Dumnezeu Însuși, Unicul (VI)

Despre ce subiect am avut părtășie ultima dată? (Sfințenia lui Dumnezeu.) Și care aspect al lui Dumnezeu Însuși privește sfințenia Lui? Se referă la esența Sa? (Da.) Deci, care este subiectul care se referă la esența lui Dumnezeu în părtășia noastră? Este sfințenia Sa? (Da.) Sfințenia lui Dumnezeu: aceasta este esența Sa unică. Care a fost tema principală despre care am avut părtășie ultima oară? (Deslușirea răutății Satanei.) Și despre ce am avut noi părtășie ultima dată cu privire la răutatea lui? Puteți să vă amintiți? (Cum Satana corupe omenirea. El folosește cunoașterea, știința, cultura tradițională, superstiția și tendințele sociale pentru a ne corupe.) Acesta a fost principalul subiect pe care l-am discutat ultima dată. Satana folosește cunoașterea, știința, superstiția, cultura tradițională și tendințele sociale pentru a corupe omul; acestea sunt modurile în care îl corupe pe om. Câte moduri sunt în total? (Cinci.) Ce credeți că folosește Satana cel mai mult pentru a corupe omul, ceea ce îl corupe cel mai profund? (Cultura tradițională.) Unii frați și surori cred că este cultura tradițională. Altcineva? (Cunoștințele.) Se pare că voi aveți un nivel ridicat de cunoștințe. Alții? (Cunoștințele.) Voi împărtășiți aceeași viziune. Frații și surorile care au spus cultura tradițională, ne puteți spune de ce credeți acest lucru? Aveți vreo înțelegere referitor la acest lucru? Nu vreți să vă explicați înțelegerea? (Filosofiile Satanei și doctrinele lui Confucius și Mencius sunt adânc întipărite în mintea noastră, deci, simțim că acestea ne corup foarte profund.) Cei dintre voi care cred că este cunoașterea, puteți explica de ce? Spuneți motivele voastre. (Cunoștințele nu ne pot lăsa niciodată să ne închinăm lui Dumnezeu. Acestea neagă existența și domnia Lui. Adică, Satana ne spune să studiem de la o vârstă fragedă și că numai prin studiu și dobândirea cunoștințelor este asigurat viitorul și destinul nostru. În acest fel el ne corupe.) Satana folosește cunoașterea pentru a-ți controla viitorul și destinul, apoi te duce de nas; acesta este modul în care crezi că Satana îl corupe cel mai profund pe om. Deci, majoritatea dintre voi credeți că Satana folosește cunoașterea pentru a-l corupe cel mai profund pe om. Mai există și altele? Ce spuneți despre știință sau tendințele sociale, de exemplu? Este cineva de acord cu acestea? (Da.) Astăzi voi avea părtășie din nou cu privire la cele cinci aspecte în care Satana îl corupe pe om și, odată ce voi termina, voi continua să vă adresez câteva întrebări pentru a vedea exact în ce aspect îl corupe Satana cel mai profund pe om.

Anterior: Dumnezeu Însuși, Unicul (V)

Înainte: Dumnezeu Însuși, Unicul (VII)

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte