și nu înaintea Mea; Biblia nu te poate ajuta să Mă cunoști pe Mine și nici să îţi adânceşti dragostea pentru Mine. Deși Biblia a profețit că se va naște un prunc, nimeni nu putea să înțeleagă asupra cui se va împlini profeția, pentru că omul nu cunoaște lucrarea lui Dumnezeu și aceasta a făcut ca fariseii să fie împotriva lui Isus. Unii știu că lucrarea Mea este în interesul omului, dar ei continuă să creadă că Isus și cu Mine suntem două ființe complet separate, care sunt incompatibile între Ele. În vremea aceea, Isus doar le-a spus apostolilor o serie de predici în Epoca Harului, cum ar fi: cum să practice, cum să se adune, cum să ceară în rugăciune, cum să-i trateze pe alții și așa mai departe. Lucrarea pe care a realizat-o a fost cea a Epocii Harului și El a explicat numai despre modul în care ucenicii și cei care L-au urmat ar trebui să practice. El a făcut doar lucrarea Epocii Harului și niciuna din zilele cele de pe urmă. Când Iahve a stabilit legea Vechiului Testament în Epoca Legii, de ce nu a făcut atunci lucrarea Epocii Harului? De ce nu a clarificat în prealabil lucrarea Epocii Harului? Acest lucru nu ar fi fost benefic pentru acceptarea omului? El a profețit doar că un prunc se va naște și va veni la putere, dar El nu a îndeplinit în prealabil lucrarea Epocii Harului. Lucrarea lui Dumnezeu în fiecare epocă are limite clare; El face doar lucrarea epocii actuale și nu trece niciodată la următoarea etapă de lucru în avans. Doar în acest fel, lucrarea Sa reprezentativă pentru fiecare epocă poate fi adusă în prim-plan. Isus a vorbit numai despre semnele din zilele de pe urmă, despre cum să fii răbdător și cum să fii mântuit, cum să te pocăiești și să mărturisești, precum și cum poți purta crucea și îndura suferința; niciodată nu a spus în ce ar trebui să intre omul în zilele cele de pe urmă sau cum să încerce să împlinească voia lui Dumnezeu. Ca atare, nu ar fi o aberaţie să cauți în Biblie lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă? Ce poți să desluşeşti doar ținând Biblia în mâinile tale? Fie că este vorba de un interpret al Bibliei sau de un predicator, cine poate prevedea lucrarea de astăzi?

„Cine are urechi, să audă ceea ce spune Spiritul bisericilor.” Ați auzit acum cuvintele Duhului Sfânt? Cuvintele lui Dumnezeu au venit peste voi. Voi le auziți? Dumnezeu face lucrarea cuvântului în zilele cele de pe urmă și astfel de cuvinte sunt ale Duhului Sfânt, căci Dumnezeu este Duhul Sfânt și poate deveni și trup; prin urmare, cuvintele Duhului Sfânt, astfel cum au fost spuse în trecut, sunt cuvintele Dumnezeului întrupat astăzi. Există mulți oameni absurzi care cred că cuvintele Duhului Sfânt trebuie să coboare din ceruri până la urechile omului. Oricine crede în felul acesta nu cunoaște lucrarea lui Dumnezeu. Într-adevăr, vorbele rostite de Duhul Sfânt sunt cele rostite de Dumnezeu devenit trup. Duhul Sfânt nu poate vorbi direct cu omul, iar Iahve nu a vorbit direct poporului, nici chiar în Epoca Legii. Nu ar fi mult mai puțin probabil ca El să facă acest lucru în această epocă, astăzi? Pentru ca Dumnezeu să spună cuvintele pentru a-Și îndeplini lucrarea, trebuie să devină trup, altfel lucrarea Lui nu-și poate atinge scopul. Cei care Îl neagă pe Dumnezeu devenit trup sunt aceia care nu cunosc Duhul sau principiile prin care lucrează Dumnezeu. Cei care cred că acum este epoca Duhului Sfânt, dar încă nu acceptă noua Sa lucrare, sunt cei care trăiesc în credință confuză. Astfel de oameni nu vor primi niciodată lucrarea Duhului Sfânt. Cei care doresc doar ca Duhul Sfânt să vorbească direct și să-I îndeplinească lucrarea, dar nu acceptă cuvintele sau lucrarea Dumnezeului întrupat, nu vor putea niciodată să intre în noua epocă sau să primească mântuirea completă de la Dumnezeu!

Note de subsol:

a. În textul original „care este”.

Anterior: Vai de cei care Îl răstignesc încă o dată pe Dumnezeu

Înainte: De ce ia Dumnezeu numele de Dumnezeu Atotputernic în Epoca Împărăţiei?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Vai de cei care Îl răstignesc încă o dată pe Dumnezeu

În timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat în China pentru a lucra și a exprimat milioane de cuvinte, cucerind și mântuind un grup de oameni prin cuvântul Său și introducând noua epocă a judecății începând cu casa lui Dumnezeu. Astăzi, răspândirea lucrării lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și-a atins punctul culminant în China continentală.

Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa

Precum sute de milioane de alți urmași ai Domnului Isus Hristos, noi respectăm legile și poruncile Bibliei, ne bucurăm de harul abundent al Domnului Isus Hristos ne adunăm împreună, ne rugăm, dăm slavă și servim în numele Domnului Isus Hristos– și toate acestea le facem sub protecția și grija Domnului. Deseori suntem slabi și deseori puternici. Credem că toate acțiunile noastre sunt în conformitate cu învățăturile Domnului. Se înțelege de la sine, atunci, că noi credem, de asemenea, despre noi înșine că mergem pe calea supunerii față de voia Tatălui din ceruri.

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte