Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

179 O chestiune de viață și de moarte

Omenirea, atât de profund stricată, debordează de fire satanică.

Fără judecata și curățirea lui Dumnezeu, oamenii sigur vor pieri în toiul catastrofei.

Nu este nici urmă de viață dacă tu crezi în Domnul, dar nu faci decât să te agăți de Biblie.

Fugind de judecata lui Hristos, oamenii nu vor intra niciodată în Împărăția cerurilor.

Rostirea adevărului de către Dumnezeu în zilele de pe urmă este o chestiune de viață și de moarte.

Fecioarele înțelepte aud vocea lui Dumnezeu și acceptă adevărata cale.

Dar oamenii, cei ce se țin strâns de Biblie, care se agață de concepțiile lor, sunt meniți să fie eliminați.

Lucrarea lui Dumnezeu este înțeleaptă și omul nu o poate cuprinde niciodată.

  

Indiferent de cât de corecte par a fi, concepțiile și închipuirile oamenilor nu sunt adevărul.

Încercarea de a Îl delimita pe Dumnezeu folosind propriile lor concepții și închipuiri i-au transformat în victime ale propriei lor istețimi.

Ascultând minciunile Satanei, ei au căzut în cursa Satanei.

Firea stricată a oamenilor trebuie încă să fie curățită, ei încă aparțin Satanei.

Exprimarea adevărului și înfăptuirea lucrării de judecată este o manifestare a lui Dumnezeu.

Dacă oamenii refuză să accepte adevărul, nu pot scăpa de condamnarea și pedeapsea lui Dumnezeu.

Dumnezeu a făcut un grup de biruitori și marea catastrofă vine.

Dacă ei Îl vor putea accepta pe Hristos al zilelor de pe urmă, aceasta va decide sfârșitul oamenilor.

Anterior:Am văzut frumusețea lui Dumnezeu

Următorul:Aș urî să mă întorc la vechiul meu mod de viață și să Îl rănesc din nou pe Dumnezeu

Conținuturi Similare